Benjamin Fulford: “Eerste wereldrevolutie ooit is nabij om de mensheid te bevrijden.”

20 maart 2023

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Wat nu gebeurt is nog nooit eerder gebeurd in de menselijke geschiedenis. We zijn getuige van de eerste wereldrevolutie ooit. De rellen in Frankrijk, de ongehoorzaamheid van het Amerikaanse leger aan nep president Joe Biden, de eenmaking van de Moslim volken, de instorting van Credit Suisse en nog veel meer gebeurtenissen in de wereld zijn allemaal onderling met elkaar verbonden tekenen hiervan. Het maakt allemaal deel uit van de omverwerping van een verborgen heersende klasse die duizenden, zo niet tienduizenden jaren over de planeet heeft geheerst. Het uiteindelijke gevolg ervan zal zowel verbijsterend als bevrijdend zijn voor de mensheid en het aardse leven in het algemeen. 

Voordat we echter gaan kijken naar alle gebeurtenissen die zich ontvouwen, laten we proberen het grotere beeld te begrijpen. Mijn voormalige professor Sa’adullah Ghausy, die Afghanistans Ambassadeur voor Japen was voordat de Russen zijn land binnenvielen, zei dat de beste manier om internationale betrekkingen te begrijpen is aan landen te denken als individuele mensen. En met dat in gedachten is hier het grote plaatje:

Een Afrikaan, een Chinees, een Europeaan, een Indiër en een Khazariaan zijn gestrand op een onbewoond eiland. De Khazariaan zegt tegen de Afrikaan: “Jij gaat voedsel, brandhout en andere bestaansmiddelen verzamelen.” Tegen de Chinees zegt hij: “Jij maakt gereedschappen en bouwt onderdak en huisraad voor ons.” Tegen de Indiër zegt hij: “Jij kookt, maakt schoon en zorgt voor de verschillende klusjes.” Tegen de Europeaan zegt hij: “Jij zorgt er met geweld voor dat de Afrikaan, de Chinees en de Indiër doen wat ze moeten doen als ze ongehoorzaam zijn.” Tegen hen allemaal zegt hij “Wanneer jullie klaar zijn met je taak ga dan zeeschelpen en glanzende stenen voor me verzamelen.” Dan zegt hij tegen de groep: “Nadat jullie alles hebben voorbereid, zal ik het beste voedsel en de comfortabelste meubelen nemen en jullie geven wat er over is.”

Dan op een nacht terwijl de Khazariaan slaapt, komen de anderen bij elkaar en zeggen: “de Khazariaan doet niets, waarom zouden wij dan voor hem werken?” Tegen de Europeaan zeggen de anderen: “Hij houdt jou verdoofd en vergiftigd zodat je hem gehoorzaamt; als je met ons samenwerkt zullen wij je helpen ontgiften, je zijn zeeschelpencollectie geven en ervoor zorgen dat je een groter deel van het voedsel krijgt.”

En zo zeggen de anderen de volgende ochtend tegen de Khazariaan dat hij zal moeten werken als hij wil blijven eten en het eiland met hen wil delen. Wanneer hij tegen de Europeaan zegt, gebruik geweld tegen de anderen, wordt dat geweigerd. Dan dreigt hij iedereen te vergiftigen, het eiland op te blazen enz. maar het is allemaal bluf en in wezen zal hij of aan het werk moeten of voor de haaien gegooid worden.

Dat is in essentie wat er nu gebeurt in de wereld.

In het Midden Oosten bijvoorbeeld, hebben de verschillende landen van de regio, waaronder Egypte, Turkije, Iran en Saoedi-Arabië besloten om te stoppen hun olie aan de Khazariaanse maffia te leveren in ruil voor cijfers op bankcomputers. Daardoor werd nep president Joe Biden gedwongen de strategische oliereserve op te maken.

Geen wonder dat Moussa Ibrahim, voormalig woordvoerder van Muammar Gaddafi, zegt: “Wat nu gebeurt tussen Saoedi-Arabië en Iran onder Chinees toezicht is geen kleine zaak, het is een verandering van internationale macht.

(Zie aangehechte video met goed uitgevoerd, kort interview)

Hetzelfde gebeurt met China en andere Aziatische landen die nu betaling eisen van de Verenigde Staten en andere Westerse landen in concrete dingen zoals goud en fysieke producten.

In Afrika heeft een grote groep landen gevraagd om Russische hulp om de Franse Rothschilds enz. te stoppen hun rijkdommen te stelen.

Deze alliantie tussen het mondiale zuiden, het mondiale oosten en Westerse witte hoeden leidt tot een implosie van het Westerse financiële systeem en regime-verandering in een uiteenlopende reeks landen.

De instorting van Credit Suisse is hier een weerspiegeling van. Merk op hoe geen enkel zogenaamd mainstream nieuwsbericht over Credit Suisse het heeft over de echte reden waarom het is ingestort en waarom overname door UBS en een reddingsoperatie van de Zwitserse regering zal falen. Laat er geen twijfel over bestaan, het zal falen en in zijn val de Federal Reserve Board, de BIS, het IMF, de Wereldbank, de V.N. enz. meeslepen. 

Het echte verhaal kan met stukjes en beetjes verzameld worden uit hier en daar verschijnende nieuwsberichten in de financiële pers. Bijvoorbeeld, zoals we al opgemerkt hebben in voorgaande rapporten, werd Perth Mint betrapt op het verkopen van 100 ton onzuiver goud aan de Chinezen.

Nu heeft de Londense Metaalbeurs in een opslagplaats in Rotterdam zakken stenen ontdekt in plaats van het nikkel dat hun contracten ondersteunde. Dit is slechts de laatste onthulling die het vertrouwen vernietigt in de in conflicten verwikkelde beurs.

https://www.mining.com/web/lme-finds-some-nickel-underlying-its-contracts-is-missing/#:~:text=The%20London%20Metal%20Exchange%20has%20discovered%20bags%20of,another%20blow%20to%20confidence%20in%20the%20embattled%20exchange.

In Zwitserland zal de in Geneve gevestigde handelsonderneming Trafigura Groep een verlies van bijna een half miljard dollar nemen in de eerste helft van 2023, na tot de ontdekking te zijn gekomen dat sommige nikkelladingen die het kocht niet het metaal bevatten die verondersteld werd.

https://www.mining.com/trafigura-faces-577-million-loss-on-alleged-nickel-fraud/

De recente ontdekking door de Londense Metaalbeurs en de Zwitsers van stenen in plaats van nikkel, zou in feite  moeten dienen als nog een oproep om wakker te worden dat de voorraad fysiek metaal extreem krap is. Als investeerders met dezelfde gepaste ijver hetzelfde zouden doen met de Comex  [New York Mercantile and Commodity exchange; een derivatenbeursbedrijf] zouden ze een zelfs nog slechter uiterst klein reservesysteem in de metalenmarkt ontdekken. Merk op dat bijna de helft van al het geregistreerde zilver nu is opgeslagen in JP Morgan kluizen… hoogstwaarschijnlijk voor optische instrumenten.

Geloof het dus niet wanneer de Fed zegt dat ze nog een $2 biljoen zullen creëren om de honderden banken te helpen die op enorme niet-gerealiseerde verliezen zitten.

Waarschijnlijk om te voorkomen dat deze banken ten onder gaan, vond de Fed een nieuwe voorziening uit die ze het “Bank Term Funding Program” of het BTFP noemen. “Maar de BTFP is slechts een ordinaire leugen ontworpen om jou ervan te overtuigen dat het banksysteem veilig is. Ze hadden het net zo goed  ‘Geloof deze Fictie, Mensen’ kunnen noemen”, zegt een Mossad bron.

“De Federal Resrve is technisch failliet. In 2023 zal de Fed haar eerste jaarlijkse bedrijfsverlies sinds 1915 van $80 miljard bekend maken. Ze zal een negatief kapitaal hebben van $38 miljard. Dit verlies telt de $1.3 triljoen niet-gerealiseerde verliezen in haar portfolio niet mee,” zeggen CIA-bronnen.

De centrale banken van Canada, Engeland, Zwitserland en de EU hebben nu aangekondigd dat “dollar swaps [omwisselingen] zullen toenemen van wekelijks naar dagelijks.”

https://finance.yahoo.com/news/fed-five-central-banks-announce-210200117.html

Wat dit betekent is dat de grote centrale banken van de Khazariaanse maffia allemaal dagelijks dollars uit zullen pompen. Met andere woorden, de US CORPORATION en hun FRB zijn van plan de centrale banken van de EU, Zwitserland en Engeland met zich mee naar beneden te trekken.

Zoals de auteur van “Creature from Jekyll Island” opmerkt over de FRB: “Het is een kartel. Het is geen regeringsinstantie, het heeft alleen de schijn van een regeringsinstantie.”

De UBS bail-out [economische term voor het geven van een lening] is niet alleen een poging om te voorkomen dat de dominostenen vallen totdat het hele systeem crasht, maar ook om andere misdaden te verheimelijken, zegt het hoofd van MI6. De “KM van Rothschild in Zug kannibaliseerde Credit Suisse niet zo zeer voor stabiliteit maar meer om de rekeningen te absorberen van geldwitwassing door de Europese Unie (DVD Dachau) – dit heeft te maken met de omkoperij die verbonden is aan alle Britse Premiers die ik ontsloeg voor de Koningin.” De omkoperij strekt zich ook uit tot de meeste andere zogenaamde Westerse leiders.

Oh, en tussen haakjes, het hoofd van Credit Suisse is gender-veranderbaar en verdeelt zijn tijd ‘fifty-fifty’ tussen Pippa en Philip tijdens zijn werk. De bankdirecteur als Philip (rechts) en als Pippa (links).

https://www.dailymail.co.uk/news/article-6195853/Credit-Suisse-boss-dresses-woman-slammed-appearing-100-women-list.html

Een seniorbron van de witte hoeden alliantie zegt dat deze financiële crisis is wat hij bedoelde met de Ides van maart [15 maart]. “Dit is het, en het verspreidt zich over de hele wereld. Het staat al vast dat de Federal Reserve rond juni/juli gesloten zal worden en dat een nieuwe US Dollar, uitgegeven door het Ministerie van Financiën, de vervanging zal zijn. Die zal gedekt zijn door goud, zilver, olie en natuurlijke hulpbronnen… Verwacht dat hyperinflatie op korte termijn begint.

De financiële crisis leidt in veel landen tot een politieke crisis, geleid door de Fransen en dicht op de hielen gezeten door de Nederlanders en de Israëli’s.

In Frankrijk heeft President Emmanuel Macron het Parlement omzeild om de pensioengerechtigde leeftijd te verhogen van 62 naar 64 ondanks dat opiniepolls aangeven dat ergens tussen de twee-derde en driekwart van de Fransen er tegen is.

https://www.aljazeera.com/news/2023/3/16/macron-forces-through-pension-reform-shunning-parliament

Wat niet wordt gezegd is dat Macron gedwongen wordt geld uit het Franse volk te persen om zijn Rothschild meesters van failliet gaan af te houden.

Maar de Fransen hebben dit doorgekregen. Parijs staat nu in brand, met soortgelijke demonstraties die in het hele land plaatsvinden.

Ook staken de Parijse vuilnismannen al twee weken waardoor de hopen stinkend afval in de Franse hoofdstad dagelijks groeien.

In een teken dat de Fransen bewust worden, begon een nationale TV show te praten over dingen als de elite die adrenochrome gebruiken. De auteur Gérard Fauré heeft geschreven over de enorme consumptie van drugs (hoofdzakelijk cocaïne), seksuele mishandeling, aanranding, pedofilie, kindermisbruik, kinderhandel, moorden en sluipmoorden door de elite. Op TV beweerde Fauré dat verschillende beroemdheden op regelmatige basis adrenochrome consumeren en noemde Celine Dion als een voornaamste voorbeeld. Toen Fauré de naam van de Franse President Emmanuel Macron noemde, werd het TV interview bekort.

Maar nu scanderen de Franse protesteerders “Wij hebben Koning Louis XVI onthoofd, dat kunnen we ook met Macron doen.” Het lijdt geen twijfel dat een nieuwe Franse revolutie zich aan het ontwikkelen is.

In Nederland schokte de boeren protestpartij de Nederlandse politici door zetels te winnen in de Provinciale Staten verkiezingen en de grootste partij in de Eerste Kamer te worden.

Dit is een enorme nederlaag voor Mark Rutte en zijn marionettenmeesters van het Wereld Economisch Forum.

Soortgelijke dingen kunnen gezien worden met andere WEF marionettenleiders. In Canada kan de verrader Justin Castrudeau niet in het openbaar verschijnen zonder een woedende menigte aan te trekken. (Dit is een heel goede video).

In Israël vechten Mossad werkers en elite officieren en soldaten die vrijwillig dienst doen in de Special Operations Division en cyber-oorlogvoering eenheden van de militaire inlichtingendienst tegen de poging van Benyamin Netanyahu om dat land te veranderen in een Satanische theocratie.

https://www.timesofisrael.com/mossad-workers-reportedly-permitted-to-take-part-in-anti-overhaul-protests/

https://www.timesofisrael.com/hundreds-of-elite-idf-reservists-stop-showing-up-for-duty-over-judicial-overhaul/

Dan Halutz, voormalig stafchef van het Israëlisch defensieleger behoort tot de velen die oproepen tot een “bevrijdingsoorlog voor de Staat Israël”. Oppositieleider Yair Lapid tweette: “De regeringsaanzet tegen de protesten veroorzaakten dit. Gewelddadige misdadigers gedroegen zich barbaars in het hele land.” Het Joods volk staat op het punt om bevrijd te worden van eeuwenlange Babylonische slavernij. 

Intussen kan de nep Joe Biden in de V.S. ook niet verschijnen zonder kreten van “Laten we gaan Brandon”.   

De legendarische investeerder Carl Icahn weerspiegelde de opvattingen van veel pundits [geleerde hindoes] toen hij in een recent TV interview zei “ons systeem is aan het instorten, ik denk dat de hele economie… aan het instorten is… De nettowaarde van het gemiddelde huishouden is in feite niets.”

https://news.grabien.com/story-carl-icahn-our-system-is-breaking-down-we-absolutely-have-a-major-prob

In het laatste teken van sociale ineenstorting, werd een CNN verslaggever het slachtoffer van een ‘beroving’ terwijl hij verslag deed over de “welig tierende straatmisdaad” in San Francisco. 

https://www.zerohedge.com/political/cnn-reporter-robbed-while-covering-rampant-street-crime-san-francisco

De video hieronder over Bill Gates – met meer dan een miljoen views – laat zien waar de Amerikaanse publieke opinie naartoe gaat.

De situatie is zodanig dat de hoog in aanzien staande Kolonel Doug McGregor zegt dat hij verbaasd zou zijn als Biden over 90 dagen nog in het Witte Huis zou zitten.

Aartsbisschop Carlo Vigano, de voormalige Vaticaan ambassadeur voor Washington DC reflecteert met zijn laatste commentaar een Christelijke opstand tegen de Westerse heersende klasse:

De huidige crisis toont ons de ineenstorting van een corrupt Westen… De Russische Federatie staat onmiskenbaar als het laatste bastion van beschaving tegen barbaarsheid en verzamelt om zich heen alle naties die niet van plan zijn zich te onderwerpen aan de kolonisatie van de NAVO, de Verenigde Naties, de Wereld Gezondheidszorg, de Wereldbank, het Internationale Monetaire Fonds en de grote hoeveelheid stichtingen die tot doel hebben de indoctrinatie van de massa’s, de manipulatie van informatie, de creatie van “gekleurde bronnen” om de wettelijk gekozen overheden te destabiliseren en chaos, oorlogen en ellende te zaaien als instrumentum regni [exploitatie van de religie door de staat als middel om de massa’s onder controle te houden].

De theoretici van deze coup hebben namen en gezichten, beginnend met George Soros, Klaus Schwab en Bill Gates. Het is het koninkrijk van de Antichrist.

De witte hoeden in het leger en de diensten nemen nu echt actie.

De FBI, de Criminal Investigation Division (CID) van het leger en US Marshals Service werken aan het indienen van aanklachten tegen Ralph Baric, Anthony Fauci en Peter Daszak die samenwerkten om de “Covid 19” wereldwijde pandemie, genocide en bio-wapen tegen de hele mensheid tot stand te brengen. Meer dan14 miljoen doden van de bio-wapen vaccins maakte een gewoon verkoudheid coronavirus dat al duizenden jaren lang bestaat tot wapen. Ze splitsten het en verbonden het met een HIV gen en maakten het zo in hoge mate kwaadaardig, giftig en beschadigend.

De volledig gevaccineerde mensen vormen meer dan 9 van elke 10 doden die in verband zijn gebracht met het virus en de mortaliteitscoëfficiënten per 100.000 waren het laagst onder de niet-gevaccineerden en het hoogst onder de gevaccineerden in elke leeftijdsgroep.

https://www.henrymakow.com/

De reden waarom China zijn “zero Covid” beleid plotseling beëindigde was omdat ze uitgevonden hadden dat het PCR testen een fraude was en een gigantisch omkoopprogramma gericht op het destabiliseren van de regering. Wat geldt voor China, geldt voor de rest van de wereld. 

De in een hoek gedreven KM ratten vechten wanhopig om de gevangenis of erger te voorkomen door dreigingen uit te spugen en te proberen om in alle richtingen te moorden.

Bijvoorbeeld: het hoofd van MI6 rapporteert “De kamer waar ik normaliter lees, werd opgeblazen, de hele plek in stukken en brokken. Ik moest alle stukken van het ingestorte plafond wegnemen. Het was een gebombardeerde plek. MI6 zal dienovereenkomstig reageren met volledig  thermonucleaire wapens. Alle hoeken van het land zullen erbij betrokken zijn.

Nu hebben we het Pentagon dat met terroristische aanslagen dreigt tegen Europa en Azië zoals dit rapport laat zien:

Leger Generaal Michael Kurilla, die het U.S. Central Command leidt, vertelde het Armed Services Committee van de Senaat dat de Islamic State’s Khorasan Province, meestal ISIS-K genoemd, snel het vermogen aan het ontwikkelen is om “externe operaties” uit te voeren in Europa en Azië. 

https://www.stripes.com/theaters/us/2023-03-16/centcom-kurilla-isis-afghanistan-attacks-9514063.html

Aangezien iedereen die ook maar een beetje bewust is weet dat ISIS een KM-creatie is, is het duidelijk dat Generaal Kurilla gearresteerd moet worden.

Naast het dreigen met terreuraanslagen dienen de KM en hun nep wetsuitvoerende instanties zoals het International Criminal Court (ICC) aanklachten in tegen de Russische President Vladimir Poetin en dreigen US President Donald Trump te arresteren, enz.

https://mobile.twitter.com/Remarks/status/1637494334772633600

Nu treden de KM ook in de openbaarheid over Oekraïne. Jens Stoltenberg, het hoofd van de NAVO, zegt nu “de oorlog begon in 2014”.

“Ze geven er allemaal de voorkeur aan het onmenselijke geweld tegen de onschuldige burgerbevolking en ongewapende en gewonde oorlogsgevangenen en het gebruik van verboden oorlogvoeringmethoden, te negeren”, zegt Gennady Gatilov, Ruslands vertegenwoordiger voor het VN-deelhoofdkantoor in Geneve.

https://tass.com/politics/1589375

De Russen nemen hun eigen acties. Bijvoorbeeld: Moskou heeft een premie van $15 miljoen gezet op het hoofd van Italië’s Minister van Defensie. Dit is slechts het topje van de ijsberg aangezien Russische speciale militaire eenheden hun jacht op KM Nazi oorlogsmisdadigers over de hele wereld intensiveren.

En nu we het hebben over opgejaagde oorlogscriminelen, vorige week had de Trilaterale Commissie, opgezet door David Rockefeller en nu geleid door zijn zoon Jr. een bijeenkomst in New Delhi, India, waar ze probeerden, en faalden, om Premier Narendra Modi’s steun te krijgen voor hun zinkende “op regels gebaseerde wereldorde”.

Een van de belangrijkste sprekers op deze bijeenkomst was Meghan O’Sullivan, de Noord-Amerikaanse  voorzitter van de Trilaterale Commissie. Ze heeft het af laten weten om te reageren op openbare aanklachten dat ze was betrokken bij de moord op de voormalig Japanse Premier Shinzo Abe. Ze is nog altijd in India en we zouden de Indiase autoriteiten willen vragen haar te arresteren.

https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Indo-Pacific/Trilateral-Commission-calls-2023-Year-One-of-new-world-order

We zouden ook graag zien dat Laurence Spelman Rockefeller bewijst dat hij nu bij de witte hoeden hoort en in het openbaar treedt met wat hij weet over het Project Blue Beam, het nep invasieplan van buitenaardsen.

En daarmee zijn hier de laatste UFO waarnemingen uit de hele wereld.

1. Snel bewegende UFO Orb

2. Een project Blue Beam reverse-engineered ruimtevaartuig

3. Een UAP boven Michigan, USA 

4. Een UFO zwevend boven water 

5. 3 flitsende Orbs boven Los Angeles, Ca 2023

6. UFO boven Salvador. 

7. UFO rotstekeningen uit de oudheid

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella

. . .

2 reacties op “Benjamin Fulford: “Eerste wereldrevolutie ooit is nabij om de mensheid te bevrijden.”

  1. wat een super info wederom Benjamin, thanks!!
    we gaan het zien allemaal de komende weken..
    met vriendelijke groet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *