Benjamin Fulford: “De 11 maart 2011 aanslag op Fukushima en de nasleep ervan.”

16 augustus 2021

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Na de Fukushima massamoord van 11 maart 2011 (3/11) stuurden de Rothschilds een vertegenwoordiger om uit te leggen waarom Fukushima was aangevallen. Hij zei dat ze van plan waren hun hoofdkwartier voor Azië te verplaatsen van Tokyo, Japan naar Noord-Korea. Om dat tot stand te brengen hadden ze in gedachten om 40 miljoen Japanners van Groot-Tokyo te laten verhuizen naar Noord-Korea. Ze lieten me zelfs een kaart zien van hun geplande industriële gebied daar.

Premier Kan Naoto, die op het moment van de aanslag aan het bewind was, vertelde een afgeladen persconferentie bij de Foreign Correspondents Club of Japan dat hij in de nasleep van de aanslag was aangemoedigd om Tokyo te evacueren. Geen enkel kanaal van de corporate media rapporteerde dit.

Iets anders dat direct na 3/11 gebeurde was dat de Israëlische misdaadpremier Benjamin Netanyahu Premier Kan opbelde en hem vertelde dat als Japan zijn hele circa $7 biljoen buitenlandse valuta niet zou overdragen, elektromagnetische wapens zouden worden gebruikt om Mt. Fuji te laten uitbarsten.

Maar op dit punt gebeurde er iets onverwachts. Honderden aardbevingen troffen het Atlantische eiland La Palma direct na 3/11. Er ontstond een reëel gevaar dat het zou bezwijken en zou verdwijnen onder de golven en zo een tsunami van 100 meter hoog zou veroorzaken die de oostkust van de V.S. en de zuidelijke kusten van Europa zou treffen. De aardbevingen stopten pas nadat het Amerikaanse leger contact had opgenomen met de White Dragon Society en beloofde dat er geen verdere aanvallen op Japan toegestaan zouden worden. 

Desondanks slaagde de Khazariaanse Maffia met hun hoofdkwartier in Zwitserland erin om Japan opnieuw met een slaven-premier op te zadelen. Abe Shinzo werd aan de macht geholpen via een frauduleuze verkiezing. Volgend daarop werd hij uitgenodigd om een inleidende spreker te zijn op de bijeenkomst van Westerse oligarchen in Davos, Zwitserland. 

In Davos vertelde Abe de internationale gemeenschap dat China net zo was als Duitsland voor Wereldoorlog I. Waar hij aan refereerde was een plan van George Bush Sr. om de G7, Rusland en Japan te verenigen en China aan te vallen. Het plan was om China op te delen in vijf of zes afzonderlijke landen om te voorkomen dat het ooit weer een dreiging zou zijn voor de macht van de Khazariaanse Maffia.

Abe zette een openlijk fascistische regering op en begon met de opbouw van een enorm geheim leger om deel te nemen aan Bush’s geplande invasie van China. Een enorme hoeveelheid militaire apparatuur werd in het geheim in voorraad opgeslagen in het Kumamoto gebied van Japan dat het dichtst bij China ligt. Tegelijkertijd zette Abe een faciliteit op voor biologische oorlogsvoering gemaskeerd als een veeartsenopleiding.

De geplande invasie van China werd echter afgeblazen omdat zowel Rusland als het Pentagon weigerden om mee te doen. Het Pentagon heeft oorlogspelletje na oorlogspelletje gedaan waarbij een aanval op China werd gesimuleerd en het eindresultaat was altijd hetzelfde. De oorlog zou nucleair worden waarbij 90% van de bevolking zou sterven en het noordelijk halfrond van de planeet onbewoonbaar zou worden.

In 2016 vernietigde een serie mysterieuze aardbevingen, elk precies gericht op een Japanse militaire basis, deze apparatuur. De aardbevingsseismografen gaven allemaal aan dat het kunstmatige aardbevingen waren. Abe werd ook in het geheim vergiftigd en werd verteld dat als hij niet mee zou gaan met China, hij geen tegengif zou kunnen krijgen; zeggen bronnen van het Aziatische geheime genootschap.

In diezelfde tijd stak de White Dragon Society haar hand uit naar de partij van klimaatopwarming van de Westerse elite. Als je je nog herinnert was de Amerikaanse presidentsverkiezing van het jaar 2000 een strijd tussen de partij van klimaatopwarming onder Al Gore en de partij van Nazi vierde Rijk onder George Bush Sr.

De partij van klimaatopwarming met als middelpunt Koningin Elizabeth, geloofde dat het milieu gespaard kon worden door een belasting te heffen op koolstof en dat geld te gebruiken om derdewereld landen te betalen voor het in stand houden van hun bossen. De Nazi partij wilde 90% van de wereldbevolking doden.

Deze schrijver bezit een bandopname van een uitnodiging om zich aan te sluiten bij deze partij. Ze zeiden dat om het milieu te beschermen het noodzakelijk was om de “nutteloze eters” te elimineren. Dit waren mensen als landbouwers die hun eigen gezin konden voeden maar niet werkten in fabrieken om dingen te maken. Ze zeiden dat de oorlog niet genoeg mensen had gedood zodat ze nu hongersnood en ziekten zouden gebruiken om hun doel te bereiken.

Dit is waarom de Bush Jr. regering overal in de wereld fabrieken voor biologische wapens heeft opgezet. Ze brachten SARS, de vogelgriep, Ebola, Mers, enz. in de wereld in hun poging om mensen uit de weg te ruimen. Tegelijkertijd gaven ze subsidie aan boeren in ontwikkelde landen om hun graangewassen te gebruiken om “biobrandstof” te produceren in plaats van voedsel.

Maar de plannen faalden omdat geen van hun biologische wapens in staat was de bedoelde miljarden mensen te doden. De poging om mensen te laten sterven van honger stopte ook nadat insiders de klok hadden geluid en verklaarden dat subsidies voor biobrandstof hongersnood crisissen veroorzaakten in 33 landen. Dit bracht een eind aan die subsidies.

Er werd een brief gestuurd via het diplomatenkoffertje van de UK ambassade in Tokyo naar Koningin Elizabeth waarin werd gevraagd om haar goedkeuring voor een campagne op dezelfde schaal als Wereldoorlog III alleen zou de vijand deze keer zijn “armoede, milieuvernietiging en al het andere dat deze mooie, maar fragiele planeet, die we met z’n allen delen, teistert.”

Volgend hierop besloten een aantal landen, Engeland, Duitsland, Frankijk, Canada, Zwitserland, Italië enz. om zich aan te sluiten bij de Aziatische Infrastructuurinvesteringsbank. Het multi-miljarden kostende Chinese Belt en Road initiatief [Nieuwe Zijderoute] volgde hierop. Het geld werd besteed aan het bouwen van snelwegen, havens, scholen, spoorwegen, ziekenhuizen, bruggen en andere soortgelijke infrastructuur over de hele wereld.

Japan en de Verenigde Staten waren de enige grote landen die zich weerhielden van dit initiatief. Ze noemden het een Chinese schuldenval [een situatie waarbij het moeilijk of bijna onmogelijk is om schulden terug te betalen]. Maar het bracht de Bush Nazi partij ongetwijfeld in het defensief.

Iets anders wat gebeurde in 2016 was dat de Gnostische Illuminatie besloten om een tijdelijke verbintenis te vormen met de Britse Commonwealth om te voorkomen dat Hillary Clinton (Rockefeller) president van de Verenigde Staten zou worden. Een bijeenkomst werd gehouden op Antarctica op de 8ste november 2016 verkiezingsdag die werd bijgewoond door Skull and Bones John Kerry en vele andere leden van de geheime Westerse elite.

We hebben twee mensen geïnterviewd die aanwezig waren bij deze bijeenkomst. Zij zeggen dat een beslissing werd genomen om de verkiezing te laten kantelen met behulp van stemmen die juist bestemd waren voor Clinton zodat de als verliezer bestempelde Donald Trump de gekozen president zou zijn. Dit kwam tot stand doordat Speciale Militaire Eenheden na een vuurgevecht in de ondergrondse basis in de buurt van Denver Airport de verkiezing-stelende computers hadden overgezet ten voordele van de Trump ploegen.

Het is interessant om te zien hoe in de 2016 verkiezingen dingen de kant van Clinton op leken te gaan en toen plotseling kantelden en de kant van Trump op gingen. Het tegenovergestelde gebeurde in 2020 toen de Nazi-krachten zich hergroepeerden rond de Rockefeller afgevaardigde Joe Biden en een echte Trump overwinning deden kantelen in een frauduleuze Biden overwinning. We zullen hier later op terugkomen.

In elk geval werd Trump president over een failliete natie en er was echt heel weinig wat hij daar aan kon doen. De $23 biljoen die bijeen was gebracht voor Barack Obama raakte op. Trump probeerde veel dingen, inclusief invoerrechten om te proberen de situatie te keren. Weet je nog dat hij ook dingen zei zoals China zou elk jaar goederen kopen ter waarde van $200 miljard. Hij probeerde ook tevergeefs de grootste oliereserves van de wereld in Venezuela over te nemen en bood aan om “Groenland te kopen”.

Maar een natie met een Bruto Binnenlands Product van circa $20 biljoen en meer dan $200 biljoen aan schulden en niet-geconsolideerde geldelijke verplichtingen heeft geen andere keus dan failliet te gaan. De V.S. Corporate overheid heeft externe betalingsdeadlines elke 30e september en 31ste januari. In september van 2019 kon de V.S. faillissement nog voorkomen door Japans nationale pensioenfonds te stelen. In januari van 2020 waren ze niet in staat hun betalingsverplichtingen na te komen. Ze kregen een respijt van twee weken tot 16 februari 2020, maar konden hun betalingen niet doen.

Dat was het moment waarop de hel losbrak zoals we allemaal weten. De eigenaars van de V.S. Corporation haalden heftig uit met een enorme 5G elektromagnetische aanval op Wuhan, China. Weet je het nog, massale sterfte begon in Wuhan nadat 10.000 5G transmissietorens waren geactiveerd, die de bevolking blootstelden aan dodelijke lager elektromagnetische aanvallen.

Het officiële verhaal dat het een “coronavirus” was, is bewijsbare nonsens. Dat is omdat als het werkelijk een biologische aanval was, de pandemie zich eerst zou hebben verspreid naar de omgeving van Wuhan en dan naar andere delen van China. In plaats daarvan bleef het beperkt tot precies de 5G zones binnen Wuhan.

Daarna viel de verspreiding van Covid-19 over de hele wereld precies samen met de gebieden waar 5G netwerken waren geactiveerd. Om 5G te begrijpen moet je denken aan de ontdooiingsstand van je magnetron. Die werkt op circa 200 watt, terwijl 5G gelijk is aan circa 30 watt. Maar als dat 24 uur per dag wordt uitgezonden, begint het symptomen te produceren die gelijken op longziekten.

Japan waarschuwde de wereld over dit gevaar nadat ze 5000 passagiers aan boord van het cruiseschip Diamon Princess hadden blootgesteld aan 5G en een veelvoud aan doden begonnen te krijgen. Hierna werd alle 5G over de hele wereld gestopt.

Dus werd de Khazariaanse Maffia gedwongen zijn toevlucht te nemen tot plan B. Ze begonnen met een medische staat van beleg en begonnen een andere naam te geven aan de griep, de gewone verkoudheid, longontsteking en tuberculose en allerlei andere doden als zijnde het gevolg van “Covid-19”. Tegelijkertijd gebruikten ze hun toegang tot de drukpersen van fiatgeld om enorme sommen geld te betalen aan artsen om Covid-19 te diagnosticeren. Omdat Westerse artsen werken onder een militair regime, werd hen verteld om mee te gaan met het pandemieverhaal of hun licentie te verliezen.

De Khazariaanse Maffia gebruikte ook hun corporate media om de angstporno 24 uur per dag te verspreiden. En sinds de KM er niet in was geslaagd miljarden mensen te doden met 5G straling en sinds al hun biologische wapens niet effectief waren gebleken, gingen ze vervolgens over tot vaccins.

Wat er nu is gebeurd is dat de geheime regering van het Westen door deze campagne werd ontmaskerd. De militairen, de politie en de inlichtingendiensten van de wereld begonnen een tegenaanval.

Volgende week zullen we verslag uitbrengen van de status van die tegenaanval en ook van de plannen voor het beheren van de planeet nadat de Khazariaanse Maffia uit de macht is verwijderd.

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *