Benjamin Fulford: “Zionisten roepen op tot wereld-dictatorschap door Rabbi’s, maar worden in plaats daarvan geconfronteerd met een nederlaag.”

Benjamin Fulford
Benjamin Fulford is een in Japan gevestigde Canadese journalist. Als vertegenwoordiger van enkele invloedrijke Oosterse families is hij diep ingevoerd in de gebeurtenissen achter de schermen op het wereldtoneel van de macht. De laag van onze maatschappij waar de reguliere media bijna nooit over berichten, de wereld van de militair-industriële complexen en de geheime genootschappen.

30 September 2019

Geconfronteerd met een verlies van controle over het financiële systeem van de Westerse Wereld en dus een verlies van macht, roepen de Ouderen van Zion publiekelijk op tot een theocratie en de dood van hen die zich ertegen verzetten.  Natuurlijk, niemand anders dan een paar fanatiekelingen besteden aandacht aan hen. In plaats daarvan staan de Joden op het punt bevrijd te worden van duizenden jaren slavernij. Dit is misschien moeilijk te verteren voor niet-religieuze, rationele mensen, maar het is wat de objectieve, echte – wereld feiten laten zien.

Vorige week riep het Sanhedrin, een groep die beweert een goddelijk recht te hebben om over de mensheid te heersen, op tot “een bijbelse internationale organisatie die de Verenigde Naties moet vervangen”.  Deze zou bestaan uit een groep van 70 landen die de Oudsten van Zion gehoorzamen. Om dit in te luiden, bouwen ze het altaar van de Derde Tempel en zijn ze van plan om er dierenoffers op te brengen. Ze roepen ook op om de wetten van Noahide toe te passen op de hele mensheid.

https://www.breakingisraelnews.com/117830/70-nations-hanukkah-altar-third-temple/

Zoals pastoor Chuck Baldwin en anderen zeggen: “De wet van Noahide roept op tot de dood van iedereen die afgoderij beoefent (gedefinieerd als elke andere vorm van aanbidding dan de Talmoedische aanbidding)”.  Bovendien, waarschuwt hij, roepen ze op tot “de oprichting van een internationaal gerechtshof gevestigd in Jeruzalem dat uiteindelijk de macht zou krijgen om iedereen die ‘godslastering’ pleegt (door middel van onthoofding) te executeren”.

https://chuckbaldwinlive.com/Articles/tabid/109/ID/3929/Noahide-Law-Not-Sharia-Law-Is-The-Threat.aspx

Om dit volkomen duidelijk te maken, roepen zij op tot de executie van hindoes, boeddhisten, christenen, moslims, etc. tenzij zij zich onderwerpen aan de Oudsten van Zion.  Dit zijn de mensen achter het gedwarsboomde complot om 90% van de mensheid te doden.

De zogenaamde God die deze mensen beweren te gehoorzamen, zoals geschreven in de Katholieke Bijbel, zegt, onder andere, dat iedereen anders dan Mozes of Aäron die probeert om naar God te kijken “gestenigd of neergeschoten zal worden door de pijl”.  Exodus 19:13

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=2&bible_chapter=19

Hun God vraagt ook om menselijk offers:

“Gij zult mij de eerstgeborene van uw kinderen geven.”  Exodus 22:28

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=2&bible_chapter=22

Bovendien vraagt “God” om:

“goud, zilver en brons; gekleurde materialen in violetpaars, roodpaars en karmozijnrood, fijn linnen, geitenhaar; rood gekleurde huiden van rammen, fijn leer, acaciahout; olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en geurige wierook; kornoelje en andere stenen die in de efod en het borstschild moeten worden gevat.”  Exodus 25:3-7

https://www.catholic.org/bible/book.php?id=2&bible_chapter=25

Oké, dus we hebben een zogenaamde “God” die mensen met stenen of pijlen dreigt te doden, om mensenoffers vraagt en geschenken eist zoals goud en “roodgekleurde ramhuiden”.  Het spijt me, maar ik zou denken dat de Almachtige Schepper van het Universum op zijn minst bliksemschichten zou gebruiken om mensen te doden en zo veel goud zou kunnen toveren als hij/zij wilde.

Een rationele, wetenschappelijke verklaring leidt ons tot de conclusie dat we te maken hebben met een groep verfijnde menselijke slavendrijvers die zich verschuilen achter een “God”-beeld, en niet de Schepper van het Universum.

Hoe dan ook, na dit verzoek om kostbaarheden ging de zogenaamde “God” over tot het vermoorden van Joodse leider na Joodse leider, totdat er een blind gehoorzame groep verscheen.  Hun nakomelingen zijn het Sanhedrin, die beweren en kunnen reciteren dat er een ononderbroken geslacht is dat teruggaat tot de tijd van Mozes. Met andere woorden, deze mensen hebben duizenden jaren lang geholpen om de Joden tot slaaf te maken.  Nu, achter de mooie woorden, proberen ze de rest van de mensheid tot slaaf te maken en beloven ze hen die niet gehoorzamen te doden.

Ik ben opgevoed als atheïst, maar ik was totaal niet op mijn gemak toen de Japanse militaire inlichtingendienst me vertelde dat de groep die mij uitnodigde om samen met hen een plan te maken om 90% van de mensheid te vermoorden (ik heb het op de band staan), en dat waren “de Ouderen van Zion”.  Om te voorkomen dat gewone Joden, enz. erbij betrokken worden, heb ik deze geheime groep menselijke slavendrijvers voor de eenvoud “de satanisten” genoemd.

Het vreselijke aan dit alles is dat ze er bijna in geslaagd zijn.  Alleen het Pentagon en de samenwerkende Aziaten slaagden erin om dit afschuwelijke plan een halt toe te roepen.

Zo, laten we nu eens kijken waarom de recente wereldgebeurtenissen deze Sanhedrin-slavendrijvers en hun familieleden ertoe zouden aanzetten om te denken dat de wereld misschien aan zijn einde komt. Laten we beginnen met de gebeurtenissen in de V.S. Hier leggen bronnen van het Pentagon uit: “het einde van het boekjaar op 30 september 2019 (vandaag) valt samen met het aflopen van de goudovereenkomst van de centrale bank”.  Dit, samen met een massale Saoedi-Arabische nederlaag en de ontzetting uit de macht van de Israëlische minister van misdaad Benjamin Netanyahu, “maakt de door goud gesteunde valuta’s een realiteit”, zeggen de bronnen.

Dat is de achtergrond van de “politieke theater- en handelsoorlogen”, zeggen ze.  Het politieke theater, natuurlijk, kenmerkt een hysterisch V.S. dat verzoekt om Impeachment van de V.S. President Donald Trump vlak voor het plotseling sluiten voor twee weken.

De bronnen van het Pentagon vertellen ons ook, ,,“Joint Chiefs of Staff Voorzitter Joseph Dunford gaat met pensioen om zich bij [Generaal James] Mattis en [General John] Kelly als hogere militaire leiders aan te sluiten die Trump in zijn strijd tegen Zionisten en de Diep State” steunen.  Bovendien “wordt de JCS nu geleid door legergeneraal Mark Milley, terwijl de plaatsvervanger en de facto nationaal veiligheidsadviseur Marinier Majoor Matt Pottinger is, die daar op dag een was, en werd binnengebracht door [ voormalig Defensie Directeur-Generaal van de Inlichtingendienst] Michael Flynn”.

Meer achtergrond, zo leggen de bronnen uit, “Dunford werd in mei 2015 benoemd tot voorzitter van de JCS, dus kan het zijn dat toen Trump werd gerekruteerd, wat resulteerde in zijn presidentiële campagneaankondiging van 16 juni 2015.  Dunford’s voormalige bazen Mattis en Kelly zijn vervolgens in januari 2017 toegetreden tot de Trump-administratie.”

Britse koninklijke familiebronnen zeggen dat zelfs als de Amerikaanse corporate overheid er niet in slaagt om de betalingen te doen die op 30 september moeten worden gedaan, ze tot 17 oktober de tijd hebben om te proberen op de proppen te komen met het geld – of nu goud – om te blijven drijven.  Dat lijkt te verklaren waarom hun Federal Reserve Board criminele groep sinds 25 september 100 miljard dollar per dag aan contant geld heeft uitgedeeld en belooft dit te blijven doen tot 10 oktober. Mijn advies aan iedereen die echte activa vasthoudt, is om te voorkomen dat er contant geld wordt aangeboden voor deze activa die afkomstig zijn van zionistisch-gecontroleerde megabanken.

Laten we nu eens kijken naar de absurde politieke schijnvertoning die in het Verenigd Koninkrijk plaatsvindt nu de uiterste termijn van 31 oktober van Brexit opdoemt.  Hier is hoe een senior MI6-bron de situatie samenvatte: “De Britten zijn officieel krankzinnig geworden in hun huidige burgeroorlog-totale chaos. MI6 heeft gewaarschuwd dat “Duitsland in niet mis te verstane bewoordingen de handschoenen uit en de messen heeft getrokken voor ons.  Het is een onofficiële oorlog”. Wat duidelijk is, is dat de Britse gunst doorgaat met Brexit met een marge van twee tegen één, terwijl de politieke klasse dit met verwoede pogingen probeert te stoppen. De Britse militairen weten dat de politici zijn omgekocht en gechanteerd om tegen de wil van de bevolking in te gaan, en zullen dienovereenkomstig handelen indien nodig, zegt de bron.

Vervolgens, in Israël, begrijpen de Israëlische verdedigingstroepen plus de niet-fanatieke Joden wat er aan de hand is.  Netanyahu is er niet in geslaagd een regering te vormen en het is slechts een kwestie van tijd voordat hij naar de gevangenis gaat.

Laten we nu weer een stap terug doen en kijken naar de verborgen geschiedenis van een 20e eeuw die gedomineerd werd door een duivels zionistisch complot om de mensheid tot slaaf te maken.  Het eerste wat de lezers zich moeten afvragen is dat Adolf Hitler (volgens een Oostenrijkse parlementaire commissie en andere bronnen) een Rothschild was en een van de grondleggers van Israël.  Zijn missie was om de Joden naar Israël te verjagen. Volgende week hopen we een aantal foto’s te publiceren die Hitler laten zien tijdens zijn naoorlogse pensionering in Argentinië. De Japanners vertellen ons nu dat de Sovjet dictator Jozef Stalin ook een Rothschild was.

Laat dat even bezinken: niet alleen zijn de zionisten messiaanse religieuze fanatiekelingen, zij behoren ook tot de grootste massamoordenaars uit de geschiedenis.  Meer recentelijk hebben zij onder meer 9/11, Fukushima, Malaysian Air Flight 370/17, massamoord in Syrië, enz. tot hun misdaden gerekend. Bovendien hebben we mensenoffers op massale schaal – de meest waarschijnlijke reden waarom elk jaar 40.000 kinderen vermist worden in de VS.

Dit is waarschijnlijk wat de Gnostische Illuminati en de MJ-12 mensen beschouwen als een “schurkenstaat van kunstmatige intelligentie”.  Waarschijnlijker is het een oude, ongelooflijk intelligente en ongelooflijk slechte cultus van menselijke slavendrijvers. Ze hebben controle over informatie (religie), voedsel (geld) en geweld (moordenaars) gebruikt om te regeren (controle) -over (gedachten).  Hun zwakheid is hun punctuele concentratie op de hoogste niveaus van macht en rijkdom.

Het Amerikaanse leger moet al het nodige geweld gebruiken om deze mensen uit de macht te halen.  Ze gaan niet beleefd een stap opzij doen. We moeten blijven vechten tot deze oude kwelling voor eens en voor altijd is verslagen.

Tenslotte een laatste opmerking, morgen (1 oktober) wordt de 70e verjaardag van de Volksrepubliek China gevierd.  Er zal een massale militaire parade plaatsvinden om het te eren, en veel Chinezen zullen dit zien als een soort overwinningsparade.

China zou nooit de kans hebben gehad om het Westen in te halen als het Westen niet besmet was geraakt door de zionistische rotting.  Zodra de infectie is genezen, zal het Westen, in harmonie en vriendschap met China, Rusland en alle anderen, eindelijk vrij zijn om een nieuw tijdperk in te luiden.

Bron: Benjaminfulford.net, Nederlandse vertaling: Martien (wakkeremensen.blogspot.com)


. . .

1 reactie op “Benjamin Fulford: “Zionisten roepen op tot wereld-dictatorschap door Rabbi’s, maar worden in plaats daarvan geconfronteerd met een nederlaag.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *