Benjamin Fulford: “De Rothschild familie samen met Nederlandse Royals bieden Putin een enorme som om de rijkdom van de wereld te stelen.”

6 juli 2020

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

De strijd om de Aarde te bevrijden heeft een kritiek moment bereikt: de keuze tussen vrijheid of techno-slavernij. De factie die 90% van de mensheid dood wil hebben en de rest gemicrochipt en tot slaaf gemaakt onderneemt nu een forse poging om de rijkdom van de wereld te stelen. Met name de Rothschild familieleden in Zwitserland en de voormalige koningin van Nederland Prinses Beatrix hebben de Russische president Vladimir Putin een astronomische som en de levenslange regering over Rusland geboden om hen daarbij te helpen.

Vorige week, waarschijnlijk in opdracht van Putin, hebben Servische gangsters illegaal een afgevaardigde van de Golden Dragon Familie gevangen genomen. Ze proberen nu haar te dwingen de sleutels tot biljarden dollars in rijkdom te overhandigen. Als ze daarin slagen, zal de mensheid in grote problemen komen.

Vergeet niet dat de Rothschild familie en de Nederlandse Royals altijd al hoge nazi’s zijn geweest zoals de grondlegger van de Bilderberg groep Prins Bernhard van Lippe Biesterfeld. Het zijn zij en hun volgers zoals Bill Gates die achter de push zitten om cash geld te vervangen door digitaal geld. Mensen zullen dan moeten accepteren dat ze gemicrochipt worden om bij hun digitale portemonnee te komen en betalingen te doen met onbeperkte overheidssteun, zeggen NSA-bronnen. De microchips maken een volledige en permanente controle over de wereldbevolking mogelijk door de Satan-aanbiddende Khazariaanse maffia. Dit zijn de mensen die de Covid-19 (Certificate Of Vaccination ID-19) neppandemie pushen. 

Daarom is een kopie van het paspoort van het vastgehouden Dragon familielid aan verschillende inlichtingendiensten gegeven. Als zij er niet in slagen om de Rothschild familieleden die zich schuilhouden in Zwitserland en de Nederlandse royals te arresteren zal de White Dragon Society gedwongen zijn om drastischer maatregelen te overwegen. De WDS heeft nucleaire wapens ter beschikking die gebruikt kunnen worden om op Den Haag, Tel Aviv en Zurich te richten (de lokale bevolking zal tijd krijgen om te evacueren) als het lid van de Dragon Familie niet wordt losgelaten.

Vlak voordat dit verslag geplaatst zou worden ontvingen we een nog onbevestigd bericht dat David de Rothschild, hoofd van de Franse tak van de familie, was gearresteerd in Zürich.

Het gevangen genomen lid van de Dragon familie bezit de sleutels tot het voor de mensen beschikbaar maken van biljarden in goud-gedekte valuta. Het geld is bedoeld om gebruikt te worden voor een financieel jubelfeest gevolgd door een massale campagne om een eind te maken aan armoede en milieuvernietiging. 

Zonder deze financiële vrijheid zou de wereld af kunnen stevenen op een extreem gevaarlijke en chaotische tijd. Pentagon-bronnen zeggen dat binnen de V.S. de Rothschilds en hun Koninklijke bondgenoten de Black Lives Matter (83% van hun leden zijn niet zwart), ANTIFA, Blanke racisten e.a. al financieren, in een poging om in de V.S. een burgeroorlog te starten. 

Pentagon-bronnen zeggen ook: “De socio-economische implosie van Amerika, met als gevolg dat zowel zwarte als blanke milities deze zomer de straten van de steden opgaan, zou het doel kunnen zijn van de politieke elites om chaos aan te wakkeren voorafgaand aan de verkiezingen.”

Het plan lijkt te zijn om het gebruik van mail-in stembriefjes te promoten om de verkiezingen te stelen of geen verkiezingen te laten plaatsvinden en een volgende impeachment van Trump uit te lokken voor het niet goed aanpakken van de pandemie en het veroorzaken van een enorme tweede golf. 

Er woedt al een niet-verklaarde burgeroorlog in de V.S. met het instorten van de economie wat enorme sociale onrust veroorzaakt. Hier zijn enkele tekenen van systemische instorting in de V.S.:

Het deel van de Amerikanen dat zegt tevreden te zijn over de manier waarop de dingen gaan in het land is gedaald van 31% in april tot slechts 12% nu .

https://www.pewresearch.org/

New York City is een oorlogsgebied waaruit al 500.000 mensen zijn gevlucht omdat geweldpleging tot onbeheersbare hoogte stijgt.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-8490367/How-coronavirus-BLM-protests-liberal-mayor-doing-Bin-Laden-never-could.html

Tijdens het Independence Day weekeind werden in Chicago minstens 77 mensen neergeschoten, waarvan 14 dodelijk.  

https://chicago.cbslocal.com/2020/07/05/at-least-73-people-shot-13-of-them-killed-in-4th-of-july-weekend-violence-since-late-friday/

Soortgelijke chaos en bloedvergieten worden gemeld in steden als Atlanta en Seattle.

De economische situatie heeft het punt bereikt waarop faillissementen de pan uitreizen, overheidsstatistieken fantasie zijn en het grootste deel van de werkende Amerikanen zonder werk zit. Bijvoorbeeld: de non-profit organisatie New York City Hospitality Alliance stelde een onderzoek in naar de opinie van 509 restauranthouders door de hele stad en constateerde dat vier van de vijf de junihuur niet volledig hadden betaald. Hiervan zei 90% dat ze de maand ervoor de helft of minder hadden betaald. Dit beperkt zich niet tot de restaurants van New York maar vertegenwoordigt de natie als geheel, zeggen NSA-bronnen. Op dit moment wordt 80% van alle schulden in de V.S. niet afbetaald, zeggen ze.

Uiteraard weerhoudt dit de beursnoteringen niet om omhoog te schieten. De situatie is zo totaal uit zijn verband dat de flauwekul die FED voorzitter Jerome Powell en hoofd van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde hadden te zeggen over de beursnoteringen en de economie, geloofwaardig wordt:

“Gelukkig hebben we drukpersen en dat helpt om het allemaal gaande te houden, maar ook nog maar net. Onze grootste angst is dat de markt zich bewust zal worden dat al het geld wat wij drukken waardeloos is. En dat is het natuurlijk ook, maar dat kunnen we niet aan iedereen vertellen. Als de wereld zich dit op een dag, die niet al te ver weg is, bewust wordt, zou het financiële systeem binnen enkele dagen kunnen imploderen. En wij zouden totaal hulpeloos zijn om dat te stoppen …”

De situatie is dat ze in feite geld in omloop brengen dat door niets wordt gedekt en een groot deel van de wereld accepteert het. Dat en niet het coronavirus is de werkelijke reden waarom de economie instort. Deze implosie van het financiële systeem zou waarschijnlijk leiden tot burgeroorlog binnen de V.S. Buiten de V.S. zou W.O. III kunnen ontstaan. Laten we eerst eens kijken naar de verdeeldheid in de V.S. door de 4e juli speech van President Donald Trump op Mt. Rushmore aan te halen en de reactie erop van de Washington Post.

Eerst Trump:

“Onze natie is getuige van een meedogenloze campagne om onze geschiedenis uit te wissen, onze helden te schande te maken, onze waarden te vernietigen en onze kinderen te indoctrineren. Woedende bendes proberen standbeelden van onze grondleggers neer te halen, onze heiligste gedenktekens te schenden en een golf van gewelddadige misdaden in onze steden te ontketenen… Begrijp het goed: deze linkse culturele revolutie is bedoeld om de Amerikaanse Revolutie teniet te doen… De gewelddadige rotzooi die we hebben gezien in de straten van steden die wordt geleid door liberale democraten, is hoe dan ook het voorspelbare resultaat van jarenlange extreme indoctrinatie en vooringenomenheid in onderwijs, journalistiek en andere culturele instellingen.”  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-south-dakotas-2020-mount-rushmore-fireworks-celebration-keystone-south-dakota/

Nu de Washington Post:

“President Donald Trump, heeft met twee speeches in twee dagen de 4e juli van een vrolijke en verenigende patriottische viering van Amerika’s grondwaarden tot een partijdige politieke gebeurtenis gemaakt. De schade kan langer duren dan zijn presidentschap. Een deel van het land hoort Trumps retoriek als een verheffende boodschap die de rijke geschiedenis van Amerika’s succes en grootheid verheerlijkt. De rest van het land deinst terug bij een boodschap die gezien wordt als racistisch en verdelend. Zoals met alle dingen die met Trump zijn verbonden, kan er geen middenweg zijn.” Dan Balz    

https://www.ctpost.com/news/article/Trump-turned-July-4-into-a-partisan-event-and-15387416.php

De Amerikaanse militaire- en inlichtingen diensten, van hun kant, komen steeds meer tot de conclusie dat noch de mensen rond Trump en evenmin de mensen die Biden als boegbeeld gebruiken in staat zijn om de V.S. uit het gat te halen waarin het is gevallen. Maar als ze gedwongen worden om te kiezen tussen de twee, zullen ze unaniem achter Trump gaan staan.

Het probleem met Trump is dat hij vaak onder de controle van zijn schoonzoon Jared Kushner lijkt te staan. Kushner zit achter het 666, 5th avenue project om de bevolking te microchippen. Hij is ook een lid van de Chabad cultus die belooft dat elke “Jood” (ze zijn echter geen Joden maar Satanisten) 2800 slaven zal hebben na hun geplande Armageddon.

Gelukkig maken de Amerikaanse strijdkrachten en hun bondgenoten over de hele wereld plannen om Kushner’s controleurs in Israël te dwingen zich over te geven. Dit is wat Pentagon-bronnen over Israël te zeggen hadden:

“Annexatie lijkt een gifbeker te zijn die de hele wereld verenigde, zelfs Hamas en Fatah. Wanneer een diplomatieke tsunami geleid door de E.U., UN, Arab Leage, democraten gesteund door het Vaticaan, Rusland, China en de G20 Israël uitschakelt maakt dat een eind aan het Zionisme, en is het een precedent voor de wereldwijde valuta reset.” 

Daar het Internationale Strafhof klaar is om een bevel tegen Israël uit te vaardigen, werden zelfs zijn nauwste bondgenoten, de V.S., Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk en Duitsland, door hun eigen mensen en wetgevers gepusht om het internationale recht en de op regels gebaseerde wereldorde te handhaven. 

Sancties liggen klaar voor wanneer annexatie plaatsvindt en worden wellicht zelfs opgelegd zonder annexatie. Dit zou Israël dwingen om de bezetting te beëindigen, alle illegale Joodse kolonisten uit te zetten, de blokkade van Gaza op te heffen, al het gestolen land inclusief de Golan Hoogte terug te geven, zich terug te trekken achter de grenzen van 1967 en echte vrede te sluiten met de Palestijnen. 

De bronnen rapporteren ook:

“Mossad agente Ghislaine Maxwell heeft schuld bekend en Trump zou zich zelfs kunnen terugtrekken uit de anti-Israël UNSC resoluties of sancties aangezien iedereen de schurkenstaat Israël verfoeit.” 

Met andere woorden, het Pentagon en de rest van de wereld zullen Trump gaan dwingen om zijn “meerijdende stuurman” Kushner niet te gehoorzamen en Israël aan te pakken. De systematische verwijdering van top Khazariaanse agenten door de hele wereld, zoals is gezien na de Maxwell arrestatie, maakt dit mogelijk.

Maar zoals gezegd in het begin van dit verslag, als het lid van de Dragon familie die illegaal wordt vastgehouden in Servië, wordt gedwongen om de fondsen te overhandigen aan de Khazarianen, kan dit alles zo maar veranderen.

Een teken dat de Khazarianen nog altijd denken dat ze het tot slaaf maken van de mensheid kunnen afmaken kwam van een vaccin-conferentie op 4 juli, waar $ 8.8 miljard bijeen was gebracht om te proberen ieder mens op Aarde te vaccineren. NSA en andere bronnen bevestigen dat deze zogenaamde vaccins microchips zullen bevatten die zijn ontworpen om de mensen onder controle te houden in samenhang met 5G elektromagnetische controlemechanismes.

https://www.gavi.org/news/media-room/world-leaders-make-historic-commitments-provide-equal-access-vaccines-all

https://www.zerohedge.com/technology/michigan-passes-controversial-bill-microchip-humans-voluntarily-protect-their-privacy

Vergeet niet dat deze vaccinpush, op hysterische wijze gestimuleerd door de Khazariaanse maffia en hun favoriete politici, is gebaseerd op een neppandemie. De meest recente persoon die een boekje opendeed over deze neppandemie is de president van de Bulgarian Pathology Association (BPA) Dr. Stoian Alexov. Alexov zegt dat hij en zijn collega’s door heel Europa geen bewijs hebben gevonden bij welke dode dan ook op dat continent dat de dood het gevolg was van het nieuwe coronavirus. Ook de Europese pathologen hebben geen afweerstoffen/antilichamen kunnen identificeren die specifiek zijn voor SARS-CoV-2 en daardoor is het momenteel “onmogelijk” om een effectief vaccin te creëren.

Als het geld dat de Khazarianen proberen te stelen van de Golden Dragon familie wordt gebruikt voor de mensheid, in plaats van te proberen iedereen te microchippen, dan zou dat de medische gemeenschap praktisch onbeperkte fondsen geven om remedies te vinden voor de voornaamste doodsoorzaken. 

Een middel om ervoor te zorgen dat de dame die is gearresteerd in Servië vrij komt is het blokkeren van fondsen die worden gebruikt om W.O. III uit te lokken. Op dit moment hebben Chinese oorlogsschepen Taiwan omsingeld en liggen tegenover twee Amerikaanse carrier groepen.

https://www.investmentwatchblog.com/chineese-ships-surround-tiawan-tiawan-on-full-military-alert/

Ook heeft Rothschild slaaf president Emmanuel Macron van Frankrijk zojuist beloofd om uit de NAVO te stappen en zich aan te sluiten bij een militaire alliantie met president Putin.

http://en.kremlin.ru/events/president/news/63572#sel=4:1:Ixo,4:41:l3x

Om dit mogelijk te maken heeft de op grote schaal geminachte Macron zojuist zijn hele regering ontslagen.

https://news.yahoo.com/french-government-resigns-macron-acts-101241325.html

NSA-bronnen rapporteren dat een Franse nucleaire onderzeeër nu voor de kust van de V.S. ligt en zijn vroegere NAVO-bondgenoot bedreigt.

Er is ook een heel reële mogelijkheid voor een oorlog in het Midden-Oosten door Turkije op te zetten tegen een Egyptische en Saudi Arabische alliantie. De Khazarianen zitten hier achter want zij willen dat Moslims elkaar uit de weg ruimen zodat ze de overlevenden tot slaaf kunnen maken.  Maar het maakt allemaal niet uit, de onrust die wordt veroorzaakt door een gebrek aan geld in Saudi Arabië leidt zonder enige twijfel tot regionale chaos. 

https://www.france24.com/en/20200701-saudi-triples-vat-in-unpopular-virus-led-austerity-push

Er broeit ook onrust in veel andere delen van de wereld, met name in het grensgebied tussen India, Pakistan en China alsmede in Noord Korea. Deze spanningen zullen alleen maar groter worden wanneer de V.S. afgeleid blijft vanwege burgeroorlog en economische onrust.

Om verdere chaos en lijden te voorkomen, bereidt de Dragon familie nu een volledige reboot van het wereldwijde financiële systeem voor, zeggen bronnen van de familie. Ze controleren de voorraden goud en de rijkdommen in de wereld om ervoor te zorgen dat valuta wordt gedekt door echte bezittingen. Wanneer de reboot plaatsvindt, zullen de Witte Hoeden in het Westen rijkelijk worden beloond voor hun goede daden, belooft de familie. 

Er zijn geen vaste data gesteld maar het meest waarschijnlijke scenario gaat uit van een hete, chaotische zomer hopelijk gevolgd door een reboot en een jubelfeest in de herfst. Ongeacht wat er echter gebeurt, de Khazariaanse maffia mag niet aan het gerecht ontsnappen door hun al lang geplande WO III te beginnen. 

Tot slot willen wij onze lezers informeren dat de volgende drie verslagen van te voren zijn geschreven zodat uw correspondent aan zijn jaarlijkse zomervakantie kan beginnen.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Petronella voor wakkeremensen.blogspot.com

. . .

4 reacties op “Benjamin Fulford: “De Rothschild familie samen met Nederlandse Royals bieden Putin een enorme som om de rijkdom van de wereld te stelen.”

 1. Als bovenstaande juist is dan zal het naar mijn weten wèl de eerste maal zijn dat de huidige “oranjes” geld uitgeven uit hun “eigen” portemonnaie! En dan OOK nog een “astronomisch bedrag? Eerst zien dan geloven!

  1. In mijn beleving kan dit zo niet langer doorgaan. Wij worden met onze neus op de feiten gedrukt dat het nu alléén nog maar stijl bergafwaarts kan gaan, met een “regering” als deze. Willem houdt zijn vlieguren goed bij zodat hij met zijn hele familie klaar is voor de vlucht naar elke uithoek van de wereld, zoals de geschiedenis ons dat heeft geleerd. Is Poetin niet toevallig zijn buurman ??! 1+1= nog steeds 2 !!

  2. Inderdaad Ben. Ik weet uit eigen onderzoek dat B. Fulford gecontroleerde oppositie is en dus bij voorbaat al niet te vertrouwen is.

   Hij plaatst en deelt wel waarheden tussen de leugens door, maar zijn doel is net als vele andere oplichters om angst, boosheid en verdeeldheid te zaaien met hun “nieuws”.

   Belangrijkste is dat wij als mensheid elkaar helpen en juist niet in de haren vliegen. Dit is wat de cabal graag wil. En nog meer redenen om wetgevingen te implementeren die de vrijheden die we nog hebben, steeds verder in te perken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *