Benjamin Fulford: “Hoe de V.S. een Babylonische slavenstaat werd.”

13 juli 2020

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Berichtje voor de lezers: De komende drie uitgaven van deze nieuwsbrief zijn van tevoren geschreven zodat ik mijn jaarlijkse verlof kan nemen. Wanneer er iets gebeurt dat echt belangrijk is, zal ik jullie met een update informeren.

Mijn strijd tegen de Khazariaanse maffia begon in Japan, waar ik gedurende een 30-jarige carrière als frontlijn journalist, toekeek hoe premier na premier werd vermoord en een succesvol economisch stelsel werd ontmanteld. Toen ik in 1985 in Japan begon met verslaggeving, had het land het hoogste inkomen per persoon en het laagste verschil tussen de rijken en de armen dan welke ontwikkelde natie ter wereld ook. Dit was het gevolg van tientallen jaren economische groei met dubbele cijfers: het zogenaamde Japanse wonder. Nu wordt Japan geregeerd door Khazariaanse gangster-hedgefondsen en hun slaven. Het land heeft nu op een na de grootste kloof tussen de rijken en de armen in de OESO (na de V.S.) en de gemiddelde Japanner kan nauwelijks rondkomen.   

Het was boosheid over wat de Japanners was aangedaan dat ik me op het pad begaf om dit land te bevrijden door te proberen ze te overtuigen om te stoppen met respect tonen en belasting betalen aan degenen die ze tot slaaf hadden gemaakt. Dit was persoonlijk, want veel Japanse journalisten, centrale bankiers en politici die ik kende en respecteerde waren door deze mensen vermoord. Ik kwam dit te weten van Japanse yakuza-bazen die me vertelden dat ze onderaannemers waren voor de Khazariaanse bende. 

Toen Aziatische geheime genootschappen ermee instemden om te helpen Japan en de rest van de wereld te ontdoen van Khazariaanse heerschappij, kwamen allerlei mensen van allerlei geheime genootschappen uit hun schuilplaats om met ons te praten. 

Een daarvan die bijzonder invloedrijk was, was een senior Britse agent Dr. Michael Van de Meer, pseudoniem Michael Meiring. He gaf me een paar leesopdrachten zodat ik precies zou weten met wie ik te maken had. Van de Meer bevocht de Khazarianen al tientallen jaren en betaalde daarvoor een hoge prijs. Hij had beide benen verloren door een bom die volgens hem was geplaatst door agenten van George Bush Sr. En David Rockefeller. 

De informatie die hij me gaf deed me beseffen dat waar ik in Japan in de eerste hand getuige van was, een geleidelijk proces van onderwerping was dat in de Verenigde Staten al was voltooid. Dit waren de mensen die Abraham Lincoln, John F. Kennedy, Martin Luther King en vele anderen hadden vermoord.

Het is van belang om te vermelden dat, hoewel officiële documenten over de Kennedy moord waren vrijgegeven, geen enkele mediabron, ondanks hoge verwachtingen, rapporteerde dat zijn moord was bevolen door…

de toenmalige president van Israël, David Ben Gurion. Ben Gurion op zijn beurt kreeg zijn opdrachten van de Khazariaanse bende als onderdeel van hun plan om 90% van de mensheid te vermoorden en de rest tot slaaf te maken om de wereld te kunnen regeren vanuit Jerusalem.

Voordat we naar enkele van de belangrijkste citaten uit dit leesmateriaal gaan, wil ik uitleggen waarom ze verkeerd zitten wanneer ze de Joden de schuld geven van het probleem, want deze mensen noemen zichzelf slechts Joden, in werkelijkheid zijn het Satan-aanbidders.

Mijn eigen familie is Joods. Mijn moeders familie was oorspronkelijk Horstein, wat zoiets betekent als paardenrots of paardenberg. Ze waren de vrouwelijke afstammelingen van Khazariaanse cavaleristen die verslagen waren door de Russen en de Mongolen. Mijn grootmoeder was zo bang om als Jood geïdentificeerd te worden dat ze een document bij zich droeg waarin stond dat ze Anglicaans gedoopt was. De moeder van mijn vader was ook Joods en ze vertelde dat niet eerder aan mijn vader dan op haar sterfbed. Evenzo vertelde mijn vader me dit pas toen hij stervende was.

Ze waren erg bang voor iets, en dat iets waren de Khazariaanse Satanisten. Zij waren ontsnapt uit hun slavernij en waren afkerig om er naar terug te keren en daarom hielden ze hun afkomst geheim zelfs voor hun naaste familieleden. De meeste religieuze Joden zijn nog altijd hun slaaf. Als je de echte Babylonische geschiedenis bestudeert, zal je te weten komen dat besnijdenis een rituele castratie was om mannen van verslagen stammen te identificeren als slaaf. 

Hoe dan ook, mijn Angelsaksische mannelijke voorouders waren de afstammelingen van de niet-verslagen krijgskoningen van de Aarde en we waren niet van plan om de vrouwen van een verslagen stam ons te laten vertellen wat we moeten doen. Wij waren niet besneden noch tot slaaf gemaakt. 

Het andere punt om te weten is dat we leven volgens de gouden regel: “Behandel anderen zoals je wilt dat anderen jouw behandelen.” We waren moreel, niet omdat we bang waren voor de hel of verleid werden door beloofde lokmiddelen van de hemel, maar omdat het in ons eigen belang was om moreel te zijn. Je steelt of moordt niet zodat je kunt leven in een gemeenschap waar je ook zelf niet beroofd of vermoord wordt.

We waren niet Christelijk omdat Jezus Christus was gemarteld tot de dood erop volgde en zijn moordenaars nog steeds aan de macht waren. We konden ook niet geloven dat een rechtvaardige God zoveel ellende en lijden op Aarde toestond. Dus waren we atheïsten, het meest vervolgde type Jood dat er was. 

Persoonlijk weet ik dat we onszelf niet hebben geschapen dus dat er een schepper moet zijn. Om respect te hebben voor de schepper, moet je respect hebben voor de schepping; met andere woorden, heb respect voor andere mensen en alles wat leeft. 

Hoe dan ook, laten we nu drie van de belangrijkste insiders citeren over de “Joden”, onder voorbehoud dat wanneer ze het hebben over de Synagoge van Satan dan zijn dat niet de echte Joden.

Laten we beginnen met een waarschuwing van grondlegger van de V.S. Benjamin Franklin:

“Ik ben het volledig eens met Generaal Washington, dat we deze jonge natie moeten beschermen tegen een verraderlijke invloed en indringing. Het gevaar, mijne heren, zijn de Joden. In elk land waarin de Joden zich in grote aantallen hebben gevestigd, hebben ze de morele geest verlaagd, de commerciële integriteit geminacht; zichzelf afgezonderd en niet geassimileerd; de Christelijke religie waarop die natie is gegrondvest bespot en geprobeerd te ondermijnen door afkerig te staan tegen zijn beperkingen; hebben ze een staat binnen een staat opgebouwd; en wanneer ze tegenstand ondervonden, hebben ze geprobeerd dat land financieel te wurgen, zoals in het geval van Spanje en Portugal. 

Als jullie ze niet weren uit de Verenigde Staten, in deze Constitutie, dan zullen ze in minder dan 200 jaar in zulke grote aantallen zijn binnen gestroomd dat ze het land zullen domineren en verslinden, ze onze vorm van overheid zullen veranderen, waarvoor wij Amerikanen ons bloed hebben vergoten alsmede ons leven en ons vermogen hebben gegeven, en zullen ze onze vrijheid in gevaar brengen.

Als jullie ze niet weren, zullen onze afstammelingen in minder dan 200 jaar werken in de velden om in hun levensonderhoud te voorzien, terwijl zij in de kantoren zitten rekenen en in hun handen wrijven. Ik waarschuw jullie, mijne heren, als jullie de Joden niet voor altijd weren, zullen jullie kinderen jullie vervloeken in jullie graven.”

Franklin had het zo goed. Wij bevestigen dit nu met een exact citaat van Harold Wallace Rosenthal, voormalig administratief top-assistent van de vroegere senator Jacob Javits:

“De meeste Joden zullen het niet graag toegeven, maar onze God is Lucifer.”

Rosenthal, die later werd vermoord omdat hij te veel had onthuld, zei ook:

“Wij Joden hebben kwestie na kwestie aan het Amerikaanse volk voorgelegd. Daarna promoten we beide kanten van de kwestie zodat verwarring regeert. Met hun ogen gericht op de kwestie, zijn ze niet in staat om te zien wie er achter elk voorval zit. Wij Joden spelen met het Amerikaanse publiek zoals een kat speelt met een muis.

Het bloed van de massa’s zal vloeien terwijl wij onze dag van wereldvictorie afwachten. Geld is belangrijker dan moraliteit. We kunnen alles tot stand brengen met geld. Onze macht is gecreëerd door de manipulatie van het nationale monetaire systeem. Wij hebben het citaat: “Geld is macht” gelanceerd.  Zoals bekend gemaakt in ons meesterplan, was het voor ons van essentieel belang om een private nationale bank op te richten. De Federal Reserve System paste goed in ons plan aangezien wij er de eigenaar van zijn, terwijl de naam suggereert dat het een overheidsinstelling is. Vanaf het allereerste begin was ons doel om al het goud en het zilver te confisqueren en te vervangen door waardeloze niet-inwisselbare papieren bankbiljetten.  

Wij verkregen het volledige monopolie over de filmindustrie, de radio netwerken en de nieuw ontwikkelende televisie media. De drukindustrie, kranten, periodieken en technische tijdschriften waren al in onze handen gevallen. Het neusje van de zalm kwam later toen we de publicatie van al het schoolmateriaal overnamen. Via deze verbreidingsmiddelen konden we de publieke opinie zodanig vormen dat ze voldeed aan onze doelen. De mensen zijn slechts domme varkens die grommen en de kreten schreeuwen die wij ze geven, of ze nu waar zijn of leugens.” 

De volledige tekst van het interview is hier te lezen:  https://archive.org/stream/ericsproat_gmail_Rosy/rosy_djvu.txt

Vervolgens hebben we de waarschuwing van een hoge Zionistische insider Benjamin Freedman (een man die zich bevrijdde uit de Khazariaanse=Zionistische slavernij).

“De Zionisten en hun mede-godsdienstfanatici regeren deze Verenigde Staten alsof ze de absolute alleenheersers van dit land zijn. [Zionisten] zeiden tegen Engeland: “Wij zullen garanderen dat we de Verenigde Staten in de oorlog brengen als jullie bondgenoot, om met jullie te vechten aan jullie kant als jullie beloven ons Palestina te geven nadat jullie de oorlog hebben gewonnen.” 

Dus, wat moeten we nu onder ogen zien? Als zij een wereldoorlog teweegbrengen die zich kan ontwikkelen in een nucleaire oorlog, is het afgelopen met de mensheid. En waarom zal die plaatshebben? Die zal plaatshebben vanwege Act III … Het gordijn gaat op voor Act III. Act I was Wereldoorlog I. Act II was wereldoorlog II. Act III zal wereldoorlog III worden. De Joden van de wereld, de Zionisten en hun mede-godsdienstfanatici in de hele wereld zijn vast besloten om opnieuw de Verenigde Staten te gebruiken om ze te helpen Palestina permanent vast te houden als standplaats voor hun wereldregering.

Hoe kan de Verenigde Staten – circa vijf procent van de wereld – uitgezonden worden om tachtig tot negentig procent van de wereld op hun eigen bodem te bevechten? Hoe we dat kunnen doen… stuur onze jongens er naartoe om afgemaakt te worden? Voor wat? Zodat de Joden Palestina kunnen hebben als hun ‘gemenebest’? Ze hebben jullie zo voor de gek gehouden dat jullie niet meer weten of jullie nu komen of gaan. Ik noem hen geen Joden. Ik refereer aan hen als zogenaamde Joden, want ik weet wat ze zijn [Satanisten]..

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *