Benjamin Fulford: “Het plan voor de planeet van het White Dragon Genootschap.”

14 augustus 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De oude heersende bloedlijnen van de planeet proberen een overgave te onderhandelen met het White Dragon Genootschap en hun witte hoeden bondgenoten.

Hiervoor presenteert het WDS een serie voorstellen. Deze zijn niet bedoeld als definitieve conclusies, maar meer als een beginpunt voor constructieve beraadslagingen over hoe we als ras onze weg naar de toekomst kunnen vinden.

Voordat we dit echter doen, willen we bevestigen dat het huidige systeem gaat instorten. Thomas Jefferson was profetische toen hij zei:

Als het Amerikaanse volk ooit toestaat dat particuliere banken de kwestie van hun valuta controleren, eerst door inflatie, dan door deflatie, zullen de banken en de grote bedrijven die zich in hun omgeving hebben ontwikkeld, de mensen beroven van alle bezittingen totdat hun kinderen dakloos wakker worden op het continent dat hun voorvaderen veroverden…Ik geloof dat bankinstellingen veel gevaarlijker zijn voor onze vrijheden dan staande legers… De macht tot het in circulatie brengen van geld moet weggehaald worden bij de banken en teruggegeven worden aan het volk, waar het thuis hoort.

Hij had gelijk. Als de in privé bezit zijnde centrale bank $1 biljoen creëert uit ijle lucht en dat dan verdeelt onder haar vriendjes, zal dat biljoen in feite gestolen zijn van het Amerikaanse volk. In één berekening “werd tussen 1975 en 2018 $450 biljoen aan inkomen weggesluisd bij Amerikaanse arbeiders. Grotendeels als gevolg van inflatie, ondervonden Amerikaanse arbeiders een enorme en onzichtbare verlaging in werkelijke lonen in de vorm van onthouden inkomen dat door de meeste Amerikaanse families niet werd opgemerkt.

https://global.chinadaily.com.cn/a/202212/23/WS63a4ff78a31057c47eba5ceb.html

Dit komt uit op $1.46 miljoen gestolen van elke man, vrouw en kind in de Verenigde Staten. Als je begint met 1972, toen de Amerikaanse dollar van de goudstandaard afgehaald werd, en dat bijwerkt tot 2023 met gebruik van de werkelijke inflatiegegevens, komt het uit op meer dan $2 miljoen per persoon.

Maar nu hebben de criminele bankiers de kip die de gouden eieren legde gedood. Ze kunnen niet meer stelen van het Amerikaanse Volk.

Dit is de rekensom: Het Amerikaanse middeninkomen is $31.000 terwijl de gemiddelde prijs van een huis $437.000 is, en dus tegen de huidige hypotheekrente van 7,12%, zou het maandelijks te betalen bedrag uitkomen op $2,942. Dit betekent dat de jaarlijkse betaling $35.304 zou zijn. Met andere woorden als de gemiddelde Amerikaan niet hoefde te betalen voor voedsel, utiliteiten of andere dingen, ze nog steeds geen huis kunnen kopen. Dit betekent dat het systeem is ingestort en niet te herstellen is.

De FRB criminelen gebruiken uiteenlopende statistische leugens om dit te verhullen. Bijvoorbeeld: ze zullen zeggen dat het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking $70.000 is. Maar dat cijfer verbergt inkomensongelijkheid door het totale inkomen te delen door de hele bevolking. Bijvoorbeeld: als Bill Gates een cafetaria binnenloopt en alles begint te kopen, schiet het inkomen per hoofd van de bevolking daar omhoog, hoewel ze niet in staat zullen zijn om voedsel te kopen. Het middeninkomen is het niveau waar de helft van de bevolking boven en de helft onder zit en weerspiegelt zo de werkelijkheid.

Daarom stelt het WDS voor om te beginnen met het teruggeven van de $2 miljoen of zo dat van iedere persoon werd gestolen. De propagandisten van de Federal Reserve Board zullen schreeuwen “Dat zal leiden tot hyperinflatie!” Maar niet met het WDS voorstel, want het geld zal aan de mensen teruggegeven worden in de vorm van echte dingen. Aan starters zal het eigendom gegeven worden van hun huidige verblijfplaats en alle schulden, openbaar en particulier, zullen afgeschreven worden. Met andere woorden, er zal een jubilee afgekondigd worden.

Het WDS roept ook op tot het teruggeven van de controle over het proces van creëren en distribueren van geld aan de gekozen volksvertegenwoordigers. Dit betekent dat overheidsgeld gebruikt zou kunnen worden om iedere voormalige verhuurder die afhankelijk is van huurinkomen te betalen om te kunnen leven. 

Van 1938 tot 1972 was Canada ook in staat om te betalen voor de kosten van de Tweede Wereldoorlog, algemene ziektekostenverzekering, opleiding, publieke werken zoals de TransCanada snelweg enz. allemaal zonder schulden of belastinggelden, gewoon door overheidsgeld te gebruiken. Er was ook geen inflatie omdat het geld gedekt was door goud of zilver.

Dit is het soort systeem dat teruggebracht moet wordt, in elk geval voor Noord-Amerika.

Op wereldwijd niveau zal ook iets dergelijks gedaan moeten worden. Met andere woorden, een internationale afschrijving van alle schulden en een herverdeling van bezittingen is nodig. Dit zal kennelijk op maat gemaakt moeten worden om tegemoet te komen aan de behoeften van individuele landen en regio’s en daar zal heel wat zorgvuldige planning voor nodig zijn.

Iets anders dat het WDS voorstelt is het vervangen van de Wereldbank, de VN, het WEF, de BIS, het IMF enz. door nieuwe instituten.

Deze schrijver kwam oorspronkelijk in 1980 naar Japan om hun economie en sociale systeem te bestuderen. In die tijd had Japan net tientallen jaren van economische groei in dubbele cijfers achter de rug. Ze hadden het hoogste BBP per hoofd in de wereld. De kloof tussen de rijken en de armen was het kleinst van elk ontwikkeld land. Ze hadden ook het laagste misdaadpercentage van de wereld en de rivieren in het centrum van Tokyo zaten vol vis in een tijd waarin vervuiling alle levende wezens in rivieren in andere steden van de wereld had gedood. 

Het economische systeem dat ze gebruikten was er een dat ze hadden overgenomen van Nazi Duitsland en daarop verbeteringen aangebracht.

We zijn allemaal bekend met de smerige Nazi gewoonte van genocide en de afschuwelijke medische experimenten enz. die ze uitvoerden. Maar wat ons niet wordt geleerd is hoe goed hun economische management was. Ze waren pioniers in ervoor zorgen dat iedereen een Volkswagen, doorbetaalde vakanties, ziekteverzekering enz. had. Ze bouwden ook het prachtige Duitse autobaansysteem. Nogmaals, door overheidsgeld te gebruiken; alles zonder belastingen of schulden. Maar ze gebruikten voor dit doel en voor het opzetten van de BIS, de VN enz. wel goud dat geleend was van Aziatische koninklijken. Dit overhandigde in feite de lange-termijn controle aan de Aziatische koninklijke families, omdat deze koninklijken nu eisen dat hun goud wordt teruggegeven. 

Het Japanse systeem was vergelijkbaar maar in tegenstelling tot het Duitse systeem, steunde het niet op geleend Aziatisch koninklijk goud. Laten we eens kijken hoe het werkte. De Bank van Japan startte gewoonlijk het proces door haar ambtenaren over het hele land uit te sturen. Ze moesten prijzen controleren in supermarkten en andere winkels, aan kleine, middelgrote en grote bedrijven vragen stellen over hun uitgaveplannen enz. Die gegevens werden gebruikt om te komen tot een hoeveelheid geld dat gecreëerd zou kunnen worden zonder inflatie te veroorzaken.

De volgende stap werd dan genomen door een organisatie die bekend staat als het Economisch Planbureau. Deze groep werd geleid door een comité van politici, zakenmensen, bureaucraten enz. Zij moesten beslissen waar ze wilden dat het land over vijf jaar zou zijn. Bijvoorbeeld: in een van de plannen besloten ze om de komende vijf jaar alle huizen in het land aan te sluiten op rioolsystemen, en ze gingen aan de gang om dat te bereiken. 

Dit was echter geen communistische centrale planning want het feitelijke werk werd uitbesteed aan de private sector via het doen van een concurrerend bod. Particuliere bedrijven waren ook vrij om hun eigen plannen te volgen ongeacht het centrale 5-jaren plan. Bijvoorbeeld: de bureaucraten ontmoedigden oorspronkelijk de automobiel bedrijven maar dat weerhield de soortgenoten van Honda en Toyota er niet van om verder te gaan.

Hoe dan ook, communistisch China bestudeerde dit systeem en kopieerde het. Ze voegden er hun eigen trucjes aan toe. Bijvoorbeeld: promoties worden bepaald door bureaucraten te laten stemmen voor iemand, behalve zichzelf, waarvan zij denken dat die het verdient om bevorderd te worden. Het gevolg is dat ze hun economie zo snel lieten groeien dat ze het Westen in het zand bijtend achtergelaten hebben. Hoe langer hen toegestaan wordt sneller te groeien dan het Westen, hoe sterker ze zullen worden en hoe minder ze naar ons hoeven te luisteren.

Dat is de reden waarom het Westen een soortgelijk, maar hopelijk beter, systeem moet creëren om te voorkomen dat China de wereld overneemt.

Iets anders waar hierbij op gewezen moet worden is dat het kopiëren van economische planningssystemen van landen als Singapore niet betekent het kopiëren van de totalitaire controlenetwerken die deze plaatsen gebruiken. In Singapore is kauwgom illegaal en ze executeren mensen voor het bezit van marihuana: niemand van ons wil dit soort standpunten imiteren.

Hoe dan ook, als een gevolg van achterkamer-onderhandelingen tussen het WDS en andere groepen, behoren het Britse Gemenebest, het Pentagon en de Russen tot degenen die het opzetten van verschillende complementaire internationale organisaties voor toekomstplanning om het falende systeem van het IMF, de BIS, de Wereldbank enz. te vervangen, steunen.

Zoals in het begin al gezegd, zullen de details uitgewerkt moeten worden om er zeker van te zijn dat de nieuwe structuren werken voor de mensen en van personeel worden voorzien op een transparante, democratische en meritocratische manier.

Het laatste obstakel dat uitgewerkt moet worden voordat de nieuwe, verbeterde systemen opgezet kunnen worden, is de huidige regerende bloedlijnen zover te krijgen dat ze een stap opzij doen en de controle over hun centrale banken overhandigen.

De bloedlijn families vragen, als conditie voor het overhandigen, dat een jubilee ook van toepassing is op misdaden en misdadig gedrag. Ze geven toe dat ze kinderen hebben gemarteld en vermoord op een industriële schaal. Ze weten dat veel massagraven blootgelegd zullen worden. Het excuus dat ze geven is dat “dit al honderden jaren gebeurt”. Het andere excuus dat ze maken is dat ze geboren werden in dit systeem en geen andere keus hadden dan mee te doen of anders zelf vermoord te worden.

Het WDS heeft in het verleden een waarheids- en verzoeningsproces in een Zuid-Afrikaanse stijl gesteund. Maar er zijn zoveel mensen in het leger en de inlichtingendiensten – om niet te spreken van de families van de talloze slachtoffers – die niet erg vergevingsgezind zijn.

Het enige compromis wat het WDS kan bedenken is dat wanneer de Khazariaanse Maffia gedwongen worden hun macht over te dragen, de mensen waaraan ze de macht overdragen waarheid en verzoening zullen ondersteunen. Maar wat er later gebeurt, dat is een andere vraag. Een voorbeeld voor studie is Argentinië. De regering die het overnam nadat de militaire regering opzij gestapt was, hield haar belofte en vervolgde geen enkele generaal. Maar, latere regeringen deden dat wel en de generaals kwamen uiteindelijk in de gevangenis terecht.

Hoe dan ook, we hopen oprecht dat een vreedzame overgang tot stand gebracht kan worden later dit jaar of begin volgend jaar. Het alternatief zal zijn chaos, armoede en bloedvergieten nu het huidige systeem afstevent op haar mathematisch zekere ineenstorting.

Tot slot deze week willen we de volgende informatie met ons lezerspubliek delen die ons is toegestuurd door mensen van het Geheime Ruimteprogramma:

De mensen van het Geheime Ruimteprogramma zeggen dat wij leven in een multiversum. In hun visie bestaat er een oneindige hoeveelheid werkelijkheden. Sommige zijn zo eender dat het enige verschil de kleur van het shirt is dat ze dragen. Andere zijn zo verschillend dat zelfs de basis-natuurwetten zoals wij die kennen niet van toepassing zijn. 

Deze mannen in het zwart, die zichzelf beschrijven als echte mensen, zeggen dat zij omgaan met reizigers die zich vrij bewegen tussen soortgelijke werkelijkheden. De hoofdgroep waar wij mee te maken hebben beweert dat zij afkomstig zijn van een beschaving die zich afscheidde van hun eigen beschaving rondom de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Deze groep die velen kennen als de ruimte Nazi’s, ontwikkelde anti-zwaartekracht en koloniseerde veel dichtbij gelegen planeten. Ze beweren dat ze zover gekomen zijn als de vijfde dimensie totdat ze bij de zesde dimensie werden tegengehouden en teruggestuurd naar de aarde.

Hier is een verkorte versie van wat een van hun vertegenwoordigers te zeggen heeft: 

Natuurlijk is het UFO verhaal vertekend, gemanipuleerd, afgezwakt en bewapend! De auteur van de “verwarring” is Satan en de Satanisten die de Aarde regeren, dus nee, we zullen NIET een ondubbelzinnige waarheid krijgen. We zullen duizenden stukjes hebben rondom de puzzel terwijl veel stukjes volledig ontbreken… Angst is het belangrijkste ingrediënt van alle verhalen… Een rapport dat het bestaan van reusachtige buitenaardsen “bevestigt” werd vrijgegeven door de FBI… Alle officiële verklaringen hebben het alleen over een soort militaire apparaten, grijzen en reptielen, enz. Ze hebben het nooit over lichtwezens, genezers, goddelijke interventies of werkers die wonderen verrichten… Zo boven, zo beneden – er zijn elementen aanwezig die veel geavanceerder zijn dan iets wat de Aardbewoners hier hebben. De kloof tussen wat mensen hebben en wat bestaat is zo groot als het verschil tussen een mier en een menselijk wezen. Velen nemen de Aardbewoners waar als een mierenhoop… Oude Technologie – Reverse Engineering [namaak]… Veel “crashplaatsen van buitenaardse ruimteschepen” zijn geënsceneerd – met daarin nep en echt vakmanschap. Dit alles om het publiek verkeerd te informeren. Een paar “echte schepen” werden gebruikt als crashplaats om bepaalde groepen mensen in staat te stellen de schepen te bergen – voor doelen van reverse engineering… Sommige buitenaardse rassen werd niet toegestaan om technologie te doneren of deals te maken met Aardbewoners vanwege hun vrije wil – dus werden crashplaatsen “op touw gezet” met echte ruimteschepen.

De SSP mensen stuurden ons ook de volgende visuals voor gebruik in onze zomerverslagen:

Deze komen uit vrijgegeven files van Rusland. En uit de “geschoonde” westerse versies van Adminraal Richard Byrd’s expeditie naar Antarctica, bekend als Operation High Jump of Task Force 68. De strijd met de buitenaardsen heeft echt plaatsgevonden. Dat waren geen Duitse Nazi’s. Admiraal Byrd’s groep was gewaarschuwd om niet weer terug te komen met vernietigingswapens.

ANTARCTICA – Operatie Highjump – Russische en Westerse versies

Een samenvatting van de Russische versie en de Westerse versie van Operatie High Jump. Allemaal originele opnamen. 

De waarheid over Operatie High Jump uitgevoerd door Admiraal Bird in 1947 in Antarctica.

Gebaseerd op de “geschoonde” archieven van de Amerikaanse Marine en de door de Russische overheid vrijgegeven archieven. Dit is in het Russisch gesproken met Franse ondertiteling.

Zoals gewoonlijk met deze verhalen, hoewel ze fascinerend zijn, hebben ze nog altijd geen werkelijke invloed op ons dagelijkse leven op een manier die ik kan ontdekken. Wij vragen de mensen van het Geheime Ruimteprogramma om alsjeblieft tevoorschijn te komen en hun technologie met ons te delen. Anders zullen we ze moeten blijven afdoen als interessante verhalen gecombineerd met video’s van vliegende objecten die moeilijk te definiëren zijn in de hier-en-nu wereld. Ze zeggen dat ze naar buiten zullen komen wanneer ons Satanische leiderschap omvergeworpen is. Dat zal gebeuren wanneer de groep rondom het Meer van Geneve omvergeworpen is. Misschien zullen we het dan eindelijk te zien krijgen.

Dit markeert het einde van Ben’s vooruit geschreven rapport, de volgende informatie bestaat uit recente nieuwsupdates van Windlander

Hier zijn enkele updates, te beginnen met het laatste nieuws over de Lahaina DEW Hit…. Het is zo duidelijk.
De brandschade in Hawaï laat de vraag open of de brand is veroorzaakt door een Direct Energy Weapon (DEW)

HET PENTAGON GEEFT TOE DAT ZE [DEW] GERICHTE ENERGIEWAPENS HEBBEN.

(Werden ze gebruikt om de Lahaina branden te beginnen, ja)

Ze praten hun mond voorbij. Het is interessant dat dit nu naar buiten komt. Dat voelt zeker als een vrijgave door de Witte Hoeden alliantie.

 “Ik maakte 10 keer meer dan een Barbie film”

Republikeinen plaatsen advertenties met Zelensky in New York.

Dit is zeker interessant:

WEF bio-ethicus wil mensen genetisch modificeren zodat ze allergisch worden voor vlees.

En toen gebeurde er dit

Bill Gates financierde research in Genetisch gemodificeerde vee-teken – nu hebben 450.000 Amerikanen rood vlees allergieën van het ‘Alfa-galsyndroom’ veroorzaakt door tekenbeten. 

Nu het alfa-galsyndroom (AGS), een door teken veroorzaakte ziekte die een allergische reactie op rood vlees teweeg brengt, een snelle stijging in gevallen vertoont, worden wenkbrauwen gefronst over een toevallige samenloop met research die gefinancierd werd door de Bill & Melinda Gates Foundation…

In juni 2023, nadat Oxitec een hoge werkzaamheid in haar teek-proefnemingen rapporteerde, verschafte de Gates Foundation een extra $4,8 miljoen aan fondsen.

Maar het met elkaar in verband brengen van Gates’s interesses en de toename van AGS gevallen  vraagt om kritisch onderzoek. Gates bezit belangen in farmaceutische bedrijven als Pfizer Inc. die antibiotica produceren zoals doxycycline, dat algemeen wordt gebruikt voor de behandeling van ziekten veroorzaakt door tekenbeten, zoals Lyme. Bovendien schonk zijn foundation in 2017 $1 miljoen aan Ceres Nanosciences, een diagnostisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het vaststellen van de ziekte van Lyme.

In de voedingsindustrie heeft Gates belangrijke investeringen in bedrijven die bezig zijn met op plant-gebaseerd en in het laboratorium gegroeid vlees. Hij heeft bedrijven als Upside Foods, GoodMeat, Beyond Meat en Impossible Foods gesteund, waarvan sommigen goedgekeurd zijn door het Amerikaanse Ministerie van Landbouw voor de productie en de verkoop van vlees-vervangende producten.

De linkse president van Brazilië Lula zegt dat we “nieuw wereldwijd bestuur” nodig hebben om “acties tegen klimaatverandering” af te dwingen en zeker te stellen dat “iedereen” gehoorzaamt.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *