Benjamin Fulford: “Toenemende Chaos in de V.S. en Wereldwijd nu de Khazariaanse Maffia worstelt om zich te handhaven.”

29 juni 2020

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Deze week willen we de lezers laten weten dat onze nieuwsbrief op nooit eerder voorgekomen manier wordt aangevallen en dat jullie ondersteuning nu meer dan ooit nodig is. Een van onze belangrijkste inlichtingenbronnen in Zuid-Azië wordt voor onbepaalde tijd gevangen gehouden onder levensbedreigende condities gebaseerd op vooraf beraamd bewijsmateriaal en verzonnen aanklachten. Een andere is verdwenen. Nog weer een andere werd vergiftigd met ricin. Uw correspondent is de laatste twee maanden ook doelwit geweest van niet minder dan 3 vergiftigingspogingen en heeft het overleefd met hulp van zowel de NSA (Amerikaanse nationale veiligheidsdienst) als bronnen van een Aziatisch geheim genootschap. Dit werk brengt risico met zich mee en dat begrijpen we allemaal, maar er is geen alternatief behalve doorvechten aangezien het lot van de mensheid op het spel staat.

Deze schrijver werd ook fysiek tegengehouden om een persconferentie bij te wonen op de Club van buitenlandse correspondenten in Japan om me te beletten aan de Japanse Minister van Defensie Kono Taro vragen te stellen over de Fukushima massamoord gebeurtenis. Natuurlijk worden soortgelijke pesterijen gerapporteerd door veel waarheid- bekendmakende mediakanalen.

Dit maakt allemaal deel uit van een onvoorstelbaar hysterische propaganda oorlog die is gebaseerd rondom het zogenoemde COVID-19 coronavirus. We zien dat fake nieuwsportals (een pagina of webpagina die toegang biedt tot een groot aantal andere pagina’s) zoals de New York Times, Reddit en de Drudge voor meer dan de helft hun output vullen met nepverhalen. Als je de woorden COVID, Rusland, Trump of Hong Kong ziet in een van deze of eraan gerelateerde outlets, lees je bijna zeker fiction. Voor wat COVID betreft: elke lezer kan plaatselijke ziekenhuizen bezoeken en met zijn eigen ogen zien wat daar gebeurt.

Het is waar dat oude mensen sterven aan longontsteking en andere oorzaken, zoals altijd. Maar nu hebben ziekenhuizen de opdracht om normale behandelprotocollen terzijde te schuiven en patiënten met een of ander ademhalingsprobleem aan beademingsapparatuur te leggen met als gevolg een dodelijk verloop met verzekeringssmeergeld als incentives om geen verband houdende doodsoorzaken te kwalificeren als COVID. De hele situatie is een goedgeorganiseerd, gecoördineerd bedrog. En uiteindelijk resulteert dat in een onvoorstelbare economische schade en persoonlijk onrecht voor miljoenen mensen. 

De bron van de COVED nepnieuwsinfectie is forensisch getraceerd naar de Maltezer Ridders en de P3-vrijmetselaarsloge.

322 new Covid cases in Mississippi!
322 new Covid cases in Ohio! 
322 new Covid cases in Oman!
322 new Covid cases in Kentucky!
322 new Covid cases in Mississippi! 
322 new Covid cases in Armenia!
322 new Covid cases in Iraq!
322 Covid cases in Bangkok!
322 new Covid cases in Juarez!
322 new Covid cases in El Paso!
322 new Covid cases in Mexico City!
322 new Covid cases in Oaxaca!
322 new Covid cases in WISCONSIN!
322 new Covid cases in IOWA
322 new Covid deaths in DELAWARE
322 new Covid cases in Italy
322 new Covid cases in Massachussetts

(met dank aan Jim Stone voor het ontdekken hiervan)

Waar hebben we dat getal eerder gezien?

Het originele skull and bones is te vinden in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, een kerk die werd gebouwd door de moeder van Keizer Constantijn, de grondlegger van het Romeinse Christendom. 

Om Wikipedia te citeren:

“Het getal “322” is het ordeteken van Skull and Bones en wordt algemeen beschouwd als het jaar van de dood van de Griekse redenaar Demosthenes. [19][26][5] Een brief tussen vroege genootschapsleden in de Yale-archieven[27] duidt erop dat 322 een referentie is naar het jaar 322 BC en dat leden de jaartelling meten vanaf dat jaar in plaats van de gebruikelijke jaartelling. In 322 BC eindigde de Lamian War met de dood van Demosthenes en de Atheners werden gedwongen hun overheid te ontbinden en in plaats daarvan een plutocratisch systeem in te stellen, waarbij alleen degenen die 2000 of meer drachmen bezaten inwoners konden blijven.”   

https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

Het feit dat dit getal de triomf van plutocratie (heerschappij v.d. rijken) huldigt boven democratie vertelt ons precies met wie we te maken hebben in deze COVID-samenzwering: de families die de Fortune 500 bedrijven bezitten.

Ze trekken alle registers open omdat hun controlenetwerk wordt bedreigd door geheime onderhandelingen die nu plaats vinden met betrekking tot de Bretton Woods financiële constructie die is opgezet na de 2e wereldoorlog, volgens leden van de Rothschild familie. Deze constructie omvat de Wereldbank, Global Debt Facility (Wereldwijde Schulden faciliteit), de Internationale Bank voor… 

reconstructie en ontwikkeling, de BIS en het IMF, volgens deze zowel als MI6-bronnen.

De gesprekken tussen hoog niveau Aziaten en vertegenwoordigers van Westerse geheime genootschappen, bedoeld om de huidige financiële constructie, die is gebaseerd op Babylonische schuldenslavernij, te vervangen door een systeem dat snel op gang zal worden gebracht met een jubelfeest en dat grote voorspoed biedt voor iedereen en niet alleen de top 0,1%. 

Er is veel wat we hier niet kunnen bespreken vanwege de gevoeligheid van deze gesprekken en het heel reële fysieke gevaar dat de deelnemers lopen. Maar het Pentagon, de Aziatische geheime genootschappen, het Gemenebest en veel andere invloedrijke groepen staan achter de veranderingen die worden besproken.

Het belangrijkste gevechtsterrein blijft de Verenigde Staten nadat President Donald Trump effectief de Federal Reserve Board’s activiteiten in de V.S. nationaliseerde en de voorzitter nu aan hem rapporteert. Dit, en niet de COVID-virus neppandemie, is de werkelijke reden waarom het Amerikanen verboden is om naar Europa en zo veel andere landen te reizen, zeggen NSA-bronnen.

De nationalisatie van de FRB in de V.S. vernietigt veel economische paradigma’s (modellen). Volgens de Atlanta Fed, was het bruto binnenlands product op 5 juni gedaald met wel 55%. 

https://www.frbatlanta.org/cqer/research/gdpnow

Als dit waar was, zou het V.S. bruto binnenlands product, op basis van een koopkracht pariteit, beneden dat van India zijn, waardoor het de op twee na grootste economie van de wereld zou zijn en niet de supermogendheid.

Maar de gegevens missen het feit dat dankzij het geld dat direct naar de mensen wordt gestuurd vanuit de genationaliseerde Fed, de meeste Amerikanen geen 55% vermindering van inkomen zien en velen – speciaal aan de basis van de piramide – in feite een betere levensstandaard ervaren. Nu rapporteren NSA-bronnen dat 8 van de 10 Amerikanen verlichting zal krijgen van huur- of hypotheekbetalingen. Met andere woorden, enige vorm van een feitelijk jubelfeest is begonnen. Geen wonder dat de Babylonische slavenmeesters op een hysterische manier Trump en zijn regiem aanvallen.

Het belangrijkste probleem met de V.S. is natuurlijk dat het grootste deel van de binnenlandse industrie is verplaatst naar het buitenland (hoofdzakelijk naar China) en het zal jaren kosten om dat weer op te bouwen. Dit leidt tot tekorten in veel goederen, vooral snuisterijen uit China. Daarom is Walmart begonnen met de verkoop van gebruikte spullen. 

De Europeanen, nog altijd onder Babylonische controle, scharen zich nu rondom Romeinse bloedlijnleider Angela Merkel. In een interview met 5 kranten dat breed werd uitgemeten door de Corporate-media, zei Merkel:

 “We zijn opgegroeid in de zekerheid dat de Verenigde Staten een wereldmacht wilde zijn. Zou de V.S. zich nu uit eigen vrije wil uit die rol willen terugtrekken, zouden wij daar eens heel grondig over na moeten denken… In een crisis van deze omvang… Wat we in dat geval moeten doen is iets heel buitengewoons.” 

https://www.theguardian.com/world/2020/jun/26/for-europe-survive-economy-needs-survive-angela-merkel-interview-in-full

In het interview maakte Merkel een bedekt dreigement dat de EU dichter naar China zou bewegen. Ook het feit dat Europa bezoekers van de V.S. niet toelaat, betekent in werkelijkheid dat ze bang zijn voor ideologische infectie, want, zoals ik persoonlijk weet van bezoeken aan ziekenhuizen, is het COVID-excuus nep. 

Natuurlijk, de strijd binnen de V.S. is verre van over zoals te zien is in de gewelddadige betaalde protesten, dat gouverneurs de mensen weer beperkingen opleggen, en een hevige, bijna verlammende onderlinge strijd in Washington DC. Deze strijd zal gedurende de zomer nog heviger worden. Maar uiteindelijk zullen het de Amerikaanse strijdkrachten en politiecorpsen zijn die de overhand hebben. Momenteel scharen ze zich grotendeels rondom Trump.

Maar het punt dat de Q-vechters die zich rondom Trump scharen moeten beseffen is dat de V.S. geen eiland is. De rest van de wereld heeft de hulp van het Amerikaanse leger nodig om de planeet te beschermen. De mensen van de wereld zijn ook bereid om genereus te betalen voor diensten zoals het behoud van vrede, bescherming van het milieu en verkenning van het universum. We staan voor een planetaire crisis van ondergang en milieuvernietiging en het Amerikaanse leger heeft een sleutelrol te vervullen. 

Hier is een voorbeeld van het soort dingen die zullen gebeuren als de Amerikaanse strijdmachten de mensen van de Aarde niet beschermen. Twee van onze Zuidoost Aziatische nieuwsbronnen werden aangevallen en hadden in het ziekenhuis een vluchtige ervaring met de dood, hoogstwaarschijnlijk om te voorkomen dat ze verslag zouden uitbrengen van een nieuwe genocide die in Cambodja is begonnen. Het nu volgende verslag kwam van een derde bron, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven:

Verslag over Cambodja

Sinds de verkiezingen van 2012, heeft Hun S’en en zijn partij macht verloren, wat nog eens werd bevestigd door de laatste gemeentelijke verkiezingen.

In reactie daarop onthoofdde Hun S’en de winnende oppositiepartij HSD Daarna verklaarde hij de HSD partij illegaal. Nu wordt iedereen die de overheid op wat voor manier ook bekritiseerd, in de gevangenis geworpen. Vrijheid van expressie en van de pers bestaat niet langer. Alle televisiestations en kranten zijn eigendom van Hun S’en en zijn familieleden (klinkt alsof ze iets hebben geleerd van de V.S.)

Hij profiteerde van een periode van relatieve rust; na 5 jaar Rode Khmer en 5 jaar Vietnamese bezetting begonnen de mensen weer plezier te hebben in een nieuwe consumptiemaatschappij.

Maar Hun S’en hield de meesten van de vroegere Rode Khmer kliek (Pol Pot) aan de macht die zich niet ontwikkelden. Hij verloor ook het contact en de steun van de jeugd (60%) die geen toekomst ziet in het land. 

De 6% officiële groei is te danken aan fabrieken (hoofdzakelijk Chinese) die voordeel wilden halen uit voorkeurstoegang tot Europese Markten (EBA) en onroerend goed, hoofdzakelijk voor de Chinezen. Met de onroerend goed transacties konden ze geld witwassen, maar dat creëert geen levensvatbare economie.

Deze groei heeft de heersende communistische klasse rijk gemaakt, maar de mensen buiten spel gezet. Bovendien is het land onderhevig geweest aan systematische plundering van zijn hulpbronnen (hout, Mekong zand, enz.) 

De Corona neppandemie crisis maakt de dingen nog erger. Toerisme is dood, de meeste hotels zijn gesloten en de werknemers zonder loon naar huis gestuurd. Ze zijn dan niet in staat om hun families op het platteland te voeden. Het enige voedsel dat Cambodja kweekt is rijst voor de export aangezien het meeste voedsel wordt geïmporteerd uit Vietnam en Thailand. Maar sinds alle grenzen zijn gesloten wordt er al 3 maanden lang geen voedsel geïmporteerd.

De Chinezen hebben het land nu verlaten, constructiewerkzaamheden zijn stopgezet en de fabrieken zijn gesloten wat heel de zwakke economie voor dood achterlaat. Wat de situatie nog heeft verergerd is dat de overheid het gebruik van microkrediet heeft bevorderd en nu met het verlies van inkomen, zullen de meeste leners niet in staat zijn om leningen terug te betalen en zullen hun inkomen, huis of land verliezen aan afpersers. 

De scholen zijn gesloten tot 2021, wat het faillissement van de meeste privéscholen zal veroorzaken.

Het land is bijna volledige gesloten als gevolg van de nieuw opgelegde beperkingen om het land binnen te komen: een waarborgsom van $ 3000 bij binnenkomst!

De overheid blijft alleen aan de macht door verschrikking en onderdrukking. De situatie zal binnen een maand gespannen worden wanneer de mensen geen reserves meer hebben. De Premier staat klaar om noodtoestand-wetgeving te bekrachtigen, wat HS en zijn communistische harde kern de volledige macht zonder enige controle zal geven. Met andere woorden, Cambodja staat voor een Rode Khmer 2.0.

Dit zijn de soort gebeurtenissen die plaats zullen vinden over de hele wereld tenzij de Witte Hoeden zich blijven inzetten. 

De overeenkomst waar nu over wordt onderhandeld zal de Amerikaanse strijdkrachten nog grotere fondsgelden toestaan dan ze nu al hebben. Alleen deze keer zullen ze de mensen en levende wezens van de planeet beschermen en geen hulpbronnen stelen voor oligarchen. Van de drie grote Westerse machtscentra heeft Londen positief gereageerd. We wachten nu op antwoord van Washington en Rome.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “Toenemende Chaos in de V.S. en Wereldwijd nu de Khazariaanse Maffia worstelt om zich te handhaven.”

  1. Hmmmm, ik heb zo mijn bedenkingen over het bovenstaande! Het lijkt erop dat de Amerikaanse strijdkrachten worden verheerlijkt. Ikzelf zie ze eerder als terroristen! Hèèl erg ver hoef ik daarvoor niet te kijken. Het midden oosten staat in brand, volledig gedestabiliseerd geworden door Amerikaans ingrijpen. Zuid Amerika met name Chili enVenezuela, één grote chaos!
    Oekraïne? Chaos! Kortom de Wereld BRAND! En ikzelf zie daar in hoofdzaak Amerikaans
    gekonkel in!! Het artikel hierboven kan ik dan ook niet serieus nemen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *