Benjamin Fulford: “Als gefaalde bankrovers grijpt de Khazariaanse Maffia gijzelaars in een wanhopige poging om het gerecht te vermijden.”

16 oktober 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De gebeurtenissen in Israël zijn in elk opzicht een gijzelaars-nemende gebeurtenis door Khazariaanse Maffia criminelen die proberen arrestatie en oorlogstribunalen te vermijden. Ze proberen ook een Derde Wereldoorlog te beginnen als vrijkaartje om uit de gevangenis te blijven. Ze zijn allemaal gedoemd te mislukken.   

Om echter te begrijpen wat er werkelijk gebeurt moeten we een stap terug doen en kijken naar het grote plaatje, want wat er gaande is, is werkelijk bijbels. Het is het einde van een poging van duizenden jaren door een Satanische sekte om de mensheid tot slavernij te brengen. Het gaat ook over de bevrijding van het Joodse volk uit duizenden jaren Babylonische slavernij.

Laten we beginnen met erop te wijzen dat nergens in de Bijbel wordt gesproken over de Ster van David. Het gebruik van die term is een belediging voor de ware afstammelingen van Koning David. Dat is omdat er in Amos 5:26 en in Handelingen 7:43 wordt gesproken over de sterrengoden Sakkut en Kewan en de ster van de god Raifa van de offerande cultus van Moloch en Satan, de gezworen vijanden van Koning David.

Een duidelijk bewijs dat we te maken hebben met een zeer oude Satanische sekte, dook op toen de Turkse politie Thora Rollen in beslag nam die versierd waren met Satanische Illuminatie symboliek. Die rollen waren gestolen uit de 2000 jaar oude  Synagogen van Satan in Syrië.

Terwijl onderzoekers zorgvuldig één rol ontwarden ontdekten ze een afbeelding van een ramshoofd in wat lijkt een pentagram te zijn. Er zijn in 2018 meer Thora’s gevonden in Syrië waarin Satanische symboliek een belangrijke plaats inneemt zoals de demon Baphomet, Illuminatie driehoeken met het alziend oog, bloedsprookje/bloedsmaad, slangen, kabbala handsignalen, uilen en vele andere dingen. Het is tussen haakjes interessant om te weten dat de Rockefellers afstammelingen zijn van Syrische Joden.

Deze sekte neemt gemeenschappen over en dwingt ze om tegen de interesses van hun eigen mensen te werken. Om te begrijpen wat er lang geleden gebeurde met de Westerse Christelijke samenleving en met de Joden, kijk dan alsjeblief even naar deze 8 minuten durende video van een parasitische wesp aan het werk.

De wespen beginnen met het overnemen van de hersenen van hun gastheren door genot-verschaffende chemicaliën te injecteren die ervoor zorgen dat ze hun parasieten accepteren. De parasieten beginnen dan hun gastheren te verrijken totdat ze klaar zijn om ze te ondermijnen en leeg te zuigen voordat ze naar een andere gastheer gaan. 

Het is een exacte metafoor voor wat er gebeurde met de Verenigde Staten en veel andere Westerse landen.

Toen ik voor het eerst Aziatische Geheime Genootschappen vroeg om mee te helpen het Westen te bevrijden, vertelde ik ze: “Jullie zouden ons nooit overtroffen hebben (in BPP) als we niet geïnfecteerd waren geworden door deze parasieten.” Ze werden gewaarschuwd dat ze voorbereid werden als de volgende gastheer.

De Poolse inlichtingendienst leverde ons een goede casestudy uit S. Wysocki’s boek “Joden in de geschiedenis van Polen” van hoe een gemeenschap ondermijnd wordt.

Het opbouwen van de Joodse staat in Poolse gebieden werd al in de 18e eeuw voorgesteld door, onder andere, Jakub Frank. “Broeders en medegelovigen! We hebben het land nodig om er ons koninkrijk te vestigen (…) Probeer de Polen geleidelijk aan te verwijderen uit alle belangrijkere posities en concentreer alle afzonderlijke delen van de sociale macht in onze handen. Alles wat toebehoort aan Christenen moet ons eigendom worden. De Israëlische unie zal je voorzien van de nodige middelen hiervoor. Om het plan uit te voeren en Galicië resoluut op te eisen van de Christenen, hebben alle rijke mensen getekend voor aanzienlijke bedragen. Baron Hirsch zal geven, de Rothschilds, de Bleichreds en de Mendelsons en anderen zullen geven (…).” 

Iets anders dat begrepen moet worden is dat ze bereid zijn om er zo nodig vele eeuwen voor uit te trekken om een gemeenschap over te nemen om te voorkomen dat hun gastheer zich realiseert wat er gaande is.

De recente pandemie en vaccin misdaden, bijvoorbeeld, werden meer dan een eeuw van te voren gepland. Het begon in de 19e eeuw met overname door de Rockefellers van de medische organisaties. Er was in 1975 ook een rapport van de door de Rockefeller gecontroleerde Wereldbank waarin de geplande pandemie werd beschreven. 

Wat nu gebeurt in Israël, Gaza en elders werd minstens een eeuw van te voren gepland. Vrijmetselaar Albert Pike schreef het volgende  VOOR DE EERSTE WERELDOORLOG:

De Derde Wereldoorlog moet uitgelokt worden door gebruik te maken van de verschillen… tussen de politieke Zionisten en de leiders van de Islamitische Wereld. De oorlog moet op een zodanig manier worden gevoerd dat de Islam (de Moslim Arabische Wereld) en het politieke Zionisme (de Staat van Israël) elkaar wederzijds vernietigen… We zullen… een angstaanjagende sociale ramp veroorzaken… Dan zullen de bewoners overal…deze vernietigers van beschaving/cultuur elimineren, en de massa, teleurgesteld in het Christendom… zal het ware licht ontvangen via de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer.

Dus zijn de gebeurtenissen in Gaza, de massamoord via vaccinatie, de grote instroom van migranten met de militaire leeftijd in het Westen, het instorten van de sociale orde in de V.S. enz. allemaal een deel van een lange-termijn plan om de mensheid in slavernij te brengen.

Het plan mislukt nu omdat de mensen wakker worden. Ze weten dat er geen Amerikaanse Regering is, noch enige andere Westerse regering. Er is alleen de Khazariaanse Maffia en de wereldregeringen die ze onder controle hebben.

https://truthsocial.com/users/austerewyatt1/statuses/111218956310026713

Hier komt definitief een eind aan. Topfunctionarissen van de inlichtingendiensten Mossad, MI6, de P3 Vrijmetselarij enz. hebben een overeenkomst bereikt om de geplande Derde Wereldoorlog te voorkomen met uiterst nauwkeurige moorden en arrestaties van top Satanisten. Mensen als Klaus Schwab Rothschild, David Rockefeller Jr. Bill Gates zijn slechts de openbare gezichten van de geheime controleurs. Het zijn deze geheime controleurs, waarvan we de namen niet noemen vanwege veiligheidsredenen, die de doelen zijn samen met hun Bill Gatesachtige woordvoerders. 

Dit wordt ook in het openbaar gezegd. De Russische President Vladimir Poetin noemde Schwab een “globalist terrorist” die de mensheid gegijzeld houdt. In een toespraak in Sochi waarschuwde hij dat de dagen van deze elite geteld zijn. Poetin is ervan overtuigd dat globalisten inclusief Schwab “legitieme militaire doelwitten” zijn omdat ze op een illegale manier aan de macht proberen te komen. 

Schwab maakt zich natuurlijk ontzettend boos. Zijn Wereld Economisch Forum roept wereldregeringen op om het kijken naar of het delen van alternatieve media online tot een ‘crimineel misdrijf’ te maken.

Een memo uitgestuurd door het WEF verzoekt haar Young Global Leaders om de basis te leggen voor het dwingen van het publiek de mainstream media weer te vertrouwen. Een deel van die dwang houdt in het criminaliseren van het bekijken van niet-mainstream bronnen. 

(https://www.weforum.org/agenda/2023/10/news-media-literacy-trust-ai/

Met andere woorden, ze hebben het vermogen verloren om het wereldcommentaar te controleren en weten dat dit hun ondergang betekent. 

De gebeurtenissen in Israël zijn ook bedoeld om af te leiden van KM’s mislukkingen op alle fronten.

Hunter is weg uit het nieuws

De grens is weg uit het nieuws

Het Oekraïne drama is weg uit het nieuws

Het Speaker drama is weg uit het nieuws

De criminele Biden Familie is weg uit het nieuws

De wereldwijde illegale immigranteninvasie is weg uit het nieuws

De vreselijk slechte economie is weg uit het nieuws

BEGRIJP JE HET NU?

Een ander punt om te vermelden is dat wij contact opnamen met Japanse diplomaten en Israëlische burgers die echt in Israël zijn en zij waren het ermee eens dat het meeste wat ze zien in het nieuws nep is en geredigeerd wordt van buiten Israël.

Dit is wat een Mossad-bron te zeggen had: “De Israël-Gaza situatie is vertraagd… Er moeten heel wat onderhandelingen op hoog niveau plaatsvinden buiten het land zoals je al zegt, deze Op [geheime actie] wordt geleid van buiten Israël.”

Hier zijn enkele bewijzen dat we te maken hebben met een massale Bullshit bestorming: Israëls Misdaad Premier Benjamin Netanyahu verklaarde “Hamas terroristen bonden, verbrandden en executeerden kinderen…Het zijn barbaren. Hamas is ISIS.”

Voor het geval je het niet wist, ISIS staat voor Israeli Satanic Intelligence Service; niet te verwarren met de Joodse Mossad.

https://www.jpost.com/middle-east/article-767627

Vervolgens zegt Israëls President Herzog: “Niet sinds de Holocaust [brandoffer aan Satan] zijn zoveel Joden gedood op één dag.”

Daarna vertelde de Israëlische Minister van Defensie Yaov  Gallant de troepen die zich concentreren voor een grondinvasie van de Gaza Strip: “Wij hebben alle oorlogsregels afgeschaft. Onze soldaten zullen niet verantwoordelijk gehouden worden voor wat dan ook. Er zullen geen militaire rechtbanken zijn.” Zelfs Adolf Hitler ging niet zo ver … 

Geen wonder dat er tussen anti-Israël protesteerders een bord werd opgemerkt dat zegt “Israëlische overheid stelt Hitler in de schaduw.”

De schijnheiligheid van de KM is nu overal te zien. Voor het geval er een misverstand bestaat: Wanneer Rusland het doet tegen Oekraïne, is het een oorlogsmisdaad. Maar wanneer Israël het doet tegen Gaza, is het allemaal oké. Niets te zien hier mensen. Alleen de Satanische KM aan het werk.

De Corporate propaganda media heeft ook alle terughoudendheid verloren. De New York Times plaatste een foto van een “gekruisigd kind” om het vermoorden van Palestijnse kinderen te rechtvaardigen. Die werd direct ontmaskerd: Let op het Amerikaans/Canadese stopcontact in het beeld. 

CNN journaliste Sara Sinder die op televisie aankondigde dat “baby’s en kleuters waren gevonden met afgehakte hoofden” heeft nu haar excuses aangeboden voor het verspreiden van valse informatie.

In een ander voorbeeld werd een nep foto van de “gruweldaden van Hamas”, gemaakt met kunstmatige intelligentie, gedeeld door de Amerikaanse columnist Ben Shapiro en de Premier van Israël zelf. De foto vertoonde oorspronkelijk een hond. 

We zien ook een nep video van mensen die zogenaamd proberen naar Israël te komen via de Libanees-Israëlische grens.

In een andere vervalsing haastte Ursula von der Leyen van de EU zich naar een “schuilkelder in Israël” als onderdeel van angstporno die ten tonele gevoerd wordt voor de schaapskudde.

Het geval is, zoals we vorige week al vermeldden, dat de KM zo vaak “wolf” heeft geschreeuwd dat niemand ze meer gelooft.

Een opiniepeiling door de Jerusalem Post toont dat 86% van de Israëli’s de schuld van het Hamas bloedbad bij de regering legt en zegt dat Netanyahu af moet treden.

https://www.jpost.com/israel-news/article-767880

“Wij weten dat Egypte de Israëli’s heeft gewaarschuwd drie dagen voordat een gebeurtenis als deze zou kunnen plaatsvinden, zei “Michael McCaul, de voorzitter van de Amerikaanse Commissie van het Huis voor Buitenlandse Aangelegenheden.

Het is nu bevestigd dat Netanyahu het Israëlische leger opdracht gaf om zich tijdens de Hamas invasie gedurende 7 UUR AFZIJDIG TE HOUDEN.

https://twitter.com/LaurenWitzkeDE/status/1713344613409313003?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1713344613409313003%7Ctwgr%5Ee775bc1e60cecb94206248f78153bd9ca4ab430b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D230807

Het Israëlische leger weet dat deze pogingen om een Oorlog met Israëls buurlanden te uit te lokken zelfmoord zou betekenen. In het geval van een Midden-Oosten oorlog zou Israël in grote problemen zitten. Haar 170.000 soldaten in actieve dienst zouden komen te staan voor circa 1.6 miljoen soldaten van Gaza, de West Bank, Libanon, Syrië, Egypte en Iran.

https://m.vk.com/wall628205900_31112

Gelukkig voor Israël geloven haar buurlanden niet in het KM leugenachtige psychodrama. Zelfs Hezbollah, de grootste bondgenoot van Hamas, heeft geen enkele poging gedaan om een “tweede front te openen”.

In plaats daarvan gaan de Joden eindelijk een al lang overtijd zijnde wraak nemen op hun Satanische opperheren. De Pulitzer Prijs winnaar en oudgediende Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh citeert een niet genoemde “veteraan van Israëls nationale veiligheidsdienst met inside kennis” die zegt “Netanyahu is uitgerangeerd. Hij is een wandelende dode man. Hij zal aan het bewind blijven totdat het schieten ophoudt… Misschien nog een maand of twee.”

Dit is te zien op VS President Donald Trumps Truth Social: De Khazariaanse Maffia (KM) is een wereldwijd Georganiseerd Misdaad Syndicaat dat diep is geïnfiltreerd in de politieke instituten van de Verenigde Staten van Amerika en deze heeft gestolen.

https://truthsocial.com/users/austerewyatt1/statuses/111218956310026713

Onze eigen Mossad-bronnen zeggen dat de originele Netanyahu al lang verdwenen is en dat zijn avatar en degenen die de hem controleren, al “heel snel” verdwenen zullen zijn.” 

We horen dat de Joe Biden Presidentiële avatar en zijn controleurs ook bezig zijn om “binnen een maand” te vertrekken volgens CIA-bronnen.

Iets anders wat we niet moeten vergeten is dat de Oekraïense oorlog is geëindigd in een volledige nederlaag voor de KM. Oekraïense troepen geven zich nu massaal over nu het plan om een groter Khazaria te creëren mislukt. 

https://bnn.network/world/ukraine/ukrainian-military-group-surrenders-amidst-ongoing-conflict-a-detailed-insight/

Nu geeft Oleksii Mykolaiovyvh Arestovych, voormalig officier van het Hoofdbestuur van de Inlichtingendienst van Oekraïne toe: “Het nationale idee van Oekraïne is gebouwd op leugens.”

Tussen haakjes, deze map toont wat de KM had gepland voor Rusland. Ze hadden moeten leren van Hitler en Napoleon om zich niet te bemoeien met Rusland. 

Het Amerikaanse volk heeft nu het financieren van deze leugens stopgezet. Zoals Kolonel Douglas Mac Gregor van de grote populaire beweging dat hij leidt, zegt: We zijn moe van het luisteren naar dit gedoe over Republikeinen en Democraten. We zijn moe van die uni partij. We brengen Amerikanen bij elkaar die onze grote traditionele waarden delen zoals: op feiten gebaseerd nieuws, God, land en familie. We willen een einde maken aan deze zinloze interventies in het buitenland en het recht herstellen. We geven toe aan criminelen en ze vernietigen onze samenleving.

Het Amerikaanse leger staat achter je Kolonel.

En dat doen ook de Verenigde Arbeiders in de Automobielindustrie. Op woensdag sloten ze Fords (F.N.) grootste fabriek wereldwijd, legden de productie van lucratieve pickup trucks stil zonder waarschuwing vooraf aan Ford wat snel de volledige jaarwinst van de autofabrikant zou kunnen ondermijnen.

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/uaw-workers-fords-kentucky-truck-plant-strike-2023-10-11/

Ze vechten tegen de KM’s diefstal van het geld van hard werkende Amerikanen. In de afgelopen vier jaar gingen de winsten van automobielbedrijven met 65% omhoog terwijl de arbeiderslonen achterbleven op de inflatie en slechts 6% omhoog gingen. CEO van General Motors, Mary Barra maakte in 2022 bijna 29 miljoen U.S. dollars, 362 keer het loon van de gemiddelde GM employee. “Er leeft een gevoel dat het systeem fundamenteel onrechtvaardig is voor de arbeidskrachten die al het zware werk doen”, vertelde Harry Katz, een professor in cao onderhandeling bij Cornell Universiteit, aan CBS News. 

https://english.news.cn/20231010/e12b4a14154b4cdaabd5c8967e832eae/c.html

Het schuldslavernij systeem van de KM kraakt in al zijn voegen. Grote Amerikaanse banken sluiten steeds meer filialen over het hele land, Bank of America sloot 21 filialen in de eerste week van oktober, Wells Fargo sloot er 15, terwijl de US Bank en Chase rapporteerden dat ze er respectievelijk negen en drie sloten. In totaal werden zo’n 54 locaties óf gesloten óf stonden gepland om te sluiten in SLECHTS EEN WEEK tijd tussen 1 en 7 oktober.  

Ook stort de farmaceutische industrie in. Slechts 2 procent van de Amerikanen heeft het nieuwe “Covid” vaccin genomen. De Pfizer aandelen hebben een 10-jarig laagterecord bereikt en er is een goede kans dat het bedrijf spoedig niet meer zal bestaan en haar managers naar de gevangenis zijn gestuurd wegens oorlogsmisdaden.

Geheime documenten die het Russische leger in handen heeft gekregen onthullen heel duidelijk een papierspoor dat het Doherty Instituut in Australië verbindt met Oekraïense laboratoria voor biologische wapens. 

Een officieel nieuw onderzoek uit Japan heeft geconcludeerd dat alle Covid varianten werden ontwikkeld in bio-laboratoria en doelbewust losgelaten onder de mensen. 

De Japanse politie onderzoekt nu oorlogsmisdaden bij het Ministerie van Gezondheid en Welzijn, de Farmaceutische bedrijven en hun KM controleurs. Hetzelfde gebeurt in het Verenigd Koninkrijk. Tribunalen voor oorlogsmisdaden zijn nu een zekerheid.

Natuurlijk zal de KM niet stilletjes in de nacht verdwijnen. Er zijn geheime legers van honderdduizenden mannen van militaire leeftijd die klaar staan om verwoesting en vernielingen aan te richten in de V.S. en in Europa. ISIS is op grote schaal vertegenwoordigd in Venezuela en veel Venezolanen  die de wijd openstaande grens met de  V.S. overgaan zijn in feite ISIS militanten.  https://www.ammoland.com/2023/10/atf-warns-texas-ffls-about-dangerous-cartel-activities-next-60-days/#axzz8FrJrPddb

Een Britse legerveteraan zegt dat over het hele land mysterieuze door de VN geleverde containers worden geleverd aan migrantenhotel.

Nu pusht ook de rubbergemaskerde nep KM Paus Franciscus voor chaos door te zeggen dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen. Wat hij niet zegt is dat Israël zich moet verdedigen tegen de Satanisten en niet tegen haar Arabische buren.

https://www.reuters.com/world/pope-urges-release-all-hamas-hostages-concerned-by-gaza-siege-2023-10-11/

Maar de Christenen vechten nu terug. Aartsbisschop Carlo Vigano heeft hardop gezegd dat het ketterse Pausschap en de infiltratie van de Authentieke Katholieke Kerk door de Deep State Vrijmetselaars van plan zijn een “Nieuwe Kerk” af te scheiden om mee te gaan met hun Nieuwe Wereld Orde. Ze zijn volledig ingegaan tegen alle moraalleringen en staan nu het huwelijk van “homoseksuelen” toe en beschermen hun pedofielen tegen gerechtelijke vervolging.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=230832

Ondertussen, nu het Westen worstelt met zijn Satanische teistering, laat de rest van de wereld ze in het zand bijtend achter door o.a. te beginnen aan het waterstof tijdperk van praktisch vrije energie.

India en Saoedi-Arabië hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend voor onderlinge netwerkverbindingen voor elektriciteit, groene/schone waterstof en de bevoorradingsnet voor beide.

https://www.business-standard.com/economy/news/india-saudi-arabia-sign-mou-on-grid-connection-and-green-hydrogen-123100800769_1.html

China heeft het demonstratieschip dat met waterstof brandstofcelenergie wordt aangedreven de Sanxia Qungzhou 1(De Drie Kloven Boot No.1) gelanceerd en het heeft net haar maidentrip uitgevoerd. [De drie Kloven zijn kloven in China waar de Jangtsekiang rivier doorheen stroomt]  

Het grootste deel van de wereld doet mee aan de actie door deel te nemen aan China’s Belt en Road Forum deze week.

Dus, tenzij het Westen zijn Satanische parasieten verwijdert, is het slechts een kwestie van tijd voordat we allemaal rapporteren aan Chinese bazen.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “Als gefaalde bankrovers grijpt de Khazariaanse Maffia gijzelaars in een wanhopige poging om het gerecht te vermijden.”

  1. Heel gespecificeerd uitgelegd en onderbouwende inzichtelijkheid in de chaos van ALLES!
    Dank wederom Benjamin, veel geleerd door jouw goede rapportage’s.

    groet van een NIEUWSgierige ( overigens een woordje wat wel eens een hele andere echte inhoud heeft!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *