Benjamin Fulford: “Strafbare informatie over centra voor kindermarteling ontvangen van een hoge regeringsambtenaar.”

5 februari 2024

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Als dit je bloed niet doet koken, weet ik niet wat het dan wel doet. Een hoog-niveau regeringsambtenaar (deze persoon was alleen in de kamer met Amerikaanse presidenten en Israëlische Premiers) heeft ons heel gedetailleerde en strafbare informatie gegeven over kindermartelingsgelegenheden gevestigd over de hele V.S., het V.K. en elders. Ze bevat de namen en adressen van de folteraars, de namen van de gemartelde kinderen en de exacte plaatsen van de martelgelegenheden.

De eerste PDF file bevat de namen van 540 kinderen die nog dagelijks worden gemarteld. De tweede file bevat de namen van 400 kinderen die werden gemarteld tot de dood erop volgde. Als jij de naam van je vermiste kind op de lijst aantreft, beloven we je dat we de onderste steen boven zullen halen om je kind te redden of gerechtigheid voor je kind te krijgen. Dit is mogelijk omdat de files de namen en huisadressen bevatten van 456 “adrenochrome oogsters.

De volledige files kunnen hieronder gedownload worden.

Military Detention Minors Adrenochrome List 040820202

Military_Dentention_Disposal_List_Minors_Feb_2021_392_Base_List

Dit is een typische registratie:

Naam: Anthony Christen 

Geboortedag: 01.11.2009

Leeftijd: 12

Maanden in bewaring: 25

Adrenachrome kwaliteit: A++

Plaats van bewaring: ARNG

Dagelijks quotum: 11

Oorsprong: Mexico

Gevangene ID: 16091209-4349

De kinderen die in deze gelegenheden worden gemarteld komen uit Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Costa Rica.

Dit is strafbare informatie. Print alsjeblieft kopieën uit van deze files om zeker te stellen dat ze niet digitaal gewist kunnen worden. Als je in de ordehandhaving of het leger zit, geef de file aan je bevelvoerend officier en vraag hem/haar om het hogerop in de hiërarchie te brengen om onmiddellijk tot actie over te gaan. Als je een gewone burger bent, breng de file dan naar je plaatselijke ordehandhavingsinstantie en vraag ze om deze te bekijken. Veel van de kinderen zijn nog in leven en kunnen gered worden. Als je iemand in de hiërarchie tegenkomt die welke actie ook probeert tegen te houden, arresteer ze wegens obstructie van rechtspleging. Als ze weerstand bieden tegen arrestatie, gebruik noodzakelijk geweld.   

De Khazariaanse Maffia controleert ons door de hoogste rangen te controleren. Maar ze hebben slechts een heel klein percentage mensen onder controle. Dit betekent dat druk van onderaf deze menselijke etter kan verwijderen op dezelfde manier als een puistje wordt uitgedrukt. Dat is wat het opvolgen van deze zaak tot stand kan brengen. Wij moeten allemaal ons deel doen.

Hier in Japan zal ik naar het kantoor van het plaatselijke Japanse bestuur gaan om een ambtenaar te arresteren bekend als Kenjuro Ogi. Ogi dreigde mijn bankrekeningen te bevriezen en mijn geld in beslag te nemen tenzij ik betaalde voor vaccins die bewezen zijn giftig te zijn. Ik heb videobewijs hiervan. Als teken dat Ogi rugdekking heeft op hoog niveau werd de oorspronkelijke opname die ik had vanaf afstand gewist van mijn iPhone. Gelukkig had ik een kopie gemaakt. Dus wat zal werken is in actie komen en overgaan tot een burgerarrestatie van Ogi in zijn kantoor. Ik zal de politie vragen om te komen en hem te arresteren vanwege het feit dat hij deel uitmaakt van een georganiseerde misdaadbende en zich bezig houdt met massamoord. Als de politie weigert in actie te komen, zal ik ze uitleggen dat aangezien hij deel uitmaakt van een groep dat actief probeert mij, mijn familie en mijn vrienden te vermoorden, ik wettelijk gerechtigd ben hem aan te klagen wegens moord.

Het idee om achter Ogi aan te gaan is dat hij zijn baas, Gouverneur van Tokyo Koike Yurito uit haar schuilplaats zal jagen. Vervolgens zal dat haar controleur, de nep VS Ambassadeur Rahm Emanuel uit zijn schuilplaats jagen. Vervolgens zal dat zijn Rockefeller, Rothschild, Agnelli enz. bazen uit hun schuilplaats jagen. Door dit te doen zal ik het Amerikaanse leger, gestationeerd in Japan, dwingen een keuze te maken, óf aan de kant van de mensen te staan óf aan de kant van kinderfolteraars en massamoordenaars te staan.

Als we allemaal iets soortgelijks doen, kunnen we hier NU een eind aan maken.

Het spoor zal leiden naar de eigenaars van de Federal Reserve Board. Zoals op de chart hieronder is te zien, is de US dollar 1/25e waard van wat hij waard was voor ze de controle over geld stalen van de gekozen volksvertegenwoordigers. Met andere woorden ze stalen 96% van het vermogen van de Amerikaanse mensen via centrale bank fraude.

Laten we nu de naam noemen van een kinderfolteraar op hoog niveau die een senior beambte is in de huidige nep Joe Biden administratie. Dat is John Podesta Rockefeller. Hier zijn enkele schilderijen die hij in zijn huis vertoont.

Hij is nu Bidens “Klimaattsaar”. Dit betekent dat zijn taak bestaat uit het failliet laten gaan van boeren om er zeker van te zijn dat we allemaal afhankelijk zijn van voedselleveranties die gecontroleerd worden door hem en zijn Khazariaanse maffiamakkers. 

https://www.foxnews.com/politics/president-biden-name-john-podesta-top-us-climate-diplomat-replace-john-kerry

Een andere kinderfolteraar is Mark Zuckerberg Rockefeller. Meta CEO Zuckerberg was vorige week in het nieuws toen hij excuses maakte aan de families van slachtoffers die getroffen waren door seksuele exploitatie van kinderen op Facebook en Instagram.

“Mr. Zuckerberg, jij en de bedrijven voor ons… hebben bloed aan je handen. Je hebt een product dat mensen vermoordt”, zei vooraanstaand lid van de Amerikaanse Raad belast met de administratieve appelrechtspraak Lindsey Graham (Rep.-South Carolina).

Senator Ted Cruz schokte daarna de toehoorders door Zuckerberg te grillen over het in eigendom van Meta zijnde Instagram dat pedofielen verbindt met materiaal over seksuele kinderexploitatie – waarbij het bedrijf zelfs bepaalde onderwerpen signaleert maar mensen er gewoon op door laat gaan.

https://www.zerohedge.com/political/blood-your-hands-ted-cruz-obliterates-mark-zuckerberg-tech-ceos-grilled-over-child-sexual

De echte vraag is waarom Mark Zuckerberg Rockefeller nog altijd de leiding van Meta heeft aangezien het Amerikaanse belastingbetalers waren die het bestaan ervan mogelijk maakten. En ook, waarom is hij niet gearresteerd wegens het martelen van kinderen tot de dood erop volgt om adrenochrome te oogsten.

Hier is wat Zuckerberg zelf te zeggen had:

Hoewel veel mensen deelname aan en kijken naar geslachtsgemeenschap prettig en vervullend vinden, vind ik het soms op de proef stellend om te kijken naar de latere verwijdering van adrenochrome uit de kleinere deelnemers, zoals geïllustreerd in de foto hieronder. Maar het tot je nemen van adrenochrome is net zo’n plezierige menselijke activiteit als elke andere waar ik tot nog toe mee bezig geweest ben.

Hij heeft heel hard geprobeerd dit van internet te verwijderen maar te velen van ons hebben een afdruk hiervan om dat mogelijk te maken.

Tussen haakjes, Zuckerberg verdiende vorige week alleen al $28 miljard toen de privé “Federal Reserve” van zijn familie geld drukte om aandelen te kopen in bedrijven die ze bezitten. https://www.cnbc.com/2024/02/02/mark-zuckerberg-net-worth-28-billion-windfall-after-shares-surge.html

Dit is wat zijn oom John Podesta bezit: 

Andere leden van deze familie controleren de meeste Fortune 500 bedrijven. Ze hebben die bedrijven niet verdiend, ze hebben ze gestolen.

De vraag is: waarom zijn deze mensen nog steeds aan de macht, laat staan nog in leven? Als we de bijbelse oog om oog, tand om tand gerechtigheid zouden volgen, dan zou hun hele uitgebreide familie worden gemarteld tot de dood erop volgt over een periode van vele maanden. Maar omdat we meer geciviliseerd zijn dan dat, zijn oorlogstribunalen gevolgd door dood door ophanging een geschiktere reactie. 

Rechtvaardigheid eist ook dat de Fed families gedwongen worden om schadeloosstelling te betalen.

De volgende drie charts illustreren hoe de top 1% tot op de dag van vandaag steelt van de onderste 99%. De laatste chart die de diefstal laat zien door de top 0,1% is nog erger. 

 

“De bijna nul kredietlimiet werd asymmetrische verdeeld; alleen de rijkste uitverkorenen hadden toegang tot de open tapkraan van ‘vrij geld’”, legt analist Charles Hugh Smith uit. De rest van ons betaalde “veel hogere rentetarieven dan grote bedrijven, banken en financiers,” zegt hij. 

Nu Amerikanen in toenemende mate armer worden, spuit de regering bullshit om net te doen alsof dat niet waar is. In hun laatste banenrapport, bijvoorbeeld, beweren ze dat de uurlonen van iedereen scherp stegen, maar het bleek dat ze de statistische truc gebruikten door sterk te snijden in het aantal geschatte uren dat iedereen werkte. Tussen haakjes, de meeste parttime jobs die ze rapporteren gaan naar illegale immigranten, niet naar Amerikanen.

https://www.zerohedge.com/economics/inside-most-ridiculous-jobs-report-recent-history

De mensen reageren door hun geld weg te halen bij de door de Fed gecontroleerde banken. Vorige week alleen al leidde de voortdurende run op de banken tot een binnenlandse depositovlucht van $160 miljard. De Fed reageerde door de boeken te vervalsen en net te doen alsof het “slechts” om een kleine binnenlandse depositodaling ging van $458 miljoen. Ze moeten de boeken vervalsen om faillissement te vermijden. Faillissement zou gevolgd worden door nationalisering. Dit zou groot nieuws zijn voor de doorsnee Amerikanen. 

Een Zwitserse studie toont dat 90% van internationale corporaties wordt bestuurd door 700 personen. Deze 700 rapporteren op hun beurt aan het politbureau van de in Zwitserland gevestigde Octagon groep. De corporaties die ze controleren moeten tijdelijk genationaliseerd worden voordat gedeeld eigenaarschap teruggeven wordt aan de mensen waarvan ze gestolen waren. In de VS bijvoorbeeld, als je de huidige totale beurswaarde van $50 biljoen deelt door de VS bevolking van 331 miljoen krijg je dat iedere Amerikaan recht heeft op $151.000. Als je dezelfde rekensom toepast op onroerend goed, zou elke Amerikaan $212.000 aan marktwaarde van bezittingen krijgen. Met andere woorden, als we morgen een jubilee zouden hebben, zou elke man, vrouw en kind $363.000 krijgen. Dezelfde rekensom kan gedaan worden voor andere landen. Denk er aan, dit is geen socialisme, dit is teruggave van gestolen eigendommen aan rechtmatige eigenaren. Dat is wat het terugnemen van Amerika werkelijk betekent.

Zoals de zaken er nu voorstaan leidt de diefstal van het geld van de mensen door centrale bank fraudeurs tot een ware boerenopstand in Europa. 

Boeren in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, België, Roemenië, Spanje, Portugal, Italië en andere landen in Europa protesteren tegen de KM. Ze blokkeren de belangrijkste transportnetwerken met tractoren en storten letterlijk koeienstront over en bij regeringsgebouwen. 

In de video hieronder spreekt een Nederlandse boer voor velen wanneer hij zegt: “Wij zijn het praten zat. We zijn deze nep problemen, gecreëerd door politici, zat. Jullie proberen de boeren over heel Europa te vernietigen, maar net als de boeren vandaag in Brussel, zullen wij  terugvechten!”

De boeren zijn onder andere boos over de hoge energieprijzen, overheidsbesluiten ontworpen om ze failliet te laten gaan en een stroom van te laag geprijsd, vol giffen zittend graan uit Oekraïne.

https://www.zerohedge.com/political/europe-erupts-widespread-farmer-protests-revolt-against-green-policies

Dit maakt deel uit van een doelbewuste KM tactiek om een voedselcrisis te creëren door boeren uit hun bedrijven te jagen. In Oekraïne heeft de KM het grootste deel van het boerenland onder controle (na de Oekraïners eruit gewerkt te hebben) via hun façades als BlackRock en Vanguard. 

De KM vernietigt ook systematische voedselverwerkende industrieën. Deze kaart toont alle voedselverwerkende fabrieken die óf afgebrand óf vernietigd zijn.

Het idee is om een totalitair dictatorschap te creëren door toegang tot voedsel voor iedereen onder controle te hebben.

Vlak voordat dit rapport online ging, ging de Franse regering volledig door de knieën voor de eisen van de boeren. De Franse boeren mogen dan tijdelijk afgekocht zijn, maar dit gaat over meer dan alleen de boeren. 

De KM heeft ook, zoals nu overal bekend is, biologische wapens verspreid om iedereen te dwingen een digitaal ID te halen. Het idee is om de wereld te veranderen in een gigantisch veebedrijf waar de schapen DNA-veranderende vaccins zullen moeten accepteren en zich onderwerpen aan de volledige controle in ruil voor toegang tot voedsel. Onder dit systeem zouden mensen met “lage sociale krediet scores” vermoord worden door giftige vaccins te gebruiken.

De Premier van Slowakije, Robert Fico zei tegen het Parlement “De vorige regeringen hebben volledig gefaald met COVID-19,  hebben 24.000 doden mensen aan hun handen en hebben kennelijk een enorme hoeveelheid geld gemaakt op de onnodige inkoop van verschillende medische apparaten en vaccins.” Zijn regering houdt nu een officieel onderzoek. 

Wat geldt voor Slowakije, geldt ook voor andere landen die gecontroleerd worden door de “op regels gebaseerde wereldorde”. “We hebben allesmaal van deze op regels gebaseerde wereld orde gehoord. Maar wiens regels? Wie houden we voor de gek? De op regels gebaseerde orde is een aanfluiting, ze is erger dan hypocritisch, ze is crimineel”, zegt vijfsterren Generaal Douglas MacGregor.

In Canada bijvoorbeeld, was de netto waarde van misdaadpremier Justin Castrudeau in 2020 $10 miljoen. Aan het eind van 2022 was het gestegen tot $352 miljoen. Hij verdient slechts $351.000 per jaar. Hij maakte zijn geld door Canadese belastingbetalers te dwingen giftige vaccins te kopen van bedrijven waarvan hij aandelen in bezit heeft. Dit patroon werd over de  hele wereld herhaald.

Tussen haakjes, in een teken dat Canada terugvecht, werd de regering gedwongen om Canadezen waarvan hun bankrekeningen bevroren waren of die gewond raakten tijdens de Emergencies Act, te compenseren. Als jij een slachtoffer bent, stuur dan een e-mail naar:

injured.by.emergencies.act@gmail.com

Castrudeau zal waarschijnlijk ook aangeklaagd worden voor de moord op Barry en Honey Sherman. https://presscore.ca/news/analysis-of-evidence-in-the-targeted-killings-of-barry-honey-sherman-concludes-murders-were-politically-motivated/

In Engeland heeft misdaad premier Rishi Sunak net zijn eigen doodvonnis uitgesproken door in het Parlement onder ede te liegen dat de vaccins veilig zijn. Dit ondanks het feit dat GB medische autoriteiten en de VS Food en Drug Administratie (FDA) zeggen dat “COVID-19 vaccins hartontsteking en ernstige allergische shock kunnen veroorzaken”. Hier kun je de BBC zien toegeven dat ze HIV gebruiken om het COVID-19 vaccin te maken.

Met andere woorden, Sunak verbrak zijn ambtseed om massamoordenaars te beschermen. Dat maakt hem tot een oorlogscrimineel.  

De terroristenleider van de WHO Tedros zegt dat het totalitaire pandemieverdrag “mission critical “ [missie cruciaal] is en roept jonge mensen op om hun stem te verheffen “om de leugens die de overeenkomst ondermijnen, te weerleggen. 

De KM “zijn echt bang, wetend dat ze in een hoek gedreven zijn omdat hun schip zinkend is”, is het commentaar van een Mossad-bron.

De rest van de wereld weet dat het spel voor de KM over is. “De huidige US administratie loopt op zijn laatste benen en we hebben niet veel vertrouwen in hun vermogen om de actuele kwesties op te lossen.” Lü Xiang, wetenschappelijk medewerker bij de Chinese Academie van Sociale Wetenschappen levert commentaar waarbij hij de gezichtspunten van de officiële Chinese regering weergeeft.  

https://www.globaltimes.cn/page/202401/1306212.shtml

De pogingen van de KM om met de genocide in Gaza een Derde Wereldoorlog te beginnen als vrijkaart om uit de gevangenis te blijven, mislukken ook. 

Israëlisch mediakanaal Channel 13 geeft nu openlijk toe dat Israëlische ambtenaren de propaganda over Hamas gruweldaden zoals baby’s die op 7 oktober en masse werden gedood, gebakken in een oven enzovoorts uit hun duim hebben gezogen om steun op te trommelen voor Israëls oorlog in Gaza.

https://www.informationliberation.com/?id=64258

“De publieke opinie van de wereld is getuige van de morele achteruitgang en ineenstorting van het Westen in de Gaza Strip”, schrijft de Iraanse Minister van Buitenlandse Zaken, Nasser Kan’ani.

https://www.presstv.ir/Detail/2024/01/31/719233/World-public-opinion-witnessing-moral-decline,-collapse-of-West-in-Gaza–Iranian-FM-spokesman

Kijk voor bewijs van deze morele achteruitgang naar de reactie van de Israëlische regering toen het Internationaal Gerechtshof opdracht gaf: “neem onmiddellijke en effectieve maatregelen om het leveren van basisdiensten en urgente humanitaire hulp mogelijk te maken voor de inwoners van Judea in de Gaza strip. Hun reactie was om de enige mensen die in staat waren dit te doen, de United Nations Relief and Works Agency (UNRWA) eruit te gooien door 12 mensen of 0.09%% van UNRWA medewerkers in Gaza te beschuldigen van terrorisme.  https://www.voltairenet.org/article220378.html

Een ander teken van de KM mislukking in het Midden-Oosten is te zien in deze nieuwsberichten:

Probleem: “Het Irakese parlement gaf op 31 januari een statement [verklaring] uit waarin wordt opgeroepen tot de verkoop van olie in andere valuta dan de US dollar”, https://thecradle.co/articles/iraqi-parliament-calling-to-ditch-us-dollar-for-oil-trade

Reactie: “Een groot aantal langeafstandsbommenwerpers en drones troffen gedurende 30 minuten 85 doelen met 125 bommen in Irak en Syrië.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-13039553/US-begins-airstrikes-Syria-response-drone-strike-killed-three-American-soldiers-Jordan.html

“Het gebied waarop de Amerikaanse aanvallen gericht waren in het oosten van  Syrië is hetzelfde gebied waar het Syrisch-Arabisch leger vecht tegen de restanten van de terroristenorganisatie Daesh, en dit bevestigt dat de Verenigde Staten met haar legers betrokken en geallieerd zijn met deze [IS]-organisatie en op alle mogelijke, smerige manieren bezig is haar te reactiveren als een veldafdeling voor ze, óf in Syrië óf ergens anders in Irak”, zei de Syrische Minister van Defensie.  

https://www.presstv.ir/Detail/2024/02/03/719400/US-aggression-aimed-revive-Daesh-Syria-Iraq-Damascus

Gevolg: “China stelde het nemen van verdere controle over Iraks zuidelijke Olie bezittingen uit.” https://oilprice.com/Energy/Energy-General/China-Poised-To-Take-Further-Control-Of-Iraqs-Key-Southern-Oil-Assets.html

Oeps, het tegenovergestelde van het voorgenomen resultaat.

De oorlog in Oekraïne zakt nu ook weg ondanks dat EU leiders beloven nog weer $50 miljard wit te wassen via Oekraïne. Als je wat echte verslaggeving wilt zien waarin bepaalde namen en details worden genoemd over hoe Oekraïense “hulp” witgewassen wordt door inlichtingendiensten, kijk dan alsjeblieft naar het artikel in de link hieronder.

https://ciagate.substack.com/p/how-cia-linked-companies-make-money?utm_source=twitter&sd=pf

Bewezen is nu dat de Oekraïners een US Patriot raket hebben gebruikt om 64 van hun eigen militairen te vermoorden in een mislukte poging om Rusland in diskrediet te brengen. Zelfs het Franse leger is het eens met deze conclusie.

https://tass.com/politics/1740329

https://tass.com/politics/1741427

De KM Satanist Victoria Nuland is blijkbaar naar Kiev gevlucht om arrestatie in de VS te voorkomen, zeggen CIA-bronnen. Nu verlaat Elizabeth Rosenberg, een van de hoofdarchitecten van de VS sancties die opgelegd zijn aan Rusland wegens het Oekraïne conflict, het Amerikaanse Ministerie van Financiën en gaat naar de particuliere sector. De ratten verlaten het zinkende schip van staat.

De andere grote mislukking is de poging om illegale immigranten te gebruiken om een burgeroorlog te beginnen. De KM poging om een grenskaravaan te ensceneren als een 2.0 versie van de patriottenval van 6 januari, schijnt alleen FBI agent-provocateurs/infiltranten aangetrokken te hebben. De echte patriotten reageerden met het doen van hun werk, het sluiten van de grens van Texas helemaal tot Californië.

Zoals dit Tweede Burgeroorlog HBO programma van 1997 lijkt te laten zien, werd dit plan al tientallen jaren geleden gemaakt.

Elon Musk zegt dat Biden zoveel mogelijk illegalen in het land wil hebben om “ze te legaliseren om zo een permanente meerderheid te creëren: een één-partijen staat.”

https://www.foxnews.com/us/musk-biden-opened-border-floodgates-democrats-can-stay-power

Het gevolg is dat Texas en 27 andere staten onafhankelijkheid verklaren van de door de KM gecontroleerde Fed door valuta’s uit te geven die gedekt zijn door goud en zilver. Ze proberen ook zich aan te sluiten bij de internationale BRICS alliantie, zeggen Pentagon-bronnen.

KM baas van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, Alejandro Mayorka’s staat op het punt aangeklaagd te worden wegens hoogverraad.

Iemand anders die op het punt staat neergehaald te worden is Kardinaal Victor Manuel Fernández, de marionettenmeester achter de rubbergemaskerde nep “Paus Franciscus”. Fernández leidt het doctrinekantoor van het Vaticaan, historisch bekend als de Inquisitie. Hij is beschuldigd af te wijken van de traditie en zelfs van het omarmen van ketterij. Dit is een voorbeeld van hoe de Katholieke Kerk ondermijnd is door Satanisten. De Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse geestelijkheid is al tegen hem in opstand gekomen. Nu heeft een groep van 90 Katholieke geestelijken, wetenschappers en schrijvers een gemeenschappelijke brief gepubliceerd naar “alle Kardinalen en Bisschoppen van de Katholieke Kerk” waarin ze dringend worden verzocht zich te verzetten tegen een Vaticaan document goedgekeurd door Paus Franciscus dat het priesters voor het eerst mogelijk maakt om huwelijken tussen mensen het hetzelfde geslacht in te zegenen.

https://www.newsweek.com/pope-francis-rebellion-grows-90-catholic-figures-sign-scathing-letter-1866617

Laten we zien hoeveel langer de nep Joe Biden en de massamoordende Benyamin Netanyahu nog rond zullen lopen. Als alles goed gaat, zullen ze niet later dan maart verdwenen zijn.

Tot slot deze week, hoewel het niets te maken heeft met geopolitiek, is deze video van hoe koud het nu is in Canada zo koel dat ik het moest delen.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

4 reacties op “Benjamin Fulford: “Strafbare informatie over centra voor kindermarteling ontvangen van een hoge regeringsambtenaar.”

  1. Laat in Godsnaam die beerput wijd open gaan. in dit land is het adenochroomvretend schorum uit de politiek al hard aan het wegkruipen……..(waar is Kuipers………???)……..maar inmiddels is geen ondergronds hol diep genoeg meer.

    Je naam op deze lijsten?…….standrechtelijk executeren in het openbaar! Verder geen tijd en geld meer aan verkloten. Gewoon van deze aardbol verwijderen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *