Benjamin Fulford: “Dit is geen economische of politieke crisis, het is een crisis van het monotheïsme.”

15 augustus 2022

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Terwijl Benjamin Fulford zijn sabbatical neemt, zullen we het plaatsen van de laatste video’s die betrekking hebben op project blue beam voortzetten.

De crisis die zich nu ontvouwt in de wereld, of beter gezegd, in het Westen, is geen gewone of zelfs maar buitengewone crisis. Dit is niet alleen een crisis die de Verenigde Staten, de G7 en de VN. enz. treft. Waar we mee te maken hebben is een crisis die juist de grondbeginselen van het monotheïsme treft. Daarom is het niet overdreven om te zeggen dat waar we doorheen gaan bijbels is.

https://cms.zerohedge.com/s3/files/inline-images/Visualizing-the-Worlds-Religions.jpg?itok=N-FGLXfX

Wat jaren van verslaggeving over zo ongeveer de allerhoogste top van de wereldmacht heeft onthuld is dat de monotheïstische religies meestal worden gecontroleerd door groepen mensen die zelf niet in God geloven. In plaats daarvan beschouwen deze families monotheïsme als een instrument om hun onderdanen onder controle te houden. Dit zijn de mensen die geconfronteerd worden met een verlies aan macht. Daarom geloven mensen die in monotheïstische termen denken dat wij voor de eindtijd staan.

Dit is iets wat ik uit de eerste hand vernam toen ik naar Italië ging om ten behoeve van Aziatische geheime genootschappen te onderhandelen met vertegenwoordigers van deze families. Zij vertelden mij “er is geen God, wij zijn God”.

Deze families komen uit een oeroude cultus van slavenhouders die voor het eerst in de geschiedenisboeken verschenen als de Hyksos. Deze mensen aanbaden een god met een geitenkop en een gevorkte staart, die wij kennen als Set, Satan, enz.

De oorsprong van deze mensen stamt uit het oude Midden-Oosten toen mensen ophielden jager-verzamelaars te zijn en óf schapenfokkers óf landbouwers werden.

Archeologisch bewijs laat zien dat na het begin van de landbouw er een enorme toename in de menselijke bevolking van het Midden-Oosten was. Maar deze mensen waren klein en slecht gevoed vergeleken met hun jager-verzamelaar voorouders. Maar de schapenfokkers – die hoofdzakelijk van melk en vlees leefden – waren sterk gebouwd vergeleken met de landbouwers. Deze mensen hadden door de jaren heen uitgewerkt hoe ze de landbouwers konden hoeden alsof ze een kudde schapen of vee waren.

Deze mensen verschenen in de geschiedenisboeken als de Hyksos die kort over Egypte regeerden, van 1638 BC tot 1530 BC. Toen de Egyptenaren ze eruit gooiden namen ze een grote groep slaven mee. Dat zijn de mensen die we vandaag de dag kennen als de Joden. Om te begrijpen met wie en wat we te maken hebben, laten we eens kijken naar het Oude Testament van de Bijbel of de Torah.

Laten we eerst kijken naar wat er gebeurde voordat Mozes (Thutmoses) de 10 geboden krijgt. Allereerst valt op dat als iemand anders dan Mozes of Aaron de berg opgaat om “God” te zien, “die ter dood gebracht zou worden met stenen of pijlen”. (Exodus 19:13). Je zou denken dat een entiteit die het universum creëerde, ten minste zou komen met een bliksemstraal.

Dan zien we in Exodus 19 dat:

De Sinaï geheel in rook gehuld was, want de Heer was in vuur neergedaald op de berg. De rook steeg op als uit een oven.

Dus ze gebruikten alleen rook en waren nog niet toegekomen aan spiegels, zoals naar het schijnt later.

Vervolgens zien we de tien geboden die “God” zijn “uitverkoren volk” oplegt:

Houd er naast mij geen andere goden op na.

Maak geen afgodsbeeld; niets van wat in de hemel, op de aarde of in het water onder de aarde is, mag je afbeelden.

Kniel voor zulke goden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, ben jullie God. Ik ben een na-ijverig God en duld geen andere goden naast me. Wie zich tegen mij verzet zal ik straffen, hem en ook zijn nakomelingen, tot in de derde en vierde generatie;

Misbruik mijn naam niet. Want ik, de Heer, uw God, zal straffen wie mijn naam ijdel gebruikt.

https://bible.usccb.org/bible/exodus/20

Dus deze na-ijverige “God” – die straft over meerdere generaties – wil niet dat er een gelijkenis van hem wordt gemaakt. Waarschijnlijk omdat mensen dan zouden doorkrijgen dat het een persoon was die doet alsof hij “God” is.

Dan zien we dat de “God” die alles wat bestaat creëerde, geschenken wilde hebben van: “goud, zilver en brons, blauwe, paarse en dieprode wol; Egyptisch linnen en geitenhaar; roodgeverfde ramsvellen, fijn leer, acaciahout; lampolie; kruiden voor het maken van zalfolie en geurige wierook; onyxstenen en andere edelstenen voor het priestergewaad en de orakeltas”.

Exodus 25:3-7

Nogmaals, je zou denken dat de schepper van het universum inclusief de zon geen lampolie, geitenhaar enz. nodig heeft.

Met andere woorden, dit deel van de bijbel beschrijft de knechting van de Hebreeërs door een systeem te gebruiken waar verborgen mensen zich voordoen als god en hun controle afdwingen met campagnes van moord over meerdere generaties tegen dissidenten.

We gaan nu snel vooruit door duizenden jaren geschiedenis heen en ontdekken dat de “Mensen van het Boek” zo lang in slavernij zijn gehouden dat ze zelfs niet begrijpen dat ze nog slaven zijn.

Pas na jaren van onderhandelen met en vechten om de families die het Monotheïsme controleren omver te werpen, kwam ik tot de conclusie dat wij te maken hebben met nakomelingen van de Hyksos farao’s. Zij namen een groep slaven met zich mee nadat de Egyptenaren hun leider Akhenaten uit zijn lusthofpaleis hadden gezet. De tuin van aten (eden). Ze gebruikten rook en moord om hun identiteit te verhullen voor hun slaven zodat ze onder hen konden leven. 

Toen ik naar Italië ging om de vertegenwoordigers van de P2 te ontmoeten – degenen die de Katholieke of de Roomse versie van het monotheïstische schaaphoeden onder controle hebben – vernam ik dat ze controle over informatie en voedsel als sleutels tot de macht beschouwen. Vandaag de dag neemt dit de vorm aan van de “mainstream media” en de centrale banken.

Deze mensen vertelden me ook dat ze de Profeet Mohammed hebben opgeleid. Maar, zeggen ze, hij begon zich heel onafhankelijk te gedragen en begon een rivaliserende versie van monotheïsme. Tussen haakjes, de splitsing tussen Sjiitische en Soenitische Islam begon als een erfenistwist tussen neven.

Dus eigenlijk splitsten de families die “monotheïsme” gebruiken om schaapmensen te hoeden door de eeuwen heen in verschillende partijen.

Hoe dan ook, wanneer we te maken hebben met de huidige wereldsituatie, wijzen veel sporen van bewijs naar een groep van Faraonische families die hun basis hebben in Zwitserland als zijnde het controlecentrum van de voortdurende pogingen om de hele mensheid te verenigen onder één enkele leider. Ze willen alle rivaliserende takken van monotheïsme verenigen onder één wereldreligie die geleid wordt door één aan God gelijke heerser.

Het verdient de aandacht dat deze mensen zelf niet geloven in God. Ze zijn megalomanen die de schepper willen overwinnen en zelf God worden. Sommigen aanbidden Satan en kijken met verachting naar de rest van de mensheid. De idealistischer leden van deze oeroude, uit inteelt voortgekomen groep van zich als god voelende heersers willen graag “goede herders” zijn. Het probleem is dat zelfs een “goede herder” zijn kudde slacht en eet.

De reden waarom deze families macht verliezen is veelvoudig maar economie is zeker een belangrijke drijfkracht. Volgens het IMF is het wereld BBP $160 biljoen. Maar de landen die rechtstreeks onder controle staan van de oeroude Babylonische/Egyptische heersende families, controleren slechts ongeveer een derde daarvan. De rest van de wereld stelt dat aangezien zij twee-derde van het wereld BBP beheren en zeven van de zo’n acht miljard tellende wereldbevolking hebben, het tijd is voor het Westen om de controle over de planeet te overhandigen.

Voor monotheïsten zou dit het einde betekenen van hun eeuwenoude project om de hele planeet onder de controle van één koning of “Messias” te brengen. Hun antwoord is het vermoorden van 90% van de mensen die deze agenda niet volgen.

Dat is het grote beeld achter nieuwsgebeurtenissen zoals het verspreiden van bio-wapens, pogingen om een Derde Wereldoorlog te beginnen, pogingen om voedselcrisis te creëren, enz. De Aziaten reageerden met dreigen om de Westerse elite-families die achter deze plannen zitten uit de weg te ruimen.

Deze schrijver werd in 2009 als vertegenwoordiger van de Aziatische geheime genootschappen gestuurd om tot een of andere vorm van overeenkomst te komen en het waren zij die mij vertelden dat ik met de P2 vrijmetselaars moest praten.

Vanuit een Aziatisch perspectief is het idee dat er een eind zal komen aan de wereld, op zichzelf, het hoofdprobleem met monotheïsme. Bijvoorbeeld: James G. Watt, Ronald Reagans Minister van Binnenlandse Zaken, rechtvaardigde het openstellen van federale gebieden voor houtkap en boerenbedrijven door te zeggen: “Ik weet niet op hoeveel toekomstige generaties we nog kunnen rekenen voordat de Heer terugkeert.”

Met andere woorden, als de wereld op het punt staat om te vergaan, hoeven we het milieu niet te beschermen.

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1981/06/30/the-watt-controversy/d591699b-3bc2-46d2-9059-fb5d2513c3da/

Wat ze echter op het oorlogspad bracht was duidelijk bewijs van de geplande genocide van 90% van de mensheid.

Gelukkig is de Westerse wereld ook erfgenaam van de democratische, wetenschappelijke, rationele en wettelijke tradities van Griekenland, Rome en Engeland. Het zijn de erfgenamen van deze traditie die zich hebben verenigd met de Aziaten en de rest van de wereld om een eind te maken aan de heerschappij van deze monotheïstische slaven-drijvende families.

In concrete termen, het Britse Gemenebest, de Russen, het Pentagon en Witte Hoeden van instellingen samen met de waarheid-zoekende beweging in het Westen zijn de Westerse leden van de Alliantie voor het bevrijden van de Aarde.

En dus, terwijl we ons voorbereiden op een herfstoffensief tegen de voortdurende pogingen om deze planeet te veranderen in een gigantisch veebedrijf, moeten we kijken naar hoe machtig de Satanisten nog echt zijn. Ze controleren de mega-ondernemingen, de meeste Westerse politici en de centrale banken.

Een welbekende Zwitserse studie laat zien dat 700 mensen 90% van de internationale ondernemingen onder controle hebben. Ze ontdekten dit door te kijken naar de namen van top-leidinggevenden van deze ondernemingen. Typerend is dat één persoon in de Raad van Bestuur van verschillende ondernemingen zal zitten maar ze zijn allemaal deel van dezelfde familiegroep.

We weten ook dat ze bezig zijn geweest met een project om over de jaren van generaties heen democratie, het recht en vrijheid van pers te ondermijnen om Grieks/Romijns/Angelsaksische democratie en het recht te vervangen door een Babylonisch totalitair regime. De zwakke plek in hun plan was hun onvermogen om de volledige controle te pakken over de meritocratisch bemande legers en inlichtingendiensten van het Westen. Dit komt tot uitdrukking in een gevecht tussen het Romeins beïnvloede militaire establishment en het Babylonisch/Egyptische financieel/medische establishment.

De reden waarom de militaire witte hoeden zoveel problemen hebben met het bevrijden van de Westen zijn veelvoudig. Eén ervan is dat veel top-bevelhebbers gecompromitteerd zijn door steekpenningen/chantage en propaganda.

Een andere reden is dat er een fundamentele overeenkomst gemaakt moest worden met de rest van de wereld en dat heeft veel tijd gevraagd.

Desalniettemin is het duidelijk dat een oeroud systeem om mensen te veranderen in gedomesticeerde dieren omver geworpen wordt. Zodra dit gebeurt weten we dat alle geschiedenisboeken herschreven moeten worden. We weten ook dat we in het duister zijn gehouden over veel dingen zoals het geheime ruimteprogramma, contact met buitenaardse beschavingen en zelfs de aard van werkelijkheid zelf.

Waar we zeker van kunnen zijn is dat wij als soort niet in kaart gebrachte wateren en een nieuwe eeuw of nieuw tijdperk van de geschiedenis binnen gaan.

Wij hopen dat dit grote achtergrondbeeld helpt wanneer we volgende week terug komen om in real time te rapporteren over zich ontvouwende gebeurtenissen in de hele wereld als deel van dit grote ontwaken van de mensheid. Dankjewel voor jullie geduld tijdens mijn jaarlijkse sabbatical.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

2 reacties op “Benjamin Fulford: “Dit is geen economische of politieke crisis, het is een crisis van het monotheïsme.”

 1. Beste Benjamin,
  Ik lees je artikelen altijd graag en met veel belangstelling. Wat ik alleen niet begrijp is je affiniteit met het Engelse koningshuis. Zij valt toch ook onder de Zwarte adel? De laatste jaren div. getuigenissen gelezen van vrouwen die tijdens hun jeugd als sex- slaven zijn gestuurd naar paleizen en kastelen over de gehele wereld…ook naar de kastelen van de Engelse koninklijke familie waar zij o.a door prins Philip op beestachtige wijze zijn gefolterd en verkracht. En waar jacht op ze werd gemaakt in de bossen rondom deze kastelen. Net zoals in Nederland heeft plaatsgevonden etc.
  Met vriendelijke groet,
  S.Orme

 2. Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zijn juist de landen, waarvan de bevolkingen onderdrukt worden.
  Zij maken deel uit van het Gemenebest en die landen hebben een band met de Engelse vorstin.
  Er klopt iets niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *