Jordan Sather klaar met censuur “Contact in the Desert”

Jordan Sather

Veel ontwaakte mensen hebben waarschijnlijk wel eens gehoord van “Contact in the Desert“. Dit jaarlijkse evenement begon een kleine tien jaar geleden vrij kleinschalig in het Joshua Tree-park in Californië, en groeide daarna uit tot een steeds populairder wordende jaarlijkse happening waar tal van sprekers uit de UFO-community lezingen geven en mensen hun ervaringen op het gebied van UFO’s en aliens met elkaar delen.

Enkele bekende namen die er de afgelopen jaren acte de présence gaven zijn onder meer Steven Greer, David Wilcock, Nassim Haramein en Laura Eisenhower.

Maar hoe populairder het meerdaagse evenement werd, hoe meer het waarschijnlijk ook de aandacht trok van partijen die liever niet willen dat dit soort informatie zijn weg vindt naar het grote publiek, en nu lijkt er meer en meer sprake te zijn van infiltratie door duistere partijen. Dat is althans de conclusie van Jordan Sather, één van de populairste bewustmakende publicisten van dit moment.

YouTube

De 29-jarige Amerikaan Sather die in 2017 begon met YouTube-video’s maken, groeide in no time uit tot één van de bekendste figuren in de ontwaakte gemeenschap, met een eigen website genaamd “Destroying the Illusion” en talloze volgers op Twitter, Facebook en YouTube.

Hij staat bekend om zijn grondige research van de zaken die hij bespreekt op het gebied van o.a. gezondheid, voeding, UFO’s en samenzweringspraktijken. Hij is een expert op het gebied van QAnon, het mysterieuze kanaal op 4Chan dat allerlei operaties achter de schermen bespreekt die tot de ondergang en berechting van de de zogenaamde ‘deep state’ moeten leiden.

Daarnaast maakte Sather samen met David Wilcock en Corey Goode vorig jaar de documentaire “Above Majestic” over o.a. geheime ruimteprojecten van de Cabal.

Dit jaar was Jordan Sather voor het eerst uitgenodigd om ook te komen spreken op “Contact in the Desert”, dat afgelopen weekend plaatsvond. Niet meer in het Joshua Tree-park, want daar werd het met tientallen sprekers en duizenden bezoekers wat te groot voor, maar in een groot hotel in Palm Springs (Californië) waar er verschillende zalen voor afgehuurd waren.

Het Renaissance-hotel in Palm Springs, Californië waar “Contact in the Desert” de afgelopen twee jaar georganiseerd is

Niet welkom

Maar eenmaal aangekomen kreeg Sather al gauw het gevoel dat hij misschien toch niet zo gewenst was daar. Waarom dat zo was werd hem niet verteld, maar hij vermoedt zelf dat het te maken heeft met het feit dat hij veel dieper graaft in allerlei politiek gevoelige zaken dan de (wellicht geïnfiltreerde) organisatie wenselijk acht. Wellicht was de uitnodiging aan hem als publiek figuur wat al te snel verstuurd om een mooie sprekerslijst te krijgen, zonder dat men zijn werk nou zo goed kende.

Hoe dan ook, zodra hij arriveerde op het evenement bleek er nauwelijks iets voor hem geregeld te zijn, zoals een parkeerplaats of consumptiebonnen. Daarnaast bleek zijn toespraak om half acht ’s zondagochtends gepland te staan en kreeg hij slechts een kleine zaal toegewezen. Hierdoor moesten veel van de ondanks het vroege tijdstip massaal toegestroomde toeschouwers de toespraak vanaf de gang (proberen te) beluisteren.

De toespraak van Sather ging – hoe toepasselijk – over o.a. de infiltratie van de ‘deep state’ in de UFO-gemeenschap, belangenverstrengelingen en gecontroleerde oppositie die daar volgens hem plaatsvinden, over andere sprekers op “Contact in the Desert” die ogenschijnlijk banden onderhielden met onbetrouwbare organisaties, over QAnon, Trump en andere zaken waar de organisatie waarschijnlijk liever ver van weggebleven was.

Vreemde zaken

Vanaf het moment dat hij een staande ovatie kreeg voor zijn speech en met een groepje geïnteresseerden nog even naar buiten liep om in een parkje daar een geïmproviseerde “vraag-en-antwoord”-sessie te houden, begonnen er allerlei vreemde zaken voor te vallen.

Eerst verscheen er iemand ten tonele die blijkbaar tot de pers(-dienst) van “Contact in the Desert” behoorde, die de sessie luidruchtig begon te verstoren.

Later bleek er van de toespraak van Sather geen DVD beschikbaar gekomen te zijn, zoals gebruikelijk is. In eerste instantie kreeg Sather te horen dat er technisch iets misgegaan was, maar later werd hij ervan beschuldigd dat hij teveel gevloekt zou hebben tijdens zijn presentatie. Terwijl hij in het geheel niet gevloekt had volgens hem.

Al eerder bleek er voor hem ook geen plaats ingericht te zijn in een panel waarbij het publiek vragen mag stellen, zoals gebruikelijk is voor alle sprekers. Gelukkig was David Wilcock zo sportief om hem toch uit te nodigen voor een panel dat Wilcock zelf presenteerde.

Leugens

Eenmaal thuisgekomen confronteerde Sather de organisatie van “Contact in the Desert” via Twitter met hun leugens. Hier werd glashard ontkend dat er sprake was van censuur en werd er gesteld dat de DVD van Sather’s lezing gewoon via e-mail te bestellen was, maar dat er nauwelijks belangstelling voor was.

Dit e-mailadres bleek echter niet te werken, en inmiddels had Sather van een vrouwelijke bezoeker van zijn lezing een door haar gemaakte geluidsopname ontvangen, waarop duidelijk te horen was dat er geen enkele keer gevloekt werd.

Sather zegt zo langzamerhand behoorlijk klaar te zijn met het hele “Contact in the Desert”-verhaal: “I’m sick of it“.

Openbaar

Hij heeft de geluidsopname nu zelf openbaargemaakt op zijn tweede YouTube-kanaal en vertelt in onderstaande video, genaamd “Censored in the Desert?“, zijn versie van wat er allemaal voorgevallen is.

Hij hoopt dat er zo een einde komt aan de geruchten en verdachtmakingen die hem de afgelopen dagen ongewild ten deel zijn gevallen.

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *