Benjamin Fulford: “Amerikaanse en Russische Diepe Staten worden waarschijnlijk afgebroken in een Zwarte Zwaan gebeurtenis in juni.”

24 april 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De wereld stevent af op een eens-in-de-enkele-duizenden-jaren historische anomalie. Hoewel dit proces jaren zal kosten, wordt een belangrijk keerpunt verwacht omstreeks juni of juli; daar zijn meerdere bronnen het over eens. Dit is op het moment dat de val van de US Corporation en de Russische diepe staten vermoedelijk samenvalt met de her-rijzing van een Islamitisch kalifaat en vele andere gebeurtenissen.

Laten we beginnen met de verschillende nieuwsgebeurtenissen die wijzen op de val van de UNITED STATES CORPORATION.

De meest onmiskenbare bevestiging dat iets niet goed zit is dat de Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy zegt: “Het is jammer dat ik niets meer heb gehoord van het Witte Huis sinds onze allereerste meeting [1 februari],… Biden was afwezig bij de activiteiten en het misleiden van het publiek.”

Om te begrijpen wat een zwendel de Biden show is, kijk dan eens naar de ENORME opkomst bij zijn kandidaatstelling voor het presidentschap. Zijn 81 miljoen supporters moeten zich ergens achter die bomen hebben verstopt.

Deze zogenaamde Biden is vermoedelijk op de vlucht omdat vele criminele onderzoeken zich steeds meer op hem concentreren. “Wij weten van tenminste acht Biden familieleden die geprofiteerd hebben van … mensenhandel… Het is grof en het is walgelijk” zegt Tim Burchett (R-TN), een Republikeins lid van het House Oversight Committee. 

https://www.foxbusiness.com/politics/gop-lawmaker-hints-biden-impeachment-hunter-scandal-deepens

Deze speech van Glenn Beck weerspiegelt de boosheid van Amerikanen over hun criminele regering. In deze speech merkt hij op “Het doet er niet toe hoeveel decennia ik mensen ontmasker op Twitter en onze website – ze zullen wegkomen met moord. En als jij of ik een fractie deed van die dingen, zouden we in de gevangenis zitten.”

Geen wonder dat de mensen achter de nep Joe Biden zich verborgen hebben sinds de US Corporation op 31 januari failliet ging door in gebreke te blijven met het betalen van haar externe schuld. Dit wordt aan het publiek gepresenteerd als een impasse over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond.

Een andere bevestiging van faillissement kwam van Japanse diplomaten die contact met ons opnamen om te zeggen dat de Wereldbank en het IMF net hun grote bijeenkomst in Washington hadden beëindigd waar ze niet in staat waren geweest om voor een financiering te zorgen die ze hadden beloofd aan landen als Pakistan of Sri Lanka. Ze boden Special Drawing Rights [Speciale Trekkingsrechten] maar deze bleken waardeloos te zijn, zeggen de bronnen. MI6 bevestigt dat het IMF haar SDR’s niet kan omwisselen in contanten omdat “de SDR eenvoudig logisch boekhouden is en bestaande soevereine schuld afgeschreven wordt tegen een niet bestaande valuta.” De niet bestaande valuta waaraan ze refereren zijn de Amerikaanse dollars die nieuw gedrukt zijn door de Federal Reserve Bank. Deze worden geïsoleerd van dollars die in het bezit zijn van de rest van de wereld.

Voormalig IMF hoofd en momenteel hoofd van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde gaf in een speech toe dat de “fragmentatie” [de afbraak] van haar op regels gebaseerde wereldorde “onder het soevereine leiderschap van de Verenigde Staten… kan gebeuren op twee manieren: geleidelijk, en dan plotseling.” Met andere woorden ze geeft bedekt te kennen dat de langzame fragmentatie die we hebben gezien op het punt staat de richting van een plotseling ineenstorting op te gaan.

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2023/html/ecb.sp230417~9f8d34fbd6.en.html

Dat is de reden waarom VS President Donald Trump zegt: “Dit is de ergste crisis in de geschiedenis van ons land, de Verenigde Staten overleven dit misschien niet.”

Nog een teken dat er in februari iets gebeurde, is dat de geldvoorraad op jaarbasis daalde met “6,6%” “de grootste daling in tenminste 60 jaar.” Merk op dat het 666 cijfer bedekt te kennen geeft dat deze informatie nep is maar dat er iets heel ernstigs gebeurt.

https://www.zerohedge.com/economics/money-supply-growth-fell-50-year-low-feb-will-fed-panic

De volgende charts bevestigen een aanhoudende run op alle Amerikaanse banken, wat aangeeft dat er een wijdverbreide angst is voor het ineenstorten van een financieel systeem.

Dit gebeurt zelfs nu de Federal Reserve Bank record hoeveelheden monopolygeld uitpompt zoals deze chart laat zien: 

Het is duidelijke dat ze het vertrouwen hebben verloren anders zou al dit monopolygeld tevoorschijn moeten komen in bank deposito’s.

Elon Musk echoot veel geïnformeerde mensen door te zeggen: gezien de Federale uitgaven, is het een kwestie van wanneer en niet of we in gebreke blijven.”

Wat dat wanneer betreft, zegt crimineel nep US Minister van Financiën, Janet Yellen dat de US het vol kan houden tot juni, mogelijk juli, door “buitengewone maatregelen” te nemen. Dit betekent het stelen van pensioenen en sociale voorzieningen, het afpersen van bondgenoten, enz.

Het afpersen kan zelfs geleid hebben tot de moord op de Mexicaanse president Manuel Obrador, volgens Mexicaanse bronnen die contact met ons opnamen vlak voordat dit verslag online zou gaan. Ze zeggen dat hij al zijn publieke optredens heeft gecanceld en dat het presidentiële vliegtuig werd verkocht aan drugdealers van Tajikistan.

Zowel de EU als Rusland hebben geëist dat Obrador hun ambassadeurs ontvangt, maar hij is niet in staat geweest om dat te doen, voegen te bronnen eraan toe. Deze bronnen vertelden ons eerder dat Obrador gepland stond voor een geheime ontmoeting in Nicaragua met de Russische  Minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov.

Dit kwam nadat Obrador op dinsdag het Pentagon beschuldigde van spionage op zijn regering volgend op lekken in de Amerikaanse media, en zei dat hij informatie van de gewapende strijdkrachten zou gaan classificeren om de nationale veiligheid te beschermen.

https://www.usnews.com/news/world/articles/2023-04-18/mexican-president-accuses-pentagon-of-spying-vows-to-restrict-military-information

Het officiële verhaal dat nu naar buiten wordt gebracht is dat hij “positief is getest op COVID-19 en een paar dagen vrijaf neemt.”

https://www.msn.com/en-us/health/-news/mexican-president-tests-covid-positive-for-third-time/ar-AA1aeCgx?ocid=sapphireappshare

“Dit gaat een heel gespannen week worden en we zullen de situatie in de gaten houden”, zeggen de Mexicaanse bronnen. Ze stuurden ons deze foto van wat zijn lichaam schijnt te zijn.

Wat er ook is gebeurd in Mexico, de Khazariaanse maffia doet nu een heftige uitval in alle richtingen. Zoals MI6 opmerkt: “In de val zittende ratten bijten hard.”

Naast de gebruikelijke pogingen van de KM om alle afvallige “leiders” te vermoorden, krijgen we diverse bedreigingen van grootscheepse nucleaire oorlog. Donald Trump heeft dit steeds weer herhaald net zoals vele anderen.

En dan hebben we ook nog Warren Buffet die zijn hele belang in Taiwan semiconductors [halfgeleiders] verkoopt omdat “er een gevaar bestaat voor aardbevingsactiviteit”. Dit klinkt als een bedreiging naar de Chinezen om Taiwan te vernietigen met aardbevingswapens tenzij ze de US Corporation blijven financieren.

Iemand zou hen eraan moeten herinneren dat als ze Taiwan vernietigen, Silicon Valley vernietigd zal worden als represaille.

Hoe dan ook, de problemen van de US Corporation of de Amerikaanse diepe staat zijn algemeen bekend en daar wordt uitgebreid over geschreven.

Wat minder bekend is, is dat de afbraak van de Russische diepe staat ook op handen is.

Yevgeny Prigozhin, oprichter van de Russische militaire Wagner organisatie zegt: “een gemeenschap van bijna-staatselites die onafhankelijk van het politieke leiderschap van de staat opereert”, saboteert actief de oorlogsverrichtingen in Oekraïne.

Nu hebben Russische FSB bronnen die het Sputnik vaccin onderzoeken ontdekt dat Alexander Ginsburg – de man achter de poging om alle Russen te vaccineren – een hoog in rang zijnde KM-agent is. Ze zeggen dat hij verwant is aan de Warburgs, Sassoons, Windsors, Bourbons en andere Europese koninklijke families. 

Dezelfde Russische bronnen, die ons oorspronkelijk vertelden dat Sputnik een door Rusland ontwikkeld, traditioneel griepvaccin was, zeggen nu dat het niet zo is. Onderzoekers analyseerden opdrachten voor het vaccin en ontdekten 30 verschillende contracten voor “tientallen miljoenen doses” die allemaal naar “één leverancier” leidden. Deze enige leverancier is niet geïdentificeerd maar de FSB merkt op dat de vaccins werden betaald met vreemde valuta. Ze voegen eraan toe dat alle contracten liepen via een Russisch bedrijf dat Gamalea genoemd wordt en waarvan het hele “top management van Joodse afkomst is”. 

De FSB bevestigt ook: “Alle vaccins, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V zijn gemaakt volgens hetzelfde principe”. Ze zeggen dat het “DNA veranderende vaccins zijn, bedoeld om de genen van de lagere klasse te wijzigen”. 

De Russen merken op dat experimenten om het “god-gen” te vinden begonnen in de jaren 1970/1980 om radicale Moslimgroeperingen onder controle te houden door het gen te verwijderen dat ervoor zorgde dat ze in god geloven. Het doel was om Moslims gehoorzamer te maken door de verbinding met hun schepper af te snijden, zeggen ze.

De KM moet ook mensen bang maken zodat ze zich laten injecteren door de schijn van een pandemie te creëren door toepassing van een percentage giftige vaccins. Bijvoorbeeld: gegevens die op 30 maart gepubliceerd zijn in het European Journal of Clinical Investigation in Denemarken laten zien dat 4,2% van een batch van het Pfizer COVID-19 vaccin 71% veroorzaakte van suspected adverse events (SAE’s) [vermoedelijke bijwerkingen].

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

“Ja, doden zullen een deel van het proces zijn, maar wie weet, misschien is de dood beter dan het leven als een DNA-gemodificeerde, minderwaardige, domme slaaf”, is het commentaar van de FSB.

De vaccins waren kennelijk ook bedoeld om het mogelijk te maken mensen onder controle te houden via draadloze afstandsbediening. Ter bevestiging, zie dit Pfizer patent dat in 2021 werd toegekend voor cellulaire zendmast communicatie met grafeen geïnjecteerde mensen over de hele wereld.

Pfizer – Patent: 11107588b2

(https://patents.google.com/patent/US11107588B2/en)

En dat niet alleen, de Russen waarschuwen nu ook dat met de wereldwijde afwijzing van vaccinatie die nu gaande is, de KM een manier heeft uitgewerkt om melk te gebruiken om op eenzelfde manier het menselijk DNA te veranderen.

Ze stuurden ons een link naar dit wetenschappelijke artikel dat stelt “mRNA geleverd door aan melk ontleende exosomen [bepaalde eiwitten]… kan werken als een nieuw oraal toedieningssysteem voor mRNA.”

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.12.19.517879v1

Poolse inlichtingenbronnen stuurden ons ook vele links die aangeven dat de KM nu probeert het voedselaanbod te gebruiken om ons genetisch te veranderen in een staat van eeuwigdurende, genetisch bepaalde slavernij.

Net zoals de KM in zowel Rusland als het Westen samen werken om onze genen te veranderen, werken ze ook samen in Oekraïne.

Zoals Robert F. Kennedy Jr. opmerkt: “Ze doden de Oekraïners in een verhouding van 8 op 1; wat ons wordt verteld over deze oorlog is gewoon niet waar.

Wel, het blijkt dat de grote “Oekraïense held” Vladimir Zelinsky en zijn regering Russische KM zijn en dat het hun taak is om zoveel mogelijk niet-Russische Oekraïners af te slachten. Geen enkele, bij zijn volle verstand zijnde leider zou zinloos zijn troepen sturen om afgeslacht te worden in een 8 staat tot 1 ratio door een numeriek superieure tegenstander tenzij het opzettelijke genocide was. Ze doden de mannen en maken de vrouwen en kinderen tot slaaf. Dit is een van de dingen waarin de Bidens betrokken waren.

Daarom zegt Wagner’s Prigozhin dat de Russische diepe staat opzettelijk probeert een eind van de oorlog tegen te houden. Ze willen dat de ontvolking van Oekraïne doorgaat om het te veranderen in een thuisland voor de Khazariaanse Maffia.

Russische patriotten zijn zich hiervan nu bewust en werken samen met Westerse bondgenoten om een eind te maken aan de zinloze slachting in Oekraïne en komen met een nieuw veiligheidsplan voor Europa die de NAVO overbodig zal maken.

Dit zou ook de Sovjet Unie kunnen herstellen. In een interview met de Zwitserse journalist Darius Rochebin, zei de Chinese ambassadeur voor Frankrijk, Lu Shave dat voormalige Sovjet landen “geen effectieve status hebben in internationaal recht… “In internationaal recht, hebben deze ex-Sovjet Unie landen de effectieve status niet omdat er geen internationale overeenkomst is om hun status als soeverein land te verwezenlijken.”

“Hij ontkent zelfs het absolute bestaan van landen als Oekraïne, Litouwen, Estland, Kazakhstan enz.” schreef Antoine Bondaz, een China expert bij de in Parijs gevestigde denktank foundation voor Strategisch Onderzoek, op Twitter:

https://news.yahoo.com/chinas-ambassador-france-says-former-082707929.html

Met andere woorden, al deze marionettenstaten, gecreëerd als deel van het project om het Khazariaanse keizerrijk weer op te bouwen, zouden ontmanteld kunnen worden. 

Israël, de andere Khazariaanse staat, wordt ook geconfronteerd met een bestaanscrisis. “Wij worden geconfronteerd met een nieuw veiligheidstijdperk waarin een echte dreiging mogelijk is vanuit alle sectoren tegelijk” verklaarde Minister van Defensie Yoav Gallant donderdag. 

https://www.israelnationalnews.com/news/370278

Waar hij naar verwijst is het feitelijke herstel van een Islamitisch Kalifaat dat loopt van Pakistan tot Marokko waardoor Israël volledig omringd wordt.

Zoals de zaken er nu voorstaan, zijn Turkije, Egypte, Iran, Saoedi-Arabië en de meeste andere Islamitische landen nu verenigd. Nu staan Sudan en Pakistan ook op het punt om zich aan te sluiten bij de Islamitische kudde.

De door de KM gecontroleerde, heroïne-dealende militaire regering van Pakistan vecht nu voor haar leven. Dat komt omdat, ondanks alles te hebben gedaan wat ze was verteld door het IMF, ze geen geld kunnen krijgen om hun economie gaande te houden. Tenslotte is het IMF failliet.

Dus nu dreigt het Pakistaanse leger met oorlog tegen India om een verkiezing te voorkomen die Imran Khan terug aan de macht en Pakistan in het Kalifaat zal brengen.

https://www.firstpost.com/world/pakistan-govt-cites-possibility-of-war-with-india-urges-supreme-court-to-postpone-elections-12487282.html

Ondertussen ziet het er in Sudan naar uit dat de Moslims hun revanche krijgen tegen het Westen, voor hun onderwerping door Victoriaanse troepen aan het einde van de 19e eeuw.

Wat daar nu gebeurt, is dat de door een KM-geleide, rijkdommen-stelende missie, bekend als de United Nations Integrated Transition Assistence Mission in Sudan (UNITAMS), aangevallen wordt.

UNITAMS gebruikte een “Overgangsregering” om Sudan’s rijke natuurlijke hulpbronnen te stelen waaronder aardgas, goud, zilver, chroom, mangaan, gips, mica, zink, ijzer, lood, uranium, koper, kaoline of chinaklei, kobalt, graniet, nikkel, tin en aluminium.

De Amerikaanse Ambassade in Sudan werd geëvacueerd na Amerikaanse burgers te hebben gewaarschuwd “te schuilen tot verdere berichtgeving”. Het alarmbericht zei dat er “onvolledige informatie” was over konvooien die vanuit de hoofdstad Khartoem naar de kustplaats Port Sudan gingen. “De ambassade kan konvooien niet helpen. Het reizen in een konvooi is op eigen risico” werd eraan toegevoegd.  De internationale luchthaven in Khartoem is momenteel gesloten vanwege de gevechten. De reactie van een CIA-bron is: “Het ziet ernaar uit dat 16.000 Amerikaanse burgers in Sudan in de steek zijn gelaten. Is dit een herhaling van wat er gebeurde in Afghanistan?” 

Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken zei “een snelle evacuatie operatie” van diplomatiek personeel en Franse burgers uit Sudan werd gecoördineerd met haar Europese en verwante partnerlanden. Nederland, België, Noorwegen en Duitsland zeiden dat ze middenin verschillende operaties zaten.”

Tussen haakjes, Sudan is het op twee na grootste land in Afrika.

https://www.firstpost.com/world/pakistan-govt-cites-possibility-of-war-with-india-urges-supreme-court-to-postpone-elections-12487282.html

De Israëlische regering – geconfronteerd met een herrijzend kalifaat en wetend dat haar traditionele Amerikaanse ruggensteun failliet gaat – vraagt China om te bemiddelen en een vredesdeal tussen haar en haar buurlanden te onderhandelen.

En in een poging om ook vrede te sluiten met Iran, nodigden ze de Iraanse kroonprins Reza Pahlavi en zijn vrouw uit naar Jeruzalem te komen.

 “Dit toont ons wat er werkelijk gaande is tussen Israël en Iran. Ik zie daar geen Netanyahu…” was het commentaar van een Mossad-bron.

Bronnen van geheime Aziatische genootschappen zeiden dat de Joden in Israël beschermd en bevrijd zullen worden maar dat hun genocidale KM leiding zich over zal moeten geven.

Alles samenvattend, zegt de Chinese regering:

De wereldgemeenschap wordt geconfronteerd met een zwaarwegende en urgente keuze tussen een visie van gemeenschappelijke, alles omvattende, coöperatieve en duurzame veiligheid of het paradigma koude-oorlog-stijl dat zich meer richt op het overwicht van één persoon en de absolute veiligheid van enkelen.  

https://english.news.cn/20230422/d0748a0751204163976346d005848a1c/c.html

Maar om zeker te stellen dat dit nieuwe veiligheidsparadigma rechtvaardig is voor het Westen, herinneren de Amerikaanse en Britse marines de wereld eraan dat ze nog altijd de controle hebben over de oceanen.

Daarom is een speciale eenheid van de Koninklijke Marine op weg naar de Oostzee voor de grootste Zweedse militaire oefeningen in meer dan 25 jaar. Hiermee benadrukt het VK haar betrokkenheid met de Noord Europese veiligheid, als onderdeel van de Brits geleide Joint Expeditionary Force, die is opgezet om te reageren op gebeurtenissen in Europa’s vele, zeer belangrijke wateren en knelpunten.

https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2023/april/21/230421-sweden-exercises

De Britten positioneren zich slechts voor onderhandelingen over een NAVO vervanging, door de Russen eraan te herinneren dat ze de Oostzee nog altijd kunnen afsluiten. Ze doen dit ook met de Straat van Malakka. Dit maakt allemaal deel uit van het “deal maken” tussen de zee-controlerende Engelsen en de Shanghai Samenwerkingsorganisatie die het  Europees-Aziatische grondgebied controleert.

Ze zijn het al eens dat een multipolaire wereld van elkaar goed gezinde landen de KM visie voor een centraal gecontroleerde menselijke veeboerderij zal vervangen.

De grote vraag blijft echter of de ineenstorting van de “op regels gebaseerde wereldorde” de verborgen technologie aan het licht zal brengen die een nieuw tijdperk zal inluiden.

Eén zo’n technologie die absoluut is onderdrukt is bijvoorbeeld waterstofkracht. Als klein voorbeeld daarvan, kijk of deze SUV met een bereik van 800 km aangedreven door verwisselbare waterstof cartridges echt is. 

Het vrijgeven van praktisch gratis waterstofkracht zal het voor ons allemaal mogelijk maken om als miljonairs te leven.

Maar er is nog niets beslist aan het anti-zwaartekracht en geheime ruimteprogramma front. In een hint dat we teleurgesteld kunnen worden, moeten we ons afvragen waarom NASA, een ruimte organisatie, een van de grootste filmstudio’s ter wereld in haar voorzieningen heeft. “Misschien omdat, zoals haar naam al aangeeft, ze Not A Spave Agency [geen ruimte-organisatie] is, maar slechts een filmstudio en alles wat ze doen het maken van films is”, reageert een CIA-bron.

En dat brengt ons dan weer bij de laatste video’s van het Bluebeam project.

1 Gedeeltelijk verborgen UFO in de wolken

2 Gedeeltelijk verborgen moederschip in de wolken

3 Een multidimensionale UFO boven Argentinië 2020

4 Plasma energie UFO’s boven Stonehenge. 

5 UFO’s gefilmd in Normandië, Frankrijk 

Wij hopen dat anti-zwaartekracht en ruimtereizen echt zijn maar wat er ook gebeurt, de waarheid zal ons vrij maken.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *