Benjamin Fulford: “De Witte Hoeden hebben gewonnen: De Verenigde Staten en Israël zullen ophouden te bestaan; Wereldvrede zal beginnen.”

6 mei 2024

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De witte hoeden hebben de geheime oorlog om planeet Aarde gewonnen. We zitten nu in een tussenperiode. Maar daar zal niet veel van zichtbaar zijn voor het grote publiek totdat voorbereidend werk voor nieuwe instellingen en wereldnormen klaar is. Openbare aankondigingen komen waarschijnlijk in de herfst.

Niettemin zijn hier in grote lijnen de plannen van wat er staat te gebeuren:  The United States of America Corporation zal officieel failliet verklaard worden. De Republic of the United States of North America zal haar vervangen. Die zal een nieuwe hoofdstad opbouwen, waarschijnlijk in Winnipeg, Manitoba. De staat Israël zal ook ophouden te bestaan. Die zal vervangen worden door de staat van Judea. De oorspronkelijke inwoners van Judea (misleidend Palestijnen genoemd) zullen samen met de Europese immigranten de nieuwe staat besturen. Beide volken zullen gelijke rechten en garanties voor religieuze en persoonlijke vrijheid hebben.  

De VN Veiligheidsraad zal vervangen worden door een Wereldraad met zeven leden. Het hoofdkantoor ervan zal waarschijnlijk gevestigd worden in Laos. De leden zullen vertegenwoordigers zijn van Afrika, de Amerika’s, China, Oost-Azië exclusief China (maar inclusief Oceanië), Europa (inclusief Rusland), India en de Moslim wereld. Beslissingen over kwesties die de hele planeet aangaan zullen bereikt worden door een meerderheid van stemmen. Elke regio zal een vetorecht hebben, maar alleen van toepassing voor dat gebied. Met de twee uitzonderingen hierboven genoemd, zullen bestaande nationale staten  en corporaties doorgaan op de gebruikelijke manier.

Het overgangsproces naar het nieuwe systeem zal beginnen met een jubilee. Dat zal met zich meebrengen een eenmalige annulering van alle schulden, algemeen en privé. Het zal ook betekenen een her-distributie van bezittingen. De details zullen in het openbaar uitgewerkt worden met feedback van de mensen, de particuliere sector, overheden en andere geïnteresseerde partijen.

Er zullen ook oorlogsmisdaad-tribunalen zijn samen met een waarheids- en verzoeningsproces om veilig te stellen dat de criminaliteit die zo veel regeringen en instellingen heeft geteisterd met wortel en tak is verwijderd.  

De functionele delen van de Wereldbank, het IMF, de BIS, enz. zullen overgenomen worden door een nieuw gevestigde, meritocratisch van personeel voorziene Toekomst Planorganisatie. Elk regio zal zijn eigen afzonderlijke toekomst-plansystemen hebben.

Het Westerse militair-industriële complex zal een nieuwe missie krijgen. In plaats van rijkdommen te stelen voor oligarchen, zullen ze het leven op aarde beschermen inclusief menselijk leven. Dit betekent dat ze, indien nodig, dwang zullen gebruiken om dingen als vernietiging van regenwouden en overbevissing te stoppen. Ze zullen ook transnationale criminele organisaties opsporen en vernietigen, speciaal de wereldwijde slavenhandelaars. Ze zullen onderhevig zijn aan internationaal recht en handelen als de handhavende arm van het Internationaal Strafhof.

De hierboven genoemde beslissingen zijn het resultaat van jaren van onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van het Oosten, Westen, Noorden en Zuiden.

Een honderd biljoen dollars ter waarde van goud-gedekte dollars zal in circulatie worden gebracht om al deze veranderingen mogelijk te maken. En zodra de systemen van kracht zijn, zal meer financiering beschikbaar worden gesteld om een massale campagne te beginnen om een eind te maken aan armoede, milieuvernietiging en daarna op grote schaal de hoeveelheid en variëteit van het leven te vergroten.

De grote doorbraak die dit alles mogelijk maakte kwam vorige week toen Rusland en Perzië de Amerikaanse krijgsmacht een ultimatum stelden:

Of laat Israël aan zijn lot over óf zie hoe het vernietigd wordt door nucleaire springkoppen afgeleverd door hypersonische raketten.

Dit is wat een US Ruimtemacht commandant te zeggen had over de situatie:

“Perzië/Iran heeft meer dan 30 nucleaire actieve springkoppen. Perzië en Rusland zijn de enige landen die hypersonische raketten hebben met een snelheid van meer dan Mach 20. De Israëli’s en de Amerikanen hebben de technologie niet om ze te detecteren, laat staan ze te onderscheppen.

Deze geavanceerde technologie van Perzië zal worden gegeven aan de wetenschappers van de Amerikaanse militaire alliantie (onder Commander-in-Chief Trump) in ruil voor vrede in de regio. 

De VS regering heeft ermee ingestemd om Israël onder de bus te gooien in ruil voor deze technologie.

De VS regering heeft Israël verraden, maar ze moeten hun gezicht ophouden voor de rest van de wereld.

Israël zal een zware prijs betalen wanneer de situatie eenmaal is ontward. Een onafhankelijke Palestijnse Staat zal goedgekeurd worden binnen de Verenigde Naties, wat eerder vroeger dan later gedaan zal worden. Het is hoogstwaarschijnlijk dat de Staat Israël zal ophouden te bestaan en heel Palestina [Judea] weer in ere zal worden hersteld.  

Israël zal moeten betalen voor oorlogsschade aan de Palestijnse Natie [Natie van Judea] en zal de hele staat kosteloos moeten herbouwen voor het Palestijnse volk [volk van Judea], wat betekent dat wat over is van de Zionistische Deep State zal moeten betalen voor de wederopbouw. 

Als hij niet eerst een fataal ongeluk heeft, zal Netanyahu in Den Haag terecht moeten staan voor oorlogsmisdaden. Hij zal schuldig worden bevonden en in het openbaar worden geëxecuteerd.

Er zijn enkele nieuwsberichten die deze beweringen ondersteunen.

Bijvoorbeeld: CIA Directeur, William Burns vloog naar Qatar om “een situatie die onmiddellijk actie eist” aan te pakken.

https://www.i24news.tv/en/news/israel-at-war/artc-cia-director-heads-to-qatar-amid-near-collapse-of-hostage-deal

En ook, voor het eerst sinds de genocide begon op 7 oktober, is de Biden administratie gestopt met wapenzendingen naar het Israëlische leger.

https://www.axios.com/2024/05/05/israel-us-ammunition-shipment-hold

Van zijn kant zegt Irans minister van buitenlandse zaken Hossein Amir-Abdollahian dat internationale druk op Israël om een eind te maken aan haar genocide oorlog op de Gaza Strip is toegenomen, wat betekent dat de rechten van de mensen van Judea (Palestijnen) gehandhaafd zullen worden en dat de Israëlische genocide in het belegerde Gaza zal ophouden.

https://www.presstv.ir/Detail/2024/05/05/724976/Iran-Abdollahian-global-pressure-Israel-Gaza-truce

Het Internationaal Strafhof bereidt zich ook in het openbaar voor om aanklachten van oorlogsmisdaden te deponeren tegen de Israëlische regering. Het Internationaal Strafhof heeft Israël ook gewaarschuwd haar personeel niet te bedreigen.

https://deepnewz.com/israel/icc-slams-intimidation-illegal-threats-amid-netanyahu-s

Dit is wat een Mossad-bron had te zeggen over de situatie:

“De Avatar Netanyahu, die niet van Hebreeuwse afstamming is, maar een Zionistische Khazar, zingt zijn favoriete lied… antisemitisme.

Netanyahu zegt dat omdat hij Joods is, het Internationaal Strafhof (ICC) GEEN arrestatiebevel kan uitvaardigen tegen hem omdat dat ‘Antisemitisme’ zou zijn.

Door deze aanspraak te maken heeft hij onbedoeld gesuggereerd dat elke crimineel in Amerika zich gewoon moet bekeren tot de joodse leer, en wanneer ze dan verkrachtingen, moorden, autodiefstal, huisvredebreuk en kinderhandel uitvoeren, ze eenvoudig tegen de politie kunnen zeggen ‘Jullie kunnen me niet arresteren! Dat zou antisemitisch zijn!’”

Bronnen van de Poolse inlichtingendienst bevestigen “voldoende bewijs om een arrestatiebevel uit te vaardigen voor Benjamin Netanyahu wegens oorlogsmisdaden en genocide tegen de Palestijnen werd op confidentiële basis doorgegeven aan het ICC. De VS werd gedwongen niet tussenbeide te komen in wat er gebeurt.”

Een andere oorlogscrimineel is House Speaker Mike Johnson die net zichzelf ter dood veroordeelde wegens aanklachten tot het aanzetten van genocide door te zeggen “De oproepen voor een [Gaza] staakt het vuren zijn misdadig en ongehoord.”

De meeste andere Amerikaanse politici zullen waarschijnlijk ook geconfronteerd worden met aanklachten wegens oorlogsmisdaden gerelateerd aan de door de KM gecontroleerde staten Israël en Oekraïne.

Slechts 7 van de 100 senatoren hebben geen geld aangenomen van AIPAC:

Tommy Tuberville- Alabama

Alex Padilla & Laphonza Butler- California

Maxie Hirono- Hawaii

Rand Paul- Kentucky

Bernie Sanders- Vermont

Cynthia Lumis- West Virginia

Verbazingwekkend hoe de Zionisten de overheid controleren. Maar niet voor lang meer.

Turkije dwingt Israël ook om Netanyahu en zijn mede-Satanisten over te leveren door alle handel stop te zetten. Veertig procent van Israëls jaarlijkse olieconsumptie gaat via een pijplijn naar het Turkse oliecentrum in de havenstad Ceyhan en wordt daarna verscheept naar Israël. Olie- en andere transporten door de Rode Zee naar Israël zijn door de Houthies ook stopgezet.

https://www.middleeasteye.net/news/israeli-industry-braces-economic-damage-amid-turkish-trade-ban

De Houthies gaan Israël nu ook afsnijden van de Middellandse Zee. “We zullen ons richten op elk schip dat op weg is naar een Israëlische haven in de Middellandse Zee, in elk gebied dat we kunnen bereiken,” zegt Houthi woordvoerder Yahya Saree. https://www.zerohedge.com/geopolitical/houthis-warn-drone-missile-attack-coverage-expanding-mediterranean-sea

Israël zal nu geen andere keus hebben dan zich over te geven, net zoals Oekraïne.

Het ICC zal ook beslist oorlogsmisdaad-tenlasteleggingen uitvaardigen tegen het criminele regiem van Vladimir Zelensky in Oekraïne. Poolse inlichtingenbronnen merken op dat ze nu “mentaal gehandicapten, alcoholisten en drugsverslaafden” ronselen voor het slagveld. Dit zal niet lang duren want slechts 15% van de dienstplichtige militairen vechten momenteel, zeggen de bronnen.

Tussen haakjes, hoewel de nep Trump, die op de meeste Amerikaanse schermen te zien is een Zionisten-slaaf is die op hoogdravende manier steun aan Israël en Oekraïne betuigt, de echte Commander-in-chief Trump gooit beide onder de bus zoals de bron hierboven opmerkt. Ter bevestiging dat er meer dan één Trump is, bekijk de foto hieronder en beslis voor jezelf.

Dit is wat Poolse inlichtingenbronnen hadden te zeggen over de acties van de echte Trump:

“Over de hele wereld voeren speciale actieteams samengesteld uit militaire elite units en uiterst geheime inlichtingeneenheden gevaarlijke verrassingsaanvallen uit gericht op het ontmantelen van Biden’s netwerk van acteurs en klonen. Vanuit verborgen gelegenheden in Europese pakhuizen tot aan geheime ondergrondse complexen in Azië, bestormen deze teams bastions van misleiding en leggen de groteske waarheid bloot, één kloon per keer.”

Veldmaarschalk Douglas Macgregor roept ook Amerikanen op hun krachten te bundelen om samen te vechten tegen de satanische globalisten.

De 4e Psychological Operations Group vertelt ons in wezen dat de wereld waarin wij leven een digitaal slagveld is vol met psychologische oorlogvoering in elke hoek en in elke sector binnen de samenleving… d.w.z. De Matrix. Ze werken nu voor de witte hoeden om de KM af te breken.

En ook, hoewel de door de KM gecontroleerde media rapporteren dat Russische troepen een luchtmachtbasis in Niger, bezet door Amerikaanse troepen, zijn binnengedrongen om het erop te laten lijken alsof een of ander gevecht op komst is, is de waarheid het tegenovergestelde zoals de video hieronder laat zien van Russische en Amerikaanse troepen die daar aan het dansen zijn.

De Amerikaanse militaire witte hoeden werken samen met de Russische om de KM af te breken. In een zichtbare manifestatie van deze internationale afbraak, kondigt de President van El Salvador, Nayib Bukele aan dat hij elke functionaris in de leidinggevende tak van de regering onderzoekt op omkoperij.

Een soortgelijk proces zal plaatsvinden in het hele Westen als de militaire witte hoeden een eind maken aan staatkaping door criminelen, belooft het hoofd van MI6.

De farmaceutische bedrijven zijn daar een voorbeeld van zoals deze nieuwsberichten laten zien:

Farmaceutische gigant Pfizer koos er naar verluidt voor om “Health Canada, de Amerikaanse Food and Drug Administration en andere gereguleerde instanties niet te informeren dat de aan kanker gelinkte Polyomavirus Simian Virus 40 (SV 40) DNA-reeks in hun breed gedistribueerde COVID-19 vaccin zat.

https://www.lifesitenews.com/news/pfizer-reportedly-withheld-presence-of-cancer-linked-dna-in-covid-jabs-from-fda-health-canada/?utm_source=digest-freedom-2024-04-29&utm_medium=email

Dit ondersteunt het bewijs dat Bill Gates opzettelijk tientallen miljoenen mensen injecteerde met kanker-veroorzakende vaccins.

Ze hebben ook geprobeerd om hartproblemen te veroorzaken:

AstraZeneca wordt geconfronteerd met een compensatierekening van bijna £255 miljoen voor een ‘onvolmaakt Covid vaccin nadat de farma-titaan toegaf dat het INDERDAAD ultravreemde bloedstolsels als bijwerking veroorzaakt.

https://www.dailymail.co.uk/health/article-13362649/AstraZeneca-faces-255million-compensation-bill-defective-Covid-vaccine.html?ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490&ito=social-twitter_mailonline

Een Pentagon arts zegt: “Wanneer dit eindelijk wereldwijd bekendgemaakt is, zullen alle CEO’s en hun trawanten van farmaceutische bedrijven terechtstaan en geëxecuteerd worden voor de misdaden tegen de mensheid waaronder poging tot genocide.” 

Hoe dan ook aan de Zionistische US Corporation achter deze misdaden komt zichtbaar een einde.

De Federal Reserve Board, eigenaars van de US Corporation maakte net cijfers bekend die laten zien dat ze slechts $ 51 miljard aan kapitaal hebben tegenover $ 948 miljard aan schulden. Dit betekent dat de Fed 19 keer insolvent/bankroet is.

https://www.schiffsovereign.com/trends/the-feds-game-of-make-believe-comes-to-an-end-150768/

https://www.federalreserve.gov/aboutthefed/files/combinedfinstmt2023.pdf

Ze proberen dit te verdoezelen met monopolygeld en onmiskenbare fraude. Bijvoorbeeld: vorige week gebruikten ze weer “seizoencorrecties (= nep data)” om een $ 37 miljard uitstroom van banktegoeden te veranderen in een $ 126 miljard instroom.

https://www.zerohedge.com/markets/bank-0

In een heel grappige clip hieronder wordt Jared Bernstein, de Voorzitter van de Council of Economic Advisers – de belangrijkste dienst die Biden adviseert in economisch beleid – gedwongen om nonsens uit te kramen omdat FRB fraude aan het licht is gebracht.

https://twitter.com/RealKeithWeiner/status/1786405723850895411?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1786405723850895411%7Ctwgr%5Ed3e0fdee56bcefd026c4dca9297b3abf069305ca%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fmishtalk.com%2Feconomics%2Fwatch-bidens-head-of-economic-advisors-try-to-explain-government-borrowing%2F

De fraude leidt tot hyperinflatie. Als je de verschillende subcategorieën in deze Gallup Poll in de link hieronder bij elkaar optelt, komt je tot 81% van de Amerikanen die denkt dat inflatie en dalende levensstandaarden de belangrijkste zorgen zijn.

https://news.gallup.com/poll/644690/americans-continue-name-inflation-top-financial-problem.aspx?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_content=morelink&utm_campaign=syndication

In nog weer een ander teken dat de corporation failliet is; het Ludwig Instituut gebruikte overheidsgegevens om te laten zien dat de werkelijke werkeloosheidscijfer 24,2% en geen 3,5% zoals de overheid zegt.

https://twitter.com/BitcoinNewsCom/status/1784588105363656704?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1784588105363656704%7Ctwgr%5E1cf3a0b212c8d7cd2113d7fecaf3fe9b23b7500c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D239751

De situatie is zo slecht dat in april 43% van alle kleine bedrijfshuurders in de Verenigde Staten niet in staat was om hun huur te betalen.

De jaren van Fed fraude betekenen dat meer dan 40% van de totale bevolking in de categorie ALICE valt. ALICE betekent: Bezitting Beperkt, Inkomen Ingeperkt, Loon uit dienstbetrekking boven de armoedegrens maar minder dan wat nodig is om zich te redden of anders in armoede te leven.   

http://theeconomiccollapseblog.com/an-absolutely-enormous-economic-shift-of-historic-proportions-is-now-taking-place-right-in-front-of-our-eyes/

En nu we het over fraude hebben; hier kun je kijken naar de directeur van NASA die in feite toegeeft dat de maanmissies nep waren toen hij zei “wij weten niet” wat er aan de achterkant van de maan is.

Natuurlijk proberen de Rockefellers hun frauduleuze corporation in zaken te houden door te stelen van wat spoedig voormalige bondgenoten zijn zoals Japan, de EU en Canada.

Japan en de EU zijn nu in opstand gekomen door te weigeren om te moeten bloeden voor Rockefeller olie of om meer US schulden te kopen.

Amerikanen betalen echter nog altijd de prijs. Canada postte in maart het grootste handelstekort sinds juni 2023 volgend op niet geplande sluitingen bij raffinaderijen in het Amerikaanse Midwesten; een belangrijke bestemming voor Canadese ruwe olie. Dit waren de Rockefellers die de Amerikanen dwongen om dure olie te kopen die zij beheren in plaats van goedkope Canadese olie die ze niet beheren.

Natuurlijk heeft Canada zijn eigen problemen onder de incompetente Castrudeau. Hij laat meer dan een miljoen immigranten per jaar binnen hoewel er geen huisvesting voor hen is. Dit creëert een ongekende woningcrisis. Ook Canada’s lage niveau van arbeidsproductiviteit betekent dat het verliest aan Mexico. https://www.reuters.com/world/americas/canada-risks-losing-investment-mexico-labor-productivity-skids-2024-04-30/

Canada heeft een lage productiviteit omdat Castrudeau te veel overheidsbanen creëerde om dingen kracht bij te zetten zoals de LGTBQ ideologie enz.. Het doet denken aan de grap: “Hoe knipoogt een ambtenaar?”

“Hij doet één oog open.”

Canadezen betalen 46% van hun verdiende geld aan belastingen om dit te steunen.

Castrudeau’s regering zal absoluut worden gedwongen terug te krabbelen van haar bureaucratische druk om anale seks, enz. te promoten, zoals Schotlands voorbeeld laat zien. De Schotse leider Humza Yousaf trad afgelopen maandag af nadat het Schotse publiek de wethandhavingsinstanties overstroomden met nep telefoontjes die verschillende transactivisten en zelfs politieke leiders beschuldigden van uiteenlopende haatmisdaden volgend op de bekrachtiging van zijn razend onpopulaire “Haatmisdaad wet”.  

https://www.zerohedge.com/political/scottish-first-minister-quits-after-disastrous-hate-crime-law

Over trans gesproken, kijk eens naar deze foto van de Macrons van Frankrijk en de Scholzen van Duitsland bij het “Sausage Fest 2024”.

Een andere nep leider, de rubbergemaskerde “Paus Franciscus” heeft ondertussen expliciet goedkeuring gegeven voor transgender peetouders en zegening van paren van dezelfde sekse.

Hij biedt ook onderdak in het Vaticaan aan circa honderd transvestiet prostituées. https://www.msn.com/en-us/news/world/ar-BB1lQpFB

Deze zich een oordeel aanmatigende gedegenereerden nemen in toenemende mate hun toevlucht tot geweld om aan de macht te blijven. In de video hieronder kun je zien hoe oppositieleider Pierre Poilievre wordt verwijderd uit het House of Commons omdat hij Justin Castrudeau een wacko noemde. Schenk er aandacht aan dat de Speaker van het House of Commons Castrudeau’s geheime vriendje is.

Vervolgens kun je kijken naar hoe parlementslid Christine Anderson Ursula Von der Leyen ontmaskert voordat haar microfoon worden afgesloten:

“We moeten Von der Leyen de Rode Kaart geven, nu de openbare aanklager een onderzoek naar haar instelt wegens corruptie… Von der Leyen onderhandelde een vaccincontract van € 35 miljard met de CEO van Pfizer via SMS tekstberichten.”

Zie hoe ze haar afsluiten terwijl anderen haar boodschap willen horen.  

Je microfoon afgesloten krijgen is mild voor deze mensen. “Het collectieve Westen, geleid door de Verenigde Staten beoefent geweld en moord van opponenten als een politiek routineproces”, zegt Viktor Medvedchuk, leider van de beweging Ander Oekraïne.

https://tass.com/politics/1782529

Hier is een voorbeeld. De populaire actrice Anne Heche leefde nog en probeerde op een stretcher uit de lijkzak te komen na haar crash. Ze werd later verklaard dood te zijn. Ze vermoordden haar omdat ze een film had gemaakt over kinderhandel.

Ze hebben dit soort dingen over de hele wereld gedaan.

De Chinese Minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zegt: “De Verenigde Staten hebben geprobeerd meer dan 50 buitenlandse regeringen omver te werpen, mengden zich schaamteloos in de verkiezingen van ten minste 30 landen en probeerden meer dan 50 buitenlandse leiders te vermoorden.”

Het ziet er naar uit dat China maatregelen treft om dit te stoppen. Het aantal Chinese staatsburgers dat illegaal de zuidgrens van de Verenigde Staten oversteekt is sinds 2021 opgelopen tot 7.000% en in het huidige tempo zal dat 14.000% zijn aan het eind van het fiscale jaar.

https://www.foxnews.com/opinion/chinese-illegal-border-crossings-spike-7000-only-china-knows

Ze maken deel uit van een 20 miljoen man sterk leger van mannen van de militaire leeftijd dat sinds 2021 de VS is binnengekomen. Je kunt er zeker van zijn dat deze mannen daar zijn om te helpen de US Corporation af te breken.

De afbraak van het VK is ook gaande. In alleen al de laatste 20 jaar is het aantal Christenen in het land gedaald van 81% naar 48%. En het aantal pure Moslims is toegenomen van 3% naar 18%, dat is het zesvoudige. Gebaseerd op demografische gegevens is gemakkelijk te berekenen dat binnen 20 jaar Moslims Christenen voorbijgaan op het punt van aantallen.

In Duitsland bekeren Christelijke schoolkinderen zich tot de Islam uit angst en wanhoop om aangepast te zijn sinds de migranten instroom, volgens een nieuw onderzoek. In verschillende scholen in grote steden als Berlijn en Frankfurt vormen Moslim kinderen meer dan 80% van de gezamenlijke leerlingen, veroorzaakt door de sterke immigratie van de laatste acht jaar. Nu gelooft 67,8% van de leerlingen dat de Koran ‘belangrijker’ is dan de wetten in Duitsland; 45,6% denkt dat ‘Islamitische Theocratie de beste overheidsvorm is’ en 35,3% zei dat ze geweld tegen mensen die Allah of de profeet Mohammed beledigen kunnen begrijpen.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13339659/Schoolchildren-converting-Islam-fear-German-schools.html

Regimeverandering komt er op korte termijn aan in het VK en in Duitsland en oorspronkelijke Europeanen zullen weer gaan toenemen in aantallen.

Europa als geheel zal niet veel langer meer onder de controle van de Khazariaanse Maffia staan. De Chinese President Xi Jinping is deze week in Europa om dit te bevestigen. Hij zegt dat China in “nauwe coördinatie en samenwerking werkt aan een klimaatreactie, bescherming van de biodiversiteit en wereldwijd bestuur. 

https://english.news.cn/20240506/a64f9dccafc24f0091883f960b3f0eb5/c.html

“Frankrijk bevordert her-industrialisatie gebaseerd op groene innovatie, terwijl China de ontwikkeling van nieuwe kwaliteit-producerende krachten versnelt. Onze twee landen kunnen samenwerking op innovatie verdiepen en gemeenschappelijk groene ontwikkeling promoten”, zei hij

Bronnen van de Franse inlichtingendienst van hun kant zeggen dat Emmanuelle Macron is vervangen door een avatar die het plan om de EU te verenigen met Rusland steunt als deel van de beweging naar een polycentrale wereld met 7 grote gebieden.

De Olympische Spelen in Parijs zijn in de plannen opgenomen om dit onder de aandacht te brengen. Zoals de journalist Thierry Meyssan rapporteert:

In Macron’s gedachten zullen de komende Olympische Spelen een gelegenheid zijn om de massa’s te manipuleren tot het verheerlijken van de “Verenigde Staten van Europa”, zodat ze spontaan klaar zullen zijn voor de opheffing van de EU lidstaten… vergeet niet dat er Russische atleten zullen zijn, maar geen Russisch volkslied en telkens wanneer een lidstaat wint zal het Europese volkslied worden gespeeld… de oorlog in Oekraïne is het excuus voor gigantische wapentransfers, zodat vandaag de dag geen lidstaat de middelen heeft om zichzelf meer dan twee dagen te verdedigen als ze conventioneel worden aangevallen door een ontwikkelde staat [Rusland]… De supporters ervan vertellen ons dat ze een entiteit willen creëren die in staat is om te concurreren met de Verenigde Staten van Amerika en China. [Ze hebben de basis gelegd voor grotere technologische en industriële soevereiniteit (met Duitsland in de batterijsector, daarna in waterstof, elektronica en gezondheidszorg.)

https://www.voltairenet.org/article220797.html

Dit bevestigen Poolse bronnen die zeggen dat Duitsland op het punt staat de waterstof djinn/geest los te laten.

Hoopvol als dit alles klinkt, de oorlog is nog niet over. De WEF Satanisten hadden zojuist een grote bijeenkomst in Saoedi-Arabië om hun krachten te bundelen. Merk op dat Klaus Schwab Rothschild daar niet bij was. Oeps, dat vergat ik, hij is dood.

Het hoofd van BlackRock. Larry Fink was daar echter wel en bevestigde dat hij werkt voor een schurken AI toen hij zei dat “vervanging van mensen door machines veel gemakkelijker zal gaan in landen die een krimpende bevolking hebben.”

Fink zal niet veel langer meer onder ons zijn, beloven bronnen van een Mexicaans kartel.

We zagen ook klimaat doemdag prediker, Al Gore, die het WEF toesprekend zei: “[Broeikasgassen] vangen nu net zo veel extra hitte op als vrij zou komen bij 600.000 Hiroshima-klasse atoombommen die iedere dag exploderen.” Wij horen dat hij heel veel geld heeft gemaakt met Algoritmes van deze soort.

De KM poging om ons door honger tot onderdanigheid te brengen gaat ook door. “Vier jaar geleden moest een boer 171 ton tarwe verkopen om een tractor te kunnen kopen. Nu moet hij bijna 500 ton verkopen. Deze gegevens bevestigen de schokkende schaal van de crisis in de landbouw, speciaal daar de verkoopprijzen toen lager waren”, zegt Dr. Arkadiusz Zalewski van het Poolse Instituut voor Landbouw en Voedsel Economie.

Een van de meesterbreinen hiervan, Bill Gates zei op Klimaatconferentie 28: “Vanwege de kwestie van voedselsystemen en hoe om te gaan met klimaatverandering, zijn veel boeren niet in staat om hun gewassen te verbouwen, wat voor hen een tragedie is. Wij hebben het over het gebruik van innovatie die dat probleem absoluut oplost.”

Vertaling van globalistische dubbelzinnigheid: Als gevolg van onze doelbewuste oorlog tegen landbouw, zijn heel wat boeren niet in staat om hun gewassen te verbouwen, wat een zegen is voor ons omdat het ons in staat stelt traditionele landbouw te vervangen door insectenfarms en nep vlees laboratoria, om zo absolute controle te verkrijgen over de wereld-voedselvoorraad, onder het mom van “de planeet te beschermen”. 

De video hieronder laat zien hoe ze 3D printers gebruiken om vlees te creëren dat gemaakt is van stamcellen.

De Chinezen gaan nog een stapje verder. Je hebt gehoord van nep nieuws, wel nu hebben ze nep voedsel. Deze video laat zien dat ze plastic gebruiken om allerlei soorten nep voedsel te creëren dat zijn weg vindt naar de supermarkten.

In Florida tekende Gouverneur Ron DeSantis SB 1084 om in de staat Florida de verkoop van in laboratoria gekweekt vlees te verbieden. Florida neemt maatregelen om het doel van het Wereld Economisch Forum om de wereld te dwingen in laboratoria gekweekt vlees en insecten te eten, te stoppen.

https://www.flgov.com/2024/05/01/governor-desantis-signs-legislation-to-keep-lab-grown-meat-out-of-florida/

Natuurlijk wordt ons verteld dat in de toekomst voedsel gemaakt zal worden in digitale replicators wat de noodzaak om dieren te doden volledig elimineert. Vermoedelijk zal de traditionele landbouw ook doorgaan om “echt voedsel” te leveren aan mensen die dat willen. Alles wat ik voor de toekomst kan zeggen is dat we absoluut niet in kaart gebracht terrein binnengaan.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “De Witte Hoeden hebben gewonnen: De Verenigde Staten en Israël zullen ophouden te bestaan; Wereldvrede zal beginnen.”

  1. Thanks Benjamin voor deze update, wederom een stuk Huzarenwerk van je! Klasse jounalistiek.
    Op naar de volgende deksel.

    Groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *