Benjamin Fulford: “De Strijdkrachten en Inlichtingendiensten van de Wereld Beogen Afzetting van Westerse Regeringen.”

31 mei 2021   “Er is een beslissing genomen in de hoogste rangen van de macht dat…