Benjamin Fulford: “Oktoberrevolutie dreigt in het Westen nu Koningin Elizabeth II is heengegaan.”

12 september 2022

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De dood van Koningin Elizabeth II is een van de vele tekens dat op de een of andere manier het Westen deze maand een zwarte zwaan gebeurtenis te wachten staat. Het staat nog te bezien of dit een bloedige revolutie, anarchie of een vreedzame overgang zal zijn.

In de eerste plaats betekent de dood van Koningin Elizabeth ook de dood van het hoofd van het comité van 300, dat bij velen bekend is als het geheime leiderschap van de Westerse wereld. Dit volgt op de verwijdering van de gehele topleiding van de Maltezer Ridders: het militaire leiderschap van het Westen. Bronnen van de Gnostische Illuminatie zeggen sterk te verwachten dat de drie Egyptische obelisken van Westerse macht allemaal instorten. De eerste obelisk – gevestigd in de City of London – is waar de financiële macht zetelt. Met de dood van Koningin Elizabeth II is hij gevallen, zeggen ze. De tweede obelisk – in Washington DC – is waar de militaire macht zetelt. Die is gevallen met de vervanging door de meritocratie van het aristocratische leiderschap van de Maltezer Ridders. De derde obelisk, die spirituele macht symboliseert, is gevestigd in Rome. Dus zijn alle ogen nu gericht op het pausschap. Bronnen van de Illuminatie beloven dat Paus Franciscus de komende dagen op een spectaculaire en voor iedereen zichtbare manier zal worden verwijderd.

De grote veranderingen beperken zich niet tot het Westen. De Chinese communistische Partij heeft zijn grote nationale congres dat eens in de vijf jaar wordt gehouden, naar voren gehaald, naar oktober i.p.v. november. Daar zullen amendementen worden ingediend op de grondwet die zullen leiden tot “nieuw bestuursbeleid”.

https://english.news.cn/20220910/ba7f7502953142e5b1303cd54dd47176/c.html

Aziatische geheim genootschap-bronnen zeggen dat een samengaan met Taiwan en de naamsverandering van de communistische partij onderwerpen zullen zijn die bij de vergadering aan de orde zullen komen.

Er vindt in september ook een nooit eerder voorgekomen bijeenkomst van wereldleiders en makelaars in de macht plaats.

Deze week op 15 en 16 september zullen bijvoorbeeld President Vladimir Poetin van Rusland, President Xi Jinping van China en Premier Narendra Modi van India elkaar ontmoeten. Daarna zal op 19 september de begrafenis van de Koningin komen. Dit zal een van de grootste bijeenkomsten zijn van ’s werelds makelaars in de macht. Bijvoorbeeld: de zogenaamde VS president Joe Biden en de Japanse keizer zijn onder de velen die aanwezig zullen zijn.

We moeten ook in gedachten houden dat dit alles gebeurt nu de deadline van 30 september dreigend nadert voor de families die de UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION, de Verenigde Naties, de Wereldbank, het IMF en andere pilaren van Westerse macht bezitten.

In het bijzonder zal het lot van de Rockefeller familie beslist moeten worden. Leden van deze clan zijn Hillary en Bill Clinton, Mark Zuckerberg, John Podesta, David Rockefeller jr. en vele anderen.

Er kan over getwist worden of door het onderdrukken van veel soorten energietechnieken, deze familie meer deed om de mensheid achterop te stellen dan welke andere groep ook in de wereldgeschiedenis. De rubbermasker dragende Biden-acteur is hun dienaar net zoals waarschijnlijk de rubbermasker dragende bedrieger die zich nu voordoet als Paus Franciscus.

Over het lot van de Franse en Zwitserse takken van de Rothschild familie – met aan het hoofd Klaus Schwab (Rothschild) van het Wereld Economisch Forum – zal deze herfst waarschijnlijk ook beslist worden.

Er is een wereldboycot tegen de Rothschilds, Rockefellers en hun frauduleuze fiatgeld, dus zij zullen vast en zeker ten onder gaan. Het feit dat de Vaticaanbank per 30 september alle betrekkingen met hen heeft afgesneden is het duidelijkste teken daarvan. De vraag is, wat of wie zal ze vervangen? En dan is er ook het grotere gevecht tussen de gnostische Illuminatie en de Britse Koninklijke Familie waar nog een eind aan gemaakt moet worden. 

Hoe dan ook, nu Koningin Elizabeth is heengegaan, kunnen we een paar geheimen en grote mysteries die om haar heen hangen onthullen. Bijvoorbeeld, volgens een neef van Keizer Hirohito, werd Koningin Elizabeth vóór de 9/11 aanvallen op de VS “vermoord en vervangen door een kloon” omdat ze zich heftig verzette tegen de coup van de Bush Nazi fascisten die deze aanval aanvoerden. We blijven sceptisch over “klonen” en dat soort geruchten, maar senior MI6-bronnen zeggen ook dat ze al “tien jaar dood was”. Deze schrijver kan ook bevestigen dat de Kerstkaarten getekend door Hare Majesteit al een aantal jaren geleden stopten. 

Maar deze schrijver was nogal geregeld via e-mail in contact met iemand die zeker authentiek leek te zijn. Toen ik haar vroeg of de film Roman Holiday was gebaseerd op een levensechte bruikbare onbezonnenheid antwoordde ze “Sommige geheimen zal ik meenemen in mijn graf.” Ze verscheen ook echt in het openbaar voor een duizendkoppig publiek bij haar recente viering van 70 jaar op de troon.

Wie ze ook werkelijk was, er kan geen twijfel bestaan dat Hare Majesteit de grote factie in de Westerse bloedlijnelite leidde die tegen het KM-plan was om 90% van de mensheid te doden. Hun idee om het milieu te redden zonder iedereen te doden was om een heffing op koolstof te gebruiken om wereldleiders te betalen om de bossen in stand te houden. In 2000 verloor haar factie toen het hun agent Al Gore niet lukte om VS President te worden ondanks dat hij de verkiezing won. Maar ze zijn sindsdien altijd blijven vechten en slaagden er uiteindelijk in om de hele Bush clan geëxecuteerd te krijgen.

We weten ook dat de entiteit die wij kenden als Koningin Elisabeth II verantwoordelijk was voor het onderhandelen van een overeenkomst met Aziatische koninklijke families voor een betere manier om deze planeet, die we allemaal delen, te beheren. Zij was het bijvoorbeeld, die het Chinese “Initiatief voor een Nieuwe Zijderoute” door liet gaan wat resulteerde in biljoenen dollars aan ontwikkeling van infrastructuur in de hele wereld. Ze heeft deze wereld ook veilig achtergelaten in de wetenschap dat een Oost/West overeenstemming was bereikt om al het mogelijke te gaan doen om de hoeveelheid en variëteit van leven op aarde te vergroten, inclusief menselijk leven. Met andere woorden ze verliet deze wereld veilig in de wetenschap dat toekomstige generaties veel baat zullen hebben van haar woorden en daden.

Mensen dicht bij haar opvolger, Koning Charles III, hebben hem aangemoedigd om speciale en reguliere Britse troepen in te zetten om militaire maatregelen te nemen om verdere vernietiging van ecosystemen in de hele wereld te stoppen. Dus zullen bijvoorbeeld corrupte Indonesische leiders die verantwoordelijk zijn voor de vernietiging van onvervangbare regenwouden nu opgespoord en vervolgd worden samen met hun handlangers.

Nu de Koningin is heengegaan zullen de gnostische Illuminatie in elk geval de relatieve impopulariteit van haar zoon gebruiken om een ongekende aanval op de monarchie in te zetten. Het hoofdthema zal natuurlijk hernieuwd gegraaf zijn in de moord op Prinses Diana.

Volgens een nicht van de Koningin, werd Diana vermoord omdat ze van een tweeling zwanger was van Dodi Fayed en van plan was zich tot de Islam te bekeren. De Koningin was niet betrokken maar Koning Charles was dat zeker wel. Daarom zegt Q-anon dat hij gearresteerd zal worden. De NSA-bronnen zeggen dat Charles in elk geval al “vervangen werd door een dubbelganger”.

Maar wat de Illuminatie zich niet voldoende realiseren is dat de Britse Monarchie gebaseerd is op een collectieve consensus en niet op een enkele individuele monarch. De consensus die is opgebouwd rondom Koningin Elizabeth II kan niet veranderd worden door aanvallen op haar opvolger. Een goede kans bestaat evenwel dat Kroonprins William eerder vroeger dan later koning zal worden.

In plaats van de monarchie aan te vallen, zouden de gnostische Illuminatie zich beter kunnen richten op de Rockefeller/Rothschild enz. families die de Fortune 500 bedrijven bezitten, als ze iets goeds willen doen. Dat zijn degenen die de plannen hebben gemaakt voor deze hele “pandemie” en de ermee vergezeld gaande poging om deze planeet te veranderen in een gigantisch veebedrijf.

In de laatste bevestiging van de misdaden die deze mensen hebben gepleegd, zei vorige week een senior lid van de Japanse onderwereld (wiens organisatie werk aanneemt voor de KM) dat hem vóór de “Pandemie” werd verteld dat de plannen waren veranderd en dat, in plaats van Zuid-Japan en Zuid Oost Azië te treffen met een mega-aardbeving de KM had besloten met de “Wuhan griep” te gaan.

De mensen op de lijst in de link hieronder zijn verantwoordelijk. Dit is informatie die als basis kan dienen om actie te ondernemen. 

En dan zijn er natuurlijk al hun oudere misdaden waarvoor ze hun gerechtelijke straf nog moeten ondergaan. Bijvoorbeeld: nu de 21ste gedenkdag van 9/11 net voorbij is, vestigen we de aandacht op wat Donald Trump toen zei.  

Om de een of andere reden was hij niet in staat om te handelen naar deze verklaring doen hij president werd. Zelfs als het Westen niet in staat is om de KM uit de macht te verwijderen en Neurenberg-achtige tribunalen op te zetten, zal de rest van de wereld helpen het Europese volk te bevrijden.

Rusland zit in een alliantie met China, India, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns Amerika om ervoor te zorgen dat het criminele leiderschap van het Westen hun gerechtelijke straf voor hun herhaaldelijke pogingen om 90% van de mensheid te doden, niet zal ontlopen.

Zoals de zaken er nu voor staan gaat een energie-afsnijding van West Europa en de VS economische activiteit stilleggen, beginnend in oktober.

In GB zegt een industrie-lobby dat tenzij er iets wordt gedaan aan energieprijzen die het afgelopen jaar met 100% zijn gestegen, 60% van de fabrieken en 80% van de pubs en restaurants gedwongen zal worden om te sluiten.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-02/six-in-10-british-factories-at-risk-of-going-under-as-bills-soar

https://edition.cnn.com/2022/08/30/business/british-pubs-energy-crisis/index.html

Hopelijk zal de nieuwe GB leider, Elizabeth Truss – die zich aansloot bij de planetaire bevrijdingsalliantie – in staat zijn om een nieuwe regeling te treffen met de rest van de wereld voordat dit werkelijkheid wordt.

Zoiets zal ook gebeuren in de rest van West Europa.

“Elke dag ontvangen we noodkreten van bedrijven die op het punt staan de productie stil te leggen”, zei de president van de Centrale Bond van Duitse Bedrijfstakken. Duitse bedrijven zijn in toenemende mate niet in staat om op de markt toegang te krijgen tot energieleveranties en als de energie opdroogt, zal de Duitse economie gewoon niet meer kunnen werken, volgens de Verenigde Duitse Kamers voor industrie en handel (DIHK).

Daarom wilden België, Luxemburg, Nederland en Polen geen bilaterale energiedeals met Berlijn maken omdat ze niet gedwongen willen worden hun leveranciers te compenseren in het geval gas via een andere route naar Duitsland wordt gestuurd.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-08/german-anger-spills-over-as-countries-balk-at-gas-sharing-deals

Als er geen deal wordt bereikt met Rusland en de rest van de wereld, zal de komende economische ineenstorting zeker zorgen voor regimeverandering in de meeste Westerse landen. Dit gebeurde vorige week al in Italië en Zweden. Ook Justin Castro van Canada is bestemd om deze herfst verwijderd te worden, zeggen bronnen van de Canadese inlichtingendienst. Zodra Macron van Frankrijk en Scholz van Duitsland vallen, is dat het signaal dat het over en uit is in Europa.

En dan wachten we natuurlijk allemaal tot de grote Kahuna, de UNITED STATES OF AMERICA CORPORATION eindelijk instort.

Tot slot merken we nogmaals op dat deze instorting de trigger zou kunnen zijn die eindelijk het geheime ruimteprogramma in de openbaarheid brengt. Zoals de voormalige Minister van Defensie Donald Rumsfeld opmerkte op de dag voor 9/11, $2.3 biljoen is verdwenen uit het VS defensiebudget op dat moment. Meerdere bronnen hebben sindsdien gezegd dat het geld naar het geheime ruimteprogramma ging. Als wij hebben betaald voor al deze vliegende schotels en anti-zwaartekracht apparaten met onze belastingcenten, zouden we dan niet het recht hebben om ze te gebruiken?

Misschien is dat waarom in deze dagen steeds meer van deze ruimtevaartuigen overal in de wereld openlijk verschijnen, zoals de video’s hieronder bevestigen. Misschien zal de “oktoberverrassing” van dit jaar extra-speciaal zijn.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

4 reacties op “Benjamin Fulford: “Oktoberrevolutie dreigt in het Westen nu Koningin Elizabeth II is heengegaan.”

 1. het was weer een geweldig helder artikel Benjamin, dank!
  alleen wat de bijgaande filmpjes betreft: het geheime ” ruimtevaartprogramma : dit is ALLEMAAL om de boel en zwendel in tact te houden om alles te kunnen WITWASSEN.. is mijn visie hoor

 2. 13 satanische bloedlijnen kibbelend over wie het geloofwaardigst is.
  Terwijl Je vader de geboren leugenaar is…

  Repugnand in it self.

  Stap op je ruimteschip ,fok off!!
  en neem je parasitaire levenswijzen, ideologische subversie en eeuwige leugens mee.

  Man~kind zegt alles.
  Niemand nodig ons te regeren
  om gewoon aardig en eerlijk te zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *