Benjamin Fulford: “De Strijd Intensiveert nu de Cabal zich richt op Terugkerende Trump.”

7 juni 2021  Op de Satanische dag van 6 juni (66) probeerde de Khazariaanse Maffia een…

Benjamin Fulford: “De Strijdkrachten en Inlichtingendiensten van de Wereld Beogen Afzetting van Westerse Regeringen.”

31 mei 2021   “Er is een beslissing genomen in de hoogste rangen van de macht dat…