Update: Acties nemen toe: gaat het 5G-project crashen?

5G

Vandaag, woensdag 12 juni 2019, starten wij met een overzicht van de groeiende weerstand die de geplande invoering van het communicatienetwerk 5G ondervindt, en die uiteindelijk zelfs kan leiden tot het afblazen ervan.

Dat laatste is misschien een wat boude bewering, dat weten we, omdat op dit moment nog veel overheden, gemeenten en telecombedrijven volop inzetten op de komst van 5G.

Toch denken wij al genoeg tekenen aan de wand te zien die wel eens de ondergang van het hele 5G-project zouden kunnen inluiden. Of die zullen leiden tot een kleinschaligere invoering ervan, met hooguit wat lokale toepassingen. En dus niet allesdekkend met in iedere straat in het Westen om de 150-200 meter een 5G-antenne, zoals nu nog de bedoeling is.

We hebben dit soort groeiend verzet namelijk eerder gezien bij andere projecten van ’the powers that be’ die ons allerlei vage voordelen beloofden, maar waarbij het volk zich juist steeds meer bewust werd van de nadelen ervan.

Stille dood

Zoals de handelsverdragen TTIP en ACTA. Daar werd ons ook een vage worst met ‘economisch voordeel‘ voorgehouden, maar de mensen kregen al snel door dat deze verdragen vooral zouden leiden tot meer internetcensuur en torenhoge schadeclaims van multinationals voor iedereen die hun een strobreed in de weg legde.

Massale acties en demonstraties volgden, en de handelsverdragen stierven een stille dood.

Nu met 5G is de situatie vergelijkbaar: er wordt ons ‘sneller internet’ beloofd, bredere mogelijkheden voor ’the internet of things’ en meer mogelijkheden voor o.a. zelfrijdende auto’s.

Men lijkt echter te vergeten dat dit allemaal zaken zijn waar 99% van de bevolking helemaal niet om zit te springen. Het huidige internet en 4G zijn snel genoeg, enkel een paar techfreaks zijn geïnteresseerd in ’the internet of things’ en voor zelfrijdende auto’s lijken ook nog maar weinig mensen warm te lopen.

Nadelen

5G-antenne

Terwijl de nadelen van 5G juist overduidelijk zijn: 5G geeft een soort straling af waarvan de gezondheidseffecten voor de mens op de langere termijn nog nooit getest zijn. Daarnaast ontstaat er een overkill aan antennes in gemeentes en langs wegen en zullen veel bomen en bosjes moeten sneuvelen, omdat het zwakke 5G-signaal niet door de bladeren heen komt.

Verder hebben experts in soortgelijke technologieën erop gewezen dat 5G ook op allerlei onverkwikkelijke manieren gebruikt kan worden, zoals voor spionage- en wapendoeleinden. Niet alleen door buitenlandse mogendheden richting de westerse landen, maar ook door westerse overheden zélf, naar de burgers toe.

Bovendien zal het gebruik van 5G waarschijnlijk veel duurder worden dan het huidige 4G. Ook zal het heel veel stroom gaan kosten om het netwerk in de lucht te houden, worden smartphones sneller heet bij gebruik van 5G en zal uploaden langzamer gaan dan nu met 4G.

Kortom, te weinig voordelen en teveel nadelen volgens ons, en daarom denken wij dat de toekomst voor 5G er wel eens somber uit zou kunnen zien – let it be!

Verzetsfeiten

Hieronder vermelden we de belangrijkste wapenfeiten betreffende het verzet tegen 5G tot nu toe, en deze lijst zullen wij de komende tijd steeds aanvullen met nieuwe feiten.

12 oktober 2019 – Actiegroep “Culemborgs 5G Collectief” heeft het stadsbestuur in Culemborg zover gekregen om 5G niet te introduceren zolang er nog geen duidelijke antwoorden zijn op alle vragen over o.a. de gezondheid die de actiegroep gesteld heeft in een brief.

11 oktober 2019 – Ook het nieuwe gemeentebestuur van Brussel schuift de uitrol van 5G in die stad op de lange baan.

9 oktober 2019 – Verschillende gemeentes die eerder voorop liepen in hun ambitie om als eerste een ‘smart city’ met volledige 5G-dekking te worden, zoals Apeldoorn, schuiven hun plannen nu op de lange baan.

4 oktober 2019 – Duizenden Nederlanders doen mee aan een actie waarbij directeuren van telecombedrijven, politici en gemeentebestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor eventueel te lijden schade door 5G. In totaal is er sprake van een miljardenclaim. De actie wordt georganiseerd door de Bond tegen Overheidszaken die eerder succes had met het aanpakken van zorgverzekeraars.

13 september 2019 – Steeds meer Nederlandse gemeentes tekenen bezwaar aan tegen het wetsvoorstel van het kabinet om de implementatie van 5G-antennes in alle gemeentes te gaan verplichten zonder dat de stadsbesturen er zelf nog iets over te zeggen hebben. Er worden zorgen geuit over mogelijke gezondheidklachten door de toename aan straling en een afnemend draagvlak onder de bevolking.

10 september 2019 – Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij v/d Dieren) stelt kamervragen aan staatssecretaris Mona Keijzer over de uitrol van 5G, o.a. over het kappen van bomen voor 5G en op welk wetenschappelijk onderzoek de door Keijzer gestelde veiligheid van 5G eigenlijk gestoeld is.

9 september 2019 – In Den Haag vindt de eerste grote landelijke “STOP 5G”-demonstratie plaats. Er komen naar schatting zo’n 1.000 mensen op af. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken, die over de uitrol van 5G in Nederland gaat, laat ondanks een eerdere toezegging haar gezicht niet zien. Haar woordvoerder laat weten dat ze “toch niet onder eerder gemaakte afspraken uit kon“, terwijl de uitnodiging aan haar volgens de organisatie ruim 3 maanden geleden is verzonden.

15 augustus 2019 – De uitrol van 5G in Zwitserland loopt vertraging op vanwege “weerstand vanuit de gemeenschap” via petities, bemoeienis van de lokale politiek en demonstraties. Uit een onderzoek blijkt dat 54% van de Zwitserse burgers van mening is dat 5G schadelijk kan zijn voor hun gezondheid.

17 juli 2019 – Het AD plaatst zijn vraagtekens bij de komst van 5G: “Een groep Australische stralingswetenschappers legde een databank aan met studies over straling. In de 2266 onderzochte publicaties bleek in 68 procent van de gevallen ‘significante biologische of gezondheidseffecten’.

11 juli 2019 – Website De Lange Mars Plus stelt voorbeeldbrieven beschikbaar die door burgers gebruikt kunnen worden om leden van hun gemeenteraad hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor evt. te lijden gezondheidsschade door 5G en de kosten daarvan, onder artikel 6:162 van de Bestuurswet.

9 juli 2019 – Forum voor Democratie, in de peilingen steeds één van de grootste politieke partijen, spreekt zich uit tegen de komst van 5G zolang het ongetest is.

3 juli 2019 – De gemeente Den Haag, die plannen heeft om de stad al in 2020 geheel van 5G te voorzien, houdt een werkbespreking over 5G. Hugo Schooneveld van het eerdergenoemde 5G Appeal (zie 15 april 2019 en 13 september 2017) houdt hier een wetenschappelijk goed onderbouwd betoog om de raadsleden van verschillende partijen te waarschuwen voor de fysieke effecten van 5G.

25 juni 2019 – In Westminster Hall, het oudste gebouw van het Britse parlement, waarschuwt parlementslid Tonia Antoniazzi voor de gevaren van 5G.

25 juni 2019Verschillende groepen die zich zorgen maken over de toenemende elektrosmog en uitrol van 5G in Nederland, organiseren een kleine demonstratie en bieden hun petities aan bij de Tweede Kamer.

18 juni 2019 – Ook de GGZ uit haar zorgen over de manier waarop de uitrol van 5G in Nederland plaatsvindt: “Op dit moment wordt veel onderzoek gefinancierd door partijen die een economisch belang hebben bij de invoering van het 5G-netwerk, en dat is zorgelijk. De lichamelijke en geestelijke gezondheid zou te allen tijde voorop moeten staan. Laten we hopen dat dit besef ook bij de Nederlandse overheid en in de rest van Europa op tijd komt.

12 juni 2019 – Er komt een landelijke demonstratie tegen 5G op 9 september 2019 in Den Haag, georganiseerd door Actiegroep 5G Den Haag.
Ook in tientallen andere gemeenten hebben zich inmiddels 5G-actiegroepen gevormd. De website Stralingsbewust.info houdt een overzicht bij.

10 juni 2019 – De premier van Polen, Mateusz Morawiecki, tekent een internationale oproep om de controversiële uitrol van 5G te stoppen.

6 juni 2019 – Op een symposium in Toronto, Canada roepen wetenschappers uit 42 landen op om te stoppen met de uitrol van 5G vanwege de gezondheidsrisico’s.

4 juni 2019Zeven plaatsen in het noordwesten van de VS, waaronder Portland, volgen het voorbeeld van San Francisco en verzetten zich tegen 5G.

2 juni 2019 – Overal in het land worden bezwaarschriften ingediend tegen geplande bomenkap langs wegen die verband lijkt te houden met de komst van 5G en zelfrijdende auto’s. Opvallend genoeg hebben wij nog geen enkele gemeentebestuurder openlijk horen toegeven dat deze kap van bomen, die soms al meer dan 100 jaar langs de weg staan en nu opeens door ambtenaren als “gevaarlijk” betiteld worden, verband houdt met 5G. Is er sprake van een doofpot, mogelijk om het publiek niet te alarmeren?

1 juni 2019 – De grote Amerikaanse stad San Francisco weigert mee te werken aan de invoering van 5G: “Het is lelijk en gevaarlijk.

29 mei 2019 – Het bestuur van de Amerikaanse staat Louisiana besluit unaniem dat er eerst wetenschappelijk onderzoek moet komen naar de gezondheidseffecten van 5G voordat het ingevoerd wordt.

21 mei 2019 – Er worden meerdere petities georganiseerd door bezorgde burgers in ons land en overhandigd aan gemeentebesturen. Ook wordt er gebruikgemaakt van het inspraakrecht om te waarschuwen tegen 5G tijdens raadsvergaderingen van gemeentes.
De Facebookgroep “Straling en Zo ..” die zich o.a. bezighoudt met 5G-gerelateerde zaken wordt steeds populairder.

Petitie tegen 5G Emmeloord
Overhandiging van een petitie tegen 5G in Emmeloord

19 mei 2019 – In het VK dreigt de uitrol van 5G met jaren vertraagd te worden omdat de eigenaren van lantaarnpalen (waar de antennes aan moeten komen te hangen) en de telecombedrijven ruziënd over straat rollen over allerlei zaken.

11 mei 2019 – In Tel Aviv (Israël) wordt het eerste “STOP 5G“-protest georganiseerd.

8 mei 2019 – De Zwitserse kantons Genève en Vaud stoppen met het plaatsen van 5G-zendmasten. Aanleiding is de onzekerheid over de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie.

15 april 2019 – De groep wetenschappers die eerder ook al aan de bel trok (zie 13 september 2017) begint met een hernieuwde campagne om te zorgen voor uitstel van de invoering van het nieuwe 5G-netwerk.

6 april 2019 – Het Financieele Dagblad noemt de geplande invoering ven 5G “een planologische nachtmerrie“. Eén van de problemen blijkt te zijn dat de lantaarnpalen in Nederlandse gemeentes die als toekomstige zendmasten voor 5G beoogd zijn, verschillende eigenaren hebben: “Dat zijn heel verschillende instanties. Op sommige plekken zijn ze van energiebedrijven, elders van de gemeente en soms van particuliere bedrijven,” verzucht een planner.

4 april 2019 – Het kabinet komt meteen met een reactie: “Nieuw onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk is onnodig.” Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken beweert dat “uit een tussenevaluatie van een onderzoek dat al sinds 2006 loopt, blijkt dat dagelijkse blootstelling aan straling niet leidt tot permanente gezondheidsschade.
De dagen erna wordt er openlijk getwijfeld aan de juistheid van deze bewering, omdat niemand weet op welk onderzoek de staatssecretaris hier doelt en zij dit blijkbaar ook niet wenst mee te delen.

4 april 2019 – De zorgen over de effecten van 5G voor de volksgezondheid bereiken de Tweede Kamer. Verschillende politieke partijen willen eerst meer informatie voordat er op grote schaal zendmasten in Nederland worden geplaatst.

1 april 2019 – Het stadsbestuur van Brussel weigert om 5G in te voeren: “Brusselaars zijn géén proefkonijnen.

23 maart 2019 – YouTube-kanaal “New Earth Project” publiceert een film genaamd “5G APOCALYPSE – THE EXTINCTION EVENT” over de gevaren van 5G, die viraal gaat en honderdduizenden keren bekeken wordt.

21 maart 2019Glastonbury (Engeland) verzet zich tegen de komst van 5G.

16 januari 2019 – De Groene Amsterdammer publiceert een artikel over de schadelijkheid van 5G voor menselijke cellen; andere media beginnen ook wakker te worden.

17 september 2018 – Wetenschappers, milieuorganisaties en artsen lanceren het 5G Space Appeal, een oproep aan overheden om de schadelijke 5G-technologie en straling ook weg te houden uit de ruimte.

29 maart 2018 – Het begint steeds meer mensen op te vallen dat de massale bomenkap die momenteel gaande is in verschillende westerse landen, verband lijkt te houden met de geplande komst van 5G. Er worden petities georganiseerd om met name lokale overheden ervan te weerhouden om door te gaan met (nog meer) geplande bomenkap.

Maart 2018 – Uit onderzoek van de Universiteit van Surrey (VK) blijkt dat het 5G-signaal grote moeite heeft om door de bladeren van bomen heen te komen [PDF-document].

13 september 2017 – Meer dan 180 wetenschappers en dokters uit 35 landen vragen de Europese Commissie om uitstel van de uitbreiding van 5G: “We zijn bezorgd dat de grotere blootstelling aan 5G-straling zal resulteren in tragische, onherstelbare schade.

. . .

6 reacties op “Update: Acties nemen toe: gaat het 5G-project crashen?

  1. Heel belangrijk, dat er meer bekendheid komt, en eerlijke informatie over 5G voor gezondheid van mens, dier en natuur

  2. Wij kunnen onzelf beschermen door te leren hoe je het magnetisch veld van jezelf kunt versterken. Als je in je natuurlijke staat van zijn komt kan niets je meer raken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *