Benjamin Fulford: “De wereld stevent af op een beslissend treffen in de VN kraal.”

18 september 2023

De wereld stevent af op een of ander beslissend treffen nu de falende VN deze week vergadert voor een volgende, niet belangrijke, Algemene Vergadering. De enige zogenaamde leider van de 5 permanente leden van de Veiligheidsraad die de vergadering bijwoont zal de nep VS “President” Joe Biden zijn. De VN is er niet in geslaagd zijn doelen van het jaar 2000, om een eind te maken aan armoede en milieuvernietiging, te bereiken en faalt ook om dezelfde doelen aan te pakken na het verplaatsen van deze post naar 2030. Om te begrijpen waar de VN werkelijk voor staat, kijk dan eens naar hun 666 gebouw in West Afrika. 

Geen wonder dat de wereld nu wacht op het ineenstorten van de hele, door de Khazariaanse Maffia gedomineerde wereldorde en dat zijn leiders geconfronteerd worden met oorlogstribunalen.

Zelfs de nep Minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken werd gedwongen om toe te geven: “Wat wij nu meemaken is meer dan een test van de orde na de Koude oorlog. Het is het eind ervan.” 

https://tass.com/world/1674495

Dat is de reden waarom onder de oppervlakte allerlei soorten intriges gaande zijn nu de strijd om de instortende KM te vervangen intenser wordt.

Eén zo’n erg interessant incident was de tijdelijke inhechtenisneming van Canada’s Premier Justin Castrudeau in India tijdens de G20 vergadering van vorige week. Indiase drug-opsnuivende honden “vonden grote hoeveelheden illegale drugs aan boord” van Castrudeau’s officiële vliegtuig, volgens functionarissen van de Canadese Veiligheidsdienst.

Indiase autoriteiten geven toe dat de drugs-arrestatie slechts een voorwendsel was omdat hun echte bezorgdheid uitging naar Castrudeau’s installatie van de “Khalistan terroristensupporter Jagmeet Singh en zijn infanteristen.” India en haar supporters (d.w.z. 90% van de wereld) zal nu “alle banden met Canada verbreken totdat Castrudeau en Singh ter verantwoording geroepen zijn”.

Het officiële verhaal is dat Castrudeau’s vliegtuig was vertraagd als gevolg van niet gespecificeerde mechanische kwesties. Daarna, in een ontwikkeling die er vermoedelijk geen verband mee houdt, heeft “Canada aangekondigd dat het een handelsmissie naar India in oktober zou uitstellen, vanwege gespannen relaties tussen de twee landen”.

De waarheid is dat Canada, onder het regime van de Satanist Castrudeau, nu een internationale paria is geworden. Zoals de Indiase columnist Ajit Datta opmerkt: “Justin Trudeau is een mascotte van alles wat vandaag de dag verkeerd is met de wereld.”

Castrudeau is nu onder andere één van de top drugsgeld-witwassende agenten in de wereld, zeggen bronnen van veiligheidsdiensten.

Sinds de Taliban de heroïneproductie in Afghanistan heeft stopgezet, werd de productie verplaatst naar Irak en het drugsgeld wordt witgewassen door Canada via Oekraïne, zeggen de functionarissen.

De video’s en het beeldmateriaal hieronder illustreren andere criminele aspecten van het Castrudeau regime.

De reden waarom hij nog altijd in het openbaar mag paraderen is omdat hij geconfronteerd zal worden met openbare rechtspleging en waarschijnlijk executie bij oorlogstribunalen samen met zijn baas Klaus Schwab Rothschild en zijn mede Satanisten, zeggen functionarissen van de White Dragon Society.

Hoewel hun ondergang onvermijdelijk is, zal de maand oktober de sleutel zijn om dit eerder vroeger dan later te laten gebeuren.

De reden is natuurlijk dat de US Corporation opnieuw geconfronteerd wordt met faillissement nu het eind van het fiscale jaar op 30 september nadert.

Met nog een maand te gaan staat het tekort voor fiscaal 2023 nu op $1,52 biljoen en daar is tot nog toe geen financieringsbron voor gevonden.

https://schiffgold.com/key-gold-news/us-government-runs-budget-surplus-in-august-but-its-not-really-good-news/

Dit geldt vooral nu een energieke poging van de P2 Vrijmetselarij om China te overtuigen het geld neer te tellen is mislukt.

VS “Ambassadeur” voor Japan, Rahm Emanuel en zijn mede Satanisten dachten dat de KM wel weer met een andere Obama-mooipraterij de Chinezen konden overhalen door Kamala Harris aan te bieden als een vrouwelijke slaaf-president met een bruine huid voor de US Corporation.

Op vrijdag plaatste hij een bericht op X/Twitter waarin hij beweerde dat de Chinese Minister van Defensie Generaal, Li Shangfu Li niet verschenen was op een geplande bijeenkomst met het Singaporese hoofd van de marine omdat hij “onder huisarrest was geplaatst”. Emmanuel was geërgerd omdat werd verondersteld dat Li goud-gedekte obligaties zou ondertekenen die voldoende geld zouden opleveren om de US Corporation gaande te houden tot aan 2025, tegen welke tijd ze hoopten een algehele nucleaire oorlog te beginnen om uit de schulden te komen, volgens bronnen van de Chinese inlichtingendienst.

Aan de deal was al gewerkt sinds maart en het plan was om de Chinezen om te kopen met $1,5 biljoen of zo met de bedoeling om alle Chinese mensen circa $ 1000,– te geven. Dit was om te helpen “de economische problemen te boven te komen die waren veroorzaakt door het instorten van de onroerend goed sector”.

In plaats daarvan arresteerde de Chinese President Xi Jinping Li samen met meer dan 200 medeplichtigen van de Rocket Force van het Volksbevrijdingsleger en voorkwam zo een nucleaire oorlog, zeggen de bronnen. Tussen haakjes, Li’s verdwijning heeft niets te maken met het ontslag van Minister van Buitenlandse Zaken Qin Gang in juli. *) zie een correctie en verduidelijking hiervan onderaan dit verslag.

https://www.theguardian.com/world/2023/sep/15/china-defence-minister-li-shangfu-missing

De bronnen voegden eraan toe dat er in deze tijd geen geld in China is vanwege de onroerend goed crisis en dat dit politieke instabiliteit veroorzaakt. Niettemin weten de Chinezen dat ze pijnlijke structurele hervormingen moeten ondernemen en niet moeten proberen de problemen te verdoezelen met monopoliegeld.

Het mislukken van deze obligatie-deal werd gevolg door meerdere vergaderronden in Malta op zaterdag en zondag tussen senior Chinese en Amerikaanse ambtenaren. Wang Yi, directeur van het Centrale Bestuur van het Office of the Foreign Affairs Commission van de Communistische Partij van China (CPC) zei tegen de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur Jake Sullivan: “China’s ontwikkelingen hebben een sterke endogene [van binnenuit ontstane] drijfkracht en volgen onvermijdelijk historische logica waardoor ze niet gestopt kunnen worden.”

Als bewijs hiervan kwamen op 15 en 16 september 134 landen, die 80% van de wereldbevolking vertegenwoordigen en meer dan twee-derde van de VN stemmen, in Havana bijeen om op te roepen tot “brede hervorming van de internationale financiële architectuur en een veelomvattender benadering tot wereldwijd financieel beheer.”

https://en.granma.cu/cuba/2023-09-16/havana-declaration-on-current-development-challenges-the-role-of-science-technology-and-innovation

Tijdens de bijeenkomst merkte de Cubaanse President Miguel Díaz Bermúdeze op dat Coca Cola meer geld aan reclame besteedt dan het Internationale Monetaire Fonds aan het ondersteunen van minderontwikkelde en lage lonen landen. Hij voegt eraan toe “een internationale financiële architectuur” die 80% van de wereld in schuldslavernij dwingt” moet afgebroken worden.”

https://en.granma.cu/cuba/2023-09-16/havana-declaration-on-current-development-challenges-the-role-of-science-technology-and-innovation

Afrika leidt dit gevecht tegen slavernij. De val van Muammar Gaddafi in Libië was een alarmsignaal. Het blijkt dat zelfs de Amerikaanse leidinggevende generaal van AfriCom weigerde te vechten tegen Gaddafi toen hij ontdekte dat hij nauw verwant zou zijn met de zelfde Al Qaeda jihadisten waar zijn kameraden tegen vochten in Irak. De Britse en Franse geheime diensten zaten achter deze Jihadisten, volgens de Franse journalist Thierry Meyssan.

Gaddafi’s val maakte  zijn vijanden wakker. Zwarten werden opnieuw wreed vermoord door Arabieren, zelfs als ze Libische nationalisten waren, en beperkt tot slavernij, onder de hardvochtige ogen van de Westerse overwinnaars… De arme Afrikaanse staten die economisch gesteund werden door Libië stortten in, beginnend met Mali. Meyssan geeft de schuld aan gehoorzaamheid aan de Amerikanen vanwege Frankrijks verlies van haar Afrikaanse bondgenoten (kolonies).

https://www.voltairenet.org/article219665.html

Ondanks hun isolatie vechten de Satanisten natuurlijk met hand en tand om aan de macht te blijven en gerechtigheid te voorkomen via de gebruikelijke combinatie van terreur, moord, identiteitsdiefstal, omkoperij, chantage enz.

Toch winden ze zich op omdat hun poging om met genocide hun weg uit de problemen te banen met bio-wapens en giftige vaccins faalt. Zelfs de corporate propagandamedia geeft toe dat nu slechts 17% van de Amerikanen voldoende gehersenspoeld is om hun vaccins te nemen. Het is verbazingwekkend dat zelfs zo’n percentage nog over is.

Het Amerikaanse Centrum voor Ziektebestrijding en Preventie zelf zegt dat één miljoen mRNA Covid prikken voor tieners slechts 0-1 Covid-doden zullen voorkomen en 100.000 tot 200.000 ernstige bijwerkingen zullen VEROORZAKEN.

Hun studies laten ook het risico van myocarditis zien. Myocarditis, een auto-immuun ziekte die ontsteking van het hart veroorzaakt, is 13.300% hoger onder de gevaccineerden dan onder de niet-gevaccineerden.

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2788346

Toen topfunctionaris van dat centrum, Carol Baker werd gevraagd hoe ze de niet-gevaccineerden wilden aanpakken zei ze “We zullen ons gewoon ontdoen van de blanken in de Verenigde Staten.” 

Zelfs het hoofd van de Wereld Gezondheidsorganisatie, de internationale terrorist Tedros, heeft toegegeven dat hij zelf niet gevaccineerd is.

Dus, met het mislukken van de bio-wapens en de vaccin-campagne, gebruikt de KM nu microgolven en andere middelen van weer-oorlogvoering om te proberen “klimaatverandering” te gebruiken om de wereld te terroriseren tot onderdanigheid.

De weer-oorlogvoering is ook bedoeld voor het witwassen van geld. Dat is de reden waarom de V.S. 23 verschillende, miljarden dollars schade veroorzakende weer- en klimaatrampen ondervond in de eerste acht maanden van 2023 – het grootste aantal sinds de records begonnen. Het geld “gaat grotendeels verloren” aan administratieve honoraria.

Er is ook openlijke diefstal. In de video hieronder zegt een Maui inwoner: “FEMA haalde alle goederen weg die plaatselijke bewoners aan de kant van de weg hadden gezet. Ze haalden het weg bij iedereen. Waarom?”

Voor het geval je niet gelooft dit werd veroorzaakt door wapens, luister dan naar hoe de gepensioneerde kapitein Mathey Dakin het bewijs beschrijft dat zulke wapens werden gebruikt in Californië.

Voor meer bewijs dat “klimaatverandering” zwendel is: gastheer Alan Jones van Sky News Australië merkt op:

“CO2 is 0,04% van de atmosfeer en de mens is verantwoordelijk voor 3% van die 0,04%. Het is net zoiets als zeggen: ’Er ligt een korreltje suiker op de Harbour Bridge. Maak de brug schoon, want die is vuil.’”

De nep Biden vertelt de wereld zelfs dat zijn regering “het aantal en de intensiteit van extreme weergebeurtenissen gaat verhogen”.

En dan, opeens in Libië: “Oh kijk, nog meer klimaatverandering.” De enorme vloedgolf daar was GEEN natuurlijke ramp zoals wij die kennen”, zeggen Mossad-bronnen. De KM heeft met opzet de 2 dammen laten instorten als waarschuwing om de vrije Libische olie voor Europa niet af te snijden, leggen ze uit. 

De KM probeert ook nog altijd wanhopig de waarheid te censureren, maar faalt daarin. 

Ian Sams, een woordvoerder voor de White House Counsel’s Office, schreef in een “memo aan redacties” van grote nieuwsoutlets dat het Senaat-onderzoek naar de Biden misdaden “geen bewijs heeft opgeleverd dat Joe Biden iets verkeerds heeft gedaan”, wat “alle alarmbellen bij nieuwsorganisaties zou moeten laten afgaan”.  

https://nypost.com/2023/09/13/biden-impeachment-white-house-to-send-letter-urging-news-outlets-to-scrutinize-inquiry/

Zelfs de propaganda “fact ckeck” van CNN van beweringen tijdens het Biden impeachment-onderzoek bevestigt dat: De Bidens $ 20 miljoen ontvingen via brievenbusbedrijven…een FBI informant beweert dat hij een omkoopsom van $10 miljoen ontving… Joe Biden deelnam aan gesprekken met Hunter’s zakenpartners… Zes banken meer dan 150 rapportages van verdachte activiteiten toegaven. 

De clip hieronder laat zien dat CNN’s nieuw gevonden interesse in de waarheid, te weinig en te laat is.

Een ander voorbeeld van falende censuur is de poging om een documentaire over onze door de drugmaffia gecontroleerde “leiders” te verbieden.

De waarheid wint. Als een recente voorbeeld: Tucker Carlson heeft meer dan 367 miljoen views vergaard van zijn interview op X met de Argentijnse presidentskandidaat Javier Milei, een voorstander van vrijheid die centrale banken wil afschaffen.

Nog een voorbeeld: een bericht op sociale media dat onthult hoe opmerkelijk veel geld Bill Gates “verdiende” aan de Covid pandemie, werd miljoenen keren bekeken in slechts twee dagen.

Het populaire X account Pelham deelde het bericht en schreef “Bill Gates kocht in september 2019 1.038.674 aandelen van BioNTech (Pfizer’s partner voor zijn mRNA Covid injecties)… tegen een voorpublicatie aanbiedingsprijs van $18.10 per aandeel… slechts maanden voor de pandemie werd aangekondigd… Gates deed zijn aandelen van de hand in november 2021 tegen een gemiddelde verkoopprijs van $300 per aandeel… op dezelfde dag zei hij: “We hebben een nieuwe manier nodig om te vaccineren, want de vaccins “stopten overdracht” niet ondanks alle voorafgaande beweringen van het tegendeel.

Dr. Peter McCullough onthulde het hele KM-WEF SYNDICAAT aan het Europese Parlement in een video die hieronder te zien is.

Onder deze omstandigheden keren de ratten zich tegen elkaar zoals ze dat altijd doen. Als je de tijd hebt trek dan dit gedetailleerde artikel met feiten na.

Voormalige ambtenaren van de Zelensky Administratie zeggen tegen NATIONAL FILE: Zelensky is beschuldigd van geld witwassen, Amerikaans geld stelen, het vervolgen van opponenten, cocaïnegebruik, wapenverkoop, het aannemen van Russische geld en meer…

Ook de KM’s handel in kinderen wordt onthuld. De Oekraïense regering en de NAVO gebruiken façades als “Phoenix” en “White Angel” om illegaal kinderen te ontvoeren en te verkopen.

Ivan Bakanov, voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst van Oekraïne, gaf de “Phoenix” organisatie het recht om gedwongen evacuaties van kinderen uit gebieden in de buurt van oorlogszones uit te voeren en gaf rechtstreeks opdracht om “de hardst mogelijke maatregelen” te nemen tegen inwoners die onwillig waren om hun kinderen vrijwillig over te dragen tijdens zogenaamde evacuatie events, volgens Pools inlichtingenbronnen. 

Admiraal Anthony Radakin, een van NAVO’s sleuteladviseurs voor President Zelensky en Stafchef van de Strijdkrachten,  Valery Zaluzhny zijn ook betrokken, zeggen ze. Oekraïense inwoners worden gedwongen hun kinderen te verbergen in kelders en verlaten appartementen om te voorkomen dat ze ontvoerd en verhandeld worden. Lees het volledige onderzoek hier:

Om te zien hoe absurd slecht het Oekraïense regime is geworden: ze creëren speciale uniformen voor zwangere vrouwen die vechten in de front linies.

De Khazariaanse Maffia beginnen zelfs hun gezichten te laten zien. Laat je niet misleiden door hun Joodse kleding, het zijn Satanisten. 

“Waarom staan wij toe dat kinderen over grenzen heen worden verhandeld, niet alleen onze kinderen maar ook kinderen van andere mensen? Niemand praat over de 60.000 Oekraïense kinderen die gewoon verdwenen zijn”, zegt Kolonel Douglas MacGregor. “Het is tijd om het recht te herstellen, we moeten de criminaliteit de kop indrukken, we moeten integriteit voor het electorale proces terugbrengen. De meeste mensen in Washington worden herinnerd aan degenen die we gebruikten om de binnenkomst en het vertrek te controleren bij bars voor entertainment. Wees niet bang voor deze mensen”, zegt hij.

Intussen maakte VS “President Joe Biden” reclame voor degenen waarvoor hij werkt toen hij het John McCain’s memorial in Vietnam kuste. McCain werd geëxecuteerd voor hoogverraad.

In een andere openbare erkenning van het kwaad, zei de avatar Nancy Pelosi tegen Anderson Cooper Vanderbilt op CNN “Ik ben meer reptielachtig en koudbloedig.”

Tussen haakjes, het ziet er naar uit dat Senator John Fetterman nu ook is vervangen door een avatar. De tattoos op zijn onderarm zijn verdwenen. “De originele stierf vanwege de prikken die een beroerte veroorzaakten”, zeggen CIA-bronnen.

Kijk vervolgens naar de Italiaanse Premier Georgia Meloni. Ze ziet er net zo uit als Zelensky. Ook een cocaïne gebruiker? 

De onmiskenbare criminaliteit en het gecompromitteerd zijn van hun “leiders” dwingen de mensen om wakker te worden en terug te vechten, zelfs in het gehersenspoelde Westen.

Bijvoorbeeld: de politie arresteerde een gewapende man die zich voordeed als een federale agent toen hij een John F. Kennedy Jr. event in Los Angeles binnendrong. Dit betekent dat zelfs als de veiligheidsdienst Kennedy niet wil beschermen, de plaatselijke politie het wel doet.

In New Mexico weigerde de plaatselijke politie mee te werken aan WEF MARIONET Gouverneur Luhan Grisham’s poging om inwoners te ontwapenen.

In Chicago worden zwarte inwoners gewaarschuwd dat illegale immigranten binnengebracht worden en stemrecht krijgen om Amerikanen rechten en privileges te ontnemen.

In Groot Brittannië wordt de regering gedwongen om de agenda voor 15-minuten steden op te geven doordat bijna alle ULEZ camera’s werden vernietigd en meer dan 50 duizend mensen weigeren boetes te betalen.

In Nederland worden dozijnen politici, overheidsambtenaren, politiechefs en andere verraders gedwongen ontslag te nemen. Zelfs de “mainstream media” begint zich te realiseren dat het aantal bewuste mensen niet in de duizenden maar in de miljoenen loopt en dat die gesteund worden door advocaten.

Belangrijke rechtszaken tegen Misdaadpremier Mark Rutte en zijn criminele bende onthullen dat het land in feite wordt geregeerd door een ondemocratisch, particulier Wereld Economisch Forum.

In Israël is een niet verklaarde burgeroorlog aan de gang nu tienduizenden zich verzamelen tegen het Israëlische ultrarechtse cabinet voor de 35e week op een rij.

Israëlische patriotten waarschuwden ons voor deze munt, die de betrokkenheid van hun regering aan misdaden als 9/11 toont. 

Als het Amerikaanse leger nalaat om de criminelen aan te pakken die hun regering kaapten, is de rest van de wereld klaar om actie te ondernemen, zelfs op het Amerikaanse vasteland.

Als teken dat een of andere militaire manoeuvre tegen de US mogelijk is liepen militaire delegaties van China, Rusland, de meeste Latijns Amerikaanse en veel andere landen vorige week in Mexico mee in een parade.

Als het Amerikaanse leger gaat opereren aan de grenzen van China en Rusland, denk ik dat ze besloten hebben om op dezelfde manier te reageren.

Dus pak alsjeblieft je telefoon en dwing het leger om te HANDELEN.


*) Correctie en verduidelijking

Door Benjamin Fulford, 19 september 20223

De Chinese inlichtingendienst nam contact met ons op om te corrigeren en te verduidelijken wat wij schreven over de Minister van Buitenlandse Zaken. Qin Gang en de Minister van Defensie, Generaal Li Shangfu.

Qin werd ontslagen omdat hij een ongepaste relatie had met een Hong Kong verslaggever waarvan wordt gedachte dat die voor MI6 werkt. Hij heeft opdracht gekregen een brief van berouw te schrijven en kan uiteindelijk gerehabiliteerd worden.

Generaal Li werd ontslagen om de verantwoording te nemen voor “wanorde” bij de Rocket Force van het Volksbevrijdingsleger.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

2 reacties op “Benjamin Fulford: “De wereld stevent af op een beslissend treffen in de VN kraal.”

  1. ”Een ander voorbeeld van falende censuur is de poging om een documentaire over onze door de drugmaffia gecontroleerde “leiders” te verbieden.”

    Naar welke documentaire wordt hier een vermelding gedaan?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *