Te weinig hout voor biomassacentrales

Ontbossing

Nederland stopt miljardensubsidies in biomassacentrales, maar om deze te laten draaien moet er hout bij komen uit andere landen. Milieuorganisaties zijn tegen deze inkoop.

Door de bouw van nieuwe biomassacentrales is de vraag naar resthout de afgelopen vier jaar in Nederland al verdubbeld. Er zijn plannen er een in Arnhem te bouwen, met een subsidie van 76 miljoen euro. 

Tot nog toe komt het hout voor deze elektriciteitscentrales met name uit de eigen regio. Over vijf jaar volstaat dit aanbod niet meer, blijkt uit onderzoek van stichting Probos uit Wageningen die zich inzet voor duurzaam beheer van bossen.

Veel weerstand

De bouw van de centrale in Arnhem stuit op veel weerstand. De meeste milieuorganisaties zijn tegen energieopwekking door houtstook omdat die niet duurzaam genoeg zou zijn. Daarnaast is er twijfel over het toezicht op de oogst van het afval- en snoeihout in het buitenland. 

Door de groeiende vraag wordt in deze exportlanden de druk om buiten duurzaam beheerde bossen hout te kappen groter, stelt de Gelderse Natuur- en Milieufederatie. ,,Daarbij zullen ook oerbossen worden gekapt en worden omgezet in houtakkers.’’ 

Momenteel worden in Nederland al geperste houtblokjes (zogenaamde pellets) geïmporteerd uit grote productiebossen in Noord-Amerika en de Baltische staten. Die worden vooral gebruikt voor het bijstoken in grote kolencentrales, die daarvoor 3,5 miljard euro subsidie ontvangen.

Onduidelijk is of deze blokjes zoals afgesproken een restproduct zijn en uit duurzaam beheerde bossen komen, stellen milieuorganisaties als Greenpeace.

Lees verder in het bronartikel.

BrekendNieuws.nl

Commentaar BrekendNieuws.nl: Uit onderstaande korte documentaire blijkt dat de bossen die in de VS tegen de vlakte gaan om Europa van brandhout te voorzien, helemaal niet duurzaam beheerd worden. Er worden daar soms zelfs bomen van 2.000 jaar oud gekapt om tot houtblokjes verwerkt te worden.

Bovendien blijkt dat de EU, die een toenemend gebruik van biomassacentrales voorschrijft aan haar lidstaten, heel goed weet dat biomassacentrales niet “CO2-neutraal” zijn, maar sturen zij hun advocaten af op iedereen die hun plannen op dit gebied dreigt te dwarsbomen.

. . .

1 reactie op “Te weinig hout voor biomassacentrales

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *