Benjamin Fulford: “Laten we de KM in 2024 afmaken.”

1 january 2024

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De wereld, in het bijzonder de Westerse wereld, zit in een situatie zoals Japan zat aan het eind van de Tweede Wereldoorlog nadat ze erin toegestemd had zich over te geven maar voordat Amerikaanse troepen landden om het over te nemen: het is een interregnum[tussentijd]. Het Britse Gemenebest, Aziatische geheime genootschappen, de Russen, het Pentagon en andere machtscentra zeggen dat ze een voorstel van de witte hoeden steunen voor een nieuwe planetaire ordening. De Khazariaanse maffia heeft ook ingestemd met een overgave en er worden stappen ondernomen voor een machtsoverdracht. Maar er zijn nog altijd fanatieke stijfkoppen die proberen Armageddon te beginnen of tenminste een grote oorlog, en dus zou het een hobbelige rit kunnen worden.

Waar niet over te twisten valt is dat het huidige internationale systeem slecht functioneert. “Het hele Amerikaanse systeem, niet alleen de binnenlandse politiek en economisch maar ook  de buitenlandse politiek internationaal zit in een diepe crisis,” zei de woordvoerster van het Russische Ministerie voor Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, waarmee ze de opvatting van het grootste deel van de wereld weergaf. 

https://tass.com/politics/1727945

Het USraëlische veto voor een oproep van de wereld om een eind te maken aan de genocide in Gaza is typerend voor het naoorlogse systeem. Het USraël is een schurkenstaat geweest die de meeste wereldoorlogen en –crises veroorzaakte. Tot op heden is de wereld niet in staat geweest om het transnationale corporate misdaadsyndicaat dat zich voordoet als de Verenigde Staten, te stoppen. Het wordt nu ontmanteld.

Het witte hoeden voorstel verlangt vervanging van de V.N. Veiligheidsraad door een groep die zeven districten vertegenwoordigt. Deze zijn Afrika, de Amerika’s, China, Oost-Azië, Europa inclusief Rusland, India en de Moslimwereld. Beslissingen die invloed hebben op de hele wereld zullen besloten moeten worden met een meerderheid van stemmen. Veto’s zijn beperkt tot het district dat de stem doet. Bijvoorbeeld: als de meerderheid stemt om elektrische auto’s verplicht te maken, kunnen districten die nog wel benzine auto’s willen gebruiken daarmee doorgaan.

Het andere voorstel verlangt het wegnemen van de functionele delen van de Wereldbank, het IMF, de BIS enz. en die onder te brengen in een toekomstplanningsorganisatie met een jaarlijks budget van een multi-biljoen dollar. Dit zou geen centrale planningscommissie in communistische stijl moeten worden omdat actuele projecten uitgegeven zouden moeten worden zodat de private sector daar een concurrerend bod op kan doen. 

Het andere voorstel is om het Nieuwe Tijdperk te beginnen met een jubilee. Dit zou een eenmalige annulering van alle schulden, privé en algemeen moeten zijn, zowel als een eenmalige herverdeling van bezittingen. Er zou ook een amnestie moeten komen voor de meeste mensen die momenteel gevangenisstraffen uitzitten.

De echte vraag is hoe komen we van hier naar daar? Er zijn nu onderhandelingen op hoog niveau aan de gang om juist dat te beslissen. Vorige week nam een vertegenwoordiger van “de familie” (zoals de KM zichzelf graag noemt) die beweerde de nieuwe M1 te zijn (de persoon die de geldfontein onder controle heeft) contact op met de witte hoeden om steun aan te bieden voor het toekomstige planningsbureau. Het enige wat ze in ruil daarvoor vragen is dat ze niet gedood worden. De witte hoeden wachten nu op een analoge bevestiging van dit voorstel.

Natuurlijk zijn er andere acteurs met hun eigen agenda die aangepakt moeten worden, hoe de onderhandelingen met “de familie” ook verder gaan. 

Eén groep is de kwaadaardige Rand Corporation wiens taak het is om het militair-industrieel complex te voeden door oorlogen te beginnen. Ze pushen voor oorlog met China wat betekent “felle, vroege uitwisselingen met snel stijgende militaire verliezen aan beide kanten, totdat één partij de overhand krijgt. Op dit ogenblik zouden de Chinese verliezen de Amerikaanse verliezen sterk overtreffen, en de kloof zou alleen maar groter worden als de gevechten door zouden gaan. Maar in 2025 zou die kloof veel kleiner kunnen zijn.” Met andere woorden “laten we China aanvallen in 2024.”

Deze criminelen willen ook dat de oorlog lang en definitief zal zijn zodat “beperkte, sporadische gevechten militaire verliezen en economische schade aanzienlijk zouden reduceren”. Ze willen ook plannen ontwikkelen om “veilig te stellen dat economische en internationale consequenties in hun [de US Corporation) voordeel zouden werken.”

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1140.html

Onze bronnen zeggen dat deze groep van plan is een of andere omvangrijke zwarte zwaan 9/11-achtige gebeurtenis te beginnen om deze nieuwe oorlog te starten en het militair-industrieel complex te behoeden voor faillissement. Met andere woorden, dit is wat achter de geruchten van een enorme cyber-aanval zit die de financiële sector of het energienetwerk van de V.S. lamlegt. Het gevolg zou natuurlijk verwoestend zijn en zou kunnen leiden tot wijdverbreide chaos en financiële ineenstorting. En China zal hiervan de schuld krijgen.

Sommige Chinese groepen zijn ook gespitst om een externe vijand op te zwepen om af te leiden van een ernstige economische crisis.

De waarde van nieuwe huizenverkopen onder de 100 grootste onroerend goed bedrijven daalde met 34,6% ten opzichte van een jaar daarvoor tot 451,3 miljard yuan ($ 64 miljard), vergeleken met een 29,6% daling in november volgens de voorlopige gegevens van China Real Estate Information Corp. op zondag. Aangezien 70% van de Chinese huishoudverdienste in onroerend goed zit, moet een val van 35% pijn doen. Ervaring van de Japanse onroerend goed bubbel geeft aan dat uiteindelijk de prijzen met 90% zullen dalen voordat de sector stabiliseert.

Zelf President Xi Jinping gaf in zijn Nieuwjaarsrede toe dat China zal “werken aan het consolideren en versterken van het momentum van ECONOMISCH HERSTEL en het bereiken van stabiele en langdurige economische ontwikkeling.”

https://english.news.cn/20240101/0cdec74735394f8db7bb64cd47a9c75b/c.html

Dit nieuwsbericht in de link hieronder laat zien dat de campagne van oorlogsstokers in de V.S. en China goed aan de gang is: 

China dringt aan op een regionaal alarm als Amerikaanse militaire troepenverplaatsing toeneemt. 

https://www.channelnewsasia.com/asia/china-urges-regional-alert-us-military-steps-forward-deployment-4014511

Noord-Korea is ook op het oorlogspad. Leider Kim Jong Un zei dat de Amerikaanse policy oorlog onvermijdelijk maakt, rapporteerden staatsmedia zondag. Hij gaf het leger opdracht zich voor te bereiden om “het hele gebied van Zuid-Korea tot rust te brengen” zo nodig ook met nucleaire bommen.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-plans-launch-three-more-reconnaissance-satellites-2024-kcna-reports-2023-12-30/

En dus zal het óf een wereldoorlog óf wereldvrede zijn, afhankelijk van welke groep de overhand krijgt.

Intussen laat een momentopname van het wereldgebeuren in de afgelopen week een diepgaand gestoord functioneren zien.

Natuurlijk blijft de V.S. het hopeloze geval. Het nieuwste teken daarvan werd gevonden op de IRS website: [IRS = Internal Revenue Service, de federale belastingdienst van de Amerika]

Illegale activiteiten. Inkomsten van illegale activiteiten, zoal geld van het handelen in illegale drugs, moeten opgeteld worden bij het inkomen op Schedule 1 (Formulier 1040), regel 8z, of op Schedule C (Formulier 1040) als het van je zelfstandige activiteiten komt.

Gestolen eigendommen: Als je eigendommen steelt, moet je de redelijke marktwaarde rapporteren bij het inkomen in het jaar dat je het stal, tenzij je het hetzelfde jaar hebt teruggegeven aan de eigenaar.

En dus hebben we nu een openlijk criminele regering in de V.S. Ze proberen om dieven belasting op te leggen omdat eerlijke mensen actie ondernemen tegen de banken die eigenaar zijn van de V.S. regering. Vorige jaar zagen Amerikaanse binnenlandse banken een ongelofelijke $ 1.17 biljoen aan deposito uitstroom (excl. lange termijn deposito’s); de grootste jaarlijkse afname ooit sinds de verslagen begonnen. 

De regering is zo bang voor haar eigen mensen dat ze het geld rooft dat gereserveerd was voor veteranen en het gebruikt om illegale mannelijke migranten van de militaire leeftijd te betalen omdat ze hopen die te gebruiken als handhavers tegen het Amerikaanse volk. Het verslag hieronder, beschrijft bijvoorbeeld hoe medisch steungeld voor de VA [Amerikaans ministerie voor Veteranen Zaken] gebruikt wordt voor illegale immigranten.

Kijk hier naar hoe een DRIEVOUDIGE GEAMPUTEERDE PURPLE HEART [militaire onderscheiding die uitgereikt wordt aan gewonden of doden] VETERAAN behandeld wordt in een luchthaven inspectieruimte tegenover hoe ILLEGALE BUITENLANDERS direct naar binnen mogen met hulp van grenswacht officieren.

Nu wordt een nieuwe golf van zo’n 15.000 migranten verwacht om zonder toestemming de al overstroomde zuidelijke grens van Amerika over te steken. Burgemeesters van Chicago, New York en Denver behoren tot degenen die noodbijeenkomsten houden om de grote hoeveelheid illegalen te bespreken.

De thermische dekens helpen om te illustreren hoe massaal de invasie werkelijk is.

Hetzelfde gebeurt in Europa waar migranten van militaire leeftijd gratis voedsel en zaktelefoons krijgen zodra ze aankomen. Dit is een gecoördineerde invasie geregeld door de KM-WEF Zionisten.

Het gevolg: duizenden vrouwen in Duitsland werden het slachtoffer van aanranding door één of meer vluchtelingen te midden van “bijna niet te controleren migratie” van jonge mannen.

https://www.nzz.ch/international/asyl-und-sexualverbrechen-tausende-frauen-opfer-von-fluechtlingen-ld.1769909

Wil je horen hoe lang ze dit al van te voren gepland hebben? Luister dan naar Nancy Pelosi die het erover heeft in 1992.

Intussen gaat het politieke kabuki theater in de V.S. gewoon door. Dit is te zien in de eindeloze gevechten over de gestolen 2020 verkiezing.

In the latest revelation, a video has emerged of Maricopa election officials illegally breaking into sealed election machines and removing the memory cards.

In de laatste onthulling is een video boven water gekomen van de Maricopa verkiezingsambtenaren die illegaal inbreken in verzegelde kiesmachines en de memory cards verwijderen. 

Dit bewijst dat de 2020 verkiezing werd gestolen… President Trump en Kari Lake wonnen Arizona. Ook administrateur van Georgia, Brad Raffensperger weigert onder ede te getuigen over de Dominion Stemmachines.

Vervolgens ontdekten we dat Open Societies (Alex Soros) achter de rechtszaak zit die Trump verwijderde van de Colorado stemlijst.

Om jullie te prikkelen hebben we een oude foto’s geplaatst van zijn geëxecuteerde vader George Soros in Barbados met zijn “helpers” die niet zijn geheime homogeliefden zijn.

De Russische FSB, van haar kant, heeft een cynische opvatting van de Amerikaanse witte hoeden. Ze zeggen dat de Amerikaanse inlichtingendienst de stekker uit de traditionele media haalt omdat ze die vervangen door “sociale netwerken onder controle van computerprogramma’s en AI.” 

Ze voegen eraan toe dat “vrijheid van meningsuiting” Rumble gefinancierd wordt door Peter Theil die de oprichter is van Palantir – dat het eigendom is van V.S. Intel. Twitter is eigendom van Elon Musk, die deel uitmaakt van de National Reconnaissance Office. De NRO is de Amerikaanse overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, opbouwen, lanceren en onderhouden van Amerika’s inlichtingendienst.

Verder blijkt – volgens de Russen – dat Nazi John O. Brennan, die de CIA leidde voor Barack Obama, nu het beheer heeft over MSNBC, MSN en Facebook.

Maar in een teken dat de echte witte hoeden aan het werk zijn, kijk dan wie er opgepakt is voor ondervraging of erger door de alliantie:

V.S. Senator Bernie Sanders zegt dat hij positief testte op Covid en “blij is dat hij volledig up to date is met het vaccin.”

Misschien zal hij zingen nadat hem video’s zijn getoond van zijn partijtje op Epstein Eiland.

We hebben ook gemerkt dat de Gebroeders Koch op het oorlogspad zijn. Hun Heritage Foundation [conservatieve Amerikaanse denktank] daagt het Amerikaanse Ministerie van Defensie voor het gerecht voor het verbieden van het vertonen van de “Sound of Freedom” en de CIA voor het omkopen van opsporingsambtenaren om de oorsprong van COVID-19 te verbergen.

Verder wordt de Oekraïense wasserette voor politiek omkoopgeld opgeheven. De V.S. regering kondigde woensdag aan dat , naar hun zeggen, de laatst resterende partij wapens was die beschikbaar was voor Oekraïne onder de bestaande goedkeuring. 

Dit dwingt Vladimir Zelensky om op zoek te gaan naar een schuilplaats. De Egyptische politie gelooft dat Oekraïense inlichtingendiensten betrokken waren bij de moord op de journalist Mohammed Al-Alawi. Hij werd dood gevonden na zijn onderzoek naar de aankoop van een luxe villa in El Gouna door Zelensky’s schoonmoeder.

https://english.pravda.ru/news/world/158549-egyptian_journalist_killed/

Ondertussen zaten de westerse media vorige week vol met verhalen die ten onrechte beweerden dat Zelensky 500.000 nieuwe rekruten zou gaan mobiliseren. In de echte wereld deed de Opperbevelhebber van Oekraïne, Valery Zaluzhny in zijn allereerste persbriefing dit af als een “hersenschim”. In plaats daarvan zei Zaluzhny, die nu de werkelijke president van Oekraïne is, dat zijn legers allemaal teruggetrokken worden naar de Westerse oever van de Rivier de Dnjepr.  

https://tass.com/pressreview/1727375

Dit werd gevolgd door Plaatsvervangend Voorzitter van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie, Dmitry Medvedev die zei dat Odessa, Dnipro, Kharkiv, Mykolaiv en Kiev teruggenomen zullen worden door Rusland.

https://odessa-journal.com/dmitry-medvedev-has-declared-russias-intention-to-capture-the-ukrainian-cities-of-odessa-dnipro-kharkiv-mykolaiv-and-kyiv

Dit maakt deel uit van de overeenkomst over het delen van de macht in Europa die bereikt was met Duitsland, zeggen FSB-bronnen.

Er zijn ook indirecte gevechten aan de gang tussen Duitsland en Rusland over de Balkan landen omdat Servische mensen revanche beginnen te nemen voor de vernietiging van Joegoslavië. “Servië zal een vrij, soeverein en onafhankelijk land blijven dat zijn eigen beslissingen zal nemen, zei de Servische President Aleksandar Vucic.

https://tass.com/world/1728373

Tussen haakjes, Duitsland schijnt zijn greep op Polen te consolideren. De nieuwe Poolse minister van cultuur kondigde woensdag de liquidatie van alle openbare media aan, die gezien werden als spreekbuis voor de vorige populistisch-nationalistische regering.

Intussen worden Franse politici geconfronteerd met een letterlijke strondstorm nu boeren regeringsgebouwen overstelpen met mest en zeepsop.

De Britten zijn verontwaardigt over het feit dat radicale Moslims proberen de Shariawet af te dwingen inclusief het soort dingen als het stenigen van ontrouwe vrouwen tot de dood erop volgt.

De Britten maken zich klaar om ze het land uit te schoppen.

Ook Israël nadert haar eindspel. De Turkse President Recep Tayyip Erdogan zei woensdag dat er “geen verschil” was tussen Benjamin Netanyahu en Adolf Hitler.

Zuid-Afrika is het daarmee eens en diende aanklachten in tegen Israël bij het Internationaal Strafhof. Onze bronnen zeggen dat het normaal tandeloze Strafhof militaire ruggensteun zal krijgen om welk vonnis ook dat het velt tegen de Israëlische criminele premier, Benyamin Netanyahu en zijn regering uit te voeren. 

https://www.theguardian.com/world/2023/dec/29/south-africa-accuses-israel-of-committing-genocide-in-gaza?ref=upstract.com

Israël heeft in zeven weken bijna tweekeer zoveel gebouwen in het noorden van Gaza vernietigd, dan er in drie jaar vernietigd waren in Aleppo.

De Israëlische mensen zijn ook gevechtsklaar tegen hem en omringen zijn huis en dat van de Israëlische Minister van Defensie dagelijks met massale protesten.

Intussen klampen de Zionisten zich nog altijd vast aan hun waanidee om Armageddon te beginnen door Iran de oorlog te verklaren. Dit is deels omdat Iran en Rusland een “nieuw hoofdstuk” openden in bankrelaties door in te stemmen met het verlaten van de Amerikaanse dollar. 

https://en.irna.ir/news/85335790/Iran-Russia-agree-to-ditch-dollar-trade-in-national-currencies

Een andere reden voor het provoceren van Iran is dat de KM een excuus wil hebben om de op één na grootste lithium afzettingen te stelen zowel als de Iraanse Centrale Bank, en het goud van de Perzische Koninklijke Juwelen.

Als een voorbeeld van met wie we te maken hebben, kijk dan naar de mentaal verwarde pedofiele Senator Lindsey Graham die zegt:

“Tref Iran… veeg het van de kaart.”

Een deel van de reden waarom de KM zich opwindt en probeert een oorlog te beginnen is omdat hun massamoordpoging met hun vaccin faalde voldoende mensen te doden om ze aan de macht te houden. Maar de vaccins doodden wel voldoende mensen om hen in de problemen te brengen.

In het laatste bericht bevestigen Japanse onderzoekers dat de meeste Pfizer COVID prikdoden zich voordoen binnen de eerste 10 dagen na de injectie, wat bewijst dat er een causaal verband is tussen de vaccins en dodelijke afloop.

De KM proberen nu wanhopig om hun sporen te verbergen. Dr, Scott Jensen zegt “Meer dan 300 artikelen in medische tijdschriften zijn in het laatste jaar verdwenen.”

Het ziet er naar uit dat ze ook willen proberen het Rode Kruis te gebruiken als dekmantel. “Het Rode Kruis kondigde vrijdag aan dat het in ongenade gevallen hoofd van het V.N. bureau voor Palestina, Pierre Krahenbuhl de organisatie zal overnemen als directeur-generaal. Krahenbuhl werd afgezet uit zijn midden oosten rol vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag, nepotisme en andere misbruiken van autoriteit. 

https://www.rt.com/news/589619-red-cross-un-corruption/

De klimaatveranderingsmensen winden zich ook op. Klimaat “buitengewoon zwendelaar” John Kerry is upset dat miljoenen mensen over de hele wereld zich bewust worden van de Klimaat Zwendel en verklaart:

“De mensheid wordt nu meedogenloos bedreigd door de mensheid zelf.”

Dit was omdat 1841 wetenschappers uit de hele wereld de “World Climate Declaration” tekenden die de titel kreeg “Er bestaat geen klimaat-noodsituatie”, zo de klimaatcrisis ontkennend. Ze benadrukken dat koolzuur nuttig is voor de Aarde. Maar dit weerhoudt natuurlijk de politici niet om jullie CO2 belastingen op te leggen.

https://clintel.org/wp-content/uploads/2023/11/WCD-version-111523.pdf

Nu hun geld-witwassende- klimaatcrisis, de Oekraïense oorlog en andere zwendelaffaires zich ontrafelen, ziet het er naar uit dat de KM overgaat op plan B, wat inhoudt vluchten naar Argentinië (de zelfde plaats waar ze zich schuilhielden na de Tweede Wereldoorlog). 

De KM hebben 1000 kilometer kustlijn gekocht in Patagonië en hebben nu een marionetten president geïnstalleerd om hen te beschermen.

 “Javier Milei is een door het WEF voorbereide politicus gekozen voor zijn rol. Hij is voorbestemd om een andere Zelensky-achtige dictator te worden”, bevestigen CIA-bronnen.

Milei is al met een despotische start begonnen door te dreigen mensen die protesteren tegen zijn besparingsmaatregelen hun bijstand af te nemen.

https://www.batimes.com.ar/news/argentina/government-to-take-social-plans-from-road-blockers-survey-says-the-people-will-pay-for-adjustments.phtml

Dit heeft geen eind gemaakt aan de massale protesten die uitbarstten tegen zijn geplande dictatorschap. 

By the way, you can watch Milei’s WEF boss Klaus Schwab and Google co-founder Sergey Brin talk about brain implants that everyone is scheduled to get (according to them at least).

Tussen haakjes, je kunt hier kijken naar een gesprek tussen Milei’s WEF-baas Klaus Schwab en medeoprichter van Google, Sergey Brin, over implantaten in de hersenen die iedereen die op de lijst staan gaan krijgen (tenminste volgens hen).

Note to the white hats: If you want to target the head of the octopus, take a look at a few of the companies that BlackRock[effeler] owns.

Aantekening voor de witte hoeden: Als jullie je willen richten op de kop van de octopus, kijk dan eens naar een paar bedrijven die BlackRock[efeller] bezit. 

On a final note this week, the world population on New Year’s Day will stand at more than 8 billion people, according to figures released by the US Census Bureau on Thursday. According to the Asians, 8 is a lucky number.

Nog een laatste opmerking deze week: de wereldbevolking op Nieuwjaarsdag zal meer dan 8 miljard mensen zijn, volgens cijfers die donderdag gepubliceerd zijn door het V.S. Census Bureau. Volgens de Aziaten is 8 een geluksgetal.

https://www.business-standard.com/world-news/world-population-up-75-million-this-year-topping-8-billion-by-january-1-123122900035_1.html

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

3 reacties op “Benjamin Fulford: “Laten we de KM in 2024 afmaken.”

  1. Wat ik niet begrijp is het volgende ” Maar er zijn nog altijd fanatieke stijfkoppen die proberen Armageddon te beginnen of tenminste een grote oorlog, en dus zou het een hobbelige rit kunnen worden.”. Waarom worden deze figuren dan niet gewoon
    afgemaakt zoals ze dat met andere figuren doen. Het probleem is naar m.i. zeer simpel als “De Khazariaanse maffia heeft ook ingestemd met een overgave” ook waar is.

    1. Mensen laten zich al jaren aan het lijntje houden door Benjamin Fulford, the Q beweging, de witte hoeden, etcetera. Het zou in die zin beter zijn de Protocollen van de geleerden van Zion te lezen of een audioboek te beluisteren, want één van hun punten is het onder de bus gooien van puppetleiders, rijke mensen, hoge vrijmetselaars enzovoort om de duivelse slechtheid voor eens en altijd uit te schakelen en daarna een wereldregering in te stellen die het beste met de mensheid voor heeft en meer van die onzin. De meesten, waaronder ‘wakkeren’ zullen er met boter er suiker ingaan. Wat Benjamin Fulford allemaal verkondigd lijkt de verwezelijking van de protocollen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *