Ex-vaxxer Frank Ruesink doet aangifte tegen Klaas Dijkhoff wegens laster

Frank Ruesink

Ondernemer Frank Ruesink uit Lunteren (46) heeft gisterochtend aangifte bij de politie gedaan tegen VVD-leider Klaas Dijkhoff.

Frank en zijn vrouw Loes zijn ouders van een zoon die in 2005 door vaccinatieschade in het ziekenhuis terechtkwam. Deze gebeurtenis deed hen zo schrikken, dat ze gingen twijfelen aan alles wat ze tot dan toe over vaccinaties gehoord en geloofd hadden.

Onderzoek

Ze deden uitvoerig onderzoek en kwamen tot de conclusie dat er maar weinig klopt van de door de medische gevestigde orde voortdurend verkondigde “veiligheid en effectiviteit” van (kinder-)vaccinaties.

Ook kwamen zij allerlei andere misstanden in het medische systeem tegen – reden waarom Frank en Loes al eerder aan de GGD verzochten om alle gegevens die zij bewaarden over hun kinderen, te vernietigen.

Protocol

De zwijgzaamheid van het medische systeem over calamiteiten met vaccins die wel degelijk bestaan, vormen een vreemde tegenstrijdigheid waar steeds meer (vooral hoogopgeleide) jonge ouders tegenaan lopen.

Hoewel het RIVM in hun rapporten de soms zeer ernstige bijwerkingen van vaccinaties ieder jaar wel stilletjes op een rijtje zet, van epileptische aanvallen tot acuut overlijden aan toe, erkent het RIVM bij individuele gevallen van vermoede vaccinatieschade waarmee ze geconfronteerd worden, vrijwel nooit dat het recentelijk ontvangen vaccin daarvan wel eens de oorzaak zou kunnen zijn.

Er lijkt hier sprake te zijn van een protocol, wellicht om het draagvlak onder het gehele Rijksvaccinatieprogramma niet te ondermijnen.

Voor alle ouders

Vaccineren

Frank Ruesink zegt de aangifte weliswaar namens hemzelf en zijn vrouw te doen, maar met in gedachten alle ouders van kinderen met vaccinatieschade die daarover nauwelijks gehoor vinden bij hun arts, de medische instanties, farmaceuten en de politiek.

Ruesink zegt de afgelopen maanden honderden van zulke ouders gesproken te hebben.

De aanklacht wegens laster die tegen Dijkhoff gedaan is, is gebaseerd op een persoonlijk voorval waarbij Ruesink enkele maanden geleden een VVD-bijeenkomst bezocht waar Dijkhoff een lezing gaf.

Frank Ruesink (staand, links) spreekt Klaas Dijkhoff (uiterst rechts) aan op een VVD-bijeenkomst

In een zaal vol VVD’ers schetste Ruesink tijdens de open vragenronde aan Dijkhoff het verhaal over zijn zoon en vroeg hij hem om begrip voor zijn huidige standpunten als ex-vaxxer.

Dijkhoff repliceerde toen dat hij op zich wel respect voor Ruesink als persoon kon opbrengen, maar dat hij hem toch zag als een onverantwoordelijke vader en een gevaar voor de gezondheid van andere kinderen.

Onrecht

In een gisteren gepubliceerd stuk op Facebook genaamd “INJUSTICE ANYWHERE IS A THREAT TO JUSTICE EVERYWHERE” (“Onrecht waar dan ook is een bedreiging voor rechtvaardigheid overal”, een quote van Martin Luther King), schrijft Ruesink:

Als een politicus mij persoonlijk beledigt en tevens belangrijke waarden als waarheid, vrijheid en liefde te grabbel gooit, ben ik het aan mijn kinderen verplicht om in actie te komen.

Hoe kan ik zeggen dat ik van mijn kinderen houd, als ik niet strijd voor hun vrijheid?

Nu wordt er gedreigd met een vaccinatie verplichting voor de mazelen. What is next? Verplichting van het HPV vaccinatie? Vaccinatie tegen gordelroos?

We hebben al zoveel vrijheden ingeleverd. Maar in wiens belang is dat nou eigenlijk? Is dat in het belang van je kinderen? Of is het in het belang van heel iemand anders?

Ruesink heeft de afgelopen maanden aan Dijkhoff om wetenschappelijk bewijs gevraagd dat alle stoffen in de BMR-vaccinatie veilig zijn en dat er inderdaad zoiets bestaat als “paraplubescherming” (ook wel kudde-immuniteit genoemd) die hele groepen tegelijk zou beschermen, zoals de politicus beweert.

Op beide verzoeken heeft Ruesink nooit iets van Klaas Dijkhoff vernomen.

Opstaan

Laat duidelijk zijn,” zegt Ruesink, “deze zaak gaat niet over winnen en verliezen. Overal ter wereld waar de waarheid en vrijheid wordt onderdrukt zijn alleen maar verliezers.

Tenzij…. Tenzij de mensen, die zich onderdrukt voelen opstaan en zich beginnen uit te spreken en massaal zeggen “tot hier en niet verder”.

En ik ben blij dat ik een land woon waar steeds meer mensen, zich bewust worden dat de misleiding van de farmaceutische industrie zich niet alleen beperkt tot de reguliere geneesmiddelen maar dat die misleiding net zo diep verankerd is in de vaccin-industrie.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bron: Facebook-pagina Frank Ruesink

. . .

2 reacties op “Ex-vaxxer Frank Ruesink doet aangifte tegen Klaas Dijkhoff wegens laster

  1. Hopelijk gaat frank of de stichting vaccinvrij ook nog de minister en artsen op persoonlijke titel aansprakelijkheid aanpakken,net als de 5g uitrol.Het is de hoogste tijd dat dit soort mensen zich niet langer kan verbergen achter hun bedrijf of werktitel. Met misbruik van overheidsgeld voor rechtzaken die uiteindelijk ook nog eens door burgers betaald worden.Aanpakken dit soort monsters ,waar je ze het meeste raakt in HUN portemonnee. Voor geld verkopen ze de gezondheid van de mensheid en hun vrijheden,dus dat is hun motivatie dus persoonlijk laten boeten.karma zal ons goed gezind zijn.

    1. Frank Ruesink
      Zie via VaccinVrij: Wetenschappelijke top van de Wereldgezondheidsorganisatie bekent kleur – twijvels over vaccinveiligheid / Stichting Vaccin Vrij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *