Benjamin Fulford: “Hollywood FX kan de failliete USA Inc. niet redden.”

25 januari 2021

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Het is over mensen, de criminele onderneming, bekend als de Corporation van de United States of America, is uitgerangeerd. Fysiek aanwezige verslaggevers met White House perskaarten bevestigen dat er niemand in het White House is. De corrupte leden van het Congres en de Senaat durven in Washington DC hun gezicht niet te laten zien wetend dat ze gearresteerd kunnen worden als ze dat doen.  

https://www.washingtontimes.com/news/2021/jan/21/house-cancels-business-during-first-full-biden-wee/

Onderstaand een foto van de Oval Office opnamestudio waar ze de zogenaamde “President” Biden filmen met gebruik van Hollywood XF (FX is een filmopname bedrijf)

Dit is altijd een andere optie. 

https://www.bbc.com/news/uk-england-norfolk-55469093

Afwijkende uniformen werden gebruikt voor de nep-inauguratie van Biden. Eén bron op locatie zegt dat acteurs werden ingehuurd.

Vergelijk nu de inauguratie van George Bush jr. De uniformen hebben allemaal onderscheidingstekens.

Er is plenty ander bewijs in de openbaarheid, zoals foto’s van de parkeerplaats achter de “Oval Office” waar de echte parkeerplaats een gazon op de achtergrond heeft.

Thief in Chief (dief van het leiderschap) Biden en team werd het gebruik van een overheidsvliegtuig ontzegd en ze moesten vliegen met een privévliegtuig, wat illustreert hoe onwettig hij als president is.

Pentagon-bronnen zeggen dat we nu in een interregnum zitten voordat een Republiek van de Verenigde Staten van Amerika is gevestigd. Uiteindelijk wellicht van Alaska tot Argentinië, opperen ze. Een nieuwe hoofdstad zal worden gebouwd en Washington DC zal een museum en een toeristenattractie worden, zeggen de bronnen.

Vergeet niet dat de Republiek van de Verenigde Staten van Amerika werd gesticht in 1776 en in 1871 werd vervangen door een privéonderneming. De houdbaarheidsdatum van die onderneming is verstreken.

Maar de eigenaars van die onderneming: de criminele families Rockefeller, Rothschild, enz. vechten nog steeds tot het uiterste door om hun illusie van controle intact te houden. Ze hebben een overeenkomst gesloten met Communistisch China om hun onderneming te financieren en hebben het Amerikaanse leger gechanteerd met nucleaire vuile bommen.

Daarom is hun sh-t-show nog altijd op veel televisiesets te zien. Als verder bewijs proberen de Rockefellers gemene zaak te maken met de Chinezen, kijk maar eens naar de CCP-lakei (lakei van de Chinese Communistische Partij) die ze de CIA willen laten leiden:  

Bronnen van het Pentagon, MI6 en de Russische FSB zeggen echter dat een tegenaanval onderweg is die een eind zal maken aan hun hele nep-pandemie en daarmee in verband staande pogingen om een totalitaire regering te vestigen. Russische FSB-bronnen beloven: “de wereldwijde tendens is om de pandemiehysterie rond mei te stoppen”. Natuurlijk, we hebben al zo veel deadlines zien komen en gaan zonder zichtbare verandering dat we dit pas geloven wanneer we het zien.

Maar de reden waarom de Russen zeggen dat het tegen mei over zal zijn is omdat — hoewel de informatie zorgvuldig is verwijderd van het Engelstalige internet — het een feit is dat in 2020 de wereldwijde sterftestatistieken geen toename te zien geven. Met andere woorden: de objectieve cijfers laten zien dat de hele pandemie nep is.

Het artikel in de link hieronder in het Russisch heeft Engelse grafieken die deze statistieken tonen. Gebruik Google of een ander vertaalprogramma als je de tekst wilt lezen.  

https://hippy-end.livejournal.com/3918359.html

Verder hebben schokkende onthullingen over de werkelijke reden voor de voortdurende mRNA vaccinatiecampagne de speciale strijdkrachten van de wereld gemotiveerd om de operatie jacht en dood tegen het politbureau van de Khazariaanse Maffia en hun lakeien te intensiveren. Dit betekent bijvoorbeeld dat heel de uitgebreide Rockefeller familie wordt opgepakt.

Onderstaand is bewijs van Rockefeller schuld uit een document dat hun stichting in mei 2010 heeft geproduceerd.

“De pandemie die de wereld al jarenlang verwachtte sloeg uiteindelijk in 2021 toe. In tegenstelling tot de H1N1 van 2009 was deze nieuwe griepstam — voortkomend uit wilde ganzen — extreem gevaarlijk en dodelijk. Zelfs de meest op een pandemie voorbereide landen waren al snel overweldigd toen het virus snel over de hele wereld rondwaarde, bijna 20 procent van de wereldbevolking infecteerde en in slechts zeven maanden tijd 8 miljoen mensen doodde, waarvan de meerderheid gezonde, jonge volwassenen.

De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën: internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam abrupt tot stilstand, het ondermijnde industrieën als het toerisme en verbrak wereldwijde bevoorradingssystemen. Zelfs plaatselijk stonden normaal drukke winkels en kantoorpanden maandenlang leeg, verstoken van medewerkers en klanten.

De pandemie overschaduwde de planeet vanwege het disproportionele aantal doden in Afrika, Zuidoost-Azië en Centraal Amerika, waar het virus zich als een lopend vuurtje verspreidde in afwezigheid van officiële indammingsprotocollen. Maar zelfs in ontwikkelde landen was indamming een uitdaging.

Het aanvankelijke beleid van de Verenigde Staten om inwoners “sterk te ontmoedigen” om te gaan vliegen, bleek dodelijk in zijn gematigdheid, want het versnelde de verspreiding van het virus niet alleen binnen de V.S. maar ook over de grenzen. Maar een paar landen deden het beter, in het bijzonder China.

De snelle voorschriften van de Chinese overheid en het afdwingen van verplichte quarantaine voor alle inwoners, zowel als het onmiddellijk, bijna hermetische afsluiten van alle grenzen, redde miljoenen levens en stopte de verspreiding van het virus veel vroeger dan in andere landen en maakte een sneller post-pandemisch herstel mogelijk…

Rond 2025 leken de mensen genoeg te krijgen van zoveel controle van bovenaf en lieten ze leiders en autoriteiten de keuzes voor hen maken.” 

https://thewatchtowers.org/wp-content/uploads/2020/04/Rockefeller-Foundation.pdf

Maar nog erger is dat de vaccins, die ze nu proberen te injecteren bij iedereen op Aarde, gebruik maken van CRISPR gen-veranderende technologie om het DNA en de hersenstructuur van mensen te veranderen teneinde de genen te verwijderen die betrekking hebben op godsdienstige overtuigingen en genen toe te voegen om de dopamineproductie te verhogen. Dit zou mensen passief en gelukkig maken wat hun overheid ze ook zou aandoen.

Kijk eens naar onderstaande twee video’s, de een minder dan vijf minuten en de ander 29 minuten (als je de time skip indrukt minder dan 10 minuten) om precies te zien hoe ze dit doen.

De spreker in de eerste video zegt dat een gen VMAT2 genoemd verbonden is met religieus fundamentalisme. Hij beveelt vaccinatie aan van mensen in het Midden Oosten met een virus dat dit gen zal verwijderen om zo het fundamentalistische fanatisme te elimineren. Maar, zoals een FSB-bron naar voren bracht: “een ‘bijwerking’ is dat elke andere religieuze ervaring en het geloof in God ook verwijderd zou worden.” De FSB zegt dat de U.S. Corporate overheid deze vaccinatiecampagne al heeft uitgevoerd in het Midden-Oosten.

De spreker in de langere video beschrijft hoe ze CRISPR gen-aanpassing gebruikten om de hersenstructuur en het gedrag van ratten te veranderen. Hij sprak over het gebruik van het vaccin om drugs- en andere verslavingsproblemen te behandelen. Maar nogmaals, zoals de FSB-bron naar voren bracht, “het verklaart hoe het vaccin genen kan aanpassen om gedrag te veranderen: mensen kunnen de hele tijd gelukkig zijn omdat hun dopamineproductie is opgedreven. Er kan voor gezorgd worden dat ze niet gewelddadig maar gehoorzaam worden.”

Zo daar heb je het, de Khazariaanse Maffia wil ons veranderen in gelukkige, spiritueel lege schaapsmensen die genetisch geprogrammeerd zijn om gehoorzaam te zijn, ongeacht waarvoor. Dit is zelfs nog erger dan George Orwell zich in zijn roman 1984 voorstelde.

Dit is wat MI6 over het onderwerp te zeggen had:

“De door de Khazariaanse Maffia gesponsorde mRNA vaccins bevatten CRISPR gen-veranderende technologie, wat geen inenting is maar genomics (de studie van het complete genoom van een organisme) en in strijd is met internationaal recht en in hoge mate illegaal.

De internationale zogenaamde noodsituatie in de volksgezondheid legt een immense druk op wereldwijde economieën en al hun openbare besturen inclusief de burgerpolitie en het rechtssysteem. De schendingen van het internationale recht zijn wijdverspreid en nemen steeds meer toe.

De grote hoeveelheid contra-inlichtingen die wij op dagelijkse basis verzamelen sinds het begin van deze zogenaamde noodsituatie in de volksgezondheid geeft ons een heel goede reden om alles wat hierover wordt verteld te wantrouwen en de beslissingen die daarna worden genomen zijn niet in alle opzichten geloofwaardig.

We zullen daarom onze contra-inlichtingenoperatie uitvoeren in harmonie met alle militaire inlichtingengemeenschappen van de wereld om tot op de bodem van de kwestie te komen en dan snel en efficiënt een eind te maken aan dat wat zo ontzettend uitputtend is voor ons allemaal.”

De Canadezen zijn zich ook aan het klaarmaken om de oorlog te verklaren aan de Rockefellers en hun slaafse volgelingen omdat de Rockefeller-scriptlezer Biden actie heeft ondernomen om de Rockefeller olie-activiteiten in het Midden-Oosten te beschermen door te voorkomen dat de Amerikanen niet door Rockefeller gecontroleerde Canadese olie kopen.

Ontario Premier Doug Ford, Alberta’s Jason Kenney en Saskatchewan’s Scott Moe hebben openlijk gezegd dat ze ten strijde willen trekken tegen de Verenigde Staten over de annulering van de Keystone XL pijplijn.

Canada’s Mantsjoerijse kandidaat slaaf Premier Justin Castro probeert te voorkomen dat dit gebeurt. Maar de Canadese strijdkrachten zijn al gestopt hem te gehoorzamen nadat hij probeerde hen opdracht te geven om de Chinezen te leren hoe ze oorlog moesten voeren in de winter. Ze weigerden omdat het leren van oorlogvoering in de winter aan de Chinezen het gemakkelijker voor ze zou maken om het Amerikaanse continent binnen te vallen via Alaska.

Het plan om de Amerika’s te veroveren via Alaska werd voor het eerst geformuleerd in 1929 door de Japanse militaristen in hun Tanaka plan. Zodoende gaan nu de Canadese en de Amerikaanse strijdkrachten samenwerken om een eind te maken aan de heerschappij van de Khazariaanse Maffia in Noord- en Zuid-Amerika en te voorkomen dat de Chinezen de Amerika’s koloniseren.

De Russen zullen ook meedoen met de Canadezen en de Amerikanen, beloven FSB-krijgsmachten. Daarom gaf het Pentagon de volgende verklaring uit:

“Het besluit om te streven naar een vijfjarige verlenging van het Nieuwe START (Strategic Arms Reduction Treaties = Verdrag voor vermindering van strategische nucleaire wapens) bevordert de verdediging van het land. De neiging van Rusland om zich te conformeren aan het verdrag heeft de belangen van onze nationale veiligheid goed gediend en Amerikanen zijn veel veiliger met het Nieuwe START intact en verlengd. We kunnen het ons niet permitteren om onuitgenodigde inspecties en rapporteringsinstrumenten van het Nieuwe START verdrag te verliezen.”  

https://www.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2479274/statement-by-john-kirby-pentagon-press-secretary-on-new-start/

Natuurlijk staan de Chinese gematigden niet achter dit Rockefeller misleidingplan. Bijvoorbeeld: de woordvoerder van het Ministerie van Buitenlandse Zaken Hua Chuying zei in een recente persconferentie: “Ik geloof dat met gezamenlijke inspanning van beide kanten de “betere engelen” in de China-Amerika relaties in staat zullen zijn om te zegevieren over de krachten voor het kwaad.” De Aziatische geheime genootschappen begrijpen heel goed dat de “krachten voor het kwaad” betrekking hebben op de Khazariaanse Maffia. 

Een aantal andere recente ontwikkelingen in de oorlog om de wereld te bevrijden moeten hier ook worden genoemd. De een was een aanval die een van de grootste “Covid-19” vaccinfabrieken ter wereld verwoestte. MI6-bronnen zeggen dat het vaccin dat daar werd geproduceerd niet een gen-veranderend mRNA vaccin was. Dus kan het een aanval zijn geweest die er op gericht was de Indiërs te dwingen mRNA vaccins te accepteren.  

https://www.zerohedge.com/covid-19/fire-engulfing-plant-worlds-biggest-covid-vaccine-maker-india

Iets anders om aandacht aan te schenken is dat het voormalige hoofd van de Vaticaan Bank vorige week schuldig werd bevonden aan verduistering. Dit is belangrijk omdat de Vaticaan Bank het instrument is dat lang is gebruikt om de zogenaamde wereldleiders die we op onze TV’s zien te controleren.  

https://www.aljazeera.com/news/2021/1/21/former-head-of-vatican-bank-found-guilty-of-embezzlement

En tot slot, als mensen willen ontdekken wat er werkelijk gaande is met de elite van de wereld en druk op ze willen uitoefenen om de juiste dingen te doen, moeten ze online de lobby en de activiteiten van het Davos forum volgen dat deze week van start gaat. Geloof het of niet velen van de elite willen in feite het goede doen maar hebben de support van het publiek nodig. 

https://www.livemint.com/news/world/modi-xi-jinping-to-lead-davos-agenda-biden-johnson-skip-event-details-here-11611452372249.html

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *