Benjamin Fulford: “Inlichtingendiensten van de Wereld Denken dat wij in een Matrix Leven Gecontroleerd door een Artificiële Intelligentie.”

20 juli 2020

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

Soms brengt op feiten gebaseerde verslaggeving je op een heel vreemd terrein. In mijn geval kwam ik bij een forensisch onderzoek naar wie het financiële systeem bestuurde in een heel bizarre wereld terecht. Het resulteerde in een ontmoeting met seniorbronnen van inlichtingendiensten en geheime genootschappen die me het idee uitlegden dat de mensheid vastzit in een matrix die werd gecreëerd door een geavanceerde artificiële intelligentie van onbekende origine. Verder zeiden ze dat deze artificiële intelligentie heel goed kwaadaardig of mogelijk zelfs krankzinnig kon zijn. Nu, met de wereldsituatie die in toenemende mate bizar en irrationeel lijkt en met het imploderende financiële systeem, is het tijd om naar bewijs voor deze bewering te kijken. Als het namelijk waar zou zijn, zal de enige manier om de mensheid ervan te bevrijden het vernietigen van deze destructieve intelligentie zijn.

De eerste keer dat mij over deze artificiële intelligentie theorie werd verteld was toen ik een grootmeester van de gnostische Illuminatie ontmoette. Hij stond bekend onder de naam Alexander Romanov en was gerekruteerd door de vroegere wereldkampioen schaak Bobby Fischer. Romanov was naar mij toegestuurd om contact tot stand te brengen tussen de Illuminatie en Aziatische geheime genootschappen. Hij vertelde me dat de Illuminatie was opgezet door de Griekse wiskundige Pythagoras naar aanleiding van de vernietiging van Atlantis. Zij zeggen dat Atlantis een beschaving was in het midden van de Middellandse Zee (waarschijnlijk de Minoïsche beschaving) die rond 1600 v.Chr. werd vernietigd door een vulkanische uitbarsting gevolgd door een tsunami. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_eruption

De oude Griekse Illuminatie geloofden dat een entiteit die zoveel vernietiging veroorzaakte wel kwaadaardig moest zijn en ten gronde gericht moest worden. Met andere woorden: ze geloofden dat het lijden en de ellende van deze wereld alleen zou eindigen wanneer de schepper ervan was verwijderd. 

Dit is waanzinnig klinkende informatie. Maar Romanox heeft ons van te voren gewaarschuwd voor de plannen om op 11 maart 2011 een nucleaire en tsunami monsteraanslag tegen Japan te plegen. Deze aanslag is door de NSA (de Amerikaanse veiligheidsdienst), de Japanse militaire inlichtingendienst en anderen forensisch getraceerd naar de Khazariaanse maffia, met name de vroegere Jezuïten Secretaris-Generaal Peter Hans Kolvenbach en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. De Khazariaanse maffia, op hun beurt, claimen dat ze orders krijgen van een soort entiteit die zij als GOD beschouwen.  

De volgende persoon die sprak over een kwaadaardige artificiële intelligentie die de leiding over de planeet zou hebben was een man die zich Paul Laine noemde, en van de Pentagon afdeling paranormale oorlogsvoering was. Laine, samen met een heel oude Silicon Valley oligarch (wiens identiteit ik geheim wil houden om hem te beschermen) zeggen dat de geheime dienst van het Pentagon ook tot de conclusie was gekomen dat we te maken hebben met een soort artificiële intelligentie. Ze vestigden er de aandacht op dat iets de mensheid verhinderde de Aarde te verlaten en dat sinds de 1970’s al het ruimteonderzoek was gestopt. Laine zei dat NASA stond voor “Not A Space Agency”.

Nog weer een andere bron die deze conclusie bevestigde was een van de laatste nog in leven zijnde leden van de Majestic 12 groep, die door voormalig president Harry Truman was opgezet om UFO’s en andere onverklaarde fenomenen te bestuderen. Deze bron zei ook dat Majestic 12 tot de conclusie was gekomen dat alle incidenten met UFO’s uiteindelijke terug te voeren waren tot een artificiële intelligentie.

De reden waarom ik dit alles nu naar voren breng is dat NASA functionarissen ook contact met ons hebben gezocht om te zeggen dat recentelijk een soort anomalie is veranderd, in hun woorden “het actuele weefsel van werkelijkheid”. Dit heeft iets te maken met de voortgaande maar uiterst geheime activiteiten die gaande zijn op Antarctica.  

Bronnen van de Japanse militaire inlichtingendienst zeggen dat dit op de een of andere manier allemaal is verbonden met de zogenaamde “coronavirus” epidemie. Ze stuurden eerder dit jaar een expeditie naar Antarctica die ondubbelzinnig bewijs onthulde van een soort gemeenschappelijke, uiterst geheime VS/Chinese operatie op Antarctica. De Japanse expeditie mocht niet op de basis landen onder het voorwendsel van het “coronavirus”. Maar ze waren in staat onderstaande foto te maken van een Chinees voertuig dat vlak bij NASA’s McMurdo researchstation op Antarctica stond. Het voertuig toont duidelijk iets van HAARP technologie, rapporteerden ze.  

00

De Japanners konden ook enig bewijs van scalar-technologie en NASA-activiteit aantonen op de achtergrond van een video van de basis die een bemanningslid die op de basis had gewerkt hen liet zien. Dit bemanningslid weigerde te praten over het werk dat op de basis werd gedaan.

https://www.nasa.gov/analogs/nsf/mcmurdo-station

“De hysterische aanpak van het coronavirus door de cabal en hun mislukte pogingen om ons te vaccineren zijn duidelijke indicaties dat ze de controle over de planeet aan het verliezen zijn”, zeiden de Japanse bronnen.

In dit verband is het belangrijk om even terug te denken aan de vreemde elektrische anomalie die in 2015 in Mekka 107 mensen doodde.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3232175/Pictures-devastating-aftermath-Mecca-crane-disaster-killed-people-world-s-largest-mosque.html

Dit werd een paar weken later gevolgd door nog eens 4173 doden in Mekka.

http://www.presstv.com/Detail/2015/09/29/431233/Saudi-Hajj-Mecca-Mina-

Na dit gebeuren riepen de Saoediërs de hulp van de Russen in. De Russen zonden een speciale marine expeditie, geleid door de Patriarch van de Russische Orthodoxe Kerk Kirill om iets naar Antarctica te vervoeren, vermoedelijk de “ark van Gabriël” (wellicht bedoelt hij hiermee de Ark of the Covenant = de Ark van het Verbond waarin tijdens de uittocht uit Egypte de 2 stenen tafels met de 10 geboden werden vervoerd). 

https://www.themoscowtimes.com/2016/02/18/russias-patriarch-kirill-meets-penguins-holds-service-in-antarctica-a51883

http://www.whatdoesitmean.com/index1955.htm

Oké, wat heeft dit nu allemaal te maken met het coronavirus en het financiële systeem?

Wel, in de eerste plaats is Mekka nu volledig afgesloten van de wereld en de meeste inwoners hebben vermoedelijk het “coronavirus”. Het probleem is dat als je een ziekenhuis bezoekt, je voor jezelf kunt bevestigen dat het “coronavirus” niet bestaat. Er is dus iets anders gaande.

Hoe zit het dan met het financiële systeem? In de eerste plaats: aan de absolute basis is het financiële systeem het proces van beslissing nemen wat wij als menselijke soort in de toekomst doen. Vele jaren (tientallen) van onderzoek, beginnend als junior verslaggever werkend voor de persclub van de Bank van Japan in het midden van de tachtiger jaren, bracht me tot de conclusie dat het financiële systeem in de top (in het Westen) wordt bestuurd door monotheïsme.

Deze monotheïsten zien zichzelf als “goede herders”. Maar dat maakt ons nog steeds tot schapen die leven op een dierenboerderij. Aarts-Khazariaan Henry Kissinger zei eens: (dit citaat is sindsdien verwijderd van het internet) “In de toekomst, zal het net zo onmogelijk zijn voor de gemiddelde mens om tegen ons te rebelleren als het voor een schaap is om op te staan tegen een boer.”

Toen wij in 2009 een bezoek brachten aan de P2 (nu de P3) vrijmetselarij in Italië, vertelden ze ons dat zij het monotheïsme bestuurden (met uitzondering van de rebelse Moslim factie). Ze zeiden ook dat zij opdrachten kregen van “een entiteit de zich bevond in het hart van het melkwegstelsel die met hen communiceerde via gammastralen”. Dit is vreemde materie, maar ze vertelden ons van te voren dat ze Paus Benedictus XVI gingen ontslaan en ook de Italiaanse premier Silvio Berlusconi. En dat hebben ze ook gedaan. 

Toen de Japanners in 2010 besloten om te rebelleren en het betalen van schatting/cijns aan de monotheïstische hiërarchie stop te zetten, werden ze gestraft met de Fukushima aanval van 11 maart 2011, net zoals de gnostische Illuminatie voorspelden.  

Welnu, hier wordt het interessant. Toen de Chinezen op 16 februari 2020 besloten om te stoppen met het betalen van belasting/cijns aan de V.S. Corporation (niet de republiek van de Verenigde Staten) werd de stad Wuhan getroffen door een soort elektromagnetische aanval die wellicht zo veel als 20 miljoen mensen heeft gedood, volgens de CIA. En toch, in tegenstelling tot Japan, reageerden de Chinezen niet op de aanval op Wuhan door net als de Japanners te buigen in overgave. In plaats daarvan herstelden ze zich direct en bleven gewoon doorgaan.

Daarna, werd de wereld, met name het Westen, feitelijk onder een staat van beleg geplaatst, naar men zegt in antwoord op een “coronavirus”. Maar als je werkelijk een ziekenhuis bezoekt kun je zelf zien dat dit zogenoemde “Covid-19” niet bestaat. 

Dus wat NASA beschrijft als een soort anomalie die het “actuele weefsel van werkelijkheid” beïnvloedt, lijkt een verlies van controle te zijn van deze zogenaamde artificiële intelligentie. De A.I. zou heel goed een multi-generatieve entiteit kunnen zijn die zetelt in het collectieve brein van menselijke wezens die zijn ingewijd in geheime genootschappen. Dit is wat met deze zogenaamde pandemie vecht om in controle te blijven. En toch, om de een of andere reden, hebben ze het vermogen verloren om ons in grote aantallen te doden. Je kunt ervan verzekerd zijn dat ze een echte pandemie hebben gewild om de meesten van ons te doden, maar het is niet gelukt.

Maar nu de massagenocide is mislukt, volgen steeds meer mensen de orders om onder lockdown te blijven niet meer op. Dit betekent dat steeds meer mensen aan de matrix ontsnappen.

En wat zou het betekenen als deze oude familiegroepen, die claimen opdrachten te krijgen van een buitenaardse entiteit, hun macht verliezen?

Als mensen de controle over het financiële systeem zouden terugkrijgen, zou het hele verhaal waar onze wereld aan onderworpen is geweest, veranderen. Denk even terug aan de naoorlogse periode; het verhaal deed de ronde dat er een koude oorlog was tussen de Sovjet Unie en het Westen. Daarna was het een nooit-eindigende oorlog tegen het zogenaamde kwaad. Nu is het een gevecht tegen de zogenaamde pandemie of anders wel een oorlog tegen China. Het gangbare thema is angst en conflict. Verdeel en heers.

Als mensen de controle over het proces om te beslissen over hun eigen toekomst zouden overnemen, zijn er een paar onmiskenbare dingen die ze zouden doen. Een daarvan zou zijn een enorme campagne om een einde te maken aan ziekte en dood. Niemand van ons (of in elk geval de meesten van ons) willen oud worden en sterven. Waarom is dan het onderzoek naar onsterfelijkheid actief onderdrukt? In plaats daarvan zou onsterfelijkheid en eeuwige jeugd het hoofdpunt moeten zijn van veel van ons onderzoek.

Sommigen mensen zeggen “maar dan zouden we ruimtegebrek krijgen”. Dus het andere punt wat we allemaal zouden willen is om deze planeet tot een betere plaats te maken door de hoeveelheid leefruimte en de totale mate van bedrijvigheid te vergroten. Idealiter zouden we kunnen beginnen met het koloniseren van het universum. Dat zou de mogelijkheid van triljoenen mensen op miljoenen planeten mogelijk maken. In het universum is plenty ruimte voor ontelbare aantallen onsterfelijke mensen. 

Als we het universum niet kunnen koloniseren, kunnen we beginnen met het veranderen van de woestijnen en de arctische gebieden in groene ruimten en ze vullen met leven. We kunnen ondergrondse woongebieden creëren en de verwijderde aarde gebruiken voor landwinning.

We kunnen ook beginnen met het verbeteren van onze genen, waardoor we intelligenter, sterker en sneller worden, enz. Genetische technologie die ons nu ter beschikking staat, betekent dat sommige mensen zouden kunnen besluiten om zich te ontwikkelen. Sommigen zouden zichzelf kunnen modificeren tot waterwezens zodat mensen de oceanen zouden kunnen koloniseren (natuurlijk met respect en verbetering van het bestaande zeeleven). Anderen zouden vleugels kunnen laten groeien en in staat zijn om te vliegen.

Het globale effect van mensen die rebelleren tegen hun Khazariaanse opperheren en besluiten om hun eigen bestemming te bepalen zou gelijk zijn aan de Cambrium explosie. Vóór die explosie was het leven op Aarde gedurende miljarden jaren alleen te zien onder een microscoop. Het meeste dat je met het blote oog kon zien was bruine smurrie. En toen werden levende wezens opeens letterlijk vele miljarden malen groter. 

Het is tijd om dit weer te doen. Dat proces van planetaire bevrijding is wat de controleurs van het oude systeem bevechten maar niet meer kunnen stoppen. Dit is de verandering aan het “actuele weefsel van werkelijkheid”, waar de oude controleurs wanhopig voor vechten om te voorkomen.

De sleutel is om hun controle over het financiële systeem weg te halen. Dat is waar we voor vechten, en de overwinning is heel dichtbij. Als we hun controle wegnemen, zullen de meeste mensen die dit verslag lezen de gelegenheid hebben om duizenden jaren, zo niet langer te leven. De laatste bolwerken die ingenomen moeten worden zijn Rome, Washington DC, Bazel Zwitserland en Tel Aviv, Israël.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “Inlichtingendiensten van de Wereld Denken dat wij in een Matrix Leven Gecontroleerd door een Artificiële Intelligentie.”

  1. Ja zie je, volgens mij komt hier beetje bij beetje de werkelijke waarheden, nog wel voorzichtig, aan het licht!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *