Benjamin Fulford: “De Verborgen Geschiedenis die Geheime Genootschappen Leren.”

7 augustus 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Als journalist is het mijn taak om informatie zelf rechtstreeks van bronnen te krijgen wanneer dat maar mogelijk is. Wat ik me niet had gerealiseerd is dat dit soort verslaggeving over geheime genootschappen je naar plaatsen en mysteries brengt die niet passen in onze huidige wetenschappelijke structuur.

Dit betekent niet dat ze niet echt zijn. Een beroemde uitspraak van Thomas Jefferson, toen hem een theorie werd verteld over meteorieten die uit de ruimte komen, was “Ik zou eerder geloven dat twee achtenswaardige wetenschappers van Harvard me een leugen zouden vertellen dan dat stukken rots uit de lucht zouden vallen.” 

En met dat in gedachten willen we deze week eens kijken naar een paar heel bovennatuurlijke ervaringen die ik heb gehad in de omgang met de topniveaus van de wereldmacht en de verschillende geheime groepen die ik daar vond.

Het eerste esoterische contact dat ik had ontstond tijdens het volgen van cursus van een Shipibo Sjamaan in de Amazone. De Shipibo gebruikte de drug Ayahuasca om te communiceren met de spirits van de Amazone. Terwijl ik deelnam aan deze ceremonies binnenin de holle stam van een reusachtige boom, diep in het ongerepte regenwoud, kreeg ik de indruk dat de Amazone zelf bewust was. De bomen maakten allemaal deel uit van een wereldwijd bovennatuurlijk netwerk dat alle planten met elkaar verbond en dat de mind van de verschillende dieren kon waarnemen. Het Amazoneregenwoud zelf leek een bewust wezen te zijn. De spirit van de Amazone vertelde me dat ik aangevallen werd en dat ik naar Azië moest gaan om hulp te krijgen. Dat is een van de redenen waarom ik naar Azië ging. Nu, 40 jaar later, werpt deze gevaarlijke onderneming zijn vruchten af aangezien Aziatische geheime genootschappen ermee ingestemd hebben om de planeet te helpen.

De relatie met de Aziatische geheime genootschappen (waarover ik eerder uitgebreid heb geschreven) leidde ertoe dat het Pentagon contact met mij opnam via hun “men who stare at goats”, een afdeling van het Amerikaanse leger die zich focust op het ontwikkelen van paranormale strijdkrachten. [The men who stare at goats is ook een filmkomedie over hetzelfde onderwerp.] De persoon die ze stuurden was Paul Laine. In de tijd dat ik hem ontmoette was zijn dekmantel dat hij werkte voor de Oracle Corporation van technologie miljardair Larry Ellison. Laine gaf me informatie over fantastische uitvindingen uit het verleden die sindsdien onderdrukt waren. Een voorbeeld daarvan waren de telegraafkabels die je in oude Western films ziet. Ze werden van elektriciteit voorzien die verkregen werd uit de aardbodem. Deze techniek is nu voor ons verloren.

Een andere en meer esoterisch onderdrukte oeroude technologie was het oogsten  van een mysterieuze vorm van maanenergie. Mensen die bekend staan als maanziek waren vaak bijzonder gevoelig voor deze vorm van energie. Er wordt verondersteld dat het vensters opent naar alternatieve werkelijkheden en langeafstandswaarneming van plaatsen en gebeurtenissen in deze werkelijkheid. Het was dit vermogen om op  lange afstanden waar te nemen waarin het Pentagon geïnteresseerd was.

Onder de vele dingen die ik van deze groep heb geleerd was dat NASA stond voor Not A Space Agency. Het blijkt dat NASA slechts een reusachtige filmstudio is die enorme hoeveelheden geld van belastingbetalers steelt om de illusie te creëren dat wij de ruimte exploreren.

Het Pentagon attendeerde me erop dat in de jaren zeventig al het bemande ruimteonderzoek op mysterieuze wijze ophield en dat iemand, of iets, ons verhinderde om deze planeet te verlaten. Dat blijkt de reden te zijn waarom alle Elon Musk’s ruimteschepen op missies naar Mars opgeblazen worden zodra ze proberen de planeet te verlaten. De conclusie waartoe ze gekomen zijn is dat onze planeet onder een bepaalde vorm van quarantaine gehouden wordt.

De Pentagon mensen zeggen ook dat hun onderzoek aangaf dat een geavanceerde beschaving op deze planeet tenminste twee maal werd vernietigd. Ze beweren dat ze bewijs hebben gezien van atoomwapens die bij deze gebeurtenissen waren gebruikt. Er is bijvoorbeeld heel overtuigend bewijs van een vernietigende nucleaire oorlog in het eeuwenoude India, waaronder radioactieve skeletten, gesmolten glas, enz. Dit schijnt een gebeurtenis te zijn uit de tijd zo’n 26.000 jaar geleden. De overlevenden ervan creëerden daarna veel van de geheime genootschappen die vandaag de dag bestaan. Achtergrondinformatie is te vinden in de link hieronder.

http://www.mysteryofindia.com/2014/08/myth-of-ancient-nuclear-war.html

Er is ook bewijs van een mysterieuze genetische bottleneck die aangeeft dat de mensheid 74.000 jaar geleden bijna was uitgeroeid, naar alle waarschijnlijkheid door “een enorme vulkaan”.

https://en.wikipedia.org/wiki/Toba_catastrophe_theory

En dan is er ondubbelzinnig bewijs dat het zeeniveau gedurende de laatste ijstijd, ongeveer 14.000 jaar geleden, 122 meter lager was.

https://www.usgs.gov/media/images/coastline-eastern-us-changesslowly

Niet alleen dat, maar gegevens van ijskernen wijzen erop dat deze ijstijd bijzonder abrupt eindigde, zo’n 11.600 jaar geleden. Dit veroorzaakte een plotselinge stijging in zeeniveaus over de hele wereld wat hele continenten en kustgebieden onder water zette.

https://ocp.ldeo.columbia.edu/res/div/ocp/arch/examples.shtml

Dit is de reden waarom beschavingen over de hele wereld legendes en herinneringen hebben van een gigantische vloed. Bijvoorbeeld: in Azië wordt veel gesproken over het verloren continent Lemurië. De verschillende eilandlanden van Oost Azië, die wij nu kennen als Indonesië en de Filippijnen, maakten allemaal deel uit van een grote landmassa die aan het eind van de ijstijd overstroomd is.

Het punt dat ik echter wil maken is dat mij werd verteld over deze gebeurtenissen door heel machtige geheime genootschappen die tot op de dag van vandaag een groot deel van onze beschaving onder controle hebben. Speciaal de Gnostische Illuminatie en de Zwarte Zon groepen hebben zulke overtuigingen. Ze beweren beide opgericht te zijn door overlevenden van beschavingen die voor de overstroming leefden.

Laten we beginnen met de geschiedenisversie van de Gnostische Illuminatie. Zij zeggen dat hun groep werd opgericht door de filosoof/wiskundige Pythagoras die leefde van 570 tot 490 B.C. Pythagoras onderwees zijn volgelingen:

(1) dat op het diepste niveau, de werkelijkheid wiskundig/mathematisch van aard is,

(2) dat filosofie gebruikt kan worden voor spirituele zuivering,

(3) dat de ziel kan opstijgen om verenigd te worden met het goddelijke,

(4) dat bepaalde symbolen een mystieke betekenis hebben, en

(5) dat alle broeders van de orde strikte loyaliteit en geheimhouding in acht moeten nemen.

Maar de Gnostische Illuminatie waar ik mee in aanraking kwam zeggen dat Pythagoras – die werd opgeleid door Egyptische Priesters en Babylonische Magiërs – de erfgenaam was van een veel oudere geleerde groep van voor de vloed. Bijvoorbeeld: volgens hen was de Middellandse Zee een gigantische riviervallei die plotseling vol stroomde en een zee werd.

De overlevenden van deze enorme vernietiging kwamen tot de conclusie dat de entiteit die deze vloed had veroorzaakt kwaadaardig was en overwonnen moest worden. Daarvoor rekruteerden ze van elke generatie 3000 geniale mensen om hun tradities en hun opdracht om de schepper te overwinnen voort te zetten. Ze zijn tegen bloedlijnregering omdat de bloedlijnheersers een goddelijk recht claimen om via deze “kwaadaardige god” van hen te regeren.

Maar waarom is dit vandaag de dag belangrijk? Wel, de Gnostische Illuminatie beweren dat zij de Amerikaanse, Franse en Russische revoluties zijn begonnen. Relevanter is echter dat ze beweren nu de allereerste wereldrevolutie te organiseren.

Het signaal om te beginnen met hun zich nu ontvouwende wereldrevolutie, was 9/11. Hun grootmeester Sasha Zaric, ook bekend als Alexander Romanov, zei dat voormalig wereldkampioen schaken Bobby Fischer deze gebeurtenis, om de geheime regeerders van de planeet omver te werpen, had gepland. Fischer’s idee was om de bloedlijnheersers over te halen mee te gaan met een complot dat een averechtse uitwerking zou hebben en hun bestaan zou onthullen. Daarom saboteerden ze met opzet de 9/11 show door dingen te doen als het opzettelijk plaatsen van een BBC verslaggever voor Gebouw 7 en haar de ineenstorting te laten rapporteren voordat die werkelijk gebeurde.

Hun complot lijkt te slagen omdat het de waarheid over 9/11 was die veel mensen – waaronder ik zelf – wakker maakte voor het bestaan van een of andere geheime groep die de geschiedenis aan het manipuleren was door afschuwelijke gebeurtenissen uit te voeren. De Gnostische Illuminatie waarschuwden mij ook van de voren voor de Fukushima tsunami en nucleaire massamoordaanval op 11 maart 2011. Ze kenden niet alle details maar waarschuwden wel dat voor dit doel een nucleair wapen Japan binnengesmokkeld was en vertelden de autoriteiten zelfs waar dit wapen te vinden was. De Japanse autoriteiten die probeerden deze aanval te stoppen werden uit de macht verwijderd door de Federal Reserve Board. De FRB zelf wordt gecontroleerd door de Octagon groep in Zwitserland. Aan het hoofd ervan staan mensen die beweren af te stammen van de Egyptische Farao’s.

Dit brengt me bij een ander geheim genootschap, de three-legged crow. Zoals vorige week gerapporteerd, zeggen zij af te stammen van de verloren Israëlische stam van Efraïm. Ze zijn verbonden met de Japanse keizerlijke familie die ook zeggen af te stammen van Egyptische Farao’s.

Ze stuurden Kaoru Nakamaru, een nicht van Keizer Hirohito om me te waarschuwen voor het bestaan van een geheime kwaadaardige groep die de planeet exploiteert. Zij was de eerste persoon die me overtuigend bewijs leverde dat 9/11 een inside job was. Dus in feite wees een van de oudste regerende bloedlijnfamilies me naar 9/11 als bewijs van het kwaad terwijl de daders van 9/11 beweerden dat ze het deden om het kwaad dat wordt gedaan door oeroude bloedlijnen omver te werpen.

Het bleek dat dit geen simpel verhaal van bloedlijn tegen meritocratie was omdat de oeroude bloedlijnen en de meritocratische groepen verdeeld waren in twee enorme facties. Om een lang verhaal kort te maken, ik ontdekte dat ik vastzat tussen twee oeroude groepen die elkaar letterlijk duizenden jaren lang bevochten hebben. Ze beschreven allebei de ander als het kwaad dat overwonnen moet worden.

Mijn betrokkenheid bij deze groepen leidde weer tot een andere groep die betrokken was in deze oeroude esoterische strijd, de aanbidders van de Zwarte Zon. De eerste persoon die ze stuurden van Leo Zagami die ook beweerde dat hij Illuminatie was. Maar deze groep, in tegenstelling tot de Romanov’s, was verbonden aan oeroude Romeinse bloedlijnen van de Caesars.

Het verhaal dat zij vertelden was dat ze afstamden van een geavanceerde beschaving die 26.000 jaar geleden was vernietigd. Ze beweren de erfgerechtigden te zijn van wetenschappelijke kennis van deze beschaving die hen in staat stelt om contact te maken met demonen, djinns, engelen en andere entiteiten die wij nu buitenaardsen noemen.

Ook dit is relevant omdat ze beweren zowel het Vaticaan als de Italiaanse Maffia te controleren. Ze bewezen dit door me te vertellen dat ze Paus Benedictus XVI en Premier Berlusconi gingen ontslaan en dat was precies wat ze deden.

Toen ik naar Italië ging om hen te bezoeken, introduceerde Leo Zagami mij bij Vincenzo Mazzara, een Cavalier van de Teutoonse Ridders, als zijn hoogste contact. Mazzara beweerde tot de Zwarte Zon groep te horen. Hij vertelde me dat zijn groep orders kreeg die naar hen toegestuurd werden via gammastralen van de Zwarte Zon, een oeroude buitenaardse entiteit die zetelt in het centrum van het melkwegstelsel.

Ja, ik weet dat dit geheimzinnig gedoe is, maar diezelfde Mazzara werd ontdekt met een vuurwapen en een geraffineerd lock-picking apparaat [het schadevrij openen van sloten zonder sleutel] in de buurt van het huis van een senior bankier van de Bank of International Settlements (BIS) die samenwerkte met de Aziatische geheime genootschappen. Het waren ook deze mensen die de eer opeisten voor de Tsunami en nucleaire aanslag op Japan op 11 maart 2011 (in Japan bekend als 3/11).

Direct na de 3/11 aanslag op Japan werd het eiland La Palma in de Atlantische Oceaan getroffen door honderden aardbevingen. Er loopt een breuk door het midden van het eiland en geologen zeggen dat het slechts een kwestie van tijd is voordat een aardbeving het halve eiland in de oceaan laat verdwijnen, wat een 100 meter hoge tsunami kan veroorzaken die Zuid Europa en de Amerikaanse Oostkust treft. Deze serie aardbevingen, gecombineerd met bedreigingen om wraak te nemen voor 311 met een tsunami-tegenaanval, stopte de plannen van de Zwarte Zon om Mt. Fuji te laten uitbarsten en leidde tot een fragiel bestand tussen de strijdende geheime genootschappen dat tot op de dag van vandaag stand houdt.

Dit leidde ook tot weer naar een andere mysterieuze groep die uit het niets opdook: de Dragon/draken familie. En weer, als verslaggever, zal ik schrijven over wat ik uit de eerste hand van deze groep te weten kwam, niet wat anderen erover geschreven hebben. Mijn ontmoeting met de Dragon familie was geregeld door het hoofd van MI6. Hij regelde de ontmoeting via een afstammeling van Puyi, de beroemde “laatste keizer”. Mij werd verteld: “Als je met China wil praten, dan is dit het hoogste wat bereikt kan worden.”

De gevolmachtigde van de Dragon familie zei dat zijn groep ook in contact stond met buitenaardse entiteiten. Hun boodschap was dat als mensen geen orde op zaken zouden stellen en wereldvrede bereiken, de planeet onder een extreem streng dictatoriaal regime geplaatst zou worden. Ze zeggen dat toen ze hun buitenaardse contacten vroegen waarom ze zich zo bekommerden om zo’n klein stipje van een planeet als de Aarde, ze als antwoord kregen: “Jullie moeten beter, echt veel beter weten wat jullie aan het doen zijn als jullie willen knoeien met de planeet Aarde. Jullie melkwegstelsels zijn als moleculen in een theekopje voor de entiteiten die erover waken. Zij bekommeren zich over deze kleine stip omdat ze denken dat het hun thuis van herkomst is.”

Nogmaals, de reden waarom al dit geheimzinnige gepraat ertoe doet is omdat het forensische spoor dat het financiële systeem en de wereldmacht volgt naar zijn uiteindelijke bron, naar deze groepen leidt. De belangrijkste tegenpartij van de Federal Reserve Board in de voortdurende financiële wereldoorlog is deze mysterieuze Dragon familie. Het is de Dragon familie die het meeste goud en de meeste kostbare metalen van de wereld beheert. Ze traceren hun eigen geschiedenis 6000 jaar terug tot maritieme handelsnetwerken van Azië. Dit betekent dat ze relatief jong zijn vergeleken met Westerse geheime genootschappen die beweren 26.000 jaar of langer terug te gaan. Desalniettemin schijnen ze de strijd voor controle over het financiële systeem van de wereld te winnen omdat ze gericht zijn op echte hier-en-nu fysieke en economische werkelijkheid. Ze hebben in het begin van de jaren zeventig de goudvoorraad van de FRB afgesneden en snijden nu hun bevoorrading van olie, mineralen en andere fysieke goederen af zodat het slechts een kwestie van tijd is voordat ze hen uitschakelen.

Vast staat dat ik slechts aan de oppervlakte ben gebleven van dit onderwerp maar de conclusie die ik heb bereikt van het rechtstreekse contact met deze en andere geheime genootschappen is dat ze allemaal de Aarde waarderen en niet willen dat ze vernietigd wordt. Daarom hebben ze er allemaal mee ingestemd om de plannen van de Khazariaanse Maffia om deze planeet en de mensheid weer te onderwerpen aan een bijna-dood ervaring door Armageddon te ontketenen, tegen te houden. De KM werken tegen de levenskracht. De andere geheime genootschappen hebben ermee ingestemd om de hoeveelheid en de variëteit van het leven te bevorderen. Ze hebben allemaal een plechtige gelofte gedaan om de mensheid nooit meer door een bijna-dood ervaring te laten gaan. Hopelijk zal dit spoedig tot wereldvrede leiden.

Noot voor de lezers: De verslagen van de komende twee weken zullen geen tijdgevoelige maar wel belangrijke onderwerpen behandelen zodat uw correspondent zijn jaarlijkse vakantie kan nemen in de Canadese wildernis.

Dit markeert het einde van Ben’s van te voren geschreven verslag. De volgende informatie bestaat uit recente nieuwsupdates van Windlander.

Als teken dat Japan is bevrijd van de oppositiecontrole, zien we nu in de Japanse straten billboards waarop staat: “Stop de Oorlog – Stop Zelensky”

De KM is waarschijnlijk op zoek naar een excuus voor een volgend lockdown. Ze peilen constant het publiek om te zien wat de meeste angst teweeg brengt, om de aanzet te geven voor een volgende geplande epidemie.

We weten allemaal dat ze kletsen over ons weer in een lockdown brengen. Dat nooit meer!

Tot slot hebben we een paar updates met betrekking tot president Trump.

President Trump belooft om Amerika vrij te maken van migranten die illegaal in het land zijn: “Wij zullen alle noodzakelijke  lokale, federale, staats- en militaire middelen gebruiken om de grootste binnenlandse deportatie-operatie in de Amerikaanse geschiedenis uit te voeren.”

Kijk hoe voormalig assistent van President Trump, Sebastian Gorka, beschrijft wat de Deep State  is en hoe Trump de enige persoon is die het kan vernietigen. 

Senator Tommy Tuberville in vuur en vlam:

“Democraten zijn op ons land uit. Ik ben 2 jaar in Washington DC geweest en ik ben nog nooit zo uit het veld geslagen geweest. Het is Amerikanen tegen anti-Amerikanen. Ze willen hier graag wonen maar ze houden niet van Amerika. Ze willen dit land laten instorten en afmaken. We gaan dat niet laten gebeuren.” 

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

3 reacties op “Benjamin Fulford: “De Verborgen Geschiedenis die Geheime Genootschappen Leren.”

 1. dank weer voor deze info Benjamin!
  elke week kijk ik naar je bericht uit, én ik leer en leer zo veel meer .. steeds weer!

  Afgelopen dag/avond de herdenking voor Nederlandsch Indie ” gezien”.. wat een huichelarij wederom, NIET van de slachtoffers, waarvan er maar een paar in leven zijn, maar juist tegen over de nieuwe generatie.
  DEMISSIONAIRE Club aanwezig.. mevrouw Berggeit was nogal nerveus aan het kijken.. zegt genoeg, Rutte met strakke pokerface..
  kortom : genoeg te lachen gehad, maar MET RESPECT naar de KNIL en nabestaanden, laat dat wel vcor op staan!
  groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *