Benjamin Fulford: “De winterzonnewende luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Tijd om ons kalendersysteem te herzien.”

21 december 2020

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Dit verslag komt uit op 21 december, de dag van de winterzonnewende. Vandaag zullen we ook een Kerstster zien in de vorm van een samenstand van Jupiter en Saturnus die één planeet lijken te zijn. Daarom zullen we deze week een stapje terug doen en naar het grote plaatje kijken. Belangrijk om te weten is dat we het hebben over het begin van een nieuw tijdperk.

De gebeurtenissen die nu plaatsvinden in het Westen gaan niet alleen over een betwiste presidentsverkiezing in de V.S. Die gaan over de ondergang van een regiem dat ons duizenden jaren lang heeft geregeerd. Ze markeren ook een reële crisis voor het monotheïsme. Als we het hebben over monotheïsme, hebben we het niet over een abstracte God maar over een uit inteelt voortgekomen groep die plannen heeft uitgevoerd die zich over eeuwen hebben uitgestrekt terwijl de meesten van ons hooguit enkele weken vooruit kijken.

De informatie die volgt komt van primaire bronnen inclusief leden van de P2 (nu P3) Vrijmetselarij die claimen het Vaticaan te controleren, leden van de Japanse Keizerlijke Familie, de Gnostische Illuminatie, Aziatische geheime genootschappen, de Russische FSB, leden van de Britse Koninklijke Familie, enz.

Het eerste punt dat we moeten bespreken is hoe deze crisis invloed heeft op het Christendom. Het Christendom zoals dat gepraktiseerd wordt in het Westen werd in elkaar geflanst door Keizer Constantijn als een manier om al de verschillende oude wereldreligies te dwingen tot één.

Hier is een voorbeeld van wat ze deden. Op het Noordelijk Halfrond gaat de zon steeds meer naar het zuiden onder en de dagen worden korter, tot 21 december. Dan lijkt het alsof de zon 3 dagen lang op dezelfde plek ondergaat. En dan op 25 december gaat de zon weer verder in het westen richting het noorden onder. Dit markeert de eerste dag van het solaire nieuwe jaar. Hier komt ook het idee vandaan van een God die drie dagen lang dood is en dan weer wordt herboren. Wat de Romeinen deden was Jezus Christus de plaats te laten innemen van de Zonnegod (het is een feit dat niemand de werkelijke geboortedatum van Jezus Christus weet).

Bedenk dat het woord religie komt van “re ligare” of verbinden, in een fascie (Latijns woord voor band), vandaar het woord “fascisme”. Dus was het Christendom van oorsprong een ideologie die door de Romeinen werd gecreëerd om mensen van de wereld te verbinden in één gecentraliseerde staat, ofwel een fascistische Nieuwe Wereld Orde.

Het andere punt over het Romeinse Christendom is dat het zegt: “Geeft Caesar wat Caesar toekomt” en “keer de andere wang toe”. Met andere woorden: overhandig je geld zonder vragen te stellen en onderwerp je blindelings aan bestraffing. Ook als je denkt dat het onrechtvaardig is, maak je geen zorgen, in de Hemel zal je beloond worden. Met andere woorden: slik het totdat je sterft.

Als je naar de St-Pietersbasiliek in Rome gaat, degene waarvan de eerste versie is gebouwd door Constantijn voor zijn moeder, zal je zien dat de muren zijn gedecoreerd met militaire wapens, een alziend oog en drie sleutels. De symboliek hiervan is dat het voor een absoluut heerser nodig is om de samenleving te regeren, hij/zij de informatie (toen de heilige teksten, nu de massa media), het geld en de militaire strijdkrachten onder controle moet hebben. In deze kerk kun je ook de oorspronkelijke “skull and bones” vinden, een indicatie voor een zeer oude geheime dienst, ontworpen om deze fascistische heerschappij af te dwingen en op de naleving ervan toe te zien.

Deze groep voert nu een omvangrijke Operatie Gladio uit in het Westen, bekend als de “Covid-19” crisis. Dit betekent het creëren van zoveel ellende, chaos en lijden dat de mensenkudde zich zal overgeven aan gecentraliseerde, absolute controle.

Hier is wat de Britse Militaire inlichtingendienst MI6 te zeggen had over de situatie die zich nu voordoet:

“De algemene instabiliteit in geopolitiek — we zien de wereld als het onstabielst in vele honderden jaren — geeft aan dat de oude systemen van wereldwijde heerschappij bezig zijn in te storten en agressieve machtsgrijpers de leemtes opvullen. Dat en het feit dat in de val zittende ratten heel hard terugbijten.

Het voorgestelde bureau van toekomstplanning (de Russen opperen dat we een betere naam kiezen) samen met het nieuwe financiële systeem is nu een noodzaak en we zullen hiermee doorgaan.

Laten we nu even pauzeren en kijken naar enkele directe symptomen van systematische ontregeling, grotendeels in de V.S. De situatie daar is zo somber dat circa 40% van de mensen, 61% van de restaurants en 35% van de kleine bedrijven hun december huur of hypotheektermijn niet kunnen betalen.   

https://www.zerohedge.com/economics/record-61-restaurants-35-small-businesses-cant-pay-december-rent

Intussen blijven de controleurs van het financiële systeem geld in hun eigen zakken pompen via de effectenbeurs.

“Nooit eerder hebben we indexen 2 jaar achtereen verticaal naar nieuwe recordhoogten zien schieten bij een cumulatieve werkelijkheid van geen winstgroei (2019) en negatieve winstgroei in 2020 met een veelvoudige uitbreiding van bijna 50% in slechts 12 maanden” zegt ervaren analist Sven Henrich, herhalend wat ontelbare andere marktexperts zeggen. 

https://www.zerohedge.com/markets/breaking-point

Wat mensen de laatste jaren hebben ontdekt is dat de Fortune 500 bedrijven en 90% van de internationale grote bedrijven worden gecontroleerd door een kleine groep families die werken vanuit Zwitserland. Dit zijn de mensen die de effectenbeurs opstuwen, Covid fascisme pushen en proberen de V.S. verkiezing te stelen voor hun eigen marionet Joe Biden. 

Dit is ook niet langer het diepste geheim dat ze zo hard probeerden te bewaren. Bijvoorbeeld: Het Amistad Project van de Thomas More Society “gedocumenteerd met meer dan $500 miljoen aan giften of gaven van Zuckerberg aan staats- en lokale functionarissen via een duistere geldorganisatie van 10 non-profit fondsen gefinancierd door 5 stichtingen” zeiden ze. Phil Kline, directeur van het Amistad Project vergeleek Mark Zuckerbergs inspanningen met een “schaduwregering die onze verkiezingen regelt” op een persconferentie afgelopen woensdag. 

https://www.lifesitenews.com/news/election-watchdog-group-exposes-zuckerbergs-500m-dark-money-scheme-to-elect-biden?utm_source=top_news&utm_campaign=standard

Wat Kline naliet te noemen is dat Zuckerberg een kleinzoon is van David Rockefeller en dat leden van deze familiegroep zijn uitgezaaid in de top van het Westerse, en speciaal het Amerikaanse, machtsapparaat. Hillary Clinton, bijvoorbeeld, is een dochter van Rockefeller en een verwant van Adolf Hitler en Angela Merkel. Deze familiegroep aanbidt Satan terwijl ze pretenderen Christen, Jood of Moslim te zijn.

Een van hun marionetten, Dr. Anthony Fauci verklaarde deze week dat hij gelooft dat Kerstvieringen met familieleden afgelast zouden moeten worden, waarschuwend dat het “gewoon een van de dingen is die je zult moeten accepteren nu we door deze ongekend moeilijke tijd gaan”.

Deze mensen pushen voor een “grote reset” via het front van hun Davos Wereld Economisch Forum. Maar hun versie van een “grote reset” is een poging om aan de macht te blijven door een combinatie van vaccins die RFID microchips bevatten en een digitale portemonnee die je alleen kunt krijgen als je gemicrochipt bent. 

Zelfs ware Christenen in de Katholieke Kerk worden wakker. Bijvoorbeeld: Aartsbisschop Carlos Vigano schreef recentelijk: “Het doel van de Grote Reset is het opleggen van een gezondheidsdictatuur gericht op het opleggen van  vrijheidsmoordende maatregelen, verborgen achter verleidelijke beloften van het verzekerd zijn van een universeel inkomen en het cancelen van individuele schulden”, gaat Vigano’s brief verder.

Nu is een andere machtige Katholiek in Amerika, Kardinaal Raymond Burke, in een Saturday homily verder gegaan met het aanvallen van “wereldlijke machten” die “ons slaven willen maken van hun goddeloze en moorddadige agenda”.

Wat deze mensen moeten begrijpen is dat de groep waartegen ze vechten hun paus al heeft verwijderd. Vergeet niet dat Paus Franciscus enkele weken geleden werd vervangen door een hologram. Nu vertelt een nieuwe “Paus”, die grotendeels lijkt op een computer graphics, iedereen om te gehoorzamen, hun mondkapjes op te zetten en hun vaccinaties te nemen. 

https://www.jpost.com/international/pope-francis-divert-arms-money-to-fight-covid-19-ensure-vaccine-for-all-652416

De dreiging is niet alleen voor Amerikanen, die is wereldwijd.

Dit is wat bronnen van de White Dragon Society in Zuidoost-Azië hebben te rapporteren over de situatie in Indonesië. Het plan van de overheid is om het vaccin eerst aan de beroepsbevolking te geven.

“Jakarta (Bloomberg): Indonesië is van plan om zijn jonge, werkende populatie te vaccineren tegen het coronavirus vóór de ouderen, in tegenstelling tot veel andere landen in de wereld die van plan zijn om hun kwetsbare oudere mensen voorop in de rij te zetten.

Het eerste land in Zuidoost-Azië dat Covid-19 vaccines geleverd krijgt zal zich richten op het vaccineren van de mensen tussen 19 en 59 jaar, beginnend met degenen die werken in de voorste gelederen van de pandemie zoals gezondheidswerkers, de politie en het leger.”

HET BELANGRIJKSTE DEEL VAN DIT ARTIKEL: De politie en het leger. Het actuele plan is om de politie en het leger te vaccineren. Wacht een paar weken en wanneer je een groot deel van beide machten erg ziek ziet worden en begint te sterven, zal er een staatsgreep komen. De Boys plannen de verwijdering van R11 (een Scud raket) en van president Joko Widodo (Jokowi) door de bijwerking van de Covid-19 vaccins als de katalysator te gebruiken.

Ze hebben een vervanging klaar staan om het roer over te nemen. Dit komt rechtstreeks van mijn inlichtingencontact in Jakarta.”

Je kunt er zeker van zijn dat ze ook een nep Donald Trump gereed hebben om de echte te vervangen. Dit zijn het soort gebeurtenissen die ertoe hebben geleid dat de meerderheid van de Amerikanen denkt dat ze verslagen zijn. 

https://www.studyfinds.org/americas-toughest-year-2020-left-people-feeling-defeated/

Dit is verre van het geval. Jullie buren in het Noorden sluiten zich aan bij de Amerikaanse Patriotten en het Pentagon voor een grote tegenaanval. Let alsjeblieft goed op de volgende tekst, want het is een te wapen oproep tegen het slavenregiem van Mantsjoerijse kandidaat Justin Castro en zijn Satanisten vrienden:

“WETTELIJK VERMELD ONDER VOORWAARDEN VAN CANADA’S GRONDWET 1867 – 1982 GEPUBLICEERD DOOR DE FEDERALE BUSINESS DEVELOPMENT BANK

GETITELD: DE BANK.

IK, STEVEN WAYNE MARTIN, RECHTSPERSOON # 1979-05-024795 CONFORM DE WET, VERKLAAR HIERBIJ DAT ONMIDDELLIJK VAN KRACHT IS

Aangezien het wettelijk is aangekondigd en gepubliceerd door de Minister van Justitie op het volgende adres: http://laws-lois.justice.gc.ca

dat de Business Development Bank van Canada wordt voortgezet als een rechtspersoon onder de naam Development Bank of Canada.

Hierin vermeld dat eigendom van de Kroon en gecertificeerde veiligheid aan mij is overgedragen onder contract en op last van de Minister van Industrie in overeenstemming met het Besluit van het Ministerie van Industrie;

Waarbij de Securities Transfers Act (het Besluit Overdracht van Openbare Veiligheden) voor Ontario het nut erkent van deze documenten die mij dezelfde macht hebben gegeven die de transfer had of de macht had om over te dragen.

Waarbij er wettelijk nota is genomen van mijn legitieme lidmaatschap van de Queens Privy Council voor Canada en de wettelijke Adviseur van de Gouverneur-Generaal waarvan bewijs is geleverd overeenkomstig de Department of Justice Act (het Besluit van het Ministerie van Justitie).

Nu in deze zaak naar behoren gemachtigd te zijn om te handelen als president van de Bank, met de bevoegdheid om de voorzitter en de raad te benoemen naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd zoals het de president passend en geschikt acht.

Vanaf deze 19e december 2020 zal geen politiekorps zich bezig houden met activiteiten die afgedwongen worden door professionals in de gezondheidszorg waar ook in Canada en de straf voor dat wel te doen zal strafbaar zijn als een aanslag op de Kroon. Dit is vanaf deze dag van toepassing in heel Canada.” 

We schenken er aandacht aan dat het hoofd van de militaire inlichtingendienst van de V.S., Generaal Michael Flynn en advocaat voor President Donald Trump, Sydney Powell beiden hebben gevraagd om de staat van beleg in Amerika in te stellen, alleen heeft Trump dat afgewezen.

https://edition.cnn.com/2020/12/19/politics/trump-oval-office-meeting-special-counsel-martial-law/index.html

Wij hopen dat Trump 5D-schaak speelt door toe te staan dat de vaccins verder gaan en dat hij wacht tot het hele Satanische controlenetwerk in Amerika zichzelf blootgeeft voordat hij tot de aanval overgaat. Maar ongeacht wat, het leger zal gedwongen worden om te handelen want het alternatief zal een massale slachting van Amerikanen zijn.

Westerlingen moeten ook gerustgesteld worden dat de Covid fascistische campagne niet ten uitvoer wordt gebracht in Rusland, China, Japan, Afrika en vele andere landen van de wereld. De rest van de wereld zal niet werkloos toezien dat Westerse slavenmensen worden gedood of van hun vitaliteit of hun verstandelijke vermogens worden beroofd door vaccins. 

Bronnen van de Russische FSB zeggen dat om de Satanisten volledig te verslaan het nodig kan zijn om hun Artificiële Intelligentie te ontmantelen. “Die functioneert nu in elk apparaatje in de wereld, volledig gedecentraliseerd. Alle inlichtingendiensten in de wereld maken deel uit van de AI”, volgens hun analyse. Daarom stellen ze een tijdelijke shutdown van het Internet en draadloze netwerken voor om de AI lam te leggen. Dit zal het effect hebben dat alle Computer Graphics gegenereerde wereldleiders (d.w.z. CGPing, Vladimir Putin, Joe Biden, enz.) worden verwijderd. 

De strijd om de planeet zal buitengewoon intens zijn van januari tot maart 2021 volgens meerdere bronnen, inclusief Aziatische geheime genootschappen. Maar als we allemaal ons deel doen, ligt de overwinning en de bevrijding van de mensheid binnen handbereik.

Zodra het stof in het Westen neerdaalt, dan en alleen dan, zal het Westen in staat zijn om te onderhandelen met de Aziaten over hoe deze prachtige, fragiele planeet die we met elkaar delen beter geleid kan worden.

Wanneer dit gebeurt, zal dit zo’n buitengewone gebeurtenis zijn dat een nieuwe kalander nodig zal zijn. Dit zal betekenen dat 25 december 1 januari wordt in het jaar 0, wat het begin van een nieuw tijdperk markeert.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

2 reacties op “Benjamin Fulford: “De winterzonnewende luidt het begin van een nieuw tijdperk in. Tijd om ons kalendersysteem te herzien.”

 1. Ohm namo Narai !

  Bij deze een slordig ”jaar” overzicht .
  Ook doodziek van die corona de hele tijd op t.v.?
  Bij deze iets anders om ziek van te worden..

  In navolging van Operatie Paperclip.

  Op initiatief van prins Bernhard de 1e, onder auspiciën van respectievelijk Gonsalvez, van Leeuwen en Demmink ; MK Ultra in de polder?
  Kunnen Mengele, Sidney Gottlieb en mensen als van den Hoofdakker, van der Bent en éne la Croix [?] in Groningen zonder schroom in één en dezelfde adem worden genoemd?
  Hun praktijk houdend in Groningen en Zuidlaren, verder knoeiend in één en hetzelfde dossier?
  Kunnen zodoende Hendrik, Bernhard, Mengele, Sidney Gottlieb en huidige [neuro] psychologen en psychiaters en hun studenten in Groningen zo op één en dezelfde lijn worden gesteld ?
  Door mij wél , ik stel zo terugkijkend sinds 1967/1997, 2004 t/m 2018 en tot op heden vast.
  Zijn ze daarom tot nu toe doof en blind gebleven voor mijn capriolen als donder en bliksem predikant en ambities op de schaal van Richter? *
  Het is niet geheel onmogelijk zo blijkt inmiddels ook uit verklaringen van vele anderen..
  Ik stel om religieuze redenen vast dat het laatste geheel hun probleem is en niet de mijne.
  Met mij natuurlijk nog vele anderen..
  Later een laatste update als aardbevingsGroninger en donder en bliksem predikant omdat ik het niet kon laten om toch nog een keertje langs te fietsen.
  Eerst iet over MK Ultra in de Polder en de Kendals en Virginia Giuffres in Nederland.
  Nederland kent natuurlijk ook zijn MK Ultra Béta modellen misschien wel het meest van allemaal.
  Sommige meiden worden zo tegen hun zin en wil uitgezonden om in de slaapkamers en bubbelbaden van lokale Arabische elite te toeven..
  Kijk ** ;
  WAT IS MK ULTRA? alles over Mind control, hersenspoelen en het Ego.
  En:
  Schokkend: ‘jonge meiden op transport naar Dubai’

  Inmiddels is in Frankrijk in navolging van Epstein en Maxwell Jean Luc Brunel gearresteerd. We wachten weer op verdere ontwikkelingen.

  Oude tijden herleven….
  Soms heb ik wel eens het idee dat er als vanouds nog steeds wit brieven, handels brieven en kaperbrieven worden uitgeschreven.
  Kijk: De link tussen luxe jachten, drugs en ons ministerie.
  In dit geval jammer dat de Spanjaarden een kaperbrief hadden.
  Hebben de Spanjaarden de zilvervloot in de vorm van Ketama Gold weer terug gekaapt?
  Willem, Mabel en George chagrijnig ?
  In een land waar kinderen, wapens en drugs soms één en dezelfde deal zijn?
  Hypothetisch en analytisch maar toch, oude tijden herleven..

  Over; stemmen, stemmen en over overstemmen en over over stemmen…
  De poppetjes aan het dansen in de swing states?
  Verliest Trump de verkiezingen met o,oo1% van Operation Mockingbird ?
  Best mogelijk..
  Maakt niet uit, Ik had ze in Den Haag bij wijze van uitzondering mooi weer beloofd..
  Dat hadden ze ons na lang en breed beraad al zo vaak gedaan!
  Als een Groninger den Haag mooi weer terug beloofd…
  en;
  En de meest uiteenlopende Mensen blijken tot samenwerking bereid als het om verzet tegen een geïnstitutionaliseerde vorm van van Kindermisbruik en satanisch ritueel kindermisbruik gaat.
  Sommigen verwachten hier van God niet eens een beloning voor. Volgens mij krijgen zij die wel.
  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald ..
  Speciaal voor hen…
  Over wel of geen mooi weer beloven en tot samenwerking bereid…
  Na veel gedonder, gebliksem, vulkanen, tsunami’s en capriolen op de schaal van richter nu;

  Over: wel of geen mooi weer beloven….
  Wel mooi weer beloven…
  Protect the Children: van mars naar Malieveld | #2.37
  Geen mooi weer beloven..
  Brotherhoods verenigen zich bij anti-pedo demonstratie | DANNY & THE BROTHERHOOD #9 | NPO 3 TV

  En vergeet a.u.b. niet: De overheid dient satanisch ritueel kindermisbruik te bestrijden in plaats van islam en moslims!
  En zo nog veel meer.
  Meer dan 90% van de wereldpopulatie is in meer of mindere mate tot samenwerking bereid om satanisch ritueel kindermisbruik een halt toe te roepen.
  In oude tijden zijn er zelf klinkende afspraken gemaakt om elkaar pas weer te gaan bevechten als die moloch / baäl diensten waren afgelopen.
  Daar moest eerst gezamenlijk tegen worden opgetreden.Een einde aan te maken aan die molch of baal werd als eerst prioriteit voorop gesteld!
  Dat was [en is nog steeds ] wel zoiets verachtelijks ..
  Daarna zouden ze zoals vanouds elkaar maar weer eens gaan bevechten maar die moloch diensten was zo iets laaghartigs..

  Misschien een goed idee voor 2021 !

  Over: die moloch / 9e cirkel / baal of satans diensten ..
  Kindermisbruik in het algemeen en satanisch ritueel kindermisbruik in het bijzonder.
  Om hiertegen internationaal in verweer te komen hadden we eind 2020 in de planning maar door corona werd dit bemoeilijkt.
  Toch waren velen onafhankelijk van elkaar al in actie gekomen.
  De bereidheid was en is al aan alle kanten gebleken, maar het werd van vele kanten verstoord.
  Ongelukkige planning en coördinatie van mij waren hier part aan maar ook waren andere machten actief..

  Kijk hiervoor onder andere ; Het programma Persoonsgerichte verstoring

  Door de langdurig planning was het misschien een beetje suffig van mij om tot gezamenlijke actie op te roepen want er waren inmiddels als een heleboel mensen in actie gekomen.
  Maar ja, onze planning verliep vanaf 1981 en het was nu eenmaal internationaal door mij en anderen zo afgesproken.
  Jammer dat de Mars van Melchior Verbon verboden werd..
  Evengoed kwamen er zonnestralen als een geschenk uit de Hemel!
  Misschien eind volgend jaar? Wie heeft hiervoor het beste plan?

  * Doof en blind voor mijn capriolen op de schaal van richter ?
  Een korte update speciaal voor de regio omdat ik toch nog even een keer langs kwam fietsen..
  Omdat ik ”ze” liever kwijt dan rijk was.
  Dit maal om wel een ton. Binnen een jaar en een dag Westerwijtwerd – Wellington. 23 mei 2019 / 24 mei 2020.
  1 Mei / 13 en 28 augustus ter verificatie .. 23 sept-dec om 5 uur speciaal voor de regio als donder en bliksem predikant.
  Izmir,
  en
  14 Januari in een andere taal en 1 december Java het hele jaar weer rond .
  Voor sommigen onbegrijpelijk maar de niet-wistertjes de sorry zeggertjes en de kijk en denk beesten zijn hierover tot in de hoogste regionen geïnformeerd.
  Voor menigeen nu nog onbegrijpelijker maar voor anderen heel duidelijk gesteld.
  Lopende afspraken staan.

  ** Kopiëren en plakken .

  Bedankt ! !
  de Groeten en de allerbeste wensen. .

  Sri sri Magnitute /Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder/bliksem en mooi weer predikant .

  P.S.
  Ondanks uitdrukkelijk verzoek heb ik nog steeds geen correspondentie mogen ontvangen of schriftelijke stukken ter inzage gekregen.

 2. Ohm namo narai !

  Over: Aflaten en af laten !

  Om hooggeplaatste personen te vrijwaren van gerechtelijke vervolging wordt er prompt maar weer eens een greep in het collectezakje of in de staatskas gedaan.
  Inmiddels heeft God op verschillende manieren van zijn bestaan laten weten.
  Het zal dus niet tot in alle eeuwigheid een Nederlands G.G.Z/ R.K.K. medisch staatsgeheim blijven.
  Het zijn hun eigen praktijken die ze ervan weerhoudt om hierover openheid van zaken te geven.
  Zij weten zich nog steeds van de Prins geen kwaad maar zijn niet tot in de eeuwigheid onschendbaar gebleken.
  Praktijken als in Duitsland zijn ook voor Nederland relevant.
  Praktijken van active nonnen die wel moeten geloven in de genade van de heer zijn in sommige gevallen toch onvergefelijk.
  Sadisten en satanisten die geloven in genade kunnen hiervoor bij mij in elk geval niet terecht.
  Dan hadden ze sommige dingen maar af moeten laten.
  Géén aflaten maar permanent af laten !
  Kijk hiervoor recentelijk : German nuns were paid to ‘drag’ children to be sexually abused by predator Catholic priests, courts documents allege.
  Of in het Nederlands : Slachtoffer van seksueel misbruik zegt dat Duitse nonnen ‘pooiers’ waren voor pedofiele priesters en politici.
  Dus dat ziet er niet zo goed uit voor de Bisschop.
  Maar het volgende spant toch écht de Kroon en hiervoor valt bij mij geen eeuwigheid af te dwingen ook al proberen sommigen dit terwijl ze bij hoog een laag volhouden mij niet te geloven.

  Kindermoord door de Nederlandse Kroon – INDIGNATIE

  Was dat niet ooit eens halverwege de negentiger jaren in Groningen? Het lijkt lang geleden maar is nog steeds actueel.
  De daders blijken nog steeds gevrijwaard van gerechtelijke vervolging maar zijn gelukkig niet onschendbaar gebleken.
  Zo zijn praktijken in Nederland ook voor Duitsland relevant.

  En de kinderen leven nog lang en gelukkig. Nep sprookjes?
  Volgens mij niet. De tijd zal het leren .

  De Mensen die sommige van ‘mijn’ dingen hebben ‘opgepikt’ en verder [véél beter] hebben uitgewerkt worden bij deze nogmaals van harte bedankt!
  We hebben met een relatief klein aantal mensen met beperkte mogelijkheden toch enorm veel impact gehad.

  Nogmaals de beste wensen.
  Sri

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *