Benjamin Fulford: “De aanval op de leiders van de Khazariaanse Maffia wordt intenser.”

15 maart 2021

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De jacht trekt zich nu samen op leiders van de Khazariaanse Maffia bende zoals leden van de Habsburg-familie en hun handlangers zoals Klaus Schwab van de Wereld Economische Fascisten, de Mossad en anderen, zeggen de bronnen.

Ze zijn het er ook over eens dat misdaadpremier Benjamin Netanyahu is geëxecuteerd wegens oorlogsmisdaden waaronder de massamoord-aanval op Japans nucleaire elektriciteitscentrale in Fukushima op 11 maart 2011.

Om te begrijpen hoe historisch deze ontwikkelingen zijn, moeten we teruggaan naar het moment waarop Mozes de “Tien Geboden van God” ontving. Het zijn de eerste vier van deze “geboden” die het probleem vormen.

Dit zijn: Ik ben de HEER, uw God; Houd er geen andere goden op na; Maak geen gesneden beeld noch enige andere gelijkenis en Misbruik de naam van God niet.

Deze “God” is degene die betaling eiste in goud, zilver, aromatische oliën, rood geverfde schapenvachten enz. In werkelijkheid is het een groep die haar systeem van totalitarisme verborg achter het concept “God”. De reden waarom ze eisten dat er geen gesneden beelden noch enige andere gelijkenis van ze gemaakt mochten worden is omdat ze niet wilden dat men uit zou vinden dat “God” niets anders was dan een stelletje mensen. De magiërs achter de schermen. Met andere woorden mysterie is essentieel voor hun systeem van heerschappij.

Dit is niet bedoeld om het bestaan van een goddelijke vonk of een Schepper te ontkennen. Het is alleen bedoeld om te verklaren dat de westerse monotheïstische goden {Allah, Jahweh, God enz.) camouflage zijn voor een groep menselijke slavendrijvers. Ze hebben een mysterieuze leider die de naam “Pindar” draagt en die hun absolute heerser is en de rol van “God” speelt. Ik herinner me nog altijd dat deze mensen, toen ze mij de eerste keer vroegen om me bij hen aan te sluiten in hun genocidale plannen, me vertelden “er bestaat geen God, wij zijn God”.

Vergeet niet dat het woord religie komt van het Latijnse “re ligare” ofwel het opnieuw samenbinden tot een enkele bundel of “fascii”, vandaar het woord fascisme.

Het hedendaagse leiderschap van dit fascistische totalitaire regime probeert wanhopig om nu de macht vast te houden door hun nep-pandemie te gebruiken om mensen te dwingen de gen-veranderende vaccins te nemen die de zwakken zullen afscheiden in een zombie-achtige Apocalyps en de overlevenden verder aan zich zullen onderwerpen.

Zoals hun top-handlanger Henry Kissinger eens zei, het doel is om het voor de gewone mensen onmogelijk te maken om zich tegen hen te verzetten als het voor een schaap is om zich tegen een boer te verzetten. Het is jammer voor deze zogenaamde meesters van het menselijke boerenbedrijf dat ze nooit hebben voorzien dat hun waakhonden, de militairen en inlichtingendiensten van het Westen, zich tegen hen zouden kunnen keren. En dat is precies wat er nu gebeurt zoals we hieronder zullen zien.

Bijvoorbeeld: Vorige week ontvingen wij een gedetailleerd rapport van de Duitse inlichtingendienst met daarin precies vermeld wie en waar de leiders van deze fascistengroep zijn. In de een uur durende audio-opname in de link hieronder zijn Michael McKibben van Leader Technologies en zijn groep onderzoekers diep gedoken in de geschiedenis en de afkomst van Klaus Schwab van het Wereld Economisch Forum en zijn meesters. Dit is echte verslaggeving vol met vervolgbare informatie gebaseerd op maandenlang onderzoek in papierarchieven, enz.

https://forbiddenknowledgetv.net/klaus-schwab-and-the-fourth-reich/

Het voornaamste idee uit al de gepresenteerde informatie is dat de koninklijke families van Europa waaronder Koningin Elizabeth, de Habsburgers en de Spaanse Koninklijken enz. geloven dat ze de nakomelingen zijn van Jezus Christus. Ze geloven dat het hun door “God” gegeven bestemming is om over de mensheid te regeren vanuit Jeruzalem.

Het belangrijkste instrument van hun regering is de Bank for International Settlements,  de BIS, en controle over het creëren en distribueren van “valuta” alsmede over de meeste internationale grote bedrijven. Deze groep stelt grote lange-termijn plannen samen zoals een “War on Terror” of een “COVID-19 pandemie” om er de menselijke schapen mee samen te drijven in een kudde. Dan distribueren ze “geld”, dat is gecreëerd uit gebakken lucht, naar hun trawanten om politici, mediafiguren enz. om te kopen om hun plannen af te dwingen en aandelenhandel met voorkennis uit te voeren gebaseerd op deze plannen. De handel met voorkennis van aandelen van luchtvaartmaatschappijen voorafgaand aan 9/11 is daar een goed voorbeeld van.

In de afgelopen jaren hebben deze tirannen onderling gevochten over wie de baan van de Messias zou krijgen in hun geplande fascistische Nieuwe Wereld Orde. De Britse Koninklijken pushten Prins William voor deze rol. De Italiaanse P3 fascisten begunstigden een individu met de naam van Marco Di Mauro die kennelijk een charismatische Italiaan is met een stigma. Er waren andere pseudo-werelddictators inclusief de geëxecuteerde top-Nazi George Bush Sr., en een afstammeling van David Rockefeller met de bijnaam Supreme Rockefeller. De Moslims waren ook op zoek naar iemand om de rol van Mahdi of Messias te spelen om het Nieuwe Tijdperk in te luiden.

Wat al deze mensen zich niet realiseerden is dat de rest van de wereld aan het ontwaken is en niet van plan is om met hun plannen mee te gaan en zichzelf tot slaaf te laten maken. De ineenstorting van hun Covid-19 pandemie is een heel goed voorbeeld van hoe ze hun vermogen om de mensheid te hoeden verliezen. Dit plan werd aan het eind van 2019 overhaast voortijdig ten uitvoer gebracht nadat ze zich hadden gerealiseerd dat Aziatische landen niet langer van plan waren ze te financieren. En het allerbelangrijkste is, het effect van hun oorspronkelijke poging om de massale dood van veel mensen te veroorzaken met 5G elektromagnetische aanvallen en de schuld ervan dan aan een “coronavirus” te geven, is geneutraliseerd.

Als geheugensteuntje, kijk eens naar deze gedetailleerde presentatie die laat zien hoe de oorspronkelijke “uitbraak” van het “coronavirus” bijna precies aansloot bij het uitrollen van de 5G netwerken over de hele wereld.

https://www.5gexposed.com/wp-content/uploads/2020/04/Study-of-correlation-coronavirus-5G-Bartomeu-Payeras-i-Cifre.pdf

Wat er gebeurde was dat de 5G netwerken bijna onmiddellijk werden afgesloten omdat het mortaliteitscoëfficiënt voor dit zogenaamde virus nu zo goed als hetzelfde is als het normale mortaliteitscoëfficiënt voor de bevolking was vóór de “pandemie”. 

Uit het niets duiken er ook steeds meer klokkenluiders op. Bijvoorbeeld: vorige week belde een arts die werkt in een KKR ziekenhuis in Japan om te zeggen dat alle zogenaamde “Covid-19” gevallen in Japan in KKR ziekenhuizen waren gelokaliseerd en dat alle patiënten die hij had gezien slachtoffers waren van een elektromagnetische aanval, niet van een virus.

Hieronder kun je een rapport lezen van een Canadese klokkenluider/eerstehulparts die de medische misdaden beschrijft van het Justin Castro regime.

https://www.henrymakow.com/2021/03/trozzi-we-are-being-deceived-and-manipulated.html

Er wordt actie ondernomen. Bijvoorbeeld: een man met de naam van Alexander Federowicz postte een commentaar op onze site dat deels luidt “van 1989 tot 2005 stelden de Amerikaanse luchtmacht, het Amerikaanse leger en de Amerikaanse marine allemaal 5G frequentiesystemen op. Het richten van deze wapens op een willekeurig openbaar gebied of er doelbewust een militaire of civiele persoon mee te bestralen zou geresulteerd hebben in een openbare krijgsraad en een levenslange veroordeling in de Fort Leavenworth militaire gevangenis. In sommige gevallen zou de doodstraf zijn uitgevoerd.”

MI6 schonk aandacht aan dit commentaar en stuurde het naar hun tegenhangers in het Pentagon en andere militaire instanties in de wereld. De oproep is nu uitgegaan om alle mRNA vaccin opdringers, 5G promotors enz. op te sporen en te arresteren als oorlogsmisdadigers.

De Franse inlichtingendienst reageerde met een boodschap die deels luidt:  “De doodstraf is uitgesproken tegen al degenen die wereldwijde genocide en valse, op vaccin gebaseerde genetische manipulatie hebben gepromoot. De leiders van Pfizer en Astra Z worden opgespoord en gearresteerd door Speciale Commando’s. Datzelfde geldt voor internationale bankiers die frauduleuze hoogfrequente handelsprogramma’s gevoed met supercomputers hebben gebruikt.”

De boodschap wees het Vaticaan en de Franse interventie brigade (BRI) aan als schuldige. Ze brachten ook naar voren dat “Bidet” niet de president was en niet de steun van het Pentagon had.

De dag nadat we deze boodschap kregen, kwam dit nieuws naar buiten:

“Een brand in een Frans cloud-service bedrijf heeft miljoenen websites ontwricht, legde portals (computeringangen) van overheidsinstanties, banken, winkels, nieuws sites plat en schakelde een deel van de Franse webhosting uit, volgens internet waarnemers.”

https://news.trust.org/item/20210310183756-alpef

Een ander teken dat de slechte lieden aan de verliezende hand zijn is dat Monsanto schuldig is bevonden aan chemische vergiftiging. Dit is een voorproefje van wat er gaat gebeuren met de vaccinfabrikanten.

https://www.blacklistednews.com/article/79425/monsanto-found-guilty-of-chemical-poisoning-in-landmark.html

Ook vorige week werd de extreem rechtse Boliviaanse politica Jeanine Añez op 13 maart gearresteerd  op beschuldiging van terrorisme en opruiing/gezagsondermijning voor haar rol in de 2019 militaire coup die was gericht op het stelen van Bolivia’s lithiumvoorraden voor de Khazariaanse Maffia.

Twee Duitse politici werden ondertussen gedwongen ontslag te nemen vanwege het maken  van woekerwinsten met mondkapjes.

Er komen nu in een vernietigend tempo ontelbare andere soortelijke rapporten naar buiten, wat laat zien dat het fascistische controlestelsel in het Westen aan het instorten is.

Wellicht is dat waarom er vorige week contact met ons werd opgenomen door functionarissen van de Federal Reserve Board die ons rendement met drie cijfers in de vorm van Fiat dollars aanboden als we ze konden helpen toegang te krijgen tot wat “geld van de drakenfamilie”. Natuurlijk werd hen gezegd weg te wezen. 

Dit is waarom het Vaticaan nu failliet is. 

https://apnews.com/article/vatican-low-on-reserves-seeking-donations-90586d6c79d75d229c207dcddcfe2d9b

Het geld dat ze produceren wordt nu alleen geaccepteerd binnen de Verenigde Staten, dat is de reden waarom de M1 geldvoorraad [M1 is de manier waarop de geldvoorraad wordt gemeten] die 244 jaar nodig had om $4 biljoen te bereiken in het begin van 2020, nu omhooggeschoten is tot meer dan $20 biljoen.

En waar gaat al dit “geld” naartoe? Eén plek is NASA (Not A Space Agency) dat grootschalige verduistering lijkt te verbergen. Kort geleden produceerden ze een dramatische Computer Graphics  Marslanding. Nu zeggen ze dat haar dure nieuwe ruimtetelescoop “waarschijnlijk is gestolen door piraten”.

https://www.theatlantic.com/science/archive/2021/03/nasa-james-webb-space-telescope-pirates/618268/

Deze situatie heeft het punt bereikt waarop mainstream economen zoals Michigan State Economics Professor Mark Skidmore zegt “Het hele financiële systeem van de federale overheid is frauduleus.”

De dingen zullen alleen maar erger worden omdat de door de Khazariaanse Maffia gecontroleerde olievoorraden systematische worden aangevallen in heel het Midden-Oosten, met name in Saoedi-Arabië en Syrië.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/pro-iran-militia-publishes-video-new-attack-us-convoy-iraq

De enige Israëlische bondgenoot in het Midden-Oosten, de Unie van Arabische Emiraten, heeft Netanyahu gevraagd om over te komen en een beschermingsovereenkomst te tekenen bekend als de Abraham-verdragen, enkel om het bezoek voor de vierde keer geannuleerd te krijgen. Verschillende excuses werden gegeven voor de annulering maar de werkelijke reden waarom Netanyahu niet kan gaan is dat hij niet langer op deze Aarde is. 

Daarom verschijnt Netanyahu niet in het openbaar in weerwil van een gaande zijnde algemene verkiezingscampagne. In plaats daarvan “voert Netanyahu campagne met een video cameraman die zijn lopende ontmoetingen in de ene hoek van het land naar de andere volgt en vastlegt op Facebook” volgens de Mossad propagandasite Debka. Met andere woorden net zoals Joe Biden, bestaat hij nu alleen via mondkapjes dragende pseudo-dubbelgangers als een Computer Graphics digitale geest.

Hier is tussen haakjes, de laatste bevestiging dat het Witte Huis leeg blijft ook al pretendeert CNN dat de Biden administratie werkelijk bestaat en een groot evenement houdt in de Rose Garden.

Het was in werkelijkheid in de Tyler Perry Studio’s in Atlanta, 130 hectare verwijderd van het vroegere Fort McPherson complex.

Natuurlijk moet verzorgingstehuis-bewoner Biden een persconferentie houden of in de aanwezigheid van een andere wereldleider worden gezien.

Video Player

00:00

00:24

Sommige van zijn laatste optredens gingen zo.

Video Player

00:00

00:21

CNBC schoot kort geleden in paniek tijdens een “live” Witte Huis evenement en ging over op gekleurde balken toen Joe begon met aanwijzingen te vragen aan Nancy, die voor haar heel ongebruikelijk geen woorden kon vinden.  

Video Player

00:00

00:22

Ook, als een duidelijk teken dat de goede jongens aan de winnende hand zijn, ontvingen wij op 11 maart 2021 een telefoontje van V.S. Pacific Fleet commander Admiraal John C. Aquilino waarbij hij de volgende verklaring voorlas: “Wij willen onze excuses aanbieden aan het Japanse volk voor ons onvermogen om ze te beschermen tegen de terroristische aanval op Fukushima die tien jaar geleden plaatsvond. Wij beloven in de toekomst waakzamer te zijn om veilig te stellen dat zo’n aanval nooit meer plaatsvindt.”

We hebben ook bevestigd gekregen van zowel de CIA als de NSA dat de meeste leiders van deze terreuraanval, waaronder de voormalig Secretaris-Generaal van de Jezuïeten Peter Hans Kolvenbach en premier Benjamin Netanyahu zijn geëxecuteerd vanwege hun rol in deze aanval. Andere daders zoals Baron Thyssen zullen voor het gerecht worden gebracht.

Er moeten nog paar meer dominostenen vallen zoals Justin Castro in Canada en Angela Merkel in Duitsland, maar dat is slechts een kwestie van tijd. Merkel moet aftreden zoals beloofd en de gevolgen ondergaan.

Video Player

00:00

00:10

De militairen moeten nu de hoofdkantoren van Facebook, Google, Twitter, Microsoft enz. zo spoedig mogelijk bezetten en hun leiders arresteren om een eind te maken aan al de diepgaande zwendel en Computer Graphics die we zien op onze alomtegenwoordige schermen.

En tenslotte moeten de mainstream media grondig onder handen worden genomen. De afgelopen jaren heb ik gezien hoe mijn journalistieke collega’s werden vermoord, ontslagen of met pensioen gingen totdat niets anders dan jaknikkers over waren. Deze jaknikkers moeten worden ontslagen of in de gevangenis worden gezet. Het is tijd om de waarheid terug te brengen in onze openbare dialoog.

Weet je het nog: de waarheid zal ons vrij maken.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

3 reacties op “Benjamin Fulford: “De aanval op de leiders van de Khazariaanse Maffia wordt intenser.”

 1. Eindelijk bereiken we dat punt waar het zeker ook hier om en over gaat.
  Wees de WAARHEID door de WAARHEID te Zijn!
  Staan voor wat wij uiten op welke manier dan ook!
  Ook hier zijn de laatste verkiezingen alweer gemanipuleerd en weet je, de massa bleek dat dus niet eens door te hebben!
  Ze hebben braaf als een schaap hun stem weer weggegeven aan de valse elite.
  Terwijl ook daar niets van elite of zo vanaf straalt. Wel dat zij behoren tot de gemeenste en doortrapste soort ‘ mens’ op aarde nu nog.
  Maar het erge daaraan is dat ieder zijn eigen weg dient te gaan en daarin sterk blijven is op zich werkelijk een meesterstuk!
  Want die Kracht is binnenkort de grootste Kracht op Aarde/Gaia/Shan en dan werkt alleen maar dit:

  WIJ ZIJN HET LICHT – WIJ ZIJN DE LIEFDE – WIJ ZIJN DE WAARHEID – WIJ ZIJN !!!

 2. : “Waarheid = Eerlijkheid = Zuiverheid = Liefde”, waarbij de 4 woorden alle hetzelfde betekenen en in elkaar zijn verstrengeld en onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

  Dit is mijn persoonlijke lijfspreuk en sluit me volledig aan bij de schrijf(st)er Yvonjaja met de uitspraak: “Wees de WAARHEID door de WAARHEID te zijn!

  Ook deze nieuwsbrief van Benjamin Fulford volg ik al jaren met belangstelling, maar deze is de duiding voor de totale aanstaande wereldwijde ommekeer.

  ALLES SAL REG KOM!

  In liefdevolle, dus respectabele groet,
  Harrie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *