Benjamin Fulford: “Chabad mensenoffers onthuld terwijl Europa in opstand komt en Texas de burgeroorlog verklaart.”

15 januari 2024

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De Satanisch Khazariaanse Maffia wankelt en het is tijd om ze voor eens en altijd af te maken. De onthulling van voorzieningen voor mensenoffers in de kelderverdieping van het Chabad hoofdkwartier in New York heeft de hele wereld bewust gemaakt waar we mee te maken hebben. Europese vrachtwagenchauffeurs, boeren en treinmachinisten hebben de Europese handel stilgelegd in een beweging om de KM slavenregeringen uit de macht te verwijderen. De Staat Texas heeft de oorlog verklaard aan de Washington DC slavenhandelaars door de grens te sluiten en de stroom van kinderen bestemd voor marteling en offerplechtigheden te stoppen. De Hiërarchie van de Katholieke Kerk in Latijns Amerika en Afrika, waar het overgrote deel van de Katholieken woont, is in opstand gekomen tegen de rubbergemaskerde nep KM marionet “Paus Franciscus”. Soortgelijke bewegingen zijn te zien over de hele wereld. 

Daarom zegt de KM leiding die deze week vergadert in Davos Zwitserland dat hun thema is “Het Weer Opbouwen  van Vertrouwen”. Wat zich vertaald als: “Hoe voorkomen we dat we opgehangen worden aan lantaarnpalen.”

Wat gebeurt is werkelijk bijbels in de letterlijke zin van het woord. Dat is omdat de wereld een oeroude sekte van mensenslavenhandelaren die zich verbergen achter het monotheïsme uit de macht verdrijft.

Laten we het moment in onze herinnering terugbrengen waarop Thutmoses van de Berg Sinaï afdaalde met de Tien Geboden, want dat is het moment waarop het Joodse volk geknecht werd. De zogenaamde “god” die sprak tegen de faraonische Hyksos mensenslavenhandelaar Thutmoses eiste goud en zilver, aromatische olie, rood geverfde schapenvachten (om de bloedvlekken te verbergen), enz. Omdat de God die het universum creëerde geen behoefte zou hebben aan dat soort dingen, weten we dat we te maken hebben met mensenslavenhandelaren. De eerste drie geboden roepen in principe op tot volledige gehoorzaamheid, tot het geheimhouden van de menselijke identiteit van “god” (maak geen afgod-beelden) en geen kwaad te spreken over “god” (misbruik mijn naam niet). 

Nu de Joden tot slaaf zijn gemaakt, gaat deze zelfde “god”, of Satanische sekte van mensenslavenhandelaren die beweren  “god” te zijn, volgens de bijbel dan op 160 verschillende moordpartijen. Voor 107 hiervan geeft de bijbel aantallen, wat ons een totaal van 2.821.364 doden oplevert. Er zijn geen aantallen voor de overige 53 massale slachtpartijen, maar als je denkt aan dingen als de zondvloed die de hele mensheid doodde op één familie na, dan weten we dat we te maken hebben met genocidale maniakken. 

https://www.quora.com/How-many-people-did-God-kill-in-the-Bible-and-how-did-he-perform-those-killing

Duizenden jaren later doen ze het nog steeds; zoals de holocaust van de Tweede Wereldoorlog of brandoffers aan Satan en de genocide in Gaza DIE MOMENTEEL PLAATSVINDT.

De Satanische KM en hun Joodse slaven zijn door de jaren heen verdreven uit meer dan honderd plaatsen vanwege, onder andere, hun praktijken van het ontvoeren en martelen van kinderen tot de dood erop volgt in rituele offers.

Het aan het licht brengen van verborgen tunnels onder het Chabad hoofdkwartier onthulde kinderstoelen, met bloed bevlekte kindermatrassen, met bloed bevlekte versleten kleding en een Mikveh (ritueel badhuis). 

Dit is wat een Mossad-bron te zeggen had over een Mikveh:

“Een Mikveh-bad wordt gebruikt om je onmiddellijk te reinigen na het beleven van een “keri” of zaadlozing. Volgens de Torah is het baden in een Mikveh nodig voordat je een “terumah” of een “Korban” (geslachte offerande) mag eten. 

Waarom besloot de Argentijnse President Javier Milei voor zijn eerste bezoek aan het buitenland, naar het Chabad hoofdkwartier in New York City te gaan? Het antwoord lijkt te zijn dat hij een kind doodmartelde, een zaadlozing had en daarna zichzelf ritueel reinigde voordat hij het met adrenachrome gevulde bloed van het kind consumeerde. Als je hem ziet, arresteer hem.

De tunnel die ontdekt is onder het Chabad hoofdkwartier maakt deel uit van een netwerk dat “naar strategische locaties onder de hele stad loopt. Een daarvan is verbonden met een plaatselijk “Kindermuseum”, zegt een niet-KM Joodse bron in New York. Ze worden gebruikt bij kinderhandel en adrenochrome productie. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12941611/synagogue-tunnels-brooklyn-orthodox-jewish-770-eastern-parkway-chabad.html

Onze vriend en collega Robert David Steele, hoofd van de Marine Inlichtingendienst, deed onder andere veel om deze massamoord op kinderen aan het licht te brengen, zoals je kunt zien in de video hieronder.

Later werden hem grote sommen geld geboden door Sean Stone, de zoon van filmregisseur Oliver Stone (wiens JFK film iedereen de schuld geeft behalve Israël) om met een bus door de V.S. te toeren en zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Aan het eind van de tour werd hij geïntubeerd en vermoord in een ziekenhuis in Florida. Met andere woorden, hij werd geparadeerd voor de Christelijke slaven voordat hij ritueel werd afgeslacht. Sean Stone arriveerde vorige week in Tokyo en probeerde me in een val te lokken waarvoor ik was gewaarschuwd. Als je gerechtigheid wil voor Robert Steele, arresteer dan Sean Stone en breng hem op voor ondervraging.  

Het tot op de bodem gaan hiervan is van essentieel belang omdat FBI statistieken aangeven dat deze mensen elk jaar minstens 40.000 Amerikaanse kinderen doodmartelen, en dan hebben we het nog niet over de binnengesmokkelde kinderen uit het buitenland. Zoals deze brief van 1952 waarin indiaanse kinderen te koop aangeboden worden voor 10 dollar per stuk laat zien, is dit niet nieuw.

Een soortgelijk aantal moorden vindt plaats in Europa zoals de 60.000 vermiste Oekraïense kinderen laat zien. Onze bronnen vertellen ons dat Japan een aantal heeft van 16.000 kinderen per jaar die geofferd worden. Je kunt er zeker van zijn dat ze kinderen te pakken krijgen uit de hele wereld.

Dit betekent dat de hele sekte gearresteerd en opgebracht moet worden ter ondervraging. Hun kinderen zullen heropgevoed moeten worden. Om een blijvend einde te maken aan deze praktijken, moeten we een voorbeeld nemen aan de Chinese Keizers en in de toekomst 12 generaties uitroeien van elke familie waarvan een lid is betrapt op de uitvoeren van zo’n daad. Dit moet eindigen, NU!

De Joden proberen nu in feite een overgave te onderhandelen ten  behoeve van de KM. Het hoofd van de Commissie van 300 stuurde de volgende boodschap naar de Iraanse leiding met betrekking tot de bestaansdreiging waarmee Israël nu geconfronteerd wordt:

Hoewel we de rechtmatige zorgen van Teheran en Het Moslim Volk als geheel onderkennen geconfronteerd als ze zijn met buitensporige agressie wat een uiting is van de bestaande worstelingen van het Joodse Volk dat te kampen heeft met interne worstelingen door geplant te zijn in Arabische Landen, zouden wij respectvol willen vragen dat de scheepsroutes beschermd worden en dat daarna zinvolle (in de persoon) gesprekken hervat zullen worden tussen de drie grote geloven met het oog op een blijvend vreedzaam naast elkaar bestaan van ons allemaal. Salam E III R I. 

Vanuit een Aziatisch perspectief zijn alle monotheïstische religies – zelfs degene met een “goede herder” die de kudde leidt – nog altijd menselijke dierenboerderijen. Zoals het gezegde gaat: het schaap brengt zijn leven door in angst voor de wolf maar het is de herder die hem doodt.

Hoe dan ook, aan het lange termijn monotheïstische plan om de hele mensheid onder de controle van één enkele god-koning te brengen, moet een einde komen. De Aziaten geven in overweging een kleine dorpsraad voor de wereld als een vriendelijker alternatief. Dit moet onderhandeld worden. 

Oké, laten we dan nu wat dieper ingaan op de intense activiteit in de wereld, speciaal de Westerse wereld, in de afgelopen week. Het grootste teken is de massale publieke bewustwording over de KM en hun WEF zoals dit Fox News commentaar weergeeft:

Het WEF is een fanatieke, politieke organisatie die angst en manipulatie gebruikt, zoals de COVID hysterie, zoals het bedrog van de opwarming van de Aarde, om mensen echt te laten denken dat zij op de een of andere manier de redders zijn, maar alles wat je doet is hen te helpen hun doel te bereiken, wat in werkelijkheid is een wereldwijd openbaar/private fascistische beweging en samensmelting tot één grote regering, één grote internetgigant [en] het grote geld om een technocratisch regerende elite te creëren die dan voor het gemak bestaat uit hen. Ze willen feodalisme 2.0 creëren, waarin wij de lijfeigenen zijn en zij de meesters die over ons regeren… Dat is waar ze zich op richten. 

De KM probeert nog altijd wanhopig om aan de macht te blijven door de meesten van ons te vermoorden en de overlevenden tot onderdanigheid te intimideren.

Ze seinen deze intenties. Er komt nu een derde film aan dit jaar over óf een burgeroorlog, óf een nucleaire holocaust, en/of een wereldwijde blackout. ISS is een film over astronauten die getuige zijn van een nucleaire holocaust die plaatsvindt tussen Rusland en Amerika.

Het KM propagandakanaal Google, van zijn kant, bereidt zich voor op een “Gevoelige Gebeurtenis”. Een “Gevoelige Gebeurtenis” is een onvoorziene gebeurtenis of ontwikkeling die een substantieel risico aan Google’s vermogen creëert om hoogwaardige, relevante informatie en onderbouwde waarheid te leveren.” Met andere woorden, verwacht meer Covid-19-achtige censuur van Google volgend op een of andere nieuw beraamde ramp.  

En de KM in Davos heeft het over “ziekte X” die zou resulteren in “20 keer meer slachtoffers dan de coronaviruspandemie”. Dit wordt gevolgd door rapporten over een nieuw, in het laboratorium gecreëerde ziekte uit China (Ziekte X) die een 100% slachtofferpercentage heeft in veredelde muizen door het zenuwstelsel te infecteren. 

Dit is gelinkt aan een WHO poging om ons permanent tot slaaf te maken met gen-veranderende vaccins, digitale vaccinatie-paspoorten en digitale slavernij.

En er is nog een X die ze ook pushen. NASA (Not A Space Agency) voorspelt een enorme zonsverduistering op 8 april (de eerste dag van het nieuwe jaar op de Joodse kalender) die een X zal vormen over de New Madrid breuklijn wat waarschijnlijk “een serie van absoluut enorme aardbevingen” zal creëren. Ze dreigen dus in principe om het Amerikaanse Christelijke hart te treffen met een aardbevingswapen. De KM dreigen ook weer om Mt. Fuji in Japan op te blazen.

Dit is tussen haakjes wat er gebeurt in Hawaii maanden nadat het werd aangevallen met weerwapens.

De Amerikaanse, Russische en andere ruimtemachten moeten alle aardbevingswapens identificeren en vernietigen om nog meer massamoorden met gebruik van deze technologie te voorkomen.

http://theeconomiccollapseblog.com/14-things-that-everyone-needs-to-know-about-the-great-american-eclipse-of-2024/

https://science.nasa.gov/eclipses/future-eclipses/eclipse-2024/where-when/

Tussen haakjes, het is interessant om te vermelden dat Elon Musk Twitter herdoopte als X. Dit geeft geloofwaardigheid aan beweringen dat X wordt gebruikt als een informele hangout van waarheid gericht op het identificeren van bewuste mensen voor toekomstige eliminatie zoals in “X marks the spot”. [televisiequiz en verschillende films] We geven toe dat Musk het recentelijk goed heeft gedaan door te helpen de waarheid te verspreiden naar grote groepen mensen, maar hij moet absoluut zorgvuldig in de gaten gehouden worden. Musk wordt de “rijkste man ter wereld” genoemd omdat hij een klein automobielbedrijf bezit dat rampzalige mankementen vertonende techniek verkoopt. 

De realiteit is dat hij een van de top-geldwitwassers is voor KM monopolygeld. De KM gebruikt geselecteerde oligarchen om fiatgeld wit te wassen via de aandelenmarkt. Daarom is meer dan de helft van het Amerikaanse aandelenmarktvermogen in het bezit van de top 1%.

Hoe dan ook, de KM misdadigers proberen ook nog altijd wanhopig om de meesten van ons te doden door de Derde Wereldoorlog te beginnen. De aanhoudende genocide in Gaza is daar het duidelijkste voorbeeld van en daar is elders diepgaand verslag over uitgebracht, dus zullen we slechts een aantal punten aanstippen. Het eerste is dat in plaats van de Derde Wereldoorlog te beginnen, de Israëli’s nu beschuldigd worden van genocide bij het Internationaal Gerechtshof. Rusland heeft zich aangesloten bij Zuid-Afrika en vele andere landen bij het beschuldigen van Israël van genocide.

https://tass.com/world/1731819

Het andere punt is dat slechts 9% van de Israëli’s denkt dat ze hun “oorlog” in Gaza winnen.

https://www.timesofisrael.com/surveys-show-gantz-holds-commanding-lead-over-netanyahu-as-war-approaches-100th-day/

Onze bronnen zeggen dat Benyamin Netanyahu en zijn KM financiers geen geld meer hebben en hoopten om de Derde Wereldoorlog te beginnen om faillissement te voorkomen. Als teken hiervan: Netanyahu probeerde vorige week bij de Verenigde Arabische Emiraten om geld te bedelen  en kreeg te horen “vraag het Zelensky”. “De gedachte dat de Arabische landen zullen aankomen om weer op te bouwen en de rekening te betalen voor wat momenteel gebeurt is wishful thinking”, zei een functionaris van de Emiraten tegen Axios.

https://new.thecradle.co/articles/ask-zelensky-for-money-mbz-tells-netanyahu

Een executiebevel is uitgegeven voor Netanyahu en dus is hij in principe een man die op zijn laatste benen loopt, zeggen bronnen van een inlichtingendienst. Mossad-bronnen zeggen dat hij minder dan een maand te leven heeft.

Er is ook een poging van de nep Minister van Defensie, Lloyd Austin en top Marine Generaal Eric Smith om een of andere enorme valse vlag operatie op touw te zetten om Iran de schuld te geven en de Derde Wereldoorlog te beginnen. Ze werden tegengehouden, zegt MI6. De bedachte verklaring die uitgegeven worden is dat Austin in het ziekenhuis is voor prostaatkanker terwijl Smith een “hartoperatie” ondergaat. 

Deze in toenemende mate wanhopige pogingen om voldoende mensen te doden om aan de macht te blijven, weerspiegelt een verlies aan macht.

Bijvoorbeeld: de Verenigde Naties zijn gedwongen om haar Europese Hoofdkantoor in Geneve te sluiten vanwege de elektriciteitskosten. De V.N. wordt over de hele wereld gesloten omdat het bewezen is dat ze corrupt, niet correct functioneert en niet democratisch is. Meer dan 50 landen zijn gestopt met betalingen eraan. De andere landen eisen drastische hervormingen.

https://www.express.co.uk/news/world/1852574/united-nations-europe-cost-crisis

De KM verliest ook aan macht in Europa. Duitsland werd volledig stilgelegd door de grootste protesten in de Duitse geschiedenis.

Boeren, vrachtwagenchauffeurs en machinisten hebben de handel verlamd. De protesten begonnen vanwege verschillende pogingen om boeren uit hun bedrijven te jagen maar zijn nu geëscaleerd in eisen tot verwijdering van de Duitse slavenregering. 

Soortgelijke tonelen hebben zich voorgedaan in Nederland, Frankrijk, Polen enz.

Met hulp van de Alliantie komen de mensen in opstand tegen de globalisten en hun destructieve politiek.

Dit is een van de dingen die de aanleiding was. Niet gekozen globalist technocraat Bill Gates op de Klimaatconferentie van  Dubai 2023: “Onderwerpen zullen zijn: De kwestie van voedselsystemen en hoe om te gaan met klimaatverandering; heel wat boeren zijn niet in staat om hun eigen gewassen te verbouwen, wat voor hen een tragedie is. We zullen het hebben over het gebruik van innovatie om dat probleem absoluut op te lossen.

Vertaling van globalistische dubbelzinnigheid: Als gevolg van onze opzettelijke oorlog tegen boeren zijn heel wat boeren niet in staat om hun eigen gewassen te verbouwen, wat een zegen is voor ons omdat het ons mogelijk maakt de traditionele agricultuur te vervangen door insectenfarms en laboratoria voor nepvlees en de volledige controle over te nemen van de wereldwijde voedselvoorziening, onder het voorwendsel van het aanpakken van de “klimaatverandering”.

Er is ook een groeiend protest tegen hun “social engineering”. De enorme instroom van alleenstaande mannen van militaire leeftijd in Europa en de V.S. voedt de algemene weerstand tegen de KM. 

In Duitsland: verkrachtingen en andere misdaden door deze buitenlanders brengen patriottische Duitse partijen naar de top van de macht. Parlementslid Rene Springer van de populaire AfD partij zegt: “We zullen buitenlanders terugsturen naar hun thuisland. Met miljoenen. Dit is geen geheim plan. Dit is een belofte. Voor meer veiligheid. Voor meer gerechtigheid. Om onze identiteit te beschermen. Voor Duitsland.”

https://twitter.com/Alfrothul4/status/1745190145488289816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1745190145488289816%7Ctwgr%5E6e8ddf7b14f2fb4dfc9cbf04205bc41b7584fb0e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.zerohedge.com%2Fpolitical%2Fafd-bundestag-member-vows-deport-foreigners-germany-millions

In New York zijn hordes migranten van deur tot deur gegaan om te bedelen om geld, wat de burgemeester bracht tot het overwegen van een avondklok.

https://news.yahoo.com/nyc-officials-definitely-considering-curfews-224200134.html

In Chicago zijn toevluchtsoorden tot de nok gevuld en nu worden migranten ’s nachts in bussen gezet om te voorkomen dat ze doodvriezen en hun dagen doorbrengen met het zoeken in vuilnisbakken naar voedsel.

https://news.yahoo.com/migrants-without-showers-dig-food-173400279.html

Het stoppen van deze migrantenstroom is een van de redenen waarom de regering van Texas de Federale troepen bij de grens met Mexico eruit geschopt heeft. Dit is een feitelijke oorlogsverklaring tegen de KM in Washington DC.

Texas heeft ook de oorlog verklaart aan de Federal Reserve Board en hun monopolygeld door te beslissen om “toegang te verlenen tot goud en zilver via de Texas Bullion Depository voor gebruik als wettig betaalmiddel.” Andere staten als Florida en Oklahoma nemen soortgelijke maatregelen. 

Er wordt ook een strijd gevoerd tegen de seksuele perversie die aangemoedigd wordt door KM marionettenregeringen. De nieuwe regering van KM agent Donald Tusk in Polen laat zien hoe dit in zijn werk gaat. Poolse bronnen rapporteren een enorme campagne om kinderen voor te bereiden om seksobjecten te worden. Het Ministerie van Onderwijs leert jonge kinderen onder andere hoe ze zich moeten voorbereiden op anale seks dat “veilig en plezierig kan zijn en geen pijn hoeft te doen”. Er zijn teksten die tips bevatten hoe LGBT inhoud verborgen voor de familie, in zich opgenomen, bevorderd en gesteund kan worden, zowel als hoe erotische speeltjes te kiezen en voor hun hygiëne te zorgen. Kinderen worden aangemoedigd om oppervlakkige seks te hebben. In één geval spreekt een leraar over zijn eerste masturbatie op 6-jarige leeftijd. Even later horen we onder andere dat “jonge jongens samen masterberen”. De nieuwe directeur van het kinderziekenhuis in Lublin kondigt voor zover het hem betreft plannen aan voor “genitale transplantaties”.

De Poolse bronnen waarschuwen dat gender indoctrinatie onvermijdelijk leidt tot een groeiende golf geslachtsidentiteit stoornissen, wat bij veel kinderen eindigt met onomkeerbare verminking van hun eigen lichaam. “We hebben in het Westen al jaren te maken met een echte epidemie van geslachtsidentiteitsstoornissen. In Zweden is het aantal van zulke gevallen onder kinderen toegenomen met 19.700% in acht jaar, in Australië met 12.650% en in Italië met 7.200%”, zeggen de bronnen. 

Ze merken op dat terwijl Christelijke priesters ingrijpend beschuldigd worden van misdaden van pedofilie, het onmogelijk is om iemand te beschuldigen die geen priester is.

Dit beperkt zich niet tot Polen. Aartsbisschop Carlo Vigano zegt dat de nep Paus Franciscus “zo’n niveau van perversie en vervreemding van het Geloof” heeft getoond dat de Zwitserse Garde zijn taak moet doen en hem en zijn bazen uit het Vaticaan moet verwijderen. De Katholieke hiërarchie in Latijns Amerika en Afrika is het met hem eens, getriggerd om in opstand te komen door zijn zegeningen voor homoseksuele paren.   

https://english.elpais.com/international/2024-01-11/rebellion-against-the-vatican-51-priests-in-peru-refuse-to-bless-same-sex-couples.html

https://apnews.com/article/vatican-lgbtq-blessing-africa-france-12ede13dec72ecdd9f6da1dd1877d7e5

Ze argumenteren dat de schepper het zo heeft gemaakt dat alleen mannen en vrouwen kinderen kunnen voortbrengen. Dit is het doel van het huwelijk.

Het gaat niet alleen over seks. De voormalige Premier van Polen zegt: “Voor het eerst sinds de donkere dagen van totalitair bewind, hebben we politieke gevangenen in Polen.

Er zijn al politieke gevangenen in de meeste andere Westerse landen, met name de slachtoffers van de 6 januari ontlokkingsoperatie in Washington DC. 

Intussen gaat de genocide in Oekraïne gewoon door. Na het verlies van meer dan 500.000 mannen in de strijd, wil KM massamoordenaar Vladimir Zelensky VROUWEN en GEHANDICAPTEN detacheren. Deze mensen zullen naar gemarkeerde gebieden worden gestuurd om gedood te worden met artillerie tenzij Zelensky en zijn Chabad managers AANGEPAKT WORDEN.

https://www.rt.com/russia/590293-ukraine-bank-accounts-mobilization/

Wij beloven dat Zelensky en zijn aanhangers voor het gerecht gebracht worden wegens de moord op de journalist Gonzalo Lira.

https://news.yahoo.com/pro-russian-blogger-gonzalo-lira-170300542.html

We zien ook een teken dat de KM probeert bescherming te krijgen van Rusland. Het in bezit van KM BlackRock en Vanguard zijnde PepsiCo verbood Oekraïense advertentiebureaus om vijandelijkheden of de Oekraïense gewapende strijdkrachten te noemen en om Kiev te steunen in advertenties van haar producten. Dit werd gevolgd door een enorme sprong in de waarde van de Russische roebel ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Het lijkt erop dat ze bevroren Russische bezittingen terugstuurden naar Rusland om te betalen voor bescherming.

https://tass.com/world/1731969

Deze bescherming is waarschijnlijk slechts tijdelijk: onze Russische FSB-bronnen beloven dat Chabad ook daar vernietigd zal worden.

We zien ook de eerste tekenen van oorlogsmisdaad-tribunalen. Oorlogsmisdadiger Anthony Fauci, die maandag achter gesloten deuren op Capitol Hill getuigenis aflegde, zei meer dan 100 keer dat hij zich belangrijke informatie en gesprekken die relevant zijn voor de herkomst van COVID-19 en de V.S. pandemierespons waarover hij de leiding had “niet herinnerde”. 

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

3 reacties op “Benjamin Fulford: “Chabad mensenoffers onthuld terwijl Europa in opstand komt en Texas de burgeroorlog verklaart.”

  1. Bedankt nu meneer Fulford voor het openbaren van zoveel satanisch mensen- en vooral jonge kinderenmisbruik in de naam van Satan welke wij ooit herkenden als Lucifer!!!

  2. Ik ben wel heel benieuwd naar hoe het gaat in de landen waar weinig over wordt gemeld, landen die de proeftuin zijn van de KM, zoals Australië, Canada en Nederland. Hoe gaat het in deze landen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *