Benjamin Fulford: “Wereldrevolutie doemt op nu de mensen op aarde wakker worden.”

26 september 2022

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

In diverse landen zijn tekenen dat een soort wereldrevolutie gaande is. Deze tekenen zijn o.a. een machtsstrijd in China, ongeregeldheden in Iran, militaire mobilisatie in Rusland, een oorlogsverklaring door Texas, koninklijke onrust in Groot Brittannië en nog veel meer. Waar dit alles op wijst is een of andere historische zwarte zwaan gebeurtenis, mogelijk in oktober.  

Laten we beginnen met de gebeurtenissen in China. Op het internet zoemden de geruchten rond die teweeggebracht werden door het rapport van Jennifer Zeng, dat in de link hieronder is weergegeven.

We trokken Zeng na en het bleek dat zij een lid is van de Falun Gong sekte die geleid wordt vanuit het VS Ministerie van Buitenlandse Zaken door de Khazariaanse maffiabaas Elliott Abrams. Toch lijkt het rapport in hoge mate geloofwaardig te zijn. Het bevat een video van een 80 km lang militair konvooi dat bezig is de hoofdstad Beijing te omsingelen. Het vermeldt dat er een belangrijke vergadering was van Chinese militaire bevelhebbers zonder Xi Jinping, het formele hoofd van het Chinese leger. De twee aan het leger gelinkte politbureauleden bij de vergadering noemden Xi niet in hun speeches, wat hoogst ongebruikelijk is. Verder zat een hoge Noordelijke generaal, waarvan was aangenomen dat hij door Xi was ontslagen, op de eerste rij tijdens de vergadering. Ook verliet Xi blijkbaar snel de top van de Shanghai Cooperation Organization in Oezbekistan en haastte zich terug naar China, maar is sindsdien niet in het openbaar gezien. Er is een echte machtsbreuk in China tussen de militaire/inlichtingengroep rond Jiang Zemin en de groep rondom Xi Jinping. Het lijdt geen twijfel dat er een belangrijke machtsstrijd plaatsvindt tussen die twee groepen.

De groep rondom Xi wil hem een dictator voor het leven maken tijdens de grote, eens-in-de-vijf-jaar bijeenkomst van de Chinese Communistische Partij die ik oktober plaatsvindt. De andere groep is keihard tegen Xi en de persoonlijkheidscultus om hem heen. Een bron van een Aziatisch geheim genootschap die dichtbij Xi staat verzekerde ons dat de geruchten vals waren en dat het goed was met Xi. Onze bronnen dicht bij Jiang gaven geen antwoord op onze berichten.

Het laatste dat we vermelden is dat de beweging tegen Xi plaatsvond nadat hij had geweigerd om in Kazakhstan de KM-agent, die zich voordoet als Paus Franciscus, te ontmoeten. De Paus was daar voor het bijwonen van een “religieuze wereldconferentie”, in de zogenaamde KM-wereldhoofdstad Astana. Hier is een foto van een concert tijdens die bijeenkomst, ons toegestuurd door iemand van de Poolse inlichtingendienst.

Hoe dan ook, het lijdt geen twijfel dat de Chinese regering aangevallen wordt omdat het de wereld lastige waarheden heeft verteld over de werkelijke verrichtingen en het beleid van het Westen. Als laatste voorbeeld hiervan: China heeft de VS beschuldigd van het illegaal stelen van 80% van Syrië’s olieproductie zelfs terwijl meer dan 14 miljoen Syriërs snakken naar menslievende hulp na jaren van westerse sancties.

Ons advies aan de Chinezen is om uit te zoeken wie de enorme hoeveelheden steekpenningen betaalt voor het wijdverbreide gebruik van valse PCR tests en die te gebruiken om te proberen China te veranderen in een gigantisch veebedrijf.

Wie dat ook zijn, ze moeten verwijderd worden uit alle posities in de macht en de controle over geld. We dringen er bij de Iraanse autoriteiten op aan om hetzelfde te doen en alle pandemie pushers te arresteren. Daar vinden rellen plaats in meer dan 80 steden terwijl de opperste leider Aytollah Ali Khamenei in kritieke toestand ziek ligt. Bronnen van de Iraanse koninklijke familie zeggen dat Khamenei een Rothschild agent is en dat zijn dood een kans biedt om de KM-heerschappij omver te werpen. Maar met ordeverstoorders waarop wordt geschoten door politieagenten op motorfietsen, zal elke omverwerping waarschijnlijk bloedig zijn.

Laten we dan nu eens kijken naar de situatie in Rusland waar presidentiële avatar Vladimir Poetin opdracht gaf tot de eerste militaire mobilisatie van burgers sinds de Tweede Wereldoorlog. Russische FSB-bronnen zeggen dat de mobilisatie teweeggebracht werd vanwege een goedgewapende, goedgetrainde en door NAVO officieren geleide militaire groep die hun legers in Oekraïne aanviel. De Russen zeggen dat 300.000 extra troepen  gemobiliseerd zijn terwijl verschillende Westerse bronnen het aantal dichter bij de 1 miljoen zetten. Rusland organiseerde ook referenda om de gebieden in Oekraïne die het nu onder controle heeft wettelijk een deel van Rusland te maken. Dit zou een aanval erop een legitieme casus belli of een onmiddellijke aanleiding tot oorlog maken.

De Poolse inlichtingendienst bevestigt dat grote hoeveelheden Britse en Amerikaanse troepen in Polen gestationeerd zijn als antwoord op de Russische manoeuvre. MI6-bronnen zeggen “We zullen nooit een toelichting geven op onze troepen noch op hun locatie [maar] de Russisch/Oekraïense Grote Brand escaleert dus zal er natuurlijk een algemene mobilisatie van de NAVO in de omgeving zijn… dit is allemaal op hoog niveau georganiseerd om te resulteren in een volledige, grootscheepse thermonucleaire oorlog in 2025.”   

 

Laten we vervolgens kijken naar de situatie in Texas waar Gouverneur Greg Abbott vandaag een executive order [uitvoeringsbesluit] uitgaf waarin Mexicaanse drugkartels worden bestempeld als terroristische organisaties en het Texas Department of Public Safety (DPS) geïnstrueerd wordt om onmiddellijk actie te ondernemen om de Texanen veilig te houden. “Dit is heel belangrijk. Hoeveel mensen zijn zich bewust dat een Gouverneur oorlog kan verklaren?” merkt een CIA-bron op. “Dit opent een weg voor het leger om er in te stappen. De tijd voor actie is gekomen.” Voegt de bron eraan toe. Onze eigen bronnen in Arizona melden dat grote hoeveelheden Chinese en Russische mannen die de dienstplichtige leeftijd bereiken de VS zijn binnengekomen onder het mom lid te zijn van Mexicaanse kartels wat absoluut een casus belli zou zijn.   

De Gouverneur stuurde ook een brief aan President Joe Biden en Vicepresident Kamala Harris waarin federale terroristenclassificaties worden gevraagd voor het Sinaloa Cartel en Jalisco New Generation Cartel zowel als andere kartels die dodelijke fentanyl produceren en distribueren. Dit betekent dat wanneer Biden en de Rockefeller kabbalisten die aan zijn touwtjes trekken niet iets doen aan de opengrenssituatie, het een burgeroorlog teweeg kan brengen.

NSA-bronnen zeggen dat 70% van de Amerikanen nu zogenaamde “complot- theoretici” zijn wat het land rijp maakt voor revolutie of burgeroorlog.

Ondanks KM-pogingen om mensen af te leiden met kwesties als Oekraïne en abortus, laten opiniepolls zien dat de meeste Amerikanen zich meer zorgen maken over misdaad en dalende levensstandaarden; wat ze ook zouden moeten doen. Een recent onderzoek liet zien dat de inflatie het gemiddelde huishoudinkomen heeft gereduceerd met $11.500 ten opzichte van vorig jaar.  

https://www.nerdwallet.com/article/finance/data-inflation-spending-recession

Een burgeroorlog in de VS zal waarschijnlijk inhouden dat troepen van het Christelijke Midwesten en Texas in beweging komen tegen staten als New York en Californië.

Zo’n manoeuvre zou nodig moeten zijn om eindelijk de massamoordende pedofielen die deze staten onder controle houden zowel als het nep-regime van Joe Biden voor het gerecht te brengen. In het meest recente bewijs hiervan, beschuldigde Senator David Farnsworth van Arizona het Arizona Department of Child Safety van het overhandigen van meer dan 550 kinderen aan wereldwijde sekshandelaars en adrenochroom oogsters.

Als referentie, zie de foto hieronder van Oprah Winfrey’s beste vriend, John of God, een satanische kindermisbruiker en seksslaaf-meester. 

De VS is niet alleen. Ook Canada is dicht bij het omverwerpen van de openlijk misdadige en breed verfoeide Misdaadpremier Justin Castro.

Er zijn ook tekenen dat in Groot Brittannië een soort massale twist gaande is tussen de royalisten en de tegen de bloedlijnheerschappij zijnde gnostische Illuminatie. Als echo’s van de Engelse burgeroorlog, werden Parlementsleden gezien die trouw zworen aan Koning Charles, niet Koning Charles III. 

Dit betekende dat ze refereerden aan Koning Charles I, die geëxecuteerd werd waarna Engeland kort een Republiek werd.

We zagen ook veel andere ongewone dingen gebeuren in Groot Brittannië, zoals televisierapportages waarin wordt gezegd dat Koningin Elizabeth II al vier jaar dood was en verschijningen in het openbaar van “Koning Charles III” zonder ook maar één koninklijk onderscheidingsteken. Bronnen  van de Russische FSB bemerkten ook dat er veel acteurs te zien waren bij de begrafenis van de Koningin die de rol speelden van familieleden of vrienden van de Koningin.

Hier is wat een geheime Royal die de afgelopen jaren de rol heeft gespeeld van Koningin Elizabeth te zeggen had over de situatie:

“Charles de Eerste was voorstander van het goddelijke recht van koningen om te heersen maar verwierp de Constitutionele Monarchie, net zoals ik dat doe. Ik ben voorstander van Absolute Monarchie en Koninklijk Militair Staatsbestuur inclusief het Koninklijk Prerogatief [het recht van de vorst om onafhankelijk van het Parlement op te treden]. Het kostte Charles uiteindelijk zijn kop na verslagen te zijn. Er is zoveel dat ik niet kan zeggen, maar we hebben de nieuwe Koning heel uitgebreid nagetrokken en ik kan bevestigen dat hij niet de hand, geen taak of aandeel had in de dood van zijn voormalige vrouw Diana.”

Ons persoonlijk advies aan deze persoon was dat om de monarchie levend te houden, een verandering naar een sympathieker symbool dan Charles raadzaam zou zijn. Hoe dan ook aangezien brandstoftekorten en andere problemen zich opstapelen, ziet het ernaar uit dat de instabiliteit in Groot Brittannië 

de komende maanden zal toenemen.

Er is ook instabiliteit in andere delen van West Europa. In Italië pakte de leider van de post-fascistische Brothers of Italy Partij, Giorgia Meloni de macht, wat de grootste politieke verandering daar markeert sinds de val van Mussolini. Meloni staat dicht bij voormalig Premier Silvio Berlusconi waarvan bronnen van de Italiaanse P3 Vrijmetselarij zeggen dat hij een goede vriend was van Vladimir Poetin (voordat hij werd vervangen door een avatar). Dit betekent dat Italië, Hongarije, Polen en Zweden uit de EU zijn geraakt, zoals dat al eerder gebeurde met Groot Brittannië.

Ursula Von der Leyen, de niet-verkozen leider van de EU, dreigde Italië door te zeggen “Wij hebben de instrumenten om ongehoorzame landen in de hand te houden, zoals we hebben laten zien met Hongarije en Polen.”

https://www.zerohedge.com/political/eu-commission-president-threatens-italy-eve-election-says-brussels-has-tools-if-wrong

Deze “instrumenten” refereren hoofdzakelijk aan de controle op geld. Agustín Carstens, hoofd van de door de KM gecontroleerde Bank for International Settlements of de Centrale Bank van de Centrale Banken (BIS) leidt het gevecht om al het cash geld te vervangen door digitale valuta van de centrale bank (CBDC’s) door te zeggen “met cash weten wij niet wie een $100 biljet gebruikt maar met CBDC’s, zal de centrale bank onbeperkte controle hebben, wat het gebruik ervan zal bepalen.

De KM maakt haast om hun controle over geld te vergroten, deels vanwege de voortgaande teruggang van de nep pandemie en deels vanwege de zeer echte vaccin-misdaden die ermee gepaard gingen.

Dit werd elders uitgebreid gerapporteerd dus zullen we nu alleen melden dat een van de belangrijkste vaccin pushers, avatar Pfizer CEO Albert Bourla aankondigde dat hij weer Covid heeft, voor de tweede keer in 40 dagen wat bewijst dat het vaccin fantastisch werkt.

“Het lijkt dat hij weer is aangehouden door de witte hoeden-alliantie. Of zijn kloon functioneerde weer niet goed en moest gerepareerd worden”, is het commentaar van een Mossad-bron.

Dat zou de reden kunnen zijn waarom cabal centraal, het Wereld Economisch Forum, nu probeert de hele “pandemie” uit te spinnen als een “oefening.” Ze hebben een artikel uitgegeven waarin staat dat COVID lockdowns, sociaal afstand houden, contact tracering, mondmaskers en vaccines allemaal een “test” waren om te zien of wij de “sociale verantwoordelijkheid” zullen accepteren van het “traceren van persoonlijke koolstof emissies”. 

https://www.weforum.org/agenda/2022/09/my-carbon-an-approach-for-inclusive-and-sustainable-cities/

Andere hoge KM-bazen lijken hun nederlaag toe te geven. BlackRock CEO Larry Fink zei dat de Russische invasie van Oekraïne “een eind gemaakt heeft aan de globalisering die we de laatste 30 jaar hebben meegemaakt.”

https://nypost.com/2022/03/24/blackrocks-larry-fink-ukraine-war-spells-end-of-globalization/#:~:text=BlackRock%20CEO%20Larry%20Fink%20said%20that%20the%20Russian,economy%2C%20signaling%20that%20inflation%20is%20of%20particular%20concern.

Wij krijgen nu ook in toenemende mate openbare erkenning dat wat werkelijk gaande is, een strijd is tegen “gevallen engelen”. Onze eigen esoterische bronnen hebben ons verteld dat wij getuige zijn van het eind van een oorlog die vele duizenden jaren heeft gewoed tegen een Satanisch “leger” dat zijn laatste stelling inneemt op deze planeet. Daarom staat de aarde onder quarantaine. 

“De KM marionettenmeesters doen hun best om te communiceren met gevallen engelen, de satanische wezens” vindt ook een Mossad-bron. CERN geeft nu toe dat ze communiceren met “ENTITEITEN” aan de andere kant” bevestigt schrijver Anthony Patch.

En met deze esoterische noot eindigen we met de laatste bewijzen van buitenaardse bezoekers aan deze planeet.

1. UFO gezien door een groep mensen en verdwijnt

2. Mogelijk een verhuld moederschip


3. Area 51 tunnel en live activiteiten met UFO’s

4. Buitenaard schip dat heel snel opstijgt 

Hopelijk zullen we spoedig in staat zijn om in vliegende schotels te reizen om andere planeten te bezoeken wanneer de quarantaine van onze planeet eenmaal is opgeheven. Voor dat echter gebeurt is het belangrijk je te concentreren op het bevrijden van de echte wereld die je ervaart met je eigen zintuigen en niet de digitale wereld die je op beeldschermen ziet.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “Wereldrevolutie doemt op nu de mensen op aarde wakker worden.”

  1. Super mooi artikel wederom Benjamin!
    Het was, ik meen met het 70e jubileumjaar van Elisabeth2e, afgelopen voorjaar ook al bizar om haar hologram te ien zitten in die koets, zogezegd omdat ze te zwak was om de tour te maken.. wat een giller..
    Als je als ” vorst(in)” al vanaf je kroning zegt : ik zal dienen zolang ik leef… dan had ze er gewoon in gezeten, maar ik denk zelf dat ze al meer als 4 jaar dood is, dat wat nu afspeelt kon alleen om te wachten tot het moment dat het klootjes volk weer in de maling worden genomen van iets wat het niet is, maar erop moet lijken.

    We gaan het zien.. Hoorde dat ” koning ” Charles met zijn kop op de nieuwe postzegels naar links kijkt, zijn moeder keek rechts.. leuk detail wel, maar zegt alles in de symboliek ook!
    Voor mijn part mogen alle konings huizen afgeserveerd worden, op welke manier dan ook!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *