Benjamin Fulford: “Aziatische oudsten verwerpen de $150 biljoen zinloze overlevingsverspilling.”

18 oktober 2021  

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De eigenaars van de USA Corporation en de toneelmeesters van het nep Biden presidentschap lijken ten ondergang gedoemd te zijn nadat hun $150 biljoen plan om faillissement af te wenden werd verworpen door Aziatische geheime genootschappen. Het Westen staat nu voor een periode van extreme onrust omdat de Khazariaanse Maffia vecht om te overleven voordat begin december hun faillissement officieel wordt; aldus bronnen van MI6 en Aziatische geheime genootschappen.

Wat er gebeurde was dat toen de KM op 7 oktober een ontmoeting had met vertegenwoordigers van de Chinese regering in een Zurich Luchthaven hotel (zie het rapport van vorige week voor meer details), gebruikte de KM een combinatie van dreigementen en beloften om “van nu af aan goed te zijn” om een paar weken meer tijd te kopen. De Chinese kant nam voor hun bazen een voorstel mee naar huis van $5 biljoen per jaar, 30 jaar lang = $150 biljoen om “opwarming van de aarde tegen te gaan”.

https://www.zerohedge.com/markets/here-hidden-150-trillion-agenda-behind-crusade-against-climate-change

De Aziaten werden gewaarschuwd door MI6 dat “Klimaatsverandering een geldwitwasoperatie is, het is de bezwijking van de soevereine USA-schuld… het is nog weer een voorwendsel om het feit te verbergen dat de Federal Reserve Board families failliet zijn.” Natuurlijk wisten de Aziaten dat al en het voorstel werd dan ook van de hand gewezen.

Dit is te lezen in meerdere nieuwsberichten zoals het volgende dat van de South China Morning Post is:

Leiders van de machtigste landen van de wereld zullen elkaar in Rome ontmoeten voor de G20 top, daarna doorgaan naar Glasgow voor de United Nations Climate Change Conference (COP26) om de klimaatbeloftes met andere landen te versterken.

Maar met geruchten dat de Chinese president Xi Jinping voor beide vergaderingen niet naar Europa zal reizen, stellen waarnemers hun verwachtingen naar beneden bij…

https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3151854/cop26-g20-prospects-dimmer-without-chinas-xi-jinping-room

De Aziaten zijn geïnteresseerd in het beschermen van de natuur maar zijn zich ook bewust dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat CO2 de opwarming van de aarde veroorzaakt, zegt een bron van het Aziatisch geheime genootschap. Wij zullen geen wereldwijd milieubeschermingsbeleid baseren op leugens”, verklaarde de bron.

“We moeten de problemen oplossen die de industriële samenleving met zich mee heeft gebracht, menselijke activiteiten binnen de grenzen van de ecologie en het milieu houden, en holistische instandhouding en systematische beheersing van bergen, rivieren, bossen, landbouwgronden, meren, graslanden en woestijnen uitvoeren”, verklaart president Xi Jinping.

http://www.news.cn/english/2021-10/16/c_1310247836.htm

Zonder Aziatische financiering voor de COP26 verspilling van tijd en geld, is te verwachten dat er de komende maanden een ernstige crisis zal ontstaan in het Westen; in het bijzonder in de VS. Maar bronnen van MI6 en de P3 Vrijmetselarij zijn het er over eens dat – volgens hun motto Ordo Ab Chao (orde uit chaos) – het Westen verder in chaos en onrust moet wegzakken voordat het mogelijk zal zijn dat eindelijk de laatste sporen van het Satanisch Khazariaanse Maffia-bewind verwijderd kunnen worden.

Al bijna 40% van de Amerikaanse huishoudens hebben serieuze financiële problemen en zijn niet in staat om voor voedsel en gezondheidszorg te zorgen, volgens een recent onderzoek.

https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/12/us-households-financial-problems-medical-care-food

Deze commentaren, gepost op Zero Hedge, laten zien dat dit pas een voorproefje is:

Ik verdeel basiskleding, d.i. T-shirts, sokken, ondergoed, enz. Elke fabrikant van Hanes tot Gildan heeft geen voorraad en zal niet eerder iets fabriceren dan op zijn vroegst volgend jaar want al hun goederen zitten ergens daarbuiten op de oceaan… Ik bezit een winkel in elektronica in Portland Oregon… Elk bedrijf waar ik mee werk doet aan een of andere vorm van snelle prijsverhoging.

https://www.zerohedge.com/personal-finance/are-you-prepared-mass-repricing-goods-and-services

Ondanks verhalen over een gebrek aan truckchauffeurs enz., de echte reden waarom Westerlingen en in het bijzonder Amerikanen geen voorraden meer krijgen is omdat hun KM slavendrijvers failliet zijn. Maar Aziatische en Westerse geheime genootschappen hebben in principe al ingestemd met een plan voor wat er gebeurt nadat de KM is verwijderd. Het plan dat is gepresenteerd aan het Pentagon, het Gemenebest, de Aziatische Oudsten en de Russen gaat als volgt:

Plan voor de USA, versie 2.0

De United States Corporation is failliet. De Federal Reserve Board van St. Louis en anderen zeggen dat het een schuld en niet geconsolideerde verplichtingen heeft van meer dan $200 biljoen. De schuld is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Pogingen om een beslissing uit te stellen zijn logischer wijze gedoemd tot mislukking. De enige keuze is een formele faillissementsverklaring. Wanneer een bedrijf failliet gaat, zelfs een grote onderneming, wordt nieuw management aangesteld om de nog levensvatbare onderdelen over te nemen van het failliete bedrijf.

Maar in dit geval hebben we niet alleen te maken met het faillissement van de USA. We hebben te maken met het faillissement van de meeste Europese aristocratische families die de VN, de BIS, het IMF, de Wereldbank enz. bezitten. Dit betekent dat een levensvatbaar alternatief in de plaats moet komen om het topmanagement van al deze organisaties over te nemen.

Laten we eens kijken naar de VN. De vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad zijn de USA, Rusland, de UK, Frankrijk en China. Slechts één van deze naties is niet Westers. Daarom stellen we voor een nieuwe veiligheidsraad op te zetten die bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de volgende zeven regio’s: Afrika, de Amerika’s (Noord en Zuid), Azië en Australië maar zonder China, China, Europa inclusief Rusland, India en de Islamitische Wereld.

Beslissingen zouden genomen moeten worden met een meerderheid van stemmen en veto’s zijn alleen van toepassing op de regio’s die het veto uitspreken. Een speciale vetohouders-rol voor

Inheemse volkeren en eerbiedwaardige oudsten wordt ook overwogen. Dit orgaan zou alleen kwesties moeten behandelen die de planeet als geheel aangaan. Bestaande nationale staten zouden min of meer doorgaan zoals nu.

De uit zeven leden bestaande wereldraad zou ook de leiding hebben over een organisatie voor wereld-toekomstplanning (met zeven regionale kantoren) die de wereld-verbeterende projecten zouden oppakken die voor individuele nationale landen te groot zouden zijn om uit te voeren. Dat zouden dingen moeten zijn als: een eind maken aan armoede, het stoppen van milieuvernietiging, het schoonmaken van de oceanen, het verhogen van de totale wereld-biomassa en het koloniseren van het universum.

Voor zover het de Verenigde Staten betreft: een nieuwe entiteit met een basis buiten Washington DC (misschien Idaho, het geografische centrum van Noord-Amerika) zou de taak van toezichthouder op zich moeten nemen om de levensvatbare delen van het huidige VS regime (politie, verkeersleiding, het leger, ziekenhuizen, enz.) gaande te houden. In dit scenario zouden de krijgsmachten van de VS en Canada, het omroepsysteem voor noodsituaties en bestaande medianetwerken gebruiken om de bevolking te informeren over het faillissement van de USA Corporation. Ze zouden uit moeten leggen dat zowel het faillissement als het feit dat burgerregeringen in Canada en de USA waren overgenomen door gangsters, de redenen waren voor die noodverklaring. Een interim regering zou geleid moeten worden door de krijgsmacht en geselecteerd personeel uit de bestaande organen in overheid en bedrijfsleven om de leiding te hebben over het opnieuw vestigen van een levensvatbare democratie, vrije pers en meritocratie. Alles zou gedaan moeten worden op een volledig transparante manier met constante feedback van het volk.

Het interim regime zou niet aansprakelijk zijn voor de schulden van de failliete corporation. Op een later tijdstip zouden besprekingen over een vereniging met Latijns Amerika ook gehouden kunnen worden.

Wat Europa betreft: de 47 tellende leden van de Raad van Europa zouden gebruikt worden als de basis voor een nieuw soort regionale unie die onderhandeld moet worden door de betrokken landen. Rusland en de NAVO zouden de militaire zekerheid moeten leveren.

De andere regio’s die hierboven zijn genoemd zouden zelf kunnen beslissen hoe ze verder gaan.

Dit voorstel is geaccepteerd als basis voor gedetailleerde onderhandelingen die de komende maanden uitgewerkt zullen worden door wereldleiders, volgens MI6, P3 Vrijmetselarij en Aziatische geheime genootschappen.

Gedurende die tijd zal de wereld geconfronteerd worden met grote gevaren en chaos omdat de KM met al zijn macht zal vechten om te overleven. De signalen van chaos vermenigvuldigen zich exponentieel in de meeste Westerse landen aangezien de KM probeert aan de macht te blijven door hun niets meer dan totalitaire merk van het beest, het Certificate of Vaccination ID (COVID) (vaccinatiebewijs of paspoort) af te dwingen.

Onnodig te zeggen dat lekken door KM klokkenluiders, arbeidersstakingen, massa arrestaties enz. het zeker maken dat dit plan voor permanente, universele slavernij van de mensheid tot mislukking is gedoemd. Het nieuwsbericht in de link hieronder is daar een voorbeeld van:

Dozen met COVID-19 vaccins van AstraZenica tonen een fabricagedatum van 15 juli 2018… Maar “COVID-19” werd niet eerder ontdekt dan 2019 en kreeg pas een naam op 11 februari 2020.

Foto’s van fabricagedatum op verpakkingen

De volgende foto’s tonen wat meer van de informatie die naar buiten komt. 

https://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2021/10/IMG_8064.jpeg

Foto’s van een aantal beroemdheden

https://halturnerradioshow.com/index.php/en/news-page/world/how-did-astra-zeneca-manufacture-covid-19-vaccine-in-july-of-2018-before-the-disease-was-even-discovered-or-named

Dit alles betekent dat er een “totale ommekeer in het militair-industriële complex” heeft plaatsgevonden, aldus MI6-bronnen. “Alle politiecorpsen van de wereld en alle inlichtingendiensten van de wereld zijn het zat. We hebben er genoeg van. We naderen het punt waarop we zeggen ‘blaas die hele troep van hen maar op’. Het overgrootste deel van de beroemdhedenwereld bestaat uit verkrachters. We hebben van allemaal bewijs en dat weten ze. De meesten zijn dood; wat we zien zijn dubbelgangers. Als we onze informatie vrijgeven, zullen ze allemaal verdwenen zijn. We zullen heel hard blijven vechten.”

Video Player (ik zet hem hier als een screenshot omdat ik niet weet hoe ik de code 

moet krijgen zodat jullie hem kunnen zien en posten)

Dit gevecht wordt ook deze keer weer persoonlijk voor uw correspondent. Munakata Hisao, een 73-jarige arts die lezingen maakt voor dezelfde mensen die lezingen voor mij regelen, stierf onder mysterieuze omstandigheden. In zijn lezingen legde hij in detail uit waarom de vaccins gevaarlijk zijn en de pandemie verdacht is. Eind augustus werd hij ziek na een openbaar optreden. Hem werd gezegd een PCR test te laten doen maar dat weigerde hij. Later werd hij bewusteloos in zijn huis gevonden en naar een ziekenhuis gebracht. Daar weigerde hij nog steeds een PCR-test te nemen en gebruikte een Chinees kruid dat hij Ara noemde. Hij werd toen beter. Net toen hij op het punt stond het ziekenhuis te verlaten verslechterde zijn conditie opeens en stierf hij op 29 september. Ook zes andere mensen die zijn augustus-lezing hadden bijgewoond werden ziek en stierven. Ook al had de arts geweigerd een PCR-test te laten doen, zijn doodsoorzaak werd geregistreerd als COVID 19.

Een andere collega van mij die samen met Dr. Munakata lezingen gaf zegt dat hij op dezelfde tijd ernstige diarree had. Hij stelt dat hij zichzelf genas door te vasten. Dit is precies wat ik deed toen ik diarree had na het eten van een omelet op mijn Air Canada vlucht toen ik eind augustus terugkeerde uit Canada. Later belde iemand bij mij aan die beweerde te controleren op COVID symptomen en leek verbaasd mij levend aan te treffen.

Op 14 oktober werd ik gewaarschuwd dat gangsters in een Rolls Royce met het Shinagawa nummerbord 311xTsu 11 (品川311xつ11) stonden te wachten in een hinderlaag tot ik naar buiten zou komen voor een openbare lezing die ik zou houden.

Op 10 maart 2011 stond de dochter van Masaru Takumi

https://en.wikipedia.org/wiki/Masaru_Takumi de financieel opzichter van Japans grootste misdadigersbende, de Yamaguchi Gumi (die in 1997 werd vermoord) er op met een zekere urgentie dat ik haar zou ontmoeten. Toen ik haar ontmoette vertelde ze me dat ze was geïnstrueerd de wekker op mijn telefoon in te stellen zodat die af zou gaan op 11 maart (3) om 11 uur ‘s morgens, de dag van de tsunami. Er werd ook een doek om mijn middel gewikkeld “die kruidenmedicijnen bevatte” en er werd gezegd die 24 uur om te houden. Ik was er behoorlijk zeker van dat die doek gif zou bevatten en verwijderde hem zodra ik thuis kwam. Dus wat denk je, is het toeval dat een auto met het nummer 311x tsu 11 mij opwachtte?

Toen ik dit incident voorlegde aan verschillende gangsters en conservatieven die dicht bij de Keizer staan, zeiden zij dat deze mensen onderaannemers waren voor de Rockefellers en de Rothschilds. “Ze zijn boos omdat [voormalig Minister van Financiën Heizo] Takenaka zijn bevoegdheid heeft verloren om de Japanse pensioenfondsen voor hen te plunderen.

Tot slot deze week: We krijgen veel rapporten over de geheime ruimtemacht die ondergrondse bases over de hele planeet vernietigt ter voorbereiding op “planetaire bevrijding”. Als principekwestie blijf ik in de hier-en-nu zichtbare wereld. Op dat niveau kunnen we zeker zien dat er heel veel aardbevingen zijn op aarde die plaatsvinden met het epicentrum op dezelfde diepte van 10 kilometer en steeds in rechte lijnen lopen.

Landkaarten met door lijnen met elkaar verbonden plaatsen waar aardbevingen zijn geweest.

Misschien is het echt waar dat ondergrondse tunnelnetwerken worden vernietigd. We zullen het zien. Intussen zal de strijd om de aarde doorgaan totdat de mensheid eindelijk is bevrijd van eeuwenlange slavernij.

. . .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *