Benjamin Fulford: “De Gnostische Illuminatie maakt Bloedlijn Elite tot Doel; Het 2021 Offensief Begint.”

8 maart 2021

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De Gnostische Illuminatie heeft aangekondigd dat Speciale Militaire Eenheden de volgende oorlogscriminelen zullen opsporen en arresteren of, indien nodig, executeren: Koningin Elizabeth II, Paus Franciscus, Aga Khan IV, de Dalai Lama, Ayatollah Khameini van Iran, David Rockefeller Jr., de Zwitserse en Franse takken van de Rothschild familie, Gianmario Ferramonti van de P3 Vrijmetselarij, Victor Emanuel, de Agnelli broers, Benjamin Netanyahu, Baron Jarod Kenneth Wilhelm Thyssen DeCoste en vele anderen.

Deze mensen zijn op de doellijst gezet omdat ze in het openbaar steun hebben gegeven aan massale injectie van experimentele gentherapie “vaccins” die DNA functie veranderen, gebaseerd op een bewijsbaar frauduleuze pandemie. Dit is een poging tot genocide en verdient de doodstraf onder het huidige internationale recht/volkenrecht; daar zijn bronnen van MI6, het Pentagon, de CIA, Aziatische geheime genootschappen en de Gnostische Illuminatie het over eens.

Deze mensen zijn ook de hoogst in rang identificeerbare leden van het politbureau van de Khazariaanse Maffia; ook daar zijn de bronnen het over eens. Door ze te arresteren en te ondervragen kan een duidelijk pad naar planetaire bevrijding mogelijk worden gemaakt.  

Dit is de groep die de controle heeft over een zeer oud systeem van totalitarisme, bekend als Babylonische schuldenslavernij en wordt gesymboliseerd door een oog op de top van een piramide.

Dit systeem van slavernij vindt zijn oorsprong in de groep die de Tafels met de Tien Geboden overhandigde aan Mozes. Als je de ongecensureerde versie van de Bijbel leest, zal je ontdekken dat de zogenaamde “God” die deze geboden overhandigde, dreigde mensen te doden met pijlen, een aantal Joodse leiders te vermoorden en schatting eiste in de vorm van goud, zilver, rood geverfde schapenvellen, aromatische oliën, enz. Dit is geen “God” maar eerder een hoog ontwikkelde groep menselijke slavendrijvers, bij de gewone mensen bekend als “Satan”.

Deze schrijver heeft een persoonlijke reden om het eens te zijn met de Illuminatie, de inlichtingendiensten van de wereld en duizenden advocaten dat deze voortdurende pandemiezwendel onderwerp moet zijn voor een Neurenbergachtig tribunaal voor oorlogsmisdaden. Vorige week kreeg ik de volgende brief: 

公益社団法人日本外国特派員協会 De Foreign Correspondents’ Club of Japan

100-0005 Japan, Tokyo-to, Chiyoda-ku, Marunouchi, 3-2-3, Marunouchi Nijubashi Building 5Fhttp://www.fccj.or.jp E-mail: front@fccj.or.jp Tel:+81-3-3211-3161 Fax:+81-3-3211-3168 

5 maart 2021  Betreft: Mondmaskers in de Club

Geachte heer Benjamin S. Fulford. Het FCCJ Bestuur wil u eraan herinneren dat het clubbeleid is dat zolang de pandemie voortduurt iedereen een mondmasker draagt wanneer hij/zij op het terrein is, behalve tijdens eten en drinken. Het wetenschappelijke bewijs toont aan dat dit een effectieve manier is om het risico van infectie met een virus te reduceren, dat anders de dood of ernstige langdurige ziekte tot gevolg kan hebben. Het bestuur werd geïnformeerd dat u soms geweigerd heeft om mee te werken aan deze voorwaarde. Hoewel we uw bijdrage aan de Club op prijs stellen, is het oneerlijk om er de oorzaak van te zijn dat andere leden of leden van de staf bang moeten zijn voor hun leven of gezondheid; wat uw persoonlijke overtuigingen ook mogen zijn over Covid-19 of mondmaskers. Draag terwijl u op het terrein bent alstublieft een masker dat uw neus en mond bedekt. Als u zich niet in staat voelt dat te doen, vragen wij u om de Club tijdens de pandemie niet te bezoeken. Dank u voor uw medewerking. Het FCCJ Bestuur.

Dit was mijn antwoord: 

Informeer het bestuur alstublieft dat ik me graag zal schikken als ze bereid zijn mij dat wetenschappelijke bewijs te leveren. Anders zal ik als journalist die streeft naar waarheid gebaseerd op feiten de wereld informeren dat ze handelen op basis van bijgeloof. Noch het CDC, [het Amerikaanse centrum voor ziektecontrole en preventie] noch de WHO [de Wereldgezondheidsorganisatie] hebben het bewijs geleverd dat het virus bestaat. Dus, in het belang van de journalistiek, daag ik ze uit voor een op feiten gebaseerde discussie over dit onderwerp. Als ze weigeren om met mij van gedachten te wisselen, zal ik me er niet in schikken.

Aangezien ze mij geen antwoord gaven, veronderstel ik dat de werkelijke reden om de mondmasker-kwestie te forceren, is dat ik op 2 maart jl. hun poging om de massa-moordaanval op Fukushima van 11 maart 2011 te verdoezelen, onmogelijk maakte. Ze hadden Kiyoshi Kurokawa die aan het hoofd staat van de parlementaire enquête naar Fukushima, laten komen om te proberen het incident te verdoezelen door de schuld te geven aan incompetentie van de Japanse overheid.

Ik vroeg aan Kurokawa waarom het diepzee-boorschip Chikyu in de weken voorafgaand aan de ramp precies op het epicentrum van de aardbeving in de oceaan aan het boren was. Ook bracht ik naar voren dat Japanse en Australische militaire inlichtingendiensten zeiden dat een nucleair wapen aan boord van het schip was geplaatst. Ook vroeg ik waarom het Israëlische bedrijf Magna BSP vlak voor de ramp de verantwoording was gegeven voor de veiligheid in de Fukushima fabriek. Dit dreef Kurokawa ertoe om uit zijn rol te vallen door te zeggen: “Het Japanse volk werd niet beschermd door militairen.” Met andere woorden, de strijdkrachten van de V.S. en Japan schoten die dag te kort in hun plicht.

Terug naar de “pandemie”: Het is een  basisbeginsel van logica dat je iets dat niet bestaat niet kunt bewijzen, maar dat je iets dat bestaat wel kunt bewijzen. Dus iemand kan zeggen “daar is een melkwegstelsel dat bestaat uit paarse spaghetti” en niemand kan bewijzen dat het niet zo is. Maar als de elite wil dat mensen zichzelf smoren met onhygiënische mondmaskers om tegen “een virus te vechten” moeten ze bewijzen dat het bestaat. En tot dusver is noch het CDC, noch de WHO, noch iemand anders in staat geweest om ook maar een enkel monster van het zogeheten Covid-19 of Sars Cov 2, of hoe ze het ook noemen, te overleggen. In tegendeel, er is een overweldigende hoeveelheid bewijs dat de agressieve vaccinverkopers gebruik maken van verzekeringsfraude en andere middelen om artsen te dwingen ziekten als griep, longontsteking, de gewone kou en TBC te kwalificeren als “Covid-19”.

Daarom is een militaire en legitieme campagne gestart tegen het politbureau van de Khazariaanse Maffia. Hier is wat MI6 over dit onderwerp te zeggen heeft:

“Het bewijs dat we hebben wijst terug naar de Wereldbank in 1975 als zijnde de aanzet gevende analyse van preplanning [van de ‘pandemie’]. Wat de strijdkrachten reden tot ongerustheid gaf was dat er SIONICS samen met nanodeeltjes in de vaccins zaten en toen brak de hel los en gingen we allemaal van het defensief over naar het offensief. SIONICS betekent Systems of Insurgency Negation and Counter Subversion (Systemen van opstandontkenning en tegenondermijning) – in principe je politieke tegenstanders afmaken of bevolkingsoproeren de kop indrukken. Genocide is niet ver verwijderd van waar dit allemaal over gaat en de waanzin van bevolkingsreductie van de Luciferaanse Sekte die de Verenigde Naties onder controle heeft.” 

Vorige week namen de Aziatische geheime genootschappen en de White Dragon Society en haar bondgenoten contact op met de Maltezer Ridders en de Westerse geheime genootschappen over het verbeteren van de manier waarop deze planeet, die we allemaal delen, wordt geleid. De leiders van de Westerse geheime genootschappen zeiden tot op het moment dat dit verslag online zou gaan, niets. We veronderstellen dat de Maltezer Ridders die onze boodschap overbrachten in botsing kwamen met het hierboven genoemde politbureau van het Westerse monotheïsme, ook bekend als de Babylonische tirannie en dat ze weigerden aan de onderhandelingstafel te komen. Daarom is de jacht op hun leiderschap serieus begonnen.

In een poging om de oorsprong van de problemen vast te stellen, vroeg MI6 ons om naar deze aantekeningen te kijken die op mijn site werden gepost en die een samenvatting waren van een gesprek tussen Kim Goguen en Charlie Ward. 

In het gesprek hebben ze het over wie de leiding heeft van het veelgelaagde controlesysteem van de planeet. Ze merken ook op dat de lang beloofde “financiële reset” nooit heeft plaatsgevonden. 

Ze dachten dat het de Chinese Drakenfamilie was maar toen realiseerden ze zich dat ze altijd wachten op antwoorden; wat betekent dat de Drakenfamilie antwoord geeft aan iemand anders. Ward zei dat er een controlesysteem van 8 lagen is.

De commentator die hun gesprek samenvatte merkt op dat ze de “Zwarte Zon in Europa/USA, het 4e Nazirijk, de Maçonisch/Demonische Tempeliers met hun basis in Zwitserland”, niet hadden genoemd.

Gebaseerd op tientallen jaren ervaring in het in levende lijve te maken hebben met zowel zichtbare leiders van de wereld als de leiders van verschillende geheime genootschappen die aan hun touwtjes trekken, zijn we het eens met de Gnostische Illuminatie: “Het probleem ligt bij de groep individuen die het Westerse monotheïsme onder controle hebben. Deze groep wordt geleid door een comité.”

Wat we kunnen ontdekken is dat een leidinggevende groep bestaat boven de in het openbaar zichtbare paus, koningin Elizabeth, de Iraanse ayatollah, de V.S. president, enz. Deze groep is in staat om hen zo ver te krijgen dat ze niet geteste vaccins voor een bewijsbaar niet-bestaande pandemie propageren. We kunnen ook zien dat Afrika en de meeste Aziatische landen buiten deze controlegroep blijven omdat ze niet meegaan met de pandemie-zwendel. 

Daarom zijn we het eens met de Gnostische Illuminatie, MI6, enz. dat om antwoorden te vinden we jacht moeten maken op het zichtbare leiderschap. De Koningin en de Paus die nu in het openbaar verschijnen zijn duidelijk bedriegers. MI6 heeft geen bevestiging kunnen krijgen dat Koningin Elizabeth II nog in leven is, dus degene die de vaccins aanbeveelt op TV is een vervalsing. Datzelfde geldt voor de Paus.

Voor zover het de geheime leiding van het Oosten betreft, is dit wat ik heb geleerd van tientallen jaren wisselwerking met hun zichtbare en onzichtbare leiding. In Azië gaan de wortels van de geheime genootschappen, zoals de driepotige kraai die de controle heeft over Shinto, het Noord-Koreaanse regime en andere groepen, terug naar Tibet. De leiders van deze groepen zeggen dat ze zich ongeveer 3000 jaar geleden afsplitsten van de groep die de controle uitoefent over Westers Monotheïsme. Beide groepen claimen dat ze zijn voortgekomen uit de Egyptische farao’s en praktiseren Zon-aanbidding.

Er wordt ook veel gesproken over Aziatische oudsten en de drakenfamilie. Deze staan los van de Tibetaanse groep. Ze stammen af van de verschillende Chinese keizerlijke geslachten. Bijvoorbeeld: de Li familienaam gaat terug naar de Tang dynastie. Tot belanghebbende mensen hier horen Li Keqiang, China’s nummer 2 en de Magnaat Richard Li.

De andere machtige groep is de Mei Hwa of Plum Blossom groep met zijn basis in Taiwan. Dit zijn de erfgenamen van de Ming. Zij hebben deze schrijver in het verleden  levensreddende bescherming geboden, dus zal ik hun namen geheim houden.

De erfgenamen van de Sung dynastie zijn ook heel belangrijk. Zij zijn in het verleden vertegenwoordigd door de Sun (Sung) Yat Sen, de oprichter van het moderne China en de Soong zusters. Het meest zichtbare lid van deze  familie is nu Son (Sung) Masayoshi van de Softbank groep. Son werd enkele jaren geleden de controle gegeven over de Musashi verkiezing-stelende machinerie in Japan door de Rockefeller familie. Hij moet ondervraagd worden.

Dit is wat Aziatische koninklijken en de CIA in Zuidoost Azië te rapporteren hadden over de Rockefellers en hun Chinese verbinding:

Gedurende 100 jaar investeerde de Rockefeller familie naar verluidt biljoenen dollars in China en breidde zo hun focus uit van medicijn-gerelateerde onderwerpen zoals biologie, chemie en natuurkunde naar een bredere variatie aan studies zoals archeologie, genetica, landbouw, economie enz. De investeringsgeschiedenis van de Rockefeller familie in China dateert terug tot 1863 toen David Rockefeller’s grootvader John Rockefeller Sr. petroleum/kerosine verkocht aan de Chinezen. In de loop van de 20e eeuw heeft de Rockefeller foundation honderden Chinese instituten en vele duizenden Chinese wetenschappers en praktijkmensen ondersteund.” 

Ook stond David Rockefeller erom bekend dat hij “zijn zaad uitzaaide” en tenminste 30 kinderen verwekte in China tussen 1973 en de 1980’s, volgens de CIA. Vergeet niet dat kleinzoon Mark Zuckerberg een Chinese vrouw heeft. De Rockefellers zorgden ervoor dat de Verenigde Staten afhankelijk werden van China. “Zou dit kunnen zijn waarom China het “lockstappen”-draaiboek volgt tijdens deze uitbraak van het ‘Coronavirus’”, vraagt de CIA zich af.

De informatie hierboven levert de antwoorden op de volgende vragen en observaties die ons door de Amerikaanse Geheime dienst werden toegestuurd:

“Washington DC Verkeer observerende camera’s… geen verkeer voor het Trump Hotel, 3 blokken verwijderd van het Witte Huis… Verkeerscamera’s…  gebouwen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën in DC staan leeg…  New York Beurs staat leeg… Geen Congres… Geen Supreme Court… Geen President… Geen Ministerie van Financiën… Geen New York Effectenbeurs… allemaal lege gebouwen… en wie reguleert dan de Amerikaanse Dollar???”

Het antwoord, volgens de Draken familie, is China.

Daarom is Joe Biden nu de eerste Amerikaanse President in 100 jaar die in de eerste 30 dagen van zijn ambt GEEN persconferentie geeft.

Als het leiderschap van het Westen iets wil doen aan deze overhandiging van de Amerikaanse controle aan China door de Rockefellers en hun soortgenoten dan moeten ze het politbureau van de Khazariaanse Maffia ten gronde richten en hun systeem vervangen met een hybride van meritocratie en democratie.

De Gnostische Illuminatie probeerde de Rockefellers ten val te brengen door in 2016 Donald Trump aan de macht te helpen in plaats van Hillary Rockefeller Clinton. Hoewel Trump zorgde door een gedeeltelijke zuivering, slaagde hij er niet in om het faillissement van de U.S. Corporation af te wenden. Daarom is de Rockefeller overhandiging van de V.S. aan China via de gestolen verkiezing van 2020 tot zo ver geslaagd.

Toegegeven, het Pentagon en de Gnostische Illuminatie slaagden er wel in om de controle over de Joe Biden CG [Computer Graphic] in handen te nemen en die tegen China te keren. Daarom probeerde China toen om Taiwan binnen te vallen maar slaagde daar niet in, zoals gerapporteerd in vorige nieuwsbrieven. Er bestaat nu een ongemakkelijke impasse.

Maar China heeft het voordeel om op de lange duur te winnen omdat ze een toekomst planningsfunctie hebben die het volk dient. Je kunt dit zien in hun zojuist aangekondigd 5-jaren plan. 

http://www.xinhuanet.com/english/download/nationaleconomic.pdf

In het Westen gaat lange termijn planning over onderwerping en gecentraliseerde controle onder leiding van de Satanische Khazariaanse Maffia. Het gevolg is geweest de overweldigende concentratie van rijkdom in de handen van de top 0,01% en de ineenstorting van het milieu en de samenleving die dat veroorzaakt. 

Totdat het Westen een toekomstplanningsfunctie opzet die beter is dan degene die China gebruikt, zal het steeds zwakker worden naarmate de tijd verstrijkt.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

2 reacties op “Benjamin Fulford: “De Gnostische Illuminatie maakt Bloedlijn Elite tot Doel; Het 2021 Offensief Begint.”

  1. Tja, of u bent dement of ik ben het! In eerdere afleveringen beweerde u dat de koningin v
    Engeland al vervangen was geworden en ook de paus en nog vele andere welke ik nu
    in uw nieuwe lijst tegenkom als gezocht en dood geschoten te moeten worden.
    Leeft u wel in deze wereld of misschien in een andere dimensie?

    1. er zit ook veel desinformatie tussen hoor…bij benjamin fulford ben ik er al een tijdje achter dat je bij zijn artikelen meer tussen de zinnen door moet lezen/kijken…daarom neem ik zijn artikelen niet gelijk als 100% waarheid aan maar zoek ik ook zelf uit of wat hij zegt klopt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *