Benjamin Fulford: “Octagon leiders werd gezegd weg te wezen na mislukte bedel-dreig missie naar China.”

10 juli 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De leiders van de Khazariaanse maffia – de beruchte in Zwitserland gevestigde Octagon groep – probeerden vorige week zowel te dreigen als om geld te bedelen en kregen te horen dat ze weg moesten wezen, zeggen bronnen van het Aziatisch geheim genootschap. De plaats van handeling was Tianjin, China waar Octagon leiders als Klaus Schwab Rothschild, de Zwitserse President Alain Berset en hun lakeien bij elkaar waren voor hun “Zomer Davos”.

Schwab probeerde China stroop om de mond te smeren door te zeggen: “We moeten China erkennen als de beste supermacht in de wereld.”

Daarna, in een moment van kontkruiperij naar China die de geschiedenisboeken in zal gaan, boog VS Minister van Financiën Janet Yellen herhaaldelijk voor de Chinese Vicepresident, He Lifeng. 

Let er op dat He Lifeng niet terug boog. Dit is niet hetzelfde als VS functionarissen die buigen voor Japanse functionarissen omdat de Japanners ook buigen, wat een symbool is voor gelijkheid en wederzijds respect, geen ondergeschiktheid en nederigheid.

De Chinezen moeten enige genoegen hebben gevoeld bij de herinnering hoe de eerste Opiumoorlog begon nadat de eerste Britse Ambassadeur voor China, Lord George MacCartney in 1792 weigerde een knieval te maken voor de Chinese Keizer.

Tussen haakjes, Koningin Elizabeth II – voordat ze werd vermoord – maakte excuses naar de Chinezen voor de Opiumoorlogen maar weigerde nog wel om te buigen voor China.

De achtergrond voor dit alles is te zien in de video hieronder die toont dat de BRICS de door de Octagon groep gecontroleerde G7 economisch volledig hebben overgenomen.

Hoe dan ook, de Chinezen lieten zich niet voor de gek houden door de kruiperij van de Octagon-groep dienaren. Ze herinnerden zich hoe, na de massa-moordaanslag tegen Fukushima, Japan op 11 maart 20211, de Japanse slaven-premier Shinzo Abe de Davos bijeenkomst op januari 2014 vertelde dat China leek op Duitsland voor de Eerste Wereldoorlog. Het Duitse rijk werd na de oorlog opgebroken en Duitsland werd verdeeld in kleine landen. De boodschap was dat China aangevallen zou worden door Rusland, Japan, NAVO, enz. en verdeeld zou worden in vijf met elkaar overhoop liggende staten. Het plan was om ervoor te zorgen dat China nooit meer een bedreiging zou vormen voor de Khazariaanse Maffia. Uiteraard vertrouwen de Chinezen mensen niet die ze vleien nadat het hen mislukt is ze te doden.

Na te zijn afgewezen door China, ging Schwab naar Japan voor een ontmoeting met slaven-premier Fumio Kishida. Bronnen van het Japanse geheime genootschap Yatagarasu zeggen dat Schwab ook Japan met lege handen verliet.

En zo, nadat het opbreken en vleien van China was mislukt, begon de KM smerige dreigementen van massamoord te uiten. 

Klaus Schwab Rothschild vertelde de toehoorders in China “… onze generatie heeft een keerpunt bereikt en wordt geconfronteerd door werkelijk bestaande problemen… klimaatverandering, uitbuiting van de natuur, mogelijke nucleaire incidenten of erger nog, extreme armoede en virussen; deze kunnen allemaal leiden tot de ondergang van grote delen van onze wereldbevolking.”

Door de KM op touw gezette “klimaat-veranderende” bosbranden in Canada:

Octagon-lid Berset volgde dit op door te zeggen “De naoorlogse orde ervaart momenteel haar grootste crisis.” Na te hebben gezegd “solidariteit met Oekraïne is van essentieel belang” noemde hij klimaatverandering, pandemie, oorlog, migratie en snelle bevolkingsgroei als problemen en merkte op “circa 350 miljoen mensen in 82 landen zijn in acuut gevaar van honger; dat is 200 miljoen meer dan toen de pandemie en de oorlog begon.” Hij merkte ook op “voor de oorlog kwam 90% van het graan [naar arme landen in Afrika] van Rusland en Oekraïne.”

Dit is tussen haakjes, een leugen want Rusland vond manieren om haar graan te blijven sturen naar landen in nood.

Dus zeggen de leiders van de “op regels gebaseerde wereldorde” dat ze ons allemaal zullen doden met weer-oorlogen (klimaatverandering), bio-wapens (pandemieën), oorlog, illegale immigratie van mannen in de militaire leeftijd (migratie) en op touw gezette hongersnoden, tenzij we ons overgeven.

Deze dreigementen kwamen nadat het KM leiders in een veelzijdige poging niet was gelukt om bescherming te krijgen tegen komende oorlogsmisdaad-tribunalen in het Westen.

Het eerste teken van deze geheime missie was een trip van Bill Gates naar China op 16 juni waar hij zijn bio-wapens en computergeheimen aanbood in ruil voor bescherming. De Chinezen weten dat hij een massamoordenaar is en namen zijn geschenken aan terwijl ze beleefd weigerden hem wettelijke bescherming te bieden. In de video hieronder kun je Gates zien wensen dat iedereen malaria krijgt, niet alleen arme mensen.

Toen het Gates niet lukte, was het volgende dat we zagen Bill Clinton Rockefeller en Alex Soros die een bezoek brachten aan de nep Paus Franciscus om te proberen bescherming te krijgen. Misschien herinner je je nog dat Tony Blair en Geroge Bush Jr. na de Irak-oorlog een bezoek brachten aan Paus Maledict XVI in een soortgelijke poging om bescherming te krijgen tegen vervolging voor oorlogsmisdaden. In dat geval kreeg Blair getuige-bescherming nadat hij had gezongen als een kanarie terwijl Bush werd geëxecuteerd.

Deze keer echter smeekten ze bescherming af van een nep Paus Franciscus nadat de echte in 2020 was vermoord. Voor het geval je dat niet hebt begrepen, kun je hier in een link zien dat de huidige “Paus Franciscus” een rubbermasker dragende bedrieger is:

We vroegen de P3 Vrijmetselarij om uit te leggen van wie de nep Paus zijn instructies krijgt. Ze vertelden ons dat het Jeane-Babtiste de Franssu was, het hoofd van de Vaticaan Bank. Als je zijn carrière volgt voordat hij hoofd van de Vaticaan Bank werd zal het spoor leiden naar een bedrijf Ïnvesco” genaamd en van daar naar Wilburg Ross [kind] en van daar naar de Octagon groep in Zwitserland.

Die kaping van het Pausschap door Octagon Satanisten is de reden waarom Aartsbisschop Carlo Vigano een nieuwe entiteit aan het opzetten is om de ware Christenen binnen de Katholieke Kerk die worden vervolgd door de nep Paus, te beschermen.

https://joehoft.com/breaking-exclusive-archbishop-vigano-announces-entity-created-to-help-religious-victims-of-pope-francis-and-deep-church/

Hoe dan ook, door naar een nep paus te gaan vroegen Clinton Rockefeller en Alex Soros in feite de Rothschilds om bescherming. Het probleem is dat de Rothschilds zelf niet in een positie zijn om hen te beschermen. Daarom gingen zij op hun beurt naar de Chinezen en werden afgewezen. Dit betekent dat ze zich nergens op deze planeet meer kunnen verbergen.

Natuurlijk zijn velen van ons ongeduldig om de oorlogsmisdaad-tribunalen te zien beginnen en willen weten waarom ze nog niet begonnen zijn. Het antwoord dat we kregen van zowel het Britse MI6 als de Russische FSB was iets dat bekend staat als de macht-overgangstheorie. Ze legden uit dat het beter was om te wachten totdat de gewonde leeuw sterft dan hem aan te vallen wanneer hij je nog kan verwonden. De huidige Westerse machtsstructuur is aan het instorten en het is beter om te wachten tot de ineenstorting voordat de opbouw van een vervanging kan beginnen, stellen ze.

Daar valt niet aan te twijfelen, zelfs de Federal Reserve Board geeft nu toe – in een enorme understatement – dat “calculaties gemaakt achterop een envelop” aangeven dat de recente renteverhogingen “grote” effecten zullen hebben op investeringen en werkgelegenheid. Iedereen met een rekenmachine kan berekenen dat rente die van 0% naar 5% gaat het financiële systeem na verloop van tijd zal ruïneren.

https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/distressed-firms-and-the-large-effects-of-monetary-policy-tightenings-20230623.html

Toch is wachten totdat het systeem instort niet erg bevredigend omdat we zoveel pogingen van de KM zien om tijd te winnen door allerlei soorten goede dingen te beloven voor 2025. Tegelijkertijd zien we dat ze nog altijd New Age nonsens pushen over een soort fotonengordel of ascensie naar de 5e dimensie die 90% van de bevolking zal elimineren. Daarna zullen de overlevenden “med beds” en magische machines krijgen die alles kunnen maken enz. Met andere woorden “wacht alsjeblieft totdat we jullie kunnen doden.”

Ze zitten ook midden in een last minute machtsgreep. Het Wereld Economisch Forum (WEF) roept regeringen over de hele wereld op om fysiek geld te elimineren en digitaal “geld” uit te rollen. Een MI6-bron verzekert dat iedere regering een gerechtelijk bevel nodig heeft om in te grijpen in een digitale valuta transactie. 

Maar omdat we zagen dat van truckers in Canada de bankrekeningen werden bevroren omdat ze geen verplichte vaccinatie wilden, vertrouwen we ze niet. Hier kun je een WEF lakei zien uitleggen hoe de regering digitale valuta zou kunnen gebruiken om mensen te verhinderen dingen als munitie, drugs of pornografie te kopen. Ik weet niet hoe jij erover denkt maar ik ben er zeker van dat velen van ons niet verhinderd willen worden door de regering om munitie, drugs en pornografie te kopen.

Poolse inlichtingenbronnen waarschuwen dat de EU nu de definitieve stappen zet naar een digitale identiteit voor elke inwoner die opgeslagen zal worden in een app op hun smartphone. Al snel zal dat betekenen: geen vaccinatie, geen kruidenierswaren.

Sommige banken in Nieuw-Zeeland en Australië zijn al begonnen om GEEN fysiek geld meer in voorraad te houden. Deze psychopaten willen van cash af zijn zodat mensen gedwongen worden om digitaal te gaan.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12257329/ANZ-Australia-no-longer-keeping-cash-branches.html

Je kunt er zeker van zijn dat ze iets dergelijks spoedig ook in Canada zullen proberen. Kijk maar eens naar de criminele Chrystia Freeland die besparende kortingen op kruidenierswaren introduceert in DE ZELFDE WEEK als de implementatie van de tweede CO₂-belasting.

De andere machtsgreep komt van de WHO, die nog altijd pusht voor het recht om totalitaire wereldmacht te grijpen voor elke willekeurige “noodsituatie” die zij bepalen. “De WHO is een niet-gekozen, diplomatiek immuun, van belasting vrijgestelde groep… de rijkste mannen in de wereld controleren 84% van het geld dat naar de WHO gaat”, vertelde parlementariër Andrew Brigdon het EU Parlement voordat hij regeringen over de hele wereld dringend verzocht zich te verzetten tegen deze machtsgreep.

We krijgen nu wat we verdienen. We waren een kudde schapen, denkend dat we ons niet bezig hoefden te houden met politiek, geen rechten hoefden te studeren, leven voor ons eigen plezier, zei een Russische FSB-bron.

Maar nu begint echter weerstand te ontstaat, aangezien landen als Rusland, het VK en de VS zijn begonnen de financiering van de WHO te cancelen.

De Commissie voor Controle van Regeringsuitgaven van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden bijvoorbeeld, heeft aanbevolen om te stoppen met de financiering van de WHO  en haar betrokkenheid met het WEF te beëindigen.

Met het mislukken van de WHO machtsgreep vraagt de VN nu zelf om macht in noodsituaties wat ze in staat zou stellen een “gemeenschappelijke agenda” te voeren voor alle landen tijdens elke “complexe wereldwijde schok” zoals bijvoorbeeld een nieuwe pandemie.

Natuurlijk zullen ze zelf de bron van deze “schokken” zijn. De volgende video is van mannelijke “vluchtelingen” van militaire leeftijd die aankomen, heel goed gekleed zijn en duizenden aan contant geld hebben gekregen. Dit zijn niet “jullie vermoeiden, jullie armen, jullie dicht opeengepakte groepen” zoals ons wijsgemaakt wordt. Gefinancierd door jullie trouweloze VS regering, zijn ze op weg naar jullie buurten om jullie te vermoorden, aan te randen, te plunderen en te vervangen.

We sporen daarom iedereen aan die het in zijn macht heeft om ervoor te zorgen dat de KM niet tot 2025 de tijd krijgen maar NU worden verwijderd. 

Er zijn tekenen in overvloed dat de verzetsbeweging dicht bij de overwinning is. Het Hunter Biden verhaal is een goed voorbeeld. Hier kun je hem zien, stijf van de drugs, op het balkon van het Witte Huis. Diezelfde vent bezit Bio-laboratoria in Oekraïne die al vleermuis-coronavirussen bestudeerden VOOR de pandemie. 

Daarom is het interessant om te vernemen dat er cocaïne werd gevonden in het Witte Huis rond dezelfde tijd dat Hunter daar was. Het feit dat de geheime dienst het niet kon verbergen en het in de corporate media verscheen is een teken dat de verzetsbeweging aan het werk is.

Kijk voor een ander teken naar de onwettige Arizona “Gouverneur” Katie Hobbs die geconfronteerd wordt bij de sportschool met de gestolen verkiezing die haar aan de macht bracht.  

Amateur journalisten, laat deze mensen niet in het openbaar verschijnen zonder dat ze geconfronteerd worden met de waarheid.

Een andere waarheid waarmee de elite geconfronteerd wordt is massamoord, orgaandiefstal en pedofilie.

Bijvoorbeeld: In de link hieronder kun je een operatie voor orgaandiefstal zien, waarschijnlijk door de KM in Oekraïne. In de video zijn meerdere lichamen te zien van mensen waarbij hun organen zijn verwijderd. Zoals de persoon die hem opstuurde opmerkt: “je kunt zien aan het gedeeltelijk gestolde bloed dat dit geen nep is. Ook staan veel kaken open en zijn voeten al blauw geworden. Dit is allemaal echt.” We waarschuwen wel dat dit bijzonder intens is.

https://www.brighteon.com/c1a0a08c-bcd3-4f24-b49f-892619e90e14

Ook werd onder mijn aandacht gebracht dat er in de Franse pornografische film Sex Roulette van 1978, een scene zit waar een zwangere vrouw is vastgebonden en haar bijna volgroeide foetus uit haar buik wordt gesneden. Het wordt gepresenteerd als een droom maar het ziet eruit als een realistische voorstelling van adrenochrome dat geoogst wordt.

Dit is geen zeldzame gebeurtenis. Momenteel worden alleen al in de VS 85.000 kinderen naar men aanneemt vermist… de Amerikaanse regering is de bemiddelaar geworden in een grootschalige, multi-miljarden-dollar, kinderhandel-onderneming geleid door slechte acteurs die proberen te profiteren van de levens van kinderen.

https://www.gatestoneinstitute.org/19780/sex-trafficking-child-abuse-biden-administration

Als teken van massale weerstand bereikte de film “Sound of Freedom” van Angel Studio’s, over het redden van kinderen uit de handen van mensenhandelaars, op 4 juli de eerste plaats bij de US ticketverkoop toen de film eindelijk over het hele land in de theaters verscheen. Wist je dat Disney het vrijgeven van deze film vijf jaar heeft tegengehouden en heeft geprobeerd hem permanent tegen te houden? Vraag je af waarom.

De hoofdrolspeler in de film, Jim Caviezel onthult nu veel dingen. Bijvoorbeeld: hij zegt dat de nep pandemie het de KM Cabal mogelijk maakte om DNA van mensen te verzamelen dat ze kunnen gebruiken om meer bio-wapens te maken.

Deze criminelen WORDEN OPGESPOORD EN GEARRESTEERD. In Hongarije pleegde een Antifa activist zelfmoord nadat de politie een inval had gedaan in zijn huis en 70.000 grafische pedofilie opnamen had gevonden, waarvan vele de marteling en verkrachting van kleine kinderen afbeeldden. De zaak, die is verbonden met het Duitse Antifa wereldje, heeft Hongarije opgeschrikt, en de politie tekenen van een vreemd ritueel ontdekte vlakbij de plek waar de man zich ophing. De politie brengt nu het netwerk dat erachter zit aan het licht.

https://archive.is/20230705174254/https://rmx.news/hungary/antifa-activist-commits-suicide-after-hungarian-police-discover-70000-child-porn-files-on-his-computer/

Intussen werd in Amerika Marie Laughton, geboren Barry Charles Laughton Jr. – de eerste gekozen transgender staatsambtenaar van het land – gearresteerd op aanklachten van kinderpornografie. Laughton legt nu getuigenis af over het netwerk dat hem het materiaal leverde. 

https://www.dailywire.com/news/nations-first-elected-transgender-state-rep-arrested-on-child-porn-charges-police

We zien ook dat Johnny Depp een medische laars draagt. Is dit een GPS tracker?

Vorige week zagen we ook de val van een KM leider toen Nederlands Premier Mark Rutte aftrad wegens “onoverbrugbare” verschillen binnen zijn vier-partijen coalitie over het asielbeleid. 

https://news.sky.com/story/dutch-pm-mark-rutte-resigns-after-collapse-of-coalition-government-12917179

Zijn aftreding kwam nadat Indonesië had besloten om export van mineralen te verbieden, wat Nederland in feite failliet maakt. Indonesië nam deze beslissing nadat de BRICS alliantie had beloofd het land te beschermen tegen de Nederlandse bedreiging om aardbevingswapens te gebruiken tenzij ze haar mineralenrijkdom zou overhandigen. Natuurlijk protesteerden entiteiten van de Octagon groep zoals het IMF en de WTO.

https://www.riotimesonline.com/brazil-news/new-multipolar-world-order/indonesia-under-international-scrutiny-over-minerals-export-ban/

Ondertussen in Frankrijk hielden de rellen en de herrie op nadat nep President Emmanuelle Macron er plotseling mee instemde dat Frankrijk uiteindelijk toch de NAVO niet wilde verlaten. Hij riep ook op tot nieuwe “internationale belastingen” bovenop de huidige belastingen om “klimaat inspanningen” te financieren. Dit bevestigt dat de “moslim rellen” een NAVO (Octagon) fascistische Gladio operatie waren. 

NAVO zal echter zelf waarschijnlijk al snel vallen. Ze geven nu openlijk toe dat ze oorlogsmisdadigers zijn. Dat kwam toen de VS hypocritisch toegaf dat ze illegale clusterbommen naar Oekraïne stuurden.

Hier  kun je kijken naar nep Witte Huis woordvoerder Jens Psaki Rockefeller die clusterbommen veroordeelt als een oorlogsmisdaad.

Vervolgens kun je Woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad in het Witte Huis, John Kirby zien die feitelijk toegeeft dat de VS oorlogsmisdaden heeft gepleegd tijdens het Oekraïense conflict door te zeggen dat burgers gedood zouden worden door Amerikaanse clustermunitie.

https://tass.com/politics/1644491

Terwijl het Westen zijn eigen criminelen begint aan te pakken, vecht de rest van de wereld ook voor vrijheid. Hieronder een lijst van landen waar grote protesten van 10.000 tot een miljoen deelnemers in 2023 van start gingen, met name tegen de escalerende kosten van levensonderhoud.

1. Algerije

2. Argentinië

3. Armenië

4. Bangladesh

5. België

6. Brazilië

7. Columbia

8. Kroatië

9. Tsjechië

10. Frankrijk

11. Duitsland

12. Griekenland

13. Honduras

14. India

15. Iran

16. Kazakhstan

17. Libanon

18. Pakistan

19. Portugal

20. Rusland

21. Solomon Eilanden

22. Zuid-Afrika

23. Spanje

24. Soedan

25. Tunesië

26. Het Verenigd Koninkrijk

27. Verenigde Staten

28. Uruguay

29. Venezuela

Bron: De Global Protest Tracker[i]

Als nog een ander teken van KM isolatie heeft de 33 leden tellende Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten (CELAC) elke verwijzing naar Oekraïne verwijderd uit een gemeenschappelijke verklaring die door de EU werd voorgesteld.

https://www.rt.com/news/579305-latin-america-eu-summit-ukraine/

Gezien deze situatie, hadden NAVO vertegenwoordigers vorige week gesprekken met een vertegenwoordiger van de White Dragon Society. Ze legden uit dat NAVO een wapen-handelende organisatie was en dat ze oorlogen en ontploffingen nodig hadden om in zaken te blijven. De WDS adviseerde hen om iets te proberen als de steekspelen en toernooien die werden opgezet om de middeleeuwse ridders aan het werk te houden in tijden van vrede. NAVO zei dat ze dit voorstel zullen bespreken tijdens hun bijeenkomst deze week. Je hoeft je adem niet in te houden.

Tot slot deze week: we hebben besloten om te stoppen met het posten van de laatste UFO video’s. Onze opvatting is dat genoeg, genoeg is. We willen zelf een echt ritje maken in vliegende schotels en niet alleen naar video’s van hen kijken.

Maar we waarschuwen wel dat Operatie Bluebeam echt is. Talloze miljarden dollars zijn gespendeerd in het voorbereiden van een nep buitenaardse invasie waarbij veel echte doden betrokken zouden kunnen zijn. Misschien is dit waarom de KM probeert tijd te kopen tot 2025? Laten we ze die tijd niet geven.


Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

4 reacties op “Benjamin Fulford: “Octagon leiders werd gezegd weg te wezen na mislukte bedel-dreig missie naar China.”

  1. En hoe lang nog blijft de bevolking nu nog steeds in slaap? Want dit allemaalkan immers alleen maar, wanneer de bevolking dit onbewust blijven toelaten en nooit anders!

  2. Ja! En het blijkt dus nu bewaarheid te zijn!
    Dankzij die WEF-lakei Rutte, zit nederland nu in een dictatuur.
    En dat was dus gewoonweg zijn eigenlijk bedoeling hé!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *