Benjamin Fulford: “Ervaringen uit de eerste hand met verschillende geheime genootschappen die de wereld controleren: up-to-date gemaakt.”

31 juli 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Aangezien er veel nieuwe lezers voor deze verslagen zijn, is het een goed idee om te vertellen hoe uw correspondent direct betrokken raakte bij geheime genootschappen die de wereld controleren.*) We moeten op een andere manier naar deze groepen gaan kijken omdat echte verandering niet mogelijk is tenzij we ze identificeren en aanpakken. De verschillende geheime genootschappen zijn collectieve breinen die gezamenlijk handelen en geslotenheid gebruiken om hun invloed en controle te verbergen. Ze zijn ook dikwijls eeuwenoud met wortels die vaak duizenden jaren terug gaan. Ze zijn nauw verbonden met veel wereldreligies en vanouds bestaande genootschappen.

Mijn betrokkenheid begon omdat ik, als journalist, bezig was een groep te ontmaskeren die systematisch Japanse politici, industriëlen en overheidsfunctionarissen vermoordde. Het forensische onderzoekspoor leidde naar David Rockefeller Sr. en leden van de Rothschild familie. Door deze mensen te ontmaskeren op een manier die in een rechtszaak tegen hen gebruikt kon worden, opende ik een doos van Pandora.  

De boodschapper van de eerste geheime groep die contact met me opnam was gestuurd door Rockefeller vertegenwoordiger Henry Kissinger via de voormalige Japanse Minister van Financiën Heizo Takenaka. Deze boodschapper, iemand die zichzelf beschreef als huurmoordenaar, zei dat hij “de Wijzen van Sion” vertegenwoordigde. “Hij vertelde me (en ik heb dit op tape) dat het nodig was om 90% van de wereldbevolking te doden door middel van ziekten en hongersnood om het milieu te sparen”. Zijn groep bood me grote rijkdommen en de positie van Minister van Financiën in Japan als ik instemde om mee te gaan met hun genocidale plannen. Hij vertelde me ook dat ik vermoord zou worden als ik doorging hen te ontmaskeren. Dit is de groep waar ik nu naar verwijs als de Khazariaanse maffia. Hun leiders staan bekend als de in Zwitserland gevestigde Octagon groep. Tot deze groep behoren de Rothschild en de Rockefeller families zowel als verschillende koninklijke families van Europa.

De tweede geheime groep die contact met me opnam was de Red en Blue. Zij beweren te zijn ontstaan in de periode van strijdende staten in China rond 400 BC. In hun laatste incarnatie vochten ze om de Manchu Qing Dynastie omver te werpen en de Ming Dynastie te herstellen, Ze beweerden meer dan 6 miljoen leden te hebben (nu veel meer) waaronder “100.000 sluipmoordenaars”. Ze zeiden dat hun genootschap alleen gebruikt zou kunnen worden voor het grotere welzijn en niet voor persoonlijk gewin. Ik besloot me bij hen aan te sluiten in een strijd tegen de Khazarianen. Dit is wat ik over hen rapporteerde in die tijd:

Ze vertelden me dat hun genootschap alleen gebruikt kon worden voor het grotere welzijn en niet voor persoonlijk gewin. Hun boek van regels leest als een boek van gedragsnormen vol met instructies om dingen te doen als het helpen van de zwakken, het strijden tegen onrechtvaardigheid, het helpen van je kameraden, enz.”

“Nadat ik in Tokyo een voordracht had gehouden waarin ik het gebruik van ras-specifieke biologische wapens door de Bush regimes beschreef, benaderden ze me en vroegen of ze konden helpen. Voor mij was het alsof een geest uit de geschiedenisboeken voor me verscheen. In het begin dacht ik aan dwaze dingen zoals dat ze 9/11 waarheidsvideo’s lieten zien in Chinatowns over de hele wereld. Maar toen herinnerde ik mij een scene uit de film Kill Bill waar Uma Thurman het oog van haar tegenstander uitrukt. Ik realiseerde me al snel dat deze mensen de wereld zouden kunnen redden door direct het oog aan de top van de piramide op het één dollarbiljet aan te vallen”. Dus overhandigde ik hen een lijst van 10.000 mensen die verbonden waren aan de Illuminatie, hoofdzakelijk leden van de BilderbergCFR en Skull and Bones.

Door in die tijd deze mensen te bedreigen, was deze groep in staat om met succes een genocide die gepland stond voor 2012 te verhinderen.

De derde groep die contact met me opnam was het Amerikaans militair/industrieel complex. Ze stuurden Paul Laine, een voormalig lid van de eenheid voor psychologische oorlogvoering van het Pentagon. Hij beweerde ook bij de CIA te zijn. Laine leverde me van heel wat esoterische informatie. Hij betoogde dat het Amerikaanse ruimteprogramma plotseling stopgezet werd door een of andere onbekende macht. Hij leverde me ook het bewijs dat deze planeet al eerder bijna vernietigd geweest zou zijn. Deze groep is het eens met het doel van Red en Blue om een Derde Wereldoorlog te voorkomen omdat alle Pentagon oorlogsspellen aantonen dat zo’n oorlog 90% van de mensheid zou vernietigen en het Noordelijk Halfrond van de planeet ongeschikt zou maken voor menselijke bewoning. 

Tot de derde groep behoren ook mensen die zich identificeren als het Geheime Ruimte Programma. Het belangrijkste contactpunt met hen is een familielid van Admiraal Richard Byrd van de Antarctic Exploration. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_E._Byrd

Ze beweren dat ze al veel zonnestelsels in de buurt hebben gekoloniseerd en zeggen dat ze teruggekeerd zijn naar de Aarde om wat zij noemen “de oppervlaktebevolking” te helpen. Hij belooft dat ik de SSP [Space Studies Programme]voorzieningen op de Thule Luchtmacht Basis in Groenland en op Antarctica kan bezoeken en er verslag over uit kan brengen. Tot dusver is er nog niets gebeurd maar ik blijf hopen dat het spoedig zal gebeuren.

De vierde groep die contact met me opnam was “de familie”, vaak betrekking hebbend op de Rothschilds. Deze groep bestaat uit de Europese koninklijke bloedlijnen waaronder de Saksen-Gotha familie, de Rothschilds, de Hapsburgers en andere “gematigde facties”. Dit is de groep achter de zogenaamde “opwarming van de Aarde” campagne. Deze campagne, hoewel gebaseerd op vervalsing, werd door hen gepresenteerd als een manier om het milieu de redden zonder genocide. De Scottish Rite Vrijmetselarij rapporteert uiteindelijk aan deze groep. Ze controleren ook het Comité van 300. Koningin Elizabeth II was de leider van deze groep tot ze kort geleden werd vermoord. Wij begonnen een correspondentie via handgeschreven brieven en gingen toen over op veilige digitale communicaties via MI6. Het nieuwe hoofd in nog altijd in contact met ons en wij kunnen bevestigen dat het niet Koning Charles is.

Hun vorige vertegenwoordiger – Dr. Michael Van de Meer, ook bekend als Meiring – noemde de mensen achter de geplande genocide “Joden”. Verder onderzoek onthulde dat de Satan (Ba’al, Molech, Set enz.) aanbiddende,  niet-Joodse leiders van de Joden, historisch bekend als de Hyksos, het probleem waren. Om verwarring met de Joden te voorkomen begon ik hen de Khazariaanse maffia te noemen. Dit is nu algemeen bekend maar dat was het niet toen ik dit onderzoek begon.

Tussen haakjes, de Joden hebben hun eigen geheime genootschap. Het verhaal dat ze vertellen is dat toen de Joden werden verslagen door Babylon, alle mannelijke troonopvolgers van Koning David werden vermoord. De geheime politie die Koning David beschermde, besloot om zijn bloedlijn veilig te stellen door zijn mannelijke afstammelingen te beschermen. Daar Koning Salomo trouwde met een Farao’s dochter, betekende dit dat ze ook de faraonische afstammelingen beschermden. Dit is waarom de Joden denken dat je alleen Jood kunt zijn als je moeder van Joodse afkomst is. Door de jaren heen trouwden ze met leden van verschillende koninklijke en aristocratische families in de wereld. Ze maken hun afstamming van David bekend door de leeuw van Judea te gebruiken als hun symbool.

Dit is de grotere “familie” waar de Rothschilds graag koning over willen zijn. Het kan heel goed mogelijk zijn dat veel ware Joden afstammen van David of het kan slechts een culturele traditie zijn. Het zou een goed onderwerp zijn voor onderzoek met gebruik van moderne genetische technologie.

De vijfde groep die contact met me opnam was de Gnostische Illuminatie. Hun vertegenwoordiger, die zichzelf beschreef als Illuminatie Grootmeester, Alexander Romanov (ook bekend als Richard Sorge, Sasha Zaric, Gordon Moore, enz.) zei dat zijn groep achter de Russische, Franse en Amerikaanse revoluties zat. Ze zijn tegen bloedlijn-regering. Deze groep waarschuwde me ook van te voren voor de geplande 3/11 nucleaire en tsunami terreuraanval tegen Japan. Romanov beweerde dat hij was gerekruteerd door voormalig schaakkampioen Bobby Fischer. Het was Romanov die het eerst over Isis [IS = Islamitische Staat] sprak, lang voordat het in het nieuws verscheen. Verondersteld wordt dat Romanov nu aan het hoofd staat van de anti-KM operaties in Australië. 

De zesde groep die contact met me opnam was de P2 Loge van de Vrijmetselarij die Leo Zagami stuurde om me een bezoek te brengen in Japan. Deze groep noemt zichzelf Illuminatie en beweert het Vaticaan en de Maffia te controleren. Hun leiders beweren afstammelingen van de Romeinse Caesars te zijn. Toen ik een bezoek bracht bij de P2 Loge in Italië werd ik voorgesteld aan generaals, journalisten, politici enz. Het hoogste in rang zijnde lid dat ik ontmoette was Vincenzo Mazzara, een Cavalier van de Teutoonse Ridders. Deze groep aanbidt de Zwarte Zon en beweert dat ze achter het communisme en andere grote politieke bewegingen zaten. Ze toonden hun macht door Premier Silvio Berlusconi en Paus Benedictus (maledict) XVI uit hun ambt te ontslaan. Ze noemen zich nu de P3 Vrijmetselarij en beweren gebroken te hebben met Zagami. Zagami is in zichzelf opgelegde ballingschap gegaan in Palm Springs, Californië, om te voorkomen dat hij gearresteerd wordt in Italië. Het P3 leiderschap zegt nu dat ze de controle overhandigd hebben aan Elon Musk omdat ze allemaal in de tachtig zijn.

De zevende groep waar ik in terecht kwam was de Dragon familie. Ik werd geïntroduceerd in deze groep nadat ik hun vertegenwoordiger had ontmoet in Singapore. De Rothschild vertegenwoordiger zei toen ze de introductie regelden: “Als je met China wil praten, dan is dit het hoogste wat je kunt bereiken”. Deze groep beweert samengesteld te zijn uit verschillende Aziatische koninklijke bloedlijnen. Daartoe behoren de dynastieke bloedlijnen van Tang (Li), Song (Son/Sun), Ming (Zhoe) en Manchu (Yi). Ze beweren ook ET helpers te hebben. Ze hebben rechtmatige, historische claims op het meeste goud van de wereld.

De achtste groep die mij benaderde was de Black Dragon Society. Hoewel verschillende groepen aanspraak maken op deze naam, lijkt tegenwoordig Chodoin Daikaku, hoofd van de Japanse martial arts organisaties in de wereld (Karate, Ninjutsu, Aikido enz.) met meer dan 50 miljoen beoefenaars over de hele wereld, hen het best te vertegenwoordigen.

De opkomst en verspreiding van het Japanse geheime genootschap Black Dragon.

Een negende machtige groep die contact maakte was de Hong Men, met 55 miljoen leden, meest wonend in China en in Aziatische gemeenschappen over de hele wereld. President Xi Jinping van China is een lid van deze groep. Deze groep kan gezien worden als een soort combinatie tussen een kamer van koophandel en een gangster groep. Tussen haakjes, zoiets geldt ook voor Westerse geheime genootschappen, want het bezitten van het grote geld en grote macht vraagt om bescherming. De Hongmen zijn nauw verbonden met, maar niet hetzelfde als, de Chinese Communistische Partij. Hun hiërarchie is gebaseerd op meritocratie en niet op bloedlijnen. De jongerendivisie van de Chinese Communistische Partij of het meritocratische deel van de Chinese regering kan gezien worden als een Hongmen bolwerk. Hun agent in Japan, Mr. K. is een belangrijk kanaal dat ik heb voor contact met de Chinese autoriteiten.

Volgens de mythologische oorsprong, gerapporteerd door de aangesloten persoon Kelvin Bechkam Chow, ontstond de sekte tijdens de regering van Keizer Kangxi  (1654-1722). Andere studies noemen de zestiger jaren van de achttiende eeuw als de meest waarschijnlijke periode.

Een tiende groep die contact met mij maakte is de Yatagarasu of het three-legged crow geheime genootschap. Deze groep zegt dat ze de Shinto religie oprichtten nadat een kraai met drie poten hen in oeroude tijden naar Japan leidde. De leden van Yatagarasu beweren af te stammen van de verloren Israëlische stam Efraïm zowel als van leden van de priesterstam Levi. Ze beweren dat ze hun voorouders kunnen reciteren over zo’n honderd generaties terug tot aan de Bijbelse Jacob in Egypte. In deze context is het interessant om te vermelden dat Shinto heel veel lijkt op de oude Egyptische religie waarin aanbidding van de zonnegod en de jaarlijkse parade van de relikwieënkist een belangrijke plaats innemen. De Japanse keizerlijke familie is nauw verbonden met deze groep en leden van deze familie beweren ook af te stammen van de Farao’s van Egypte. Ook de mysterieuze Octagon groep in Zwitserland beweert een oeroude Egyptische oorsprong te hebben. Maar de Yatagarasu zegt dat ze 3000 jaar geleden gebroken hebben met de Octagon mensen.

 “[Yatagarasu] wordt gezien als een boodschapper van de goden. Waarom drie poten? Kumano’s priesters bekenden dat niemand het echt weet, maar vertelden ons dat ze mogelijk de drie oeroude stammen vertegenwoordigen die Kumano’s geschiedenis domineerden. Of misschien de drie belangrijkste deugden van de goden: chi (wijsheid), jin (liefdadigheid/goedheid) en yuu (moed) . Maar misschien kunnen de drie poten ook staan voor de hemel, de aarde  en de mensheid. [ zoals in de Taoistische triade]

Waarom wordt de kraai vaak gezien als onheilsvoorspelling, Kumano’s symbool en beschermer? De legende wijst op de vaardigheid van de kraai als navigator, altijd in staat om de weg te vinden in onbekende landen. Van Yatagarasu wordt gezegd dat ze de keizer die de weg kwijt was de  weg hebben gewezen naar Kashihara. Een teken op de gedenkplaats van de Japanse voetbalbond toont aan dat ze de kraai hebben geadopteerd als mascotte om ervoor te zorgen dat de bal zijn weg vindt in het doel. Degenen die verdwaald zijn  te helpen hun weg te vinden is de essentie.”

Er zijn veel andere groepen die ook contact hebben gemaakt waaronder:

De Franse Vrijmetselaars Grootloge De L’Orient 

De Inagawa Ninkyo (yakuza) groep

De Sumiyoshi Ninkyo groep

De Yamaguchi Gumi Ninkyo groep,

De Assassins (Persia)

De Nigeriaanse bende

De Moghul Dynasty van India

De Indonesische Koninklijke Familie

De Thaise Koninklijke Familie

De Britse geheime diensten MI5 en MI6

De Rozekruisers (BIS/Red Cross)

De Sokka Gakkai Buddhist groep

Enz. enz.

Toen de Red en Blue mij vroegen om goedgezinde Westerse geheime genootschappen te vinden waren sommige van de hierboven genoemden die ik tegenkwam. Een informeel netwerk dat leden bevat uit al de hierboven genoemde groepen werd gevormd en wordt nu de White Dragon Society genoemd.

Net als de Red en Blue kan de WDS alleen gebruikt worden voor het grotere welzijn en niet voor persoonlijk gewin. Tot dusver heeft de WDS en haar bondgenoten alle KM pogingen om een Derde Wereldoorlog te doen ontbranden door pandemieën te creëren en wijdverspreide verhongering te veroorzaken, verhinderd.

Maar het is 16 jaar geleden sinds de WDS de strijd begon en de recente KM geplande epidemie, het  massale vaccinatie programma en oorlog in Oekraïne maken duidelijke dat we ze nog steeds niet verslagen hebben. Waar we achter gekomen zijn is dat het KM controlenetwerk veel uitgebreider en sterker was dan we ons voorgesteld hadden.

Dit betekent niet dat ze niet zo goed als verslagen zijn. Toen deze strijd begon was er letterlijk maar één zinnetje over de Rothshields te vinden in het hele internet. De term Khazariaanse Maffia bestond nog niet. Nu is het bestaan van een geheime, door inteelt voortgebracht elite die verantwoordelijk is voor het financiële systeem algemeen bekend. De KM had verborgenheid nodig om aan de macht te blijven en die hebben ze volledig verloren.

De opkomst van de BRICS en de Shanghai Cooperation Organization betekent dat het KM controle-netwerk nu teruggebracht is tot de VS, Canada en West-Europa. Dit betekent dat ze slechts 11% van de wereldbevolking en 27% van het Bruto Binnenlands Product onder controle hebben. Hun grote, voor 2020 geplande epidemie en vaccinatie push met als doel om een groot percentage van de wereldbevolking te doden, mislukte. Ze worden nu in de landen die ze nog onder controle hebben geconfronteerd met rechtszaken, massale demonstraties en systematische aanvallen op hun macht.

Hun zogenaamde leiders zoals VS “President Joe Biden”, de Canadese Misdaad Premier Justin Castrudeau, de Franse President Emmanuelle Macron en de Duitse Bondskanselier Olof Scholz kunnen niet in het openbaar verschijnen zonder onmiddellijk aangevallen te worden door een lawaaierige menigte.

Het hoofdkenmerk van al deze “geheime” genootschappen is dat, in tegenstelling tot open gemeenschappen, ze verborgenheid nodig hebben voor de meeste mensen om in staat te zijn hun macht effectief te kunnen uitoefenen. Nu ze ontmaskerd worden, komt er een eind aan hun vermogen om ons te manipuleren. Dit geldt in het bijzonder voor het Westen. Daarom is de uitdrukking “de waarheid zal je vrij maken” zo belangrijk in deze verwarrende tijd. Dat is de reden waarom we door zullen gaan met het brengen van waarheid voor onze lezers totdat we werkelijk vrij zijn.

Noot voor lezers: De komende drie weken zullen de verslagen aandacht besteden aan niet- tijdgevoelige maar wel belangrijke onderwerpen zodat uw correspondent zijn jaarlijkse verlof kan nemen in de Canadese wildernis.

* Een groot gedeelte van deze informatie is een up-to-date gemaakte versie van een artikel dat is geschreven in de zomer van 2015.

Dit markeert het einde van Ben’s vooruit geschreven verslag, de volgende informatie bestaat uit de meest recent nieuwsberichten door Windlander.

We beginnen met deze bewering van de VN baas dat “het tijdperk van global warming voorbij is en het tijdperk van global boiling aangebroken is.

Niet-gekozen globalist en Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, zet de wijzer van Klimaathoax angstzaaiing omhoog naar 11:

“Het is een ramp en voor wetenschappers is het duidelijk: Mensen zijn er schuldig aan… Klimaatverandering is hier, het is angstaanjagend en het is pas het begin. Het tijdperk van global warming is voorbij, het tijdperk van global boiling is aangebroken. Het is nog altijd mogelijk om de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot 1,5 graad Celsius en het allerergste van klimaatverandering te voorkomen, maar alleen met dramatische, onmiddellijke actie.”

En met “dramatische, onmiddellijke klimaatactie” bedoelt hij het overdragen van nationale soevereiniteit, representatieve democratie, economische voorspoed en individuele vrijheid aan niet gekozen wereldomvattende organen als de VN en het WEF.

Het laatste nieuws over de storing in avatar Senator Mitch McConnell  is… Ze hebben hem weer in orde gebracht om uit te leggen waarom hij “uitviel” en wezenloos voor zich uitstaarde. 

JPMorgan Chase in een poging om hun tegenstanders voor te blijven, te weinig en te laat zouden we eraan toe willen voegen, deponeerde dit rapport over verdachte activiteiten van Hunter Biden, die wijzen op zijn potentiële betrokkenheid bij “mensenhandel”.  

Tot slot nog een update over de Russische/VS spanningen en een update van Poetin:

Poetin: We willen in Syrië geen militair conflict met Amerika, maar we zijn klaar voor elk scenario.

De Russische President, Vladimir Poetin heeft gewaarschuwd dat hoewel Moskou geen directe confrontatie zoekt met het, door de VS geleide, militaire NAVO bondgenootschap, ze klaar zijn voor “elk scenario” dat te maken heeft met Washington’s provocaties in Syrië.

“We zijn altijd klaar voor elk scenario, maar niemand wil dit, en op het initiatief van de Amerikaanse kant creëerden we eens een speciaal mechanisme om deze conflicten te voorkomen”, vertelde Poetin zaterdag aan verslaggevers in Petersburg, toen hem werd gevraagd naar VS provocaties in het Arabische land.

Hij voegde eraan toe dat Washington en Moskou rechtstreeks met elkaar in contact staan en de gelegenheid hebben om elkaar te consulteren bij een eventuele potentiële crisis.

“Dit toont dat niemand conflicten wil”, herhaalde de Russische leider.

Sinds begin 2023 heeft het Russische leger een totaal van 23 gevaarlijke incidenten gerapporteerd waarbij Russische vliegtuigen en vliegtuigen van het door het VS geleide bondgenootschap betrokken waren.

Schout-bij-nacht Oleg Gurinov, het hoofd van het Russische militaire Reconciliation Center voor Syrië zei donderdag dat de meeste van dat soort incidenten plaatsvonden in juli.

Gurinov voegde eraan toe dat de Russische piloten 11 gevallen vastlegden waarbij ze op de korrel genomen waren  met Westerse vliegtuig-richtingssystemen, die leidden tot de automatische inschakeling van aan boord zijnde verdedigingssystemen. 

Ook zei de Russische Minister van Defensie dat vanaf het begin van dit jaar de Amerikaanse drones zich 340 keer niet hebben gehouden aan de vlucht-veiligheid in Syrië.

https://www.presstv.ir/Detail/2023/07/30/707994/Putin-Russia-not-military-clash-US-Syria-ready-any-scenario

Herinner je je nog de beroemde uitdrukking: Hun jeugd werd van hen gestolen?

Dit is het einde van de real-time updates van deze week, dank je voor het lezen ervan en we zien je volgende week weer!

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “Ervaringen uit de eerste hand met verschillende geheime genootschappen die de wereld controleren: up-to-date gemaakt.”

  1. Zo zie je maar weer dat Benjamin Fulford nog steeds ontkent wordt, maar weet je als dit allemaal waar zou zijn – en ja dat geloof ik dus wel – dat zie je ook gelijk de turnmoill in deze al zo zieke wereld! Want de Aarde opzich is niet ziek, maar de wereld op Aarde al heel lang. En dat vooral door het ongeloof bij de mensDOM zelf! Jullie zijn daarmee dan de mede-veroorzakers hiervan! Juliie ZIJN hun valse Kracht hierachter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *